به صفحه‌ی اخبار کانکور وبسایت دانشگاه خاتم‌النبیین خوش آمدید

ضمن عرض تهنیت برای همه‌ی شما آرزوی موفقیت‌های روزافزون داریم.

با احترام

نتایج کانکور اختصاصی 1402

اسم تخلص ولد انتخاب اول نتیجه ملاحظات
اجمل مسلم پادشاه طب دندان کامیاب
احمد سیر ستار زاده صالح محمد تکنالوژی طبی کامیاب
تسکین عبدالبهادر عبدالسلام تکنالوژِ معلوماتی کامیاب
ثنا الله عبدالله محمد آصف اقتصاد کامیاب
حامد ستانکزی مطیع خان اقتصاد کامیاب
حدیث عمری محمد نعیم طب دندان کامیاب
ذکر الله محمدی محمد الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب
سهراب نائیب خیل محمد جان طب دندان کامیاب
سید حامد عارف سید علی اقتصاد کامیاب
سید سجاد سجادی سید حکیم تکنالوژی معلوتی کامیاب در صورت تکمیل نکردن پرونده از لیست حذف می‌گردد
سید شبیر حسینی سید حسین طب دندان کامیاب
سید عبدالله هاشمی سید برهان الله طب دندان کامیاب
سید علی فرشاد ابدالی سید میر ضیا تکنالوژی طبی کامیاب در صورت تکمیل نکردن پرونده از لیست حذف می‌گردد
سید عمران هاشمی سیدطاهر انجنیری برق کامیاب
شاهد الله اخند زاده احمد شاه تکنالوژی طبی کامیاب
عارف عرفان حسن نرم افزار کامیاب
عباس نوری عبدالعزیز اقتصاد کامیاب
عبدالامید رضایی قربانعلی طب دندان کامیاب
عبدالخالق یفتلی نجیب الله نرم افزار کامیاب
عبدالسط عزیزی محمد نذیر تکنالوژی طبی کامیاب
عبدالولید احمدی عبدالرشید تکنالوژی معلوماتی کامیاب
عبیدالله رحمتی گلو جان طب دندان کامیاب
فرید علیزاده سلمان علی تکنالوژی معلوماتی کامیاب
فرید احمد انصاری حاجی احمد انجنیری کامیاب
قدرت الله نجاتی عوض علی نرم افزار کامیاب
مچتبی حسینی حسین علی انجنیری برق کامیاب
محمد الهاام محمد رفیق احمد الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب در صورت تکمیل نکردن پرونده از لیست حذف می‌گردد
محمد ایمیل عثمان ذی محمد احسان طب دندان کامیاب
محمد ذکی عادل برات علی تکنالوزی معلوماتی کامیاب
محمد شریف کوشا کشتی تکنالوژی طبی کامیاب
محمد صدیق شیرزاد ایمل خان طب دندان کامیاب
محمد عابد عزیزی عزیز احمد نرم افزار کامیاب
محمد عثمان نوری محمد عارف نرم افزار کامیاب
محمد عمر نوری محمدعارف تکنالوژی طبی کامیاب
محمد هارون مرادی محمد رازق نرم افزار کامیاب
محمد یعقوب اسحق ذی سردار اقا طب دندان کامیاب
مرتضی کریمی قربانعلی نرم افزار کامیاب
مهدی ناطقی احمد حسین نرم افزار کامیاب

 

یادآوری: برای ثبت نام و تکمیل پرونده‌ی تحصیلی روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته‌ی جاری تعیین شده است. مراجعه‌ی کامیاب شدگان در این روزها از ساعت 9:30 پیش از چاشت تا ساعت 2:30 پس از چاشت الزامی است. 

(1) نتایج کانکور مقطع ماستری

اسم تخلص ولد ولدیت انتخاب اول نتیجه
احمد حسین خادمی محمد هاشم خادم حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
احمد فیصل نظری حاجی محمد امان حاجی نظر محمد روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
اسدالله حسنی محمد صادق حسن جان حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
امان الله ناصری عبدالناصر غلام حیدر جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
باسط شریفی تورگل جمعه خان روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
جواد امان روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
حکمت الله همایونی همایون شاه روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
حمید الله حیدری محمد هاشم حیدر علی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
خادم حسین حسینی محمد حسین بسم الله حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
خالد اختری عبدالستار محمد رفیق روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
خواجه امین اقا صدیقی خواجه عبدالروف خواجه عبدالغفور حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
خیرالله خالد فضل خدا امام الدین روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
رحیم حشمتی غلام رضا علی ظفر حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
رمضان علی منصوری یحیی خان جمعه خان حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
سید عبدالوهاب سادات سید عبدالستار سید عبدالله روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
سید فیاض عطایی سید پادشاه میر عطا روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
سید نعمت الله الفی قیصاری سید اسراییل سید ابراهیم جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
شفیق الله الکوزی اول سعید شاه سعید حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
شمس الهادی حکیمی عبدالهادی عبدالحکیم روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
شیریالی غنی زاده فضل الدین عبدالغنی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
صدام یوسفزی محمد ابراهیم حاجی دین محمد جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
عابدالله مموزی عالم خان نوروز جزا و جرم شناسی ناکام
عبدالباعث مبارز غلام فاروق غلام حیدر روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
عبدالحمید ابراهیمی محمد ابراهیم غلام نبی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
عبدالرحمن قاِیمی سلطان عزیز اسماعیل جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
عبدالروف مهدوی ظفر علی خان محمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
عبدالصادق مبارز عبدالرحیم قلتدر حقوق بین الملل ناکام
عبدالفتاح بیانی نوروزعلی حسین علی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
عبدالقدیر عالمی محمد علی غلام حسین حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
عبدالملک حکیمی عبدالباقی عبدالرحمن جزا و جزم شناسی دعوت به مصاحبه
عزیز الله نور محمد برات احمد بیک روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
عزیز الله لطیفی عبدالطیف عبدالواحد روابط بین الملل ناکام
عزیز الله شریفی غلام نبی گل محمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
علی جان بصیر احسانی حسین داد ناظر حسین حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
فرهاد اکبری میر اکبر غلا حضرت حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
فواد الله سایس جمعه خان محمد ولی روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
کریم الله استانکزی نجیب الله نصرالله روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
کریم الله محمدی محمد اسحق روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد اسماعیل زاهدی رمضان علی جان حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد جان عطایی خدا داد پایند علی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد حسین حیدری سخی داد غلام نبی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد حق حقیار عبدالحق بابه جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
محمد حمید رمضان حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد حمید ظفری رمضان جمعه خان حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد خلیل توکلی حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد سالم یزدانی خانعلی یزدان بخش حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد سعید هالشمی سید ابراهیم شاه سید بهادر  شاه روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد سکندر متین حسین علی یوسف حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد صادق محمد علی حاجی عیسی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
محمد صادق بختیاری محمد علی جزا و جرم شناسی دعوت به مصاحبه
محمد ظاهر مظاهری سلطان پایند محمد حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد گل اصغری جمعه گل روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
محمد هادی قاِیمی یوسف علی غلام حیدر حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
مهدی ناطقی عزیز الله ناظر حسین حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه
نصرالحق صوفی زاده ذولفقار حاجی مرزا روابط بین الملل دعوت به مصاحبه
نقیب الله نجیم سرفراز همت خان حقوق بین الملل ناکام
نورالله احمدزی شاغاسی امان الله حقوق بین الملل دعوت به مصاحبه

 

یادآوری: برای اقدامات بعدی، اطلاعیه‌های دانشگاه را دنبال کنید. 

(2) نتایج کانکور اختصاصی

اسم تخلص نام پدر نام پدر کلان انتخاب نتیجه
جاوید پویا عبدالجان امیرگل مهندسی نرم افزار کامیاب
محمد زکیم احمدی شاه زاده صاحب الدین سیول کامیاب
سعادت شاه هارون شاه صابر شاه اقتصاد کامیاب

یادآوری: برای اقدامات بعدی، اطلاعیه‌های دانشگاه را دنبال کنید. 

(3) نتایج کانکور مقطع لیسانس

اسم تخلص ولد ولدیت رشته  نتیجه
احسان الله یوسفزی نثاراحمد لعل محمد مهندسی نرم افزار کامیاب
احمد الهام استانکزی احمد فرید اسدالله حقوق ناکام
احمد ذکی انوری جان علی محمد انور تکنالوژی معلوماتی کامیاب
احمد رامز امیری نصرالله بسم الله طب دندان کامیاب
احمد زاهد چکری غلام نبی نصرت الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب
احمد سیر حمیدی عبدالحمید عبدالجید انجنیری برق کامیاب
احمد شایق اکرمیار یما اسد الله طب دندان کامیاب
احمد شایق اکرمیار یما اسدالله طب دندان کامیاب
احمد شکیب امیری عبدالولی لالا گل طب دندان کامیاب
احمد ضیا محمد کبیر خادم حسین تکنالوژی طبی کامیاب
احمد فردین ابراهیمی محمد ابراهیم میرزاحسین تکنالوژی معلوماتی کامیاب
احمد ماهر ولی عبدالحی عبدالسمیع طب دندان کامیاب
امداد الله عطایی شاه مقصود حاجی محمد الله تکنالوژی معلوماتی کامیاب
بهمن امیری زین العابدین میراحمد مدیریت تجارتی کامیاب
پا حون میرخیل میرام جان محمد اراز تکنالوژی طبی کامیاب
توحید الله سادات غلام ربانی غلام سخی مهندسی نرم افزار کامیاب
توریالی امین غلام حسین رضوان اقتصاد تجارتی کامیاب
ثناالله رحمتی برکت الله نعمت الله طب دندان کامیاب
جبارخان سلطانی میرحسین محمد علی مدیریت تجارتی ناکام
حسیب الله علم امان الله حاجی علم گیر تکنالوژی معلوماتی کامیاب
حسیب الله عزیزی عزیز الله خان جان مهندسی نرم افزار کامیاب
حشمت الله شیرزاد تازه گل شیر محمد تکنالوژی معلوماتی کامیاب
حمید الله متین محمد طاهر برات تکنالوژی معلوماتی کامیاب
حیدر اولا عزت الله حاجی نادر طب دندان کامیاب
خواجه غلام مصطفی صدیقی خوجه غلام حضرت خوجه محمد علیم تکنالوژی طبی کامیاب
ذکی امینی قربان علی اسماعیل طب دندان کامیاب
رضوان الله مندوزی حاجی مندوزی خان نظر تکنالوژی طبی ناکام
روحید سلطانی عبدالخالق سلطان حسین طب دندان کامیاب
زبیر خان بشری گل مححمد سید بشر اقتصاد تجارتی کامیاب
زیشان حیدر فتح یار مرزاحسن غلام جان مدیریت تجارتی کامیاب
سباوون شاهین عبدالکریم عبدالرحیم تکنالوژی معلوماتی کامیاب
سید شکران هاشمی سید محبوب سید هاشم تکنالوژی طبی کامیاب
سید صمد اغا سادات سید داوود سید جعفر حقوق کامیاب
سید عبدالصبور ابراهیمی سید عبدالغفور سید ابراهیم شاه مدیریت تجارتی کامیاب
سید علی عالمزاده سید رضا سید محسن علوم سیاسی کامیاب
سید علی رضا فاطمی سید راسخ سید محمد علی تکنالوژی معلوماتی کامیاب
سید فیصل نظامی سید اجمل سید ضیا الدین طب دندان کامیاب
سید مزمل بنی زهرا سید اسماعیل سید شیراقا تکنالوژی طبی کامیاب
سید معروف روحانی سید نوراغا سید شیر احمد مهندسی نرم افزار کامیاب
سید منصور منصوری سیداقا سید احمد طب دندان ناکام
سید منور سادات سید جاوید غلام علی مهندسی نرم افزار کامیاب
سید وارث سادات سید داوود سید جعفر پاجاه حقوق کامیاب
شبیر احمد خان گل داد گل تکنالوژی طبی کامیاب
شفیق الرحمن سعید محمد اکبر فتح محمد مهندسی نرم افزار کامیاب
صالح محمد دلاوری لعل محمد پاینده محمد طب دندان کامیاب
