به صفحه اخبار کانکور دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خوش آمدید

photo_2024-03-19_11-07-27
photo_2024-03-19_11-06-49
previous arrow
next arrow
photo_2024-03-19_11-06-45
photo_2024-03-19_11-06-45
previous arrow
next arrow

نتایج کانکور

نتایج کانکور متفرقه بهاری ۱۴۰۳

شماره اسم تخلص ولد ولدیت انتخاب نتیجه
۱ ابراهیم متوکل کبیرشاه متوکل امیر شاه تمیوری تکنالوژی طبی کامیاب
۲ اجمل محمدی غلام محمد یار محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
۳ احسان الله امینی محمد امین رجب علی تکنالوژی طبی کامیاب
۴ احسان الله بابری امین الله بابری عبدالستار انجنیری برق کامیاب
۵ احمد شاهین حاجی حبیب الرحمن غفورخیل حاجی حیا گل کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۶ احمد فواد روستایی قیام الدین روستایی شرف الدین روستایی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۷ احمد میثم غفاری حکمت الله غفاری میر حسین کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۸ احمدرشاد دوست بصیر احمد فقیری دوست محمد تکنالوژی طبی کامیاب
۹ احمدرضا شیرزاد محمدعلی شیراز عبدالله جان شیرزاد اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۱۰ احمدشاه احمدی غلام نبی شاه ولی تکنالوژی طبی کامیاب
۱۱ احمدفرهاد لودین محمدداود نعمت الله تکنالوژی طبی کامیاب
۱۲ احمدفیصل صدیقی محمد قسیم صدیقی عبدالمحمد کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۱۳ احمدیاسر اغری احمدجاوید اغری محمدگل طب دندان کامیاب
۱۴ اسماعیل عزیزی محب الله عزیز گل طب دندان کامیاب
۱۵ الیاس راشدی موسی راشدی علی بخش راشدی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۱۶ امام الدین رحمانی عبدالرحمن رحمانی غلام رضا تکنالوژی طبی کامیاب
۱۷ انوش مجیدی نعمت الله مجیدی رجب علی طب دندان کامیاب
۱۸ ایمل عثمانی عثمان مامور تکنالوژی طبی کامیاب
۱۹ آرین صافی نجیب الله صافی شاپور صافی انجنیری سیول کامیاب
۲۰ حبیب الله شریفی محمدحنیف شریفی الحاج میرزا محمد شریف طب دندان کامیاب
۲۱ حکمت الله ترین خلیل الله ترین حبیب الله کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۲ حکیم الله نوری حاجی نور الله ایشان بابه تکنالوژی طبی ناکام
۲۳ حمیدالله مدثر عبدالظاهر ولی محمد طب دندان کامیاب
۲۴ حیات الله صدر محمد الله فیض الله حقوق کامیاب
۲۵ ځلاند ریښتین حاجی رازمحمد ریښتین عبدالحنان طب دندان کامیاب
۲۶ خان محمد نیازی عطامحمد نیازی نیاز محمد کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۲۷ خواجه عصمت الله صدیقی خواجه عظیم الله صدیقی خواجه نصرالله صدیقی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۸ رحمت الله امیری گل آغا آغا میر تکنالوژی طبی کامیاب
۲۹ رشید احمد نوری گلانور نوری خدای نور کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۰ رفیع الله جلال زی معراج الدین جلال زی گلداد جلال زی کمپیوتر ساینس کامیاب
۳۱ زبیر رحیمی محمدشیرین رحیمی عبدالرحیم طب دندان کامیاب
۳۲ سجاد نوری اسد الله تاشمراد کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۳ سخاوت الله صافی محمدقدیر صافی قادر خان صافی انجنیری برق کامیاب
۳۴ سلیمان آصفی محمدموسی آصفی محمد آصف ابراهیمی اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۳۵ سید احمد مهدوی سید محمدحسین سنگلاخ سیدسلطان حسین سنگلاخ کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۶ سید آغا شهبازی عبدالحمید شهبازی نادر خان شهبازی اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۳۷ سید داود برهانی سیدنعیم برهانی سیدعبدالمجید برهانی اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۳۸ سید رحمان نادی فضل احمد نادی دین محمد نادی طب دندان کامیاب
۳۹ سید مهدی حسینی سیدغلام رضا حسینی سید حسن شاه علوم سیاسی ناکام
۴۰ سیدذبیح الله سادات سید احمد سیدسلیمان شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
۴۱ سیدعباس قاسمی ابوالقاسم معصوم علی تکنالوژی طبی کامیاب
۴۲ سیدعبدالرحمن هاشمی سیدزمان الدین هاشمی سید احمد اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۴۳ سیدعبدالوهاب موسوی سیدغلام حسین سیدقاسیم طب دندان کامیاب
۴۴ سیدعلی سجاد هاشمی سیدشاه احمد هاشمی سید احمد اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۴۵ سیدوثیق الله ابدالی سیدعصمت الله ابدالی سیدمحمداسحق ابدالی طب دندان کامیاب
۴۶ سیف الرحمن حکیمی رحمت خان محمدخان تکنالوژی طبی کامیاب
۴۷ شکرالله عبدالله زاده ذکرالله کبیری عبدالله جان قدیری اقتصاد کامیاب
۴۸ صدیق الله حفیظی حفیظ الله محمد حکیم علوم سیاسی کامیاب
۴۹ صفی الله ولی زاده محمدطاهر ولی زاده ولی محمد تکنالوژی طبی کامیاب
۵۰ عبدالله توخی محمدرشاد توخی در محمد توخی طب دندان کامیاب
۵۱ عبدالمتین لطیفی عبدالطیف صوفی زاده نصرالدین صوفی زاده تکنالوژی طبی کامیاب
۵۲ عبدالواجد ثنایی شیر محمد عبدالثناء اقتصاد کامیاب
۵۳ عبدالوارث کاکاخیل عبدالحفیظ عبدالجلیل اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۵۴ عبیدالله حبیبی حبیب الله وردگ خوازک وردگ تکنالوژی طبی کامیاب
۵۵ عرفان واحدی عبدالواحد شاکر عبدالهادی حیدری کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۵۶ عصمت الله فیضی عبدالعزیز میرافغان کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۵۷ علی رضا طاهری حشمت الله محمد طاهر طاهری کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۵۸ علی سجاد سکندری محمدنسیم سکندری محمدعوض سکندری کمپیوتر ساینس کامیاب
۵۹ علی یاسر هاشمی حسین گل سید ابوالقاسم کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۶۰ عید محمد احمدی دین محمد میر احمد طب دندان کامیاب
۶۱ فرزاد فقیری فرهاد فقیری سید غلام تکنالوژی طبی کامیاب
۶۲ فضل الرحیم نظری موسی خان نظری محمد داود علوم سیاسی کامیاب
۶۳ فهیم فاتحی میرزاحسین فاتحی کرمعلی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۶۴ مجیب الله صافی نجیب الله صافی شاپور صافی طب دندان کامیاب
۶۵ محمد الهام عبدالرحیم زی محمد طاهر عبدالرحیم زی محمد ظاهر عبدالرحیم زی اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۶۶ محمد جاوید احسانی محمدظاهر چمن علی طب دندان کامیاب
۶۷ محمد رضا سلطانی علی جان سلطانی سلطان سلطان طب دندان کامیاب
۶۸ محمداعظم اکبری محمد اکبر عبدالواحد طب دندان کامیاب
۶۹ محمدحامد شریف محمدرحیم شریف محمدکریم طب دندان کامیاب
۷۰ محمدشیث سنگبر محمد ایوب محمد کاظم اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۷۱ مدثر ضرابی نورالله ضرابی عبدالله ضرابی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۷۲ مصطفی مجیدی عبدالغفور مجید زاده محمد علی طب دندان کامیاب
۷۳ میر احمد میرپور محمدشریف میرپور محمدامین کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۷۴ میرولی میر میری خان ابراهیم تکنالوژی طبی کامیاب
۷۵ میوند ځاځی میرویس ځاځی صاحب گل طب دندان کامیاب
۷۶ ناظم کاظمی عاشور محمد قربان محمد علوم سیاسی کامیاب
۷۷ نظر محمد نیازی عطامحمد نیازی نیاز محمد کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۷۸ ننگیالی نظامی معراج الدین نظامی سراج الدین کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
شماره اسم تخلص ولد ولدیت انتخاب نتیجه
۱ احمدصهیب آرزویی قدرت الله آرزویی غلام فاروق برق کامیاب
۲ احمدرفاع ملکزاده حسام الدین گلاب الدین برق کامیاب
۳ محمد موسی هوتکی عبدالواحد هوتکی حاجی عزیز الله سیول کامیاب
۴ منشور هوتک جمال خان محمدعلی برق کامیاب
۵ عزیز الله ځلاند محمد یاسین عید محمد سیول کامیاب
شماره اسم تخلص ولد ولدیت انتخاب نتیجه
۱ امید پوپل غلام عباس میرزا غلام شاه حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲ امیر حمزه قدوسی عبدالهادی عبدالقدوس حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۳ امیر محمد صافی شیرمحمد خیر محمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۴ باقر یارمند محمدعلی غلام نبی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۵ تنویر احمد قیومی محمدنسیم قیومی عبدالقیوم نور حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۶ توفیق الله قادری عبدالقادر ملتان حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۷ جعفر احسانی محمدحسین حضرتی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۸ جمشید احمدی احمد ایوب حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۹ حامد مبارز شاه محمود رحیمی رحم الدین حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۰ حمید الله نیازی قاضی حمزه نصرالله حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۱ حیات الله بخشی عبدالقهار بخشی عبدالقادر بخشی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۲ خدای نظر عملیار خداینور حاجی عبدالغفور حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۳ خواجه فرهاد صدیقی خواجه حبیب جان عبیدی خواجه میر شاه جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۴ داد الله غلام حضرت غلام دستگیر حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۵ رامش ادیب اسدالله محمدی محمد الله عثمانی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۶ رشاد احمد حکمی نصیر احمد معصوم جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۷ روح الله ناصری عزیت الله مهتر خیل محمدناصر حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۸ سید حسن مدثر محمد محسن احمد حسین حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۹ سیدمحمدباقر هاشمی سیداسماعیل سجادی سیدشاه ابراهیم حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۰ شبیر احمد اوریاخیل نظر محمد گل محمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۱ شفاء الله کاکر برهان الدین کاکر ملا دوست محمد کاکر حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۲ شفیع الله سلطانی علم گل میاگل حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۳ صلاح الدین روفی رحمن الدین روفی شمقار حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۴ طارق الله عمری کاروان محمدصابر روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۵ عبدالباسط انوری محمدانور غلام حضرت جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۲۶ عبدالرحیم حمیدی عبدالله جان حمیدی حمیدالله حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۷ عبدالقدیر عالمی محمدعلی محقق غلام حسین جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۲۸ عتیق الله محمدی غلام حسین جان محمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۹ عطاوالله احمدی محمدیونس احمدعلی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۰ فیصل یوسفزی عزیز احمد یوسفزی فقیر محمد یوسفزی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۱ قسیم خان صافی محمد حلیم عبدالوکیل حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۲ کریم الله رزمنده بسم الله پیرمحمد جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۳۳ محمد اصیل عمرکلانتری محمدیونس یقین عبدالحمید کلانتری حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۴ محمد کریم حسن زاده غلام رضا حسن زاده محمد حسن جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۳۵ محمد مهدی رحیمی محمد رحیم جان محمد روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۶ محمداسمعیل زاهدی رمضان علی جان جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۳۷ نقیب الله حفیظی عبدالحفیظ شریف الله جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۳۸ نورالبشر آخندزاده محمدنذیر عبدالوهاب حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۹ وحید الله بهادری ظفرخان بهادری بهادر خان بهاری جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۴۰ ولی بلخالی عبدالعلی حاجی محمد نبی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۴۱ ولی محمد امینی نورمحمد علم گل حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه

نتایج کانکور عمومی بهاری ۱۴۰۳

شماره اسم تخلص ولد ولدیت رشته تحصیلی نتیجه
۱ ابرام یوسفی امید یوسفی محمد یوسف طب معالجوی ناکام
۲ احتشام الحق الحق امجدعلی محمدشیر طب معالجوی ناکام
۳ احسان الله عمرخیل خلیل الرحمن عمرخیل عبدالرحمن طب معالجوی ناکام
۴ احسان الله ابراهیمی سبحان قل ابراهیمی محمدابراهیم طب معالجوی ناکام
۵ احسان الله احمدی خرم دل احمدی کریم الله احمدی اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۶ احمد گلزار حاجی محمد داود حاجی زلمی خان طب معالجوی ناکام
۷ احمد جلال سلطانی محمداحسان سلطانی محمدعلم سلطانی طب معالجوی ناکام
۸ احمد خاقان توران عبدالحمید توران عبدالغیاث طب دندان کامیاب
۹ احمد خان وزیری نسیم الله گل صاحب خان طب معالجوی ناکام
۱۰ احمد رشاد عامد همایون عامد محمدموسی مدنیار طب معالجوی کامیاب
۱۱ احمد رشاد شیرزاد میرنظر شیرنظر طب معالجوی کامیاب
۱۲ احمد رشاد درویش غلام فاروق درویش بهاول درویش طب دندان کامیاب
۱۳ احمد سبحان نجفی عبدالحکیم نجفی عبدالعلی نجفی طب دندان کامیاب
۱۴ احمد سها ناصری محمدرضا ناصری براتعلی طب معالجوی کامیاب
۱۵ احمد سیر محفوظ عبدالرقیب عبدالروف طب معالجوی کامیاب
۱۶ احمد شاه سدوزی گل آغا سدوزی فضل محمد سدوزی طب معالجوی ناکام
۱۷ احمد شهیر دوران هدایت دوران بسم الله کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۱۸ احمد ضیاء ضیاء سدوزی ضیاء گل رحیم طب معالجوی کامیاب
۱۹ احمد فردوس حاحی مجیب الرحمن ځاځی عید محمد ځاځی طب معالجوی در حال انتظار
۲۰ احمد فواد محمدی جمعه گل محمدی شاه محمد طب معالجوی ناکام
۲۱ احمد معین درانی عبدالجبار درانی سلطان حبیب درانی طب معالجوی کامیاب
۲۲ احمد مهدی شریفی عبدالرحمن عجمی محمد شریف طب معالجوی ناکام
۲۳ احمد میلاد رحیمی قندآغا رحیمی محمد نعیم رحیمی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۲۴ احمد ندیم شیرین زوی تاج محمد شیرین محمد طب معالجوی کامیاب
۲۵ احمدبشیر وسیم یعقوبی محمد ظاهر محمد یعقوب طب معالجوی ناکام
۲۶ احمدبلال حسین خیل سیف الرحمن حسین خیل سیف الرحمن تکنالوژی طبی کامیاب
۲۷ احمدخان زرگای میرصاحب خان عبدالرحمان طب معالجوی ناکام
۲۸ احمدضیاء ظریفی محمدامان ظریفی محمدظریف طب معالجوی کامیاب
۲۹ احمدضیاء حکیمی جمعه گل عبدالمنان طب معالجوی ناکام
۳۰ احمدفرزاد صافی احمد فرید محمد اکبر تکنالوژی طبی کامیاب
۳۱ احمدمظهر محفوظ عبدالرقیب عبدالروف طب معالجوی کامیاب
۳۲ احمدمنیر نائب زاده برات علی نائب زاده شاد الله طب دندان کامیاب
۳۳ اختر جان ثاقب محمد جان محمدنور طب معالجوی کامیاب
۳۴ ادریس معروف عبدالمقیم معروف عبدالروف معروف طب معالجوی کامیاب
۳۵ ادریس احمدی خان لالا احمدی خیر انجنیری سیول کامیاب
۳۶ اسد الله دلاوری غلام سخی دلاوری غلام رسول کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۷ اسماعیل افضلی محمدیوسف افضلی محمد افضل طب معالجوی کامیاب
۳۸ اقبال کریمی اسدالله کریمی سیف الحمن کریمی طب معالجوی ناکام
۳۹ اکرام الله اکبرزی بهادرخان اکبرزی ملنگ اکبرزی طب معالجوی کامیاب
۴۰ الهام دلاورزاده زلمی جان دلاورزاده گل جان دلاورزاده طب معالجوی کامیاب
۴۱ امان الله هاند نورخان نواب محمد نواب طب معالجوی کامیاب
۴۲ امجد خان میر صاحب خان عبدالرحمن طب معالجوی ناکام
۴۳ امرالله ایوبی محمدالله میرگند طب معالجوی ناکام
۴۴ امید شیرپور شیر احمد چاری طب معالجوی ناکام
۴۵ امید جان دستگیر احمدجان میراجان طب معالجوی کامیاب
۴۶ امیر حمزه مرادی شیرآقا امیر محمد طب معالجوی ناکام
۴۷ امیر شاه جان زوی رازق شاه جان زوی سخی جان منگل طب معالجوی ناکام
۴۸ امیر محمد نظری نور محمد عرب زاده بیک نظر طب دندان کامیاب
۴۹ انعام الله قاسمی غلام فاروق قاسمی محمد قاسم صافی انجنیری برق کامیاب
۵۰ آرش توریالی محمد یوسف توریالی محمد آصف طب معالجوی ناکام
۵۱ آیات الله امینی کاظم علی ارباب غلام طب معالجوی کامیاب
۵۲ بارز غازی عبدالملک طلا طب معالجوی ناکام
۵۳ بخت الله شینواری مستوفی عثمان جان طب معالجوی کامیاب
۵۴ بشیر عالم یوسفزی محمدعالم وزیر خان طب معالجوی کامیاب
۵۵ بصیر احمد رحمتی علی احمد رحمتی جان محمد طب معالجوی ناکام
۵۶ بکتاش محمودی انیل محمودی امان الله طب معالجوی کامیاب
۵۷ بلال احمد توخی مولاداد حاجی خالقداد طب معالجوی ناکام
۵۸ بنیامین رسولی غلام رسول رحمت الله طب معالجوی کامیاب
۵۹ بهرام فقیری محمد سالم یعقوبی عبدالغنی یعقوبی انجنیری برق کامیاب
۶۰ بهزاد شینواری حلیم زی شینواری جنغوزی طب دندان کامیاب
۶۱ پرویز رسولی خان محمد امام علی طب معالجوی ناکام
۶۲ پیام بابری محمدطاهر بابری فیض محمد بابری طب معالجوی در حال انتظار
۶۳ تقی رضایی باریدار محمدحسین طب معالجوی ناکام
۶۴ تمیم دلاورزاده زلمی جان دلاورزاده گل جان دلاورزاده طب معالجوی کامیاب
۶۵ تورن دانشیار نور محمد شیرزاد شیر محمد شیرزاد طب معالجوی ناکام
۶۶ ثناءالله خان اصغر جان انور جان طب معالجوی کامیاب
۶۷ جلیل احمدفرشاد نعیمی محمدسلیمان نعیمی لعل جان طب معالجوی کامیاب
۶۸ جمشید عزیزی خدایقل عبدالعزیز طب معالجوی ناکام
۶۹ جنیداختر محمدابراهیم بخروس خان طب معالجوی ناکام
۷۰ جهان زیب همدرد سیدملا ولایت خان طب معالجوی ناکام
۷۱ جواد احمد خاتم شاه محمد داودزی خیال محمد طب معالجوی کامیاب
۷۲ جوان بیگ محمدی تاج محمد راز محمد طب معالجوی ناکام
۷۳ حامد کمالپوری قیام الدین محمدشامل طب معالجوی کامیاب
۷۴ حامد احمدی عجب گل احمدی عبدالغفار احمدی طب معالجوی ناکام
۷۵ حبیب الله نورستانی عصمت الله نورستانی عبدالله نورستانی طب دندان کامیاب
۷۶ حسن اخلاقی جعفر علی یاور طب دندان کامیاب
۷۷ حسن رضا محمد تقی سید یوسف طب معالجوی کامیاب
۷۸ حسن رضا نظری محمدنادر حسین بخش تکنالوژی طبی کامیاب
۷۹ حسیب الله سلطانی ویس محمد سلطانی کمال الدین سلطانی طب معالجوی ناکام
۸۰ حسیب الله صالح زاده غلام محمد صالح زاده نور محمد صالح زاده طب دندان کامیاب
۸۱ حسیب الله سروش اسلمی نجیب الله اسلمی فقیر محمد طب دندان کامیاب
۸۲ حسین احمد حبیبی خان محمد حبیبی صالح محمد حبیبی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۸۳ حسین رضایی عادلی چمن علی رضایی محمد کاظم طب معالجوی ناکام
۸۴ حسین علی دریا جمعه اخلاقی غلام علی طب معالجوی ناکام
۸۵ حشمت الله محمدی محمد جان محمد نشان طب معالجوی ناکام
۸۶ حشمت الله عزیزی عزیز الله عزیزی محمد جان تکنالوژی طبی کامیاب
۸۷ حشمت الله صدیقی خواجه اسدالله خواجه عبدالله اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۸۸ حفیظ الله سعیدی احمدشاه پادشاه خان طب معالجوی ناکام
۸۹ حفیظ الله زاهدی اسحق زاهدی محمد انور طب دندان کامیاب
۹۰ حقدار جان اندیشمند ولی جان ملا رومان طب دندان کامیاب
۹۱ حکمت الله محمدی پاینده محمد محمدی ولی محمد محمدی طب معالجوی ناکام
۹۲ حکمت الله نادری شکرالله نادری یارگل طب معالجوی در حال انتظار
۹۳ حکمت الله صادقزی اجمل صادقزی محمد صادق وزیری طب معالجوی ناکام
۹۴ حکمت الله نصرت معصوم خان نصرالله طب معالجوی ناکام
۹۵ حکمت الله محبی محب الله حاجی دورانی انجنیری سیول کامیاب
۹۶ حکیم نور اکبر عبدالرحمن اکبر سیف الرحمن اکبر طب معالجوی کامیاب
۹۷ حمید میرزایی خان علی میرزایی غلام حیدر طب معالجوی کامیاب
۹۸ حمیدالله حیدری محمدحسن حیدری غلام حسن حیدری طب دندان کامیاب
۹۹ ځلاند ریښتین حاجی رازمحمد ریښتین عبدالحنان طب معالجوی ناکام
۱۰۰ خالد هاشمی سیدمحمد سیدعثمان طب معالجوی ناکام
۱۰۱ خالد خان زرگی بخت کلان خان خانپر خان طب معالجوی ناکام
۱۰۲ خپلواک امینی سردارولی امینی حاجی محمد امین امینی طب معالجوی کامیاب
۱۰۳ خلیل الله ملاخیل محمد سالم ملاخیل صاحب جان انجنیری برق کامیاب
۱۰۴ خواجه ثنا الله صدیقی خواجه حمیدالله صدیقی خواجه حبیب الله صدیقی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۱۰۵ خواجه سلیمان شاه احمدی خواجه نادر شاه احمدی خواجه احمدشاه طب معالجوی کامیاب
۱۰۶ خواجه عصمت الله صدیقی خواجه عظیم الله خواجه نصرالله علوم سیاسی کامیاب
۱۰۷ خواجه محمدشعیب صدیقی خواجه محمدیاسین صدیقی خواجه محمدبشیر صدیقی طب دندان کامیاب
۱۰۸ خواجه محمدعبدالله خواجه زاده محمد بشیر خواجه زاده محمد انور تکنالوژی طبی کامیاب
۱۰۹ خواجه مسیح الله صدیقی خواجه مسیح الله صدیقی خواجه سبحان الله طب معالجوی ناکام
۱۱۰ خیبر ستانکزی حبیب الله ستانکزی میرآقا طب معالجوی ناکام
۱۱۱ درویش محمدی فقیرمحمد عبدالغنی طب معالجوی ناکام
۱۱۲ دلاور خان گلاب خان باز محمد علوم قرآنی کامیاب
۱۱۳ ذاهد الله اکبری فیض محمد اکبر خان طب معالجوی کامیاب
۱۱۴ ذبیح الله احمدیار احمد الله شیر علم طب معالجوی کامیاب
۱۱۵ ذبیح الله احمدزی عبدالولی احمدزی حاجی شاه ولی احمدزی طب معالجوی ناکام
۱۱۶ ذبیح الله مندوزی شوکت الله مندوزی سیدمحمد مندوزی طب معالجوی ناکام
۱۱۷ ذین الله زیارمل حاجی نظرالدین علاوالدین طب معالجوی کامیاب
۱۱۸ رامش سلطانی احمدشاه سلطانی محمدحسن کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۱۱۹ ربنواز خان نیلاوری خورشیداحمد سازگل طب معالجوی ناکام
۱۲۰ رحمت الله افغان میرام جان ستانکزی عبدالقدیر ستانکزی طب معالجوی کامیاب
۱۲۱ رحمت الله عالمیار میرویس عالمیار غلام نبی طب معالجوی ناکام
۱۲۲ رضا حیدری سیدعباس موسوی حیدر علی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۱۲۳ رفیع الله مبین طور عبدالروف طب معالجوی ناکام
۱۲۴ رفیع الله حیدری امان الله عبدالحی طب دندان کامیاب
۱۲۵ رومان حفیظی غلام رسول عبدالحفیظ طب معالجوی ناکام
۱۲۶ رومل سلطانی عبدالرحمن سلطانی عبدالحبیب سلطانی طب معالجوی کامیاب
۱۲۷ زبیر الله امیری عبدالله فقیرزاده حاجی فقیر محمد طب معالجوی کامیاب
۱۲۸ ساحل احمدی محمد اشرف احمدی بور محمد طب معالجوی کامیاب
۱۲۹ ساحل زیب خان محمدزیب باچا خان طب معالجوی ناکام
۱۳۰ سباوون اقبال فاروق جان اقبالی اقبال جان طب معالجوی ناکام
۱۳۱ سبحان الله سروری ځدران حاجی سلیمان جان طب معالجوی کامیاب
۱۳۲ سجاد شمس آقا جمال شمس آقا حسین مصطفوی طب معالجوی ناکام
۱۳۳ سرفراز احمدی شاه ولی روح الله طب معالجوی ناکام
۱۳۴ سروش گلستانی عبدالقیوم گلستانی محمد ابراهیم تکنالوژی طبی کامیاب
۱۳۵ سلمان واجد گل زمین خان بهرام سید طب معالجوی کامیاب
۱۳۶ سمیر رسولی محمد عیسی رسولی محمد طاهر رسولی طب معالجوی ناکام
۱۳۷ سمیع الحق رحیمی عبدالحق رحیمی محمد رحیم رحیمی طب معالجوی ناکام
۱۳۸ سمیع الله ناصری محمد صادق جمال الدین طب معالجوی کامیاب
۱۳۹ سمیع الله اسدی رازق داد خداداد طب معالجوی ناکام
۱۴۰ سمیع الله نادری محمد نادر جمعه خان طب معالجوی ناکام
۱۴۱ سهیل انوری محمدرفیع انوری محمد رفیق انوری طب معالجوی ناکام
۱۴۲ سید احمد راتب میری میرمصطفی میری میرشمس الدین میری کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۱۴۳ سید احمد رضا حسینی سید رمضان حسینی سیدقربان علی حسینی اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۱۴۴ سید احمد سلیمان فروغ حاجی حسین فروغ عبدالحسین طب معالجوی کامیاب
۱۴۵ سید ادریس سیدزاده حیات الله سیدزاده میرزا سید طب معالجوی کامیاب
۱۴۶ سید انعام سلیمی سید امیر حکیمی محمد سلیم حقوق کامیاب
۱۴۷ سید حارث سادات سید حفیظ الله سید امین الله کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۱۴۸ سید رحمت الله هاشمی سیدمعصوم سید معروف طب معالجوی کامیاب
۱۴۹ سید سلیمان سادات سید امین سادات سید کمال طب معالجوی ناکام
۱۵۰ سید طاهر حسینی سید احمد شاه سید حسن برق کامیاب
۱۵۱ سید عباس موسوی سید حسن سید حسین کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۱۵۲ سید علی سینا رضایی محمد رضایی محمد عیسی رضایی طب معالجوی کامیاب
۱۵۳ سید علی سینا اکبرزاده سیدعلی رضا موسوی سید علی گوهر کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۱۵۴ سید علی مصور سیدزاده سید احمد سیدزاده سیدقربان علی سیدزاده علوم قرآنی کامیاب
۱۵۵ سید کمیل حسینی سید شیر حسین حسینی سید گل حسین طب معالجوی ناکام
۱۵۶ سید لطیف شاه سکندری سیدکبیرشاه سکندری سید سکندر شاه تکنالوژی طبی کامیاب
۱۵۷ سید مبشر هاشمی سیداقبال هاشمی سیدعبدالرحیم هاشمی طب معالجوی ناکام
۱۵۸ سید محمد رضا حسینی سید حسن حسینی سیدغلام حسین حسینی طب معالجوی ناکام
۱۵۹ سید محمد علی طاهری سید اسحق سیدمحمد ابراهیم طب دندان کامیاب
۱۶۰ سید مهیمین هاشمی سیداقبال هاشمی سیدعبدالرحیم هاشمی طب معالجوی در حال انتظار
۱۶۱ سید میلاد هاشمی سید حمید الله سید هاشم تکنالوژی طبی کامیاب
۱۶۲ سید هدایت الله ابراهیمی محبوب الله ابراهیمی سبحان قل طب معالجوی ناکام
۱۶۳ سید وسیم سادات سید حبیب الله عبدالله اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۱۶۴ سیدجوهرعلی شاه سیدهدایت الله شاه یاسر سید طب معالجوی ناکام
۱۶۵ سیدذبیح الله محمدی سیدخان سیدآغامیر طب معالجوی کامیاب
۱۶۶ سیدرامین قاسمی سیدحامیم عبدالقاسم طب معالجوی کامیاب
۱۶۷ سیدسمیع الله سادات حاجی سیدخان سیدآغامیر طب معالجوی کامیاب
۱۶۸ سیدشاداب شریفی سیدشرف شریفی سیدرضوان طب معالجوی کامیاب
۱۶۹ سیدعتیق الله دانیال سیدرمضان سیدعلی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۱۷۰ سیدمرتضی سادات سیدعبدالحمید سادات سیدباز محمد طب معالجوی ناکام
۱۷۱ سیدمسعود موسوی سیدابراهیم موسوی سیدعبدالحسین طب معالجوی کامیاب
۱۷۲ سیف الرحمن حکیمی سعید الرحمن حکیمی سید زلمی طب معالجوی کامیاب
۱۷۳ سیف الرحمن امیری سیدمحمد امیرخان تکنالوژی طبی کامیاب
۱۷۴ سیف الله محمد آگل حضرت گل طب معالجوی ناکام
۱۷۵ سیف الله گل نظر سمندر طب معالجوی ناکام
۱۷۶ شاکر الله احمدزی مسعود احمدزی حاجی شاه ولی طب معالجوی ناکام
۱۷۷ شاه فیصل افغان میرآقا غلام محمد طب معالجوی کامیاب
۱۷۸ شاهد شاهین حکمت الله اشملی طب معالجوی کامیاب
۱۷۹ شاهد درانی محمد محسن درانی محمد هاشم اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۱۸۰ شباب احمد مسعود عظیم خان مسعود شهباز مسعود تکنالوژی طبی کامیاب
۱۸۱ شبیر احمد شهنوازی نصیر احمد شهنوازی سرباز طب دندان کامیاب
۱۸۲ شبیر الله همت شلیل گل سقیل طب معالجوی ناکام
۱۸۳ شبیراحمد اسلمی احمد جواد محمد ابراهیم اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۱۸۴ شعیب سهاک شاه محمود شرین گل طب معالجوی ناکام
۱۸۵ شعیب احمد داهی محمد اقبال سید محمد طب معالجوی ناکام
۱۸۶ شفیع الله قاسمی محمد ایوب محمد قاسم صافی طب معالجوی ناکام
۱۸۷ شکرالله شریفی محمدعظیم شریفی محمدحنیف حقوق کامیاب
۱۸۸ شکیب الله نوری عظیم الله خال محمد طب معالجوی ناکام
۱۸۹ شمس حمیدی عبدالحمید محمدقیس تکنالوژی طبی کامیاب
۱۹۰ شمس الحق موسی زی هدایت الحق موسی زی سپین گل طب معالجوی کامیاب
۱۹۱ شمس الدین شیرزاد عماد الدین محمد عثمان طب معالجوی کامیاب
۱۹۲ شمس الرحمن همت وردگ محمد گل کاکر طب معالجوی کامیاب
۱۹۳ شهاب الدین حاجی زاده ولی محمد حاجی محمدعلی طب معالجوی کامیاب
۱۹۴ شهرام الدین احمدزی عزیزالدین احمدزی عوث الدین احمدزی طب معالجوی کامیاب
۱۹۵ شهزاد خان عمرخیل مسعود خان سعد طب معالجوی ناکام
۱۹۶ شهیر احمد عطایی عید محمد عطایی نور محمد طب معالجوی کامیاب
۱۹۷ شیدالله جلالزی لعل گل آقا گل برق کامیاب
۱۹۸ شیر محمد فتح ولی محمد فتح فتح جان طب دندان کامیاب
۱۹۹ شیرزاد غوثی نیارمحمد علی محمد طب معالجوی کامیاب
۲۰۰ صابرخان شاهرخی شاه ولی محمد ایوب طب معالجوی ناکام
۲۰۱ صبغت الله حمیدی ذبیخ الله حمیدی صفی الله طب معالجوی کامیاب
۲۰۲ صبغت الله عمری رحمت الله محمد عمر طب معالجوی کامیاب
۲۰۳ صبغت الله احمدی سید محمد سید احمد طب معالجوی ناکام
۲۰۴ صفی الله نور نوررحمن همت صدوخان طب معالجوی کامیاب
۲۰۵ صهیب الله عصمتی عزیز الله عصمتی عتیق الله طب معالجوی ناکام
۲۰۶ طارق مومند حکیم خان مومند یاسین مومند طب معالجوی ناکام
۲۰۷ طارق عزیز عزیز طالو قدم خان طب معالجوی ناکام
۲۰۸ ظهور احمد شریفی نوراحمد شریفی محمد شریف طب معالجوی کامیاب
۲۰۹ عاطف الله یوسفری دلبشر بهره مند طب معالجوی در حال انتظار
۲۱۰ عبادالله مهمند سلطان جان مهمند محمد آجان طب دندان کامیاب
۲۱۱ عبدالباری حیدری محمدعمر حیدری غلام حیدری حیدری طب معالجوی کامیاب
۲۱۲ عبدالباری ویس عبدالهادی عبدالله طب دندان کامیاب
۲۱۳ عبدالباسر حجب محمد همایون عبدالواحد طب معالجوی ناکام
۲۱۴ عبدالباسط محمد همایون عبدالواحد طب معالجوی ناکام
۲۱۵ عبدالباسط محمدی نیاز محمد محمدی ملا محمد طب معالجوی ناکام
۲۱۶ عبدالباسط سعدالله زاده حیات الله سعدالله زاده سعدالله کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۱۷ عبدالباسط سعدالله زاده حیات الله سعدالله زاده سعدالله کمپیوتر ساینس(IT) ناکام
۲۱۸ عبدالبصیر الهام حاجی عبدالصمد حاجی میراجان طب معالجوی کامیاب
۲۱۹ عبدالحامد کاظمی محمد نقی محمد اکبر طب معالجوی ناکام
۲۲۰ عبدالرامین عسکرزاده عیدی محمد عسکرزاده عسکر محمد طب دندان کامیاب
۲۲۱ عبدالرحمن احمدزی طلا محمد احمدزی حاجی ترین طب معالجوی ناکام
۲۲۲ عبدالرحیم سخی زاده عبدالوکیل سخی زاده غلام سخی اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۲۲۳ عبدالرشید عالمی عبدالولی عالمی عبدالکریم طب دندان ناکام
۲۲۴ عبدالستار حنفی عبدالمجید محمد عیسی طب معالجوی ناکام
۲۲۵ عبدالستار وزیر محمدانور لقمان حکیم طب معالجوی ناکام
۲۲۶ عبدالصمد ناصری عبدالله ناصری عبدالکریم بیک طب معالجوی کامیاب
۲۲۷ عبدالصمد دلاور دوست محمد فقیر محمد طب دندان کامیاب
۲۲۸ عبدالغفور غفوری محمدظفر بسم الله طب معالجوی کامیاب
۲۲۹ عبدالله مسعود نقیب الله مسعود غازی محمد طب معالجوی کامیاب
۲۳۰ عبدالله عیسی خیل محمدعیسی عیسی خیل محمد رسول طب معالجوی ناکام
۲۳۱ عبدالله عظیمی محمد عظیم محمدظافر خان طب معالجوی ناکام
۲۳۲ عبدالله ذاکری ذکرالله ذاکری پهلوان تکنالوژی طبی کامیاب
۲۳۳ عبدالله احمدی تیمورشاه احمدی عطا محمد احمدی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۳۴ عبدالله بهیر قیومی عبدالطیف قیومی عبدالقیوم قیومی طب معالجوی ناکام
۲۳۵ عبدالمتین ابوطالب عبدالوکیل طب معالجوی ناکام
۲۳۶ عبدالمجید سلطانی محمدعلی سلطان طب معالجوی کامیاب
۲۳۷ عبدالمجید صدیقی احمد صدیقی احمد گل طب معالجوی ناکام
۲۳۸ عبدالمنان محمدی محمدقل قلیچ انجنیری برق کامیاب
۲۳۹ عبدالواسع رادمهر حمیدالله رادمهر عبدالله محمایی طب معالجوی ناکام
۲۴۰ عبدالولی خان شلمزی امیر زمان خان حاجی عزیز الله خان اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۲۴۱ عبدالوهاب نیازی پاینده محمد نیازی عبدالرحمن نیازی طب معالجوی کامیاب
۲۴۲ عبیدالله حمیدی ذبیخ الله حمیدی صفی الله طب معالجوی کامیاب
۲۴۳ عبیدالله مسلم حاجی محمدعمرمعصومیار محمد انور طب معالجوی کامیاب
۲۴۴ عبیدالله شاه اعتبار شاه ویدان گل طب معالجوی ناکام
۲۴۵ عبیدالله نوری نور احمد فیض محمد طب معالجوی ناکام
۲۴۶ عبیدالله سعیدی سید علی رحیمی رحیم جان طب معالجوی ناکام
۲۴۷ عرفان الله بدلون گل باز خان حاجی دور شی طب معالجوی ناکام
۲۴۸ عزیز الله حسین یار ظاهر حسین یار چمن کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۲۴۹ عصمت الله اولخیل میرزا خان محمد خان طب معالجوی کامیاب
۲۵۰ عصمت الله تسل غلام سخی میراجان طب معالجوی کامیاب
۲۵۱ عصمت الله عبدالواحد خان حاجی میرغه جان طب معالجوی ناکام
۲۵۲ عصمت الله شیرزاد نورالله حیات الله طب معالجوی ناکام
۲۵۳ عصمت الله امینی محمد آصف ضامن علی طب دندان کامیاب
۲۵۴ عصمت الله حسنی غلام علی حسنی محمد مهدی حسنی تکنالوژی طبی کامیاب
۲۵۵ عظمت خان درویش میرمت خان محمد کلیم طب معالجوی کامیاب
۲۵۶ علی آغا حیدری سید محمد حیدر علی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۵۷ علی پناه ایشان زاده احمدضیا ایشان زاده محمد اسمعیل ایشان زاده کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۲۵۸ علی خان حسنی چمن علی محمد حسین طب معالجوی ناکام
۲۵۹ علی رضا امیری محمدعلی امیری گل احمد امیری تکنالوژی طبی کامیاب
۲۶۰ علی رضا کوچی شاه ولی کوچی عبدالحسین کوچی انجنیری برق کامیاب
۲۶۱ علی رضا حسینی محمد نعیم حسینی محمد علی کمپیوتر ساینس(SE) ناکام
۲۶۲ علی سینا زاهدی محمداسمعیل زاهدی رمضان طب معالجوی کامیاب
۲۶۳ علی سینا حسینی سید قدیر هاشمی سید نادر طب معالجوی ناکام
۲۶۴ علی شاه یوسفی سرورعلی یوسفی محمدعلم یوسف زاده طب معالجوی کامیاب
۲۶۵ علی ضیاه رضایی محمدحنیف رضایی محمدنعیم رضایی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۲۶۶ علی عبدالباسط علی نسب محمدشفیع نبی زاده محمدعلی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۶۷ علی محمد عاشوری صفر محمد عاشوری جمعه خان کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۲۶۸ علی مهدی رضایی محمدیونس رضایی غلام نبی رضایی طب معالجوی کامیاب
۲۶۹ علی ناصر عرفات علی احمد سعیدی سید احمد طب معالجوی ناکام
۲۷۰ عمران احمدزی نورالحق احمدزی ملافاروق احمدزی طب معالجوی ناکام
۲۷۱ عمران الله عزیزی اسماعیل جان سلطانجان تکنالوژی طبی کامیاب
۲۷۲ عمرفاروق عمرخیل مسعود خان سعد طب معالجوی ناکام
۲۷۳ عنایت محمدی محمد غلام محمد طب معالجوی ناکام
۲۷۴ عنایت الله حقانی حاجی باقیب الله محمد بشیر طب معالجوی کامیاب
۲۷۵ عنایت الله دانش امین الله محمد ابراهیم طب معالجوی ناکام
۲۷۶ عید محمد احمدی دین محمد میر احمد طب دندان ناکام
۲۷۷ غلام حضرت ثاقب غلام یحی سروری غلام سرور احمدی طب معالجوی ناکام
۲۷۸ غلام محی الدین یعقوبی غلام جیلانی یعقوبی حاجی شاه ولی طب معالجوی ناکام
۲۷۹ فائیز قاسمی غلام حسن عبدالله طب معالجوی ناکام
۲۸۰ فردوس سهاک عبدالبشیر سهاک عبدالبصیر سهاک تکنالوژی طبی کامیاب
۲۸۱ فرزاد فتح زاد محمد طاهر غفور زاده فتح محمدغمروزاده اقتصاد(مدیریت تجارتی) ناکام
۲۸۲ فرمان الله وزیری سمندرخان سیدالله خان طب معالجوی ناکام
۲۸۳ فرهاد موسی زاده عبدالغفار موسی زاده راز محمد کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۸۴ فرهادالله فرزاد حاجی محمدگل حاجی ځاځی طب معالجوی ناکام
۲۸۵ فرید احمد حمیم عبدالولی عبدالغنی برق کامیاب
۲۸۶ فریدالله ناصری زیارت گل حضرت گل طب معالجوی ناکام
۲۸۷ فیروزالدین نیکمل عبدالمتین غلام ربانی طب معالجوی ناکام
۲۸۸ قدرت الله نظری سردار خان اسمعیل خیل اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۲۸۹ قیس احمدزی عبدالطیف احمدزی عمرا خان احمدزی طب معالجوی کامیاب
۲۹۰ کامران دولت زی عبدالروف گل میر گل میر تکنالوژی طبی کامیاب
۲۹۱ کریم خان نیک زاد محمدحسن محمد عثمان طب معالجوی ناکام
۲۹۲ گلاب الدین قیامی تواب الدین قیامی ضیاءالدین قیامی طب معالجوی ناکام
۲۹۳ لطف الله حبیبی نیاز محمد حبیبی صالح محمد حبیبی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۲۹۴ لمر صمدی شیرعلی صمدی محمود صمدی تکنالوژی طبی کامیاب
۲۹۵ محسن علیزهی غلام سخی نو خان طب معالجوی ناکام
۲۹۶ محمد رستم خیل محمد داود اختر محمد طب معالجوی کامیاب
۲۹۷ محمد عظیمی عبدالوکیل عظیمی عبدالظاهر عظیمی طب معالجوی کامیاب
۲۹۸ محمد نیازی عبدالحکیم عبدالجبار طب معالجوی کامیاب
۲۹۹ محمد عالمی عیدی مراد عالمی محمد عالم طب معالجوی ناکام
۳۰۰ محمد گوهر عبدالمجید یوسف نور برق کامیاب
۳۰۱ محمد ادریس رستم خیل نبی رستم خیل رنگین رستم خیل طب معالجوی ناکام
۳۰۲ محمد ادریس احمدی محمد نادر احمدی محمد طاهر احمدی طب معالجوی ناکام
۳۰۳ محمد اسدالله خان خائسته گل بادشاه گل طب معالجوی ناکام
۳۰۴ محمد اشرف عاصی محمد عمر حاجی خان طب معالجوی کامیاب
۳۰۵ محمد الله همراه خال محمد جلداش طب معالجوی ناکام
۳۰۶ محمد الله عظیمی محمد عظیم حاجی محمدظافر خان طب معالجوی ناکام
۳۰۷ محمد ایوب ایوب مجرب خان گلزار طب معالجوی کامیاب
۳۰۸ محمد آصف احمدزی خوشحال خان احمدزی عبدالحمید طب معالجوی کامیاب
۳۰۹ محمد پرویز رضایی محمد نادر رضایی حسن علی طب معالجوی کامیاب
۳۱۰ محمد تقی یوسفی محمد زمان محمد جمعه طب دندان کامیاب
۳۱۱ محمد حارث فایز غلام مجتبی فایز غلام نقشبند مدهوش طب معالجوی ناکام
۳۱۲ محمد حامد اکبری زیب خان اکبری گل صاحب طب معالجوی کامیاب
۳۱۳ محمد حامد شیرانی عبدالمجید شیرانی حاجی محمد موسی خان طب معالجوی ناکام
۳۱۴ محمد حسنات شاه شبیرحسین شاه امین شاه طب معالجوی ناکام
۳۱۵ محمد رامین رحیمی محمدنذیر محمد رحیم کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۱۶ محمد رامین قاضی زاده محمد عالم قاضی زاده محمد اسلم اقتصاد(مدیریت تجارتی) ناکام
۳۱۷ محمد رضا محمد علی برات علی طب دندان کامیاب
۳۱۸ محمد رفیع شریفی محمد شفیع شریفی محمد شریف طب معالجوی ناکام
۳۱۹ محمد روهید حبیب محمدیوسف حبیب حبیب خان طب معالجوی ناکام
۳۲۰ محمد ریاض آفریدی امیر محمد آخترگل طب معالجوی کامیاب
۳۲۱ محمد ستار اکبرزاده صفرعلی اکبرزاده ضامن علی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۲۲ محمد شعیب احمدزی عبدالطیف احمدزی عمرا خان احمدزی طب معالجوی کامیاب
۳۲۳ محمد صادق موسای محمد حسن موسای محمد علی محمدی اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۳۲۴ محمد عثمان بخت الله جان بسم الله  جان طب معالجوی ناکام
۳۲۵ محمد عظیم سید محمد علی جان طب معالجوی ناکام
۳۲۶ محمد علی واعظی سیدنصرالله واعظی محمدعظیم طب معالجوی کامیاب
۳۲۷ محمد عیسی الکوزی عنایت الله الکوزی نعمت الله طب معالجوی ناکام
۳۲۸ محمد مبین نوری تاج محمد نوری نورمحمد نوری اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۳۲۹ محمد مجیب زمانی محمد غازی محمد زمان طب معالجوی ناکام
۳۳۰ محمد منیر نیازی عبدالرحیم نیازی حاجی محمد طب معالجوی کامیاب
۳۳۱ محمد نعیم سخی زاده عبدالغفور سخی زاده غلام سخی اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۳۳۲ محمد هارون سعیدی امان الله عبدالله طب معالجوی ناکام
۳۳۳ محمد هارون احمدزی رحمت گل احمدزی شیرین گل اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۳۳۴ محمد هاشم خانزاده عبدالفغار خانزاده باز محمد کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۳۵ محمد ویس کوهستانی محمد آصف کوهستانی محمدایوب کوهستانی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۳۶ محمد یوسف صافی محمدنسیم صافی بسم الله صافی طب معالجوی ناکام
۳۳۷ محمد یونس دوست نثار احمد دوست دوست محمد تکنالوژی طبی کامیاب
۳۳۸ محمدارسلان صفری غلام محی الدین عبدالخالق طب معالجوی ناکام
۳۳۹ محمداسحق یعقوبی غلام جیلانی یعقوبی حاجی شاه ولی طب معالجوی ناکام
۳۴۰ محمدالهام نورزی سیدآقا شیرآقا طب دندان کامیاب
۳۴۱ محمدالهام محمدی فرشید محمدی حاجی جنگ گل طب دندان کامیاب
۳۴۲ محمدجاوید بهرامی دل آغا محمد نواب طب معالجوی ناکام
۳۴۳ محمدجواد حیدری احمدشاه حیدری شاه محمد طب معالجوی کامیاب
۳۴۴ محمدجواد عزیزی جمعه گل عزیزی عبدالعزیز عزیزی طب معالجوی در حال انتظار
۳۴۵ محمدحسن شریفی محمدامین شریفی خداداد کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۴۶ محمدحسیب حنان محمد حنان حنان محمدکاظم اکبری اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۳۴۷ محمدذیشان خان نور محمد فقیر محمد طب معالجوی کامیاب
۳۴۸ محمدرفیع علمیار امیرشاه علمیار میرآقا طب معالجوی ناکام
۳۴۹ محمدسهیل رحمانی محمدسرور ځدران محمد امین ځدران طب معالجوی ناکام
۳۵۰ محمدشاه قاری زاده علی آغا غلام رسول طب معالجوی ناکام
۳۵۱ محمدشبیر کبیری محمدبشیرمحسنی محمدکبیر طب معالجوی کامیاب
۳۵۲ محمدشعیب ابراهیم خیل محمدزمان ابراخیل خیل محمد عمر طب معالجوی ناکام
۳۵۳ محمدعالم رضایی محمد جواد رضایی حسین علی رضایی طب معالجوی کامیاب
۳۵۴ محمدعظیم رستمی عبدالله رستمی رستم طب معالجوی ناکام
۳۵۵ محمدعقیل شیرزاد نجیب الله شیرزاد نصرالله طب دندان کامیاب
۳۵۶ محمدعمر کبیری عبدالهادی عبدالکبیر طب معالجوی ناکام
۳۵۷ محمدعیسی عمر محمدطاوس جلال الدین طب معالجوی ناکام
۳۵۸ محمدفهیم محمدی عبدالقدوس محمد رحیم طب دندان کامیاب
۳۵۹ محمدفهیم درانی عبدالجبار درانی سلطان حبیب درانی کمپیوتر ساینس(SE) ناکام
۳۶۰ محمدفیصل سلطانزی لطیفی محمدرضا لطیفی قاسم شاه طب معالجوی ناکام
۳۶۱ محمدمهدی پناهی سیدقربان پناهی علی پناه حسینی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۶۲ محمدنایب محمدی شاه زمان صابر تازه محمد طب معالجوی ناکام
۳۶۳ محمدنبی عادل طاوس خان محمدمنیر طب معالجوی ناکام
۳۶۴ محمدیاسر سلطانی قاری محمدمستقیم سلطانی قاری سلطان محمد طب معالجوی ناکام
۳۶۵ محمودی ناصری جان محمد امیر محمد طب معالجوی کامیاب
۳۶۶ مختار احمد احمدی وزیر احمد احمدی پاینده محمد طب معالجوی ناکام
۳۶۷ مخلص میوند حاجی فهیم میرخیل بهاول میرخیل کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۶۸ مدثر یونس غلام حضرت محمدیونس طب معالجوی ناکام
۳۶۹ مراد علی وزیر عجب نور پش ء طب معالجوی کامیاب
۳۷۰ مرتضی علی زاده محمدزمان ایوب علی زاده علی جان علی زاده طب معالجوی کامیاب
۳۷۱ مسعود صفری غلام علی ابراهیم طب معالجوی کامیاب
۳۷۲ مسیح الله نوری سمیع الله نوری حمید الله ذکریا طب معالجوی ناکام
۳۷۳ مشتاق عزیزی گل آغا عزیزی عزیز الله کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۷۴ مصطفی حدیث امرالحق شریفی عبدالحق طب معالجوی کامیاب
۳۷۵ مصطفی صالح دین محمد جان محمد طب معالجوی ناکام
۳۷۶ مصطفی سعادت سیخداد سعادت عبدالله طب معالجوی کامیاب
۳۷۷ مصطفی فقیری حسین دولت حسین طب دندان کامیاب
۳۷۸ مصطفی یوسفی یحیی یوسفی محمدابراهیم یوسفی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۷۹ مصور رضایی اشرف رضایی محمدیونس رضایی کمپیوتر ساینس(SE) کامیاب
۳۸۰ مطیع الله بارکزی کفتان محمدامیر طب معالجوی ناکام
۳۸۱ معین عالمی محمد بشیر عالمی محمد عالم طب معالجوی ناکام
۳۸۲ مقصود خسروی عبدالمشهود خسروی محمدذکی خسروی طب معالجوی کامیاب
۳۸۳ ملک سجاد احمد جان محمد آمیر محمد طب معالجوی ناکام
۳۸۴ ممتاز خان میر علی شاه زارک خان طب معالجوی ناکام
۳۸۵ منصور احمد امین حاجی رضا خان حاجی خان طب معالجوی کامیاب
۳۸۶ منیب الله واجد نجیب الله واجد محمد هاشم واجد طب معالجوی در حال انتظار
۳۸۷ مهدی راشد محسن راشد براتعلی طب دندان ناکام
۳۸۸ مهدی پارسا چمن علی پارسا سخیداد طب دندان کامیاب
۳۸۹ مهدی مددی سلطان حسین رضائی علی مدد تکنالوژی طبی کامیاب
۳۹۰ موسی کلیم محمدسلیم حاجی عبدالحکیم طب معالجوی ناکام
۳۹۱ میرامرالله هاشمی میرحمایت الله هاشمی میرعنایت الله کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۹۲ میرذبیح الله هاشمی میرنجیب الله هاشمی میر حبیب الله علوم قرآنی کامیاب
۳۹۳ میرزاحسین حسینی غلام حسین حسینی حیدر علی کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۳۹۴ میرسیدفواد احمد علایی میرآقا علایی میرعلاوالدین سادات طب معالجوی کامیاب
۳۹۵ میرویس حسنی عبدالحسین محمد حسن طب معالجوی ناکام
۳۹۶ میرویس محمدی عبدالکریم محمدسرور طب دندان کامیاب
۳۹۷ میرویس آرین محمدیونس پیرجان انجنیری سیول کامیاب
۳۹۸ میسم عباس براتی خدرخان فرهاد علی طب دندان کامیاب
۳۹۹ میلاد رسولی محمدیحیی رسولی محمد اکرم طب دندان کامیاب
۴۰۰ نادر شاه منگل حاجی سخی جان جان طب معالجوی ناکام
۴۰۱ نبی الله جهانی محمد یوسف جمعه خان طب معالجوی کامیاب
۴۰۲ نبی الله نبیل محمدطاهر عبدالخلیل طب معالجوی کامیاب
۴۰۳ نثار حسین خیل حاجی عبدالمتین حسین خیل محمد جلیل طب معالجوی ناکام
۴۰۴ نثار احمد عزیزی نظر محمد عبدالعزیز طب معالجوی کامیاب
۴۰۵ نجیب الله زاهدی هاشم زاهدی محمد انور طب معالجوی کامیاب
۴۰۶ نجیب الله وزیر سمار جان علی بت خان طب معالجوی ناکام
۴۰۷ نذیرالرحمن هاشمی عزیزالرحمن هاشمی امیرشاه طب معالجوی ناکام
۴۰۸ نصرت الله قدرت قدرت الله قدرت احمد گل طب معالجوی ناکام
۴۰۹ نصیر احمد معیاد سید احمد محسن طب معالجوی ناکام
۴۱۰ نضرت الله صابری فضل من الله صابری عبدالروف صابری طب معالجوی کامیاب
۴۱۱ نظام الحق محمدی ابرار الحق طارق غلام نبی طب معالجوی کامیاب
۴۱۲ نظام الحق شریفی عبدالرحمن عجمی محمد شریف طب معالجوی ناکام
۴۱۳ نعمان بهادری صفت الله بهادری سیدجلندر طب دندان کامیاب
۴۱۴ نعمان احمد عبدالرحیم عبدالخالق طب معالجوی ناکام
۴۱۵ نعمت الله حسینی رمضانعلی غلام حسن کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۴۱۶ نور الحق صاحبی نژاد آقا گل صاحبی نژاد صاحب گل طب معالجوی کامیاب
۴۱۷ نور الله عزیزی عزیز محمد صافی دین محمد طب معالجوی کامیاب
۴۱۸ نورالرحمن شیرزی شیرمحمد شاه ولی تکنالوژی طبی کامیاب
۴۱۹ نورگل قاسمی محمدگل قاسمی رحیم گل قاسمی طب معالجوی ناکام
۴۲۰ نوید اکبری گل میرزا اکبری سید اکبر اکبری طب معالجوی ناکام
۴۲۱ نوید سعیدی محمد ذکی صفر علی طب دندان کامیاب
۴۲۲ نوید احمد عبدالظاهر زدوالله خان طب معالجوی ناکام
۴۲۳ نوید الله ملک پور عبدالعلی عبدالهاشم طب معالجوی کامیاب
۴۲۴ هادی محمدی غلام عباس محمد غلام محمد محمدی اقتصاد(اقتصاد تجارتی) کامیاب
۴۲۵ هدایت الله ظفری ظفرخان محمد انور طب معالجوی در حال انتظار
۴۲۶ هژبر غلام حبیب غلام صدیق طب معالجوی ناکام
۴۲۷ همایون قاضی زاده عید محمد آخند زاده نورمحمد آخند زاده کمپیوتر ساینس(IT) کامیاب
۴۲۸ همراز حبیبی عبدالمالک حبیبی عبدالحبیب طب دندان کامیاب
۴۲۹ واجد علی فضل کریم مسافر طب معالجوی کامیاب
۴۳۰ وحدت الله دوران عبدالرحمان رحمانی غلام دستگیر طب معالجوی کامیاب
۴۳۱ وحید الله سمنیار امان الله عبدالروف طب معالجوی ناکام
۴۳۲ وحید الله ادین زی جمال ادین زی حاجی محمد ادین زی تکنالوژی طبی کامیاب
۴۳۳ یاسین ریزگ ذاکرالله زیرک محمد قیوم طب معالجوی کامیاب
۴۳۴ یاصر علی شاه ولی خان دارالامان طب معالجوی ناکام
۴۳۵ یوسف عبدالمتین خواجه حیدر خواجه طب معالجوی کامیاب
۴۳۶ یوسف الله موسی زی سنگ تاج محمد طب معالجوی ناکام
شماره نام تخلص نام پدر ولدیت رشته نتیجه
۱ محمد رامین قاضی زاده محمد عالم قاضی زاده محمد اسلم اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۲ فرزاد فتح زاد محمد طاهر غفور زاده فتح محمدغمروزاده اقتصاد(مدیریت تجارتی) کامیاب
۳ محمد صمیم محمد بصیر محمد نعیم تکنالوژی طبی کامیاب
۴ احمدرشاد حکیمی عبدالمعبود حکیمی عبدالحکیم برق کامیاب
۵ محمدادریس همت عبدالرشید عبدالستار برق کامیاب
شماره اسم تخلص ولد ولدیت رشته تحصیلی نتیجه
۱ سید مهدی طاهری سید داود طاهری سیدخادم طاهری جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۲ اسدالله وطن یار محمد جان ابراهیم جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۳ نورآقا نجیم سرفراز نجیم همت خان نجیم جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۴ حمید سروری اسلم یعقوبی رضا بخش جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۵ احمدزی پیکان محمد نعیم پیکان محمدمقیم پیکان جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۶ عصمت الله رفعت انور نادرعلی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۷ سمیع الله نورزاد محمدصادق علی گل جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۸ داود مبارز علی اکبر صابری کاظم صابری جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۹ ناصر حسینی محمدظاهر محمد حسین جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۰ عمران محمدی شاه محمود روحانی غازی خان جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۱ خواجه انعام الدین صدیقی خواجه ضیاوالدین صدیقی خواجه قمرالدین صدیقی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۲ نوید نیازی میراجان ملاجان جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۳ وحید الله ذکریا عزیزالله حاجی پاینده محمد جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۴ مبشیر حکیمی سلیمان حکیمی محمد حسین جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۵ نثار احمد صمد الله عصمت الله جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۶ عبدالمتین سیدی انور سیدی سیدقمر الدین سیدی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
۱۷ سید موسی صادقی بلخابی حاجی سید اسحق سیدرحمت حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۸ محمد حسین الهام غلام حسن محمد علی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۱۹ ضیاوالله امیری حیات الله امیری فتح الله امیری حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۰ ساجد رحیمی رحیم خان عبدالصمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۱ عبدالرسول عبدالسراج عبدالسلام حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۲ مشتاق سعیدی یارمحمد محمد سعید روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۳ افتخار صافی روشن دل صافی نعمت الله خان صافی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۴ احمد حسن بختیار عبدالبصیر بختیاری نورالحق بختیار روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۵ عبدالخطیر نیکزاد عبدالمیر نیکزاد عبدالغیاث روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۶ حامد ایازی بشیر احمد مولانا مولوری محمد ایاز روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۷ علی مطهر محمدی علی شاه غزنیوال غلام محمد روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۸ محمد عبداللهی عبدالله حسین داد روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۲۹ محمد بلال نژند غلام ربانی عبدالعزیز روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۰ عبدالوهاب احمدزی رحیم داد خان احمدزی غلام محمد احمدزی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۱ عبدالحق پیمان عبدالعزیز مجروح صلاح الدین خرمی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۲ آقا بچه شیدا حاجی بسم الله محمد گل روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۳ شبیراحمد محمدی عبدالولی عبدالقادر روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۴ محمدنسیم نوری محمد تمیم نوری محمد نور روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۵ محمدصدیق محبی عبدالغنی محبی محیب الله روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۶ روح الله فاتح محمدناصر فیروز روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۷ نورالله عبدالامین محمد امین روابط بین الملل ناکام
۳۸ مغفرالله حکیمی رفیع الله میرمحمد دین روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۳۹ عبدالمان ستاری ظبتوخان عبدالستار روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۰ امان الله اسیر ترکزی احمدزی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۱ رامش ولی زاده ولی محمد غنی زاده محمد غنی محمدی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۲ وثیق الرحمن جهیر عطا محمد خان محمد روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۳ احمد جواد عزیزی عبدالرحمن عزیز روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۴ محمد همایون کاکر محمد ابراهیم کاکر حاجی محمدرفیق کاکر روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۵ قدرت الله زیار امان الله حاجی عطا گل روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۶ بخت زاده دانش شهزاد محمدنبی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۷ عبدالحق حقمل حاجی عبدالوهاب محمدنبی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۸ سلطان نجیب حقیقت سلطان عزیز عبدالعزیز روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۴۹ ذکی احمد صدیقی احمدشاه جهانداد شاه روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۰ حسیب الله حیدری فضل الرحمن فضل الدین روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۱ شفیق الله شهیر نجم الدین سکندر بیک روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۲ محمد مختار عبدالمالک ابراهیمی عبدالخالق روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۳ سمیع الله اباسین محمد طاهر محمد یار روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۴ احسان الله ابراهیمی غلام نقشبند ابراهیمی محب علی ابراهیمی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۵ احمدزبیر فرمان امیرخان شاه رحمت روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۶ شیرشاه ولیزاده هارون شاه حاجی صابر شاه روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۷ امجدحسین قمبری گل حسین محمدحسین روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۸ محمد نعیم رهیاب حاجی محمد رحیم محمد حسن مهمند روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۵۹ سید هاتف سادات سیدمحمداشرف سادات سیدزین العاب الدین سادات روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۶۰ رحمت الله محمد امین عوض روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
۶۱ فرهاد خیرمحمد فضل احمد روابط بین الملل دعوت به مصاحبه

نتایج کانکور دور دوم بهاری ۱۴۰۲

شماره اسم تخلص اسم پدر اسم پدرکلان رشته انتخابی نتیجه
۱ احسان الله یوسفزی نثار احمد لعل محمد مهندسی نرم‌افزار کامیاب
۲ احمد الهام استانکزی احمد فرید اسدالله حقوق ناکام
۳ احمد ذکی انوری جان علی محمد انور تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۴ احمد رامز امیری نصرالله بسم الله طب دندان کامیاب
۵ احمد زاهد چکری غلام نبی نصرت الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۶ احمد سیر حمیدی عبدالحمید عبدالحمید انجنیری برق کامیاب
۷ احمد شایق اکرمیار یما اسد الله طب دندان کامیاب
۸ احمد شکیب امیری عبدالولی لالا گل طب دندان کامیاب
۹ احمد ضیا محمد کبیر خادم حسین تکنالوژی طبی کامیاب
۱۰ احمد فردین ابراهیمی محمد ابراهیم میرزاحسین تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۱۱ احمد ماهر ولی عبدالحی عبدالسمیع طب دندان کامیاب
۱۲ امداد الله عطایی شاه مقصود حاجی محمد الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۱۳ بهمن امیری زین العابدین میراحمد مدیریت تجارتی کامیاب
۱۴ پا حون میرخیل میرام جان محمد اراز تکنالوژی طبی کامیاب
۱۵ توحید الله سادات غلام ربانی غلام سخی مهندسی نرم افزار کامیاب
۱۶ توریالی امین غلام حسین رضوان اقتصاد تجارتی کامیاب
۱۷ ثناالله رحمتی برکت الله نعمت الله طب دندان کامیاب
۱۸ جبارخان سلطانی میرحسین محمد علی مدیریت تجارتی ناکام
۱۹ حسیب الله علم امان الله حاجی علم گیر تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۲۰ حسیب الله عزیزی عزیز الله خان جان مهندسی نرم افزار کامیاب
۲۱ حشمت الله شیرزاد تازه گل شیر محمد تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۲۲ حمید الله متین محمد طاهر برات تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۲۳ حیدر اولا عزت الله حاجی نادر طب دندان کامیاب
۲۴ خواجه غلام مصطفی صدیقی خوجه غلام حضرت خوجه محمد علیم تکنالوژی طبی کامیاب
۲۵ ذکی امینی قربان علی اسماعیل طب دندان کامیاب
۲۶ رضوان الله مندوزی حاجی مندوزی خان نظر تکنالوژی طبی ناکام
۲۷ روحید سلطانی عبدالخالق سلطان حسین طب دندان کامیاب
۲۸ زبیر خان بشری گل محمد سید بشر اقتصاد تجارتی کامیاب
۲۹ زیشان حیدر فتح یار مرزاحسن غلام جان مدیریت تجارتی کامیاب
۳۰ سباوون شاهین عبدالکریم عبدالرحیم تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۳۱ سید شکران هاشمی سید محبوب سید هاشم تکنالوژی طبی کامیاب
۳۲ سید صمد آغا سادات سید داوود سید جعفر حقوق کامیاب
۳۳ سید عبدالصبور ابراهیمی سید عبدالغفور سید ابراهیم شاه مدیریت تجارتی کامیاب
۳۴ سید علی عالمزاده سید رضا سید محسن علوم سیاسی کامیاب
۳۵ سید علی رضا فاطمی سید راسخ سید محمد علی تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۳۶ سید فیصل نظامی سید اجمل سید ضیا الدین طب دندان کامیاب
۳۷ سید مزمل بنی زهرا سید اسماعیل سید شیرآقا تکنالوژی طبی کامیاب
۳۸ سید معروف روحانی سید نورآغا سید شیر احمد مهندسی نرم افزار کامیاب
۳۹ سید منصور منصوری سیدآقا سید احمد طب دندان ناکام
۴۰ سید منور سادات سید جاوید غلام علی مهندسی نرم افزار کامیاب
۴۱ سید وارث سادات سید داوود سید جعفر پاجاه حقوق کامیاب
۴۲ شبیر احمد خان گل داد گل تکنالوژی طبی کامیاب
۴۳ شفیق الرحمن سعید محمد اکبر فتح محمد مهندسی نرم افزار کامیاب
۴۴ صالح محمد دلاوری لعل محمد پاینده محمد طب دندان کامیاب
۴۵ ضحاک صافی عبدالجلال عبدالجلیل تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۴۶ ضیا الرحمن امینی محمد ولی امین الله طب دندان کامیاب
۴۷ ضیا الرحمن صحیب عبدالرحمن مولوی عبدالقدیر تکنالوژی طبی کامیاب
۴۸ عاشق الرحمن فخر الدین حاجی نعمت الله خواجه علم مهندسی نرم افزار کامیاب
۴۹ عبدالحنیف فرمولی عبدالقیوم محمد رحیم تکنالوژی طبی کامیاب
۵۰ عبدالرحمن مهربان عبدالصمد صالح محمد تکنالوژی طبی کامیاب
۵۱ عبدالغنی میرزایی حسین علی کربی عباس تکنالوژی معلوماتی ناکام
۵۲ عبدالله خراسانی عبدالجلیل دین محمد انجیینری سیول کامیاب
۵۳ عبدالواحد سلیمان خیل عبدالرحیم محمد رحیم تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۵۴ عبیدالله حیاتی عشرت الله حیات الله طب دندان کامیاب
۵۵ عبیدالله نوری نور احمد فیض محمد مهندسی نرم افزار کامیاب
۵۶ عتیق الله حسینی حمیدالله محمدحسین تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۵۷ عزیز الله اسدی امرالله اسدالله تکنالوژی طبی کامیاب
۵۸ علی اصغر عاشوری علی محمد محمد موسی مهندسی نرم افزار کامیاب
۵۹ علی سینا علی زاده حسین داد غلام سخی مدیریت تجارتی کامیاب
۶۰ غوث الدین ثابت کمال سید عالم تکنالوژی طبی کامیاب
۶۱ فرزاد نوری دین محمد فیض محمد طب دندان کامیاب
۶۲ فرهمند شهنه امام الدین دین محمد مدیریت تجارتی کامیاب
۶۳ قدرت الله عظیمی وحید الله محمد اصغر مهندسی نرم افزار کامیاب
۶۴ قیس ویسی قطب الدین امام الدین تکنالوژی طبی کامیاب
۶۵ مبشر الدین مسلم مولی صاحب محمد ابراهیم محمد دین تکنالوژی طبی کامیاب
۶۶ محبت الله سلطانی محمد ولی اقا جان اقتصاد تجارتی کامیاب
۶۷ محبوب الله روفی مفتون حبیب الله تکنالوژی طبی کامیاب
۶۸ محمد عظیمی محمد جمعه بابا خان تکنالوژی طبی کامیاب
۶۹ محمد اسماعیل سهاک محمد ولی محمد ابراهیم اقتصاد تجارتی کامیاب
۷۰ محمد الیاس ولی محمد شریف محمد ظاهر طب دندان کامیاب
۷۱ محمد الیاس غلام قادر غلام نبی انجنیری سیول کامیاب
۷۲ محمد باسط عزیزی محمد ماهر غلام قادر طب دندان کامیاب
۷۳ محمد تواب حنیف محمد نبی عبدالصبور حقوق کامیاب
۷۴ محمد خالد همدرد طب دندان ناکام
۷۵ محمد صادق صدیقی غلام محی الدین محمد نسیم تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۷۶ محمد کاظم ظریف یوسف علی حسین علی تکنالوژی طبی کامیاب
۷۷ محمد لقمان امان محمد احسان محمد اسحاق مدیریت تجارتی کامیاب
۷۸ مرتضی احساس قربانعلی رمضان تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۷۹ مسیح الله دانش سردار محمد حضرت محمد طب دندان کامیاب
۸۰ مصباح امینبی علی احمد محمد نادر حقوق کامیاب
۸۱ مظهر الدین محمدی سعدالدین محمدالدین انجنیری برق کامیاب
۸۲ مهدی صوفی زاده محمد اصف قربانعلی تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۸۳ نثار احمد امین زاده عبداغیاث فخرالدین مهندسی نرم افزار کامیاب
۸۴ نذیر انوری غلام ربانی فتح محمد طب دندان کامیاب
۸۵ نصرت الله عثمانی نور آغا محمد عظیم طب دندان کامیاب
۸۶ نعمت الله سدوزی در محمد راز محمد تکنالوژی طبی کامیاب
۸۷ نور علی جویا اسحق ابراهیم طب دندان کامیاب
۸۸ هدایت الله قبادی نیک محمد خان محمد طب دندان کامیاب
۸۹ هلال احمدزی محمد کبیر محمد ظاهر طب دندان کامیاب
۹۰ همایون رحیم زی رحیم غلام محی الدین تکنالوژی طبی کامیاب
۹۱ هنر احمدزی محمد ریس حاجی میراجان طب دندان کامیاب
شماره اسم تخلص اسم پدر رشته انتخابی نتیجه
۱ اجمل مسلم پادشاه طب دندان کامیاب
۲ احمد سیر ستار زاده صالح محمد تکنالوژی طبی کامیاب
۳ تسکین عبدالبهادر عبدالسلام تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۴ ثنا الله عبدالله محمد آصف اقتصاد کامیاب
۵ حامد ستانکزی مطیع خان اقتصاد کامیاب
۶ حدیث عمری محمد نعیم طب دندان کامیاب
۷ ذکر الله محمدی محمد الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب
۸ سهراب نائیب خیل محمد جان طب دندان کامیاب
۹ سید حامد عارف سید علی اقتصاد کامیاب
۱۰ سید سجاد