دانشگاه در یک نگاه

دانشگاه در یک نگاه

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با فراهم‌سازی فضای علمی و تحقیقاتی مناسب و امکانات و تجهیزات به‌روز، یکی از مهم‌ترین مراکز غیر دولتی است که زمینه همکاری، تدریس و تحقیق جمعی از نخبگان و اساتید را فراهم نموده است. در حال حاضر در این دانشگاه بیش از 60 نفر استاد هیأت علمی دایمی و 150 نفر استاد قراردادی با مدرک تحصیلی دکتری و ماستری مصروف تدریس و تحقیق و بیش از صد نفر کارمند در بخش‌های مختلف محافظتی، خدماتی و اداری در این دانشگاه مشغول کار می‌باشند.

بیانیه ارزش‌ها

پیروی از آموزه‌های دینی، حفظ کرامت انسانی، دانش‌محوری، تقویت هویت ملی، رعایت موازین عادلانه، تأکید بر آزادی‌های اکادمیک و مسئولیت‌ اجتماعی.

اهداف کلان

 1. انکشاف و بهبود آمزش حضوری و الکترونیکی؛
 2. بازنگری و به‌روزرسانی نصاب تحصیلی؛
 3. انکشاف تحقیقات، تولید علم و نوآوری؛
 4. اصلاح اداری، ایجاد سیستم رهبری خوب و مبارزه با فساد اداری؛
 5. حصول اطمینان از تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 6. بازنگری، تعدیل و تدوین اسناد تقنینی؛
 7. دسترسی عادلانه به تحصیلات عالی؛
 8. سهم‌گیری در انکشاف جامعه؛
 9. تنوع منابع درآمدی؛
 10. توسعه و بهترسازی زیرساخت‌ها.

 

نظام آموزشي

آموزش در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) بر اساس نظام واحدي (کريدت) می‌باشد. در نظام واحدي ارزش هر درس به تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و کاميابی و ناکامی دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي‌گردد.

يك واحد درسی اعم از نظري و عملی، مقدار درسي است كه مفاد آن طي 16 جلسه یک‌ساعتی آموزش داده مي‌شود، اما زمان لازم برای ارایه درس عملي، آزمايشگاهي و ستاژ 32 ساعت است. یک ساعت درسی نیز به میزان 50 دقیقه می‌باشد. هر سال تحصیلی شامل دو سمستر درسی است و دروس هر سمستر طی 16 هفته درسی ارایه می‌گردد.

دروس دوره لیسانس به لحاظ محتوايي به دروس عمومي، اساسی، اختصاصی و اختياری و به لحاظ موضوعی، به دروس پیش‌نیاز و وابسته و هم‌نياز تقسيم مي‌گردند.

درس عمومی: درس مشترکی است که در تمامی دانشکده‌های دانشگاه تدريس می‌شود (دانشگاه شمول).

درس اساسی: درسی است که آموزش آن‌ برای ورود به اصل رشته لازم بوده و پايه دروس اختصاصی را تشکيل می‌دهند.

درس اختصاصی: درسی است که خواندن آن‌ها در رشته ضروری و حتمی است و با هيچ درسی قابل تعويض نمی‌باشد.

درس اختياری: درسی است که به نحوی با رشته تحصيلی ارتباط دارد و دانشجو يک يا چند درس اختياری را برای تکميل واحدهای دوره انتخاب می‌نمايد. تعيين دروس اختياری در صلاحيت شورای علمی دانشکده می‌باشد.

درس پیش‌نیاز: درسي است كه درك مطالب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگر لازم است و بايد قبل از آن درس يا دروس، ارایه گردد.

دروس هم‌نياز: دروسي هستند كه بايد در يك سمستر و به‌طور همزمان ارایه گردند.

تبصره1: دروس اختیاری و دانشگاه شمول12 درصد، اساسی حد اکثر 30 درصد،اختصاصی حد اقل 50 درصد و ستاژ و پروژه دفاع دیپلم و… 8 درصد در کریکلولم‌ها قابل درج و تطبیق می‌باشند.

 

اهم امتیازات و امکانات دانشگاه

 • برخورداری از اساتید با تجربه و مسلکی؛
 • وجود فضای تحصیلی امن و مطلوب و مجهز؛
 • امکان تهیه‌ی بورسیه‌ی تحصیلی ماستری برای فارغان دوره‌ی لیسانس در خارج از کشور؛
 • فیس تحصیلی به‌نسبت متناسب با وضعیت سطح زندگی اکثریت مردم؛
 • امکانات رفاهی؛ پارکینگ وسایط نقلیه، زمین ورزشی و کافه‌تریا؛
 • خدمات مشاوره و راهنمایی تحصیلی.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)