ضحاک صافی عبدالجلال عبدالجلیل تکنالوژی معلوماتی کامیاب
ضیا الرحمن امینی محمد ولی امین الله طب دندان کامیاب
ضیا الرحمن صحیب عبدالرحمن مولوی عبدالقدیر تکنالوژی طبی کامیاب
عاشق الرحمن فخر الدین حاجی نعمت الله خواجه علم مهندسی نرم افزار کامیاب
عبدالحنیف فرمولی عبدالقیوم محمد رحیم تکنالوژی طبی کامیاب
عبدالرحمن مهربان عبدالصمد صالح محمد تکنالوژی طبی کامیاب
عبدالغنی میرزایی حسین علی کربی عباس تکنالوژی معلوماتی ناکام
عبدالله خراسانی عبدالجلیل دین محمد انجیینری سیول کامیاب
عبدالواحد سلیمان خیل عبدالرحیم محمد رحیم تکنالوژی معلوماتی کامیاب
عبیدالله حیاتی عشرت الله حیات الله طب دندان کامیاب
عبیدالله نوری نور احمد فیض محمد مهندسی نرم افزار کامیاب
عتیق الله حسینی حمیدالله محمدحسین تکنالوژی معلوماتی کامیاب
عزیز الله اسدی امرالله اسدالله تکنالوژی طبی کامیاب
علی اصغر عاشوری علی محمد محمد موسی مهندسی نرم افزار کامیاب
علی سینا علی زاده حسین داد غلام سخی مدیریت تجارتی کامیاب
غوث الدین ثابت کمال سید عالم تکنالوژی طبی کامیاب
فرزاد نوری دین محمد فیض محمد طب دندان کامیاب
فرهمند شهنه امام الدین دین محمد مدیریت تجارتی کامیاب
قدرت الله عظیمی وحید الله محمد اصغر مهندسی نرم افزار کامیاب
قیس ویسی قطب الدین امام الدین تکنالوژی طبی کامیاب
مبشر الدین مسلم مولی صاحب محمد ابراهیم محمد دین تکنالوژی طبی کامیاب
محبت الله سلطانی محمد ولی اقا جان اقتصاد تجارتی کامیاب
محبوب الله روفی مفتون حبیب الله تکنالوژی طبی کامیاب
محمد عظیمی محمد جمعه بابا خان تکنالوژی طبی کامیاب
محمد اسماعیل سهاک محمد ولی محمد ابراهیم اقتصاد تجارتی کامیاب
محمد الیاس ولی محمد شریف محمد ظاهر طب دندان کامیاب
محمد الیاس غلام قادر غلام نبی انجنیری سیول کامیاب
محمد باسط عزیزی محمد ماهر غلام قادر طب دندان کامیاب
محمد تواب حنیف محمد نبی عبدالصبور حقوق کامیاب
محمد خالد همدرد طب دندان ناکام
محمد صادق صدیقی غلام محی الدین محمد نسیم تکنالوژی معلوماتی کامیاب
محمد کاظم ظریف یوسف علی حسین علی تکنالوژی طبی کامیاب
محمد لقمان امان محمد احسان محمد اسحاق مدیریت تجارتی کامیاب
مرتضی احساس قربانعلی رمضان تکنالوژی معلوماتی کامیاب
مسیح الله دانش سردار محمد حضرت محمد طب دندان کامیاب
مصباح امینبی علی احمد محمد نادر حقوق کامیاب
مظهر الدین محمدی سعدالدین محمدالدین انجنیری برق کامیاب
مهدی صوفی زاده محمد اصف قربانعلی تکنالوژی معلوماتی کامیاب
نثار احمد امین زاده عبداغیاث فخرالدین مهندسی نرم افزار کامیاب
نذیر انوری غلام ربانی فتح محمد طب دندان کامیاب
نصرت الله عثمانی نور آغا محمد عظیم طب دندان کامیاب
نعمت الله سدوزی در محمد راز محمد تکنالوژی طبی کامیاب
نور علی جویا اسحق ابراهیم طب دندان کامیاب
هدایت الله قبادی نیک محمد خان محمد طب دندان کامیاب
هلال احمدزی محمد کبیر محمد ظاهر طب دندان کامیاب
همایون رحیم زی رحیم غلام محی الدین تکنالوژی طبی کامیاب
هنر احمدزی محمد ریس حاجی میراجان طب دندان کامیاب

یادآوری: برای اقدامات بعدی، اطلاعیه‌های دانشگاه را دنبال کنید. 

ضمن عرض تهنیت خدمت دانشجویان عزیز، برای شما موفقیت‌های روز افزون تمنا داریم.

با احترام

(1) نتایج کانکور مقطع ماستری

اسم تخلص نام پدر نام پدر کلان نتیجه
ابراهیم احمدزی حاجی مدت حاجی نورگل دعوت برای مصاحبه
احمد جواد غزیزی عبدالرحمن عزیز دعوت برای مصاحبه
احمد شعیب احمدی محمد امین نصرالدین دعوت برای مصاحبه
احمد ضیا احساس محمد شفا محمد اکرم دعوت برای مصاحبه
اسدالله درویش دعوت برای مصاحبه
امرالله عمرخیل سالم جان جان گل دعوت برای مصاحبه
امین ولی صافی صافی سرور سوان خان دعوت برای مصاحبه
حامد قاسمی حسین علی قاسم علی دعوت برای مصاحبه
خان جان دادمند طوره خان دعوت برای مصاحبه
خوشحال جوادی محمد تقی حسن علی دعوت برای مصاحبه
خیرالدین غالب غالب نظر امام بای دعوت برای مصاحبه
داود محظوظ خروتی غازی مرجان دعوت برای مصاحبه
رحمت الله صداقت نجیب الله واحدالدین دعوت برای مصاحبه
سمیع الله حقانی عزت الله عبدالودود دعوت برای مصاحبه
سید اکبر شاه وطنیار سید زلف علی شاه سید صفدرشاه دعوت برای مصاحبه
شاهدالدین یوسفزی علاوالدین اصحاب الدین دعوت برای مصاحبه
صمیم عزیزی محمد نعیم محمد عزیز دعوت برای مصاحبه
طه انیس اصل الدین جلال الدین دعوت برای مصاحبه
عارف ثاقب غزنوی محمدالله حسن الله دعوت برای مصاحبه
عبدالبصیر حنفی خان محمد خیرمحمد دعوت برای مصاحبه
عبدالله عابد محمد یوسف عصمت اله دعوت برای مصاحبه
عبدالناصر رحیمی عبدالعلی محمد رحیم دعوت برای مصاحبه
عزیز احمد فضلی فضل احمد نوراحمد دعوت برای مصاحبه
عزیزالله خبیب اول خان حاجی لعل محمد ناکام
فرهاد احمد احمدی خیرمحمد فضل احمد ناکام
قیاس خان قیس عمری بهادرخان سید دعوت برای مصاحبه
گلب الدین صوفی زاده وصل الدین سیف الدین دعوت برای مصاحبه
لطف الله فیضی بدل محمد فیض محمد دعوت برای مصاحبه
نوراقا احمدی ملک محمد پاینده محمد دعوت برای مصاحبه
وحید الله دورانی غلام محمد محمد حسین دعوت برای مصاحبه
فرید الله اول خان حاجی لعل محمد دعوت برای مصاحبه

یادآوری: برای اقدامات بعدی، اطلاعیه‌های دانشگاه را دنبال کنید. 

(2) نتایج کانکور اختصاصی

اسم تخلص نام پدر نام پدر کلان رشته نتیجه
ذبیح الله انوش بلزمحمد حاجی خال محمد طب دندان ناکام
حکمت الله نظری عوض محمد الش طب دندان کامیاب
اسدالله عرب شاهی خداداد بابه شاه طب دندان کامیاب
فریدون امیری عبدالغنی غلام نبی تکنولوژی طبی کامیاب
سمیع الله شیرزادغزنوی غلام قادر شیرمحمد تکنولوژی طبی کامیاب
علی خان صالحی دیدارعلی میرزاخان تکنولوژی طبی کامیاب
عبدالرحیم حکمت انجینری برق کامیاب

 

یادآوری: برای اقدامات بعدی، اطلاعیه‌های دانشگاه را دنبال کنید. 

(3) نتایج کانکور مقطع لیسانس

اسم تخلص ولد ولدیت رشته نتیجه
اجمل مسلم پادشا تکنولوژی معلوماتی کامیاب
اجمل صالح عبدالغنی عبدالباقی طب معالجوی کامیاب
احسان االله محمودی حاجی لطف الله سید محمود طب معالجوی کامیاب
احسان احمد احمدی نصیر احمد قنبرعلی حقوق کامیاب
احسان الله خرمی عبدالخلیل عبدالجلیل طب دندان کامیاب
احسان الله استانکزی محمد نبی خان شیرین طب معالجوی ناکام
احمد بلال افغان احمد شاه نقی محمد انجینری برق کامیاب
احمد بلال یعقوبی عبدالباقی محمدیعقوب طب معالجوی کامیاب
احمد جاوید شرافت محمد یوسف صاحب الدین طب معالجوی کامیاب
احمد خالد انصاری احمد حاجی عبدالرحمن طب دندان ناکام
احمد رامین غزنوی اکبرجان گلاجان طب معالجوی ناکام
احمد رشاد دوست بصیر احمد دوست محمد تکنولوژی طبی کامیاب
احمد روحید یاری غلام بهلول یارمحمد طب معالجوی ناکام
احمد رویین مرادی طوره مرادمحمد طب معالجوی کامیاب
احمد زبیر فاروقی محمد داود حاجی اماندین طب دندان کامیاب
احمد زبیر سلطانی عبدالعزیز سلطان عزیز طب معالجوی ناکام
احمد سهیل رسولی غلام سخی غلام رسول طب معالجوی ناکام
احمد سیاوش عثمانی احمد خطاب محمد عثمان طب معالجوی ناکام
احمد سیر مومند محمد موسی حاجی فضل علی طب معالجوی کامیاب
احمد سیر کاظمی غلام طارق غلام غوث طب معالجوی کامیاب
احمد سیر ولید عبدالصبور شهنواز طب معالجوی ناکام
احمد شاکر سروری غلام سرور دین محمد طب دندان کامیاب
احمد شاکر عزیزی نذیر احمد عبدالاحد طب دندان کامیاب
احمد شاه احمدی محمدحسنین میر احمد شاه طب معالجوی ناکام
احمد شاه احمدزی عیسی جان محمدنور طب معالجوی ناکام
احمد شعیب عابد شاپور شامست طب معالجوی کامیاب
احمد شکیب اسدی اسدالله نورمحمد طب دندان کامیاب
احمد شهیر حسن حشمت الله طب معالجوی کامیاب
احمد ظاهر صاحبی محمد ابراهیم صاحب داد مهندسی نرم افزار کامیاب
احمد فیاض سرافراز عبدلعزیز میراحمد طب معالجوی کامیاب
احمد مدثر اکرمی محمد اسلم محمد اکرم طب معالجوی ناکام
احمد منصور خان جلال زی بهادرخان باز محمد تکنولوژی معلوماتی کامیاب
احمد واجد نوری عبدارازق عبدالخالق طب دندان کامیاب
احمد ولید خاشع احمد صبور میرغلام طب دندان کامیاب
احمدالله حمیدی محمد سعید عبدالحمید طب معالجوی کامیاب
احمدالله منگل امیرگل حاجی نیاز محمد طب معالجوی در حال انتظار
احمدