نشر سومین مقاله بین‌المللی با امپک فاکتور ۲.۸

سومین مقاله در سال ۲۰۲۴ از آدرس دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین (ص) در ژورنال the Korean journal of pain با امپکت فاکتور ۲.۸ منتشر گردید.

این مقاله توسط اساتید دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) آقای داودحسینی و خانم الهام اکبری با همکاری دانشگاه‌های علوم طبی تربت حیدریه و علوم طبی اراک انجام شده است.
این ژورنال بر اساس معیار بین‌المللی علم‌سنجی SJR دارای H. Index=32 و در رتبه‌بندی Quartile در جمع ژورنال‌های دسته اول (Q1) قرار دارد.
اندکسینگ: Scopus, PubMed Central,  EMBASE, SC Imago, KOMCI, CAS و…

خلاصه این مقاله:
درمان درد یک چالش مهم پزشکی است و تحمل به داروهای مسکن مانند افیون‌ها و NSAIDs می‌تواند باعث کاهش اثربخشی درمانی شود. داروهای بیگوانید مانند متفورمین می‌توانند در کاهش تحمل به این داروها مؤثر باشند. مطالعه حاضر نشان داد که مصرف متفورمین به همراه سالیسیلات می‌تواند تحمل به درد را کاهش داده و اثر ضد درد آن را تقویت کند. این یافته‌ها نشان می‌دهند که متفورمین می‌تواند به عنوان یک روش جدید و موثر برای کاهش تحمل به داروهای ضد درد استفاده شود. تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود تا روش‌های بهبود یافته برای درمان درد مزمن ارائه شود.

لینک مقاله:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38881281/

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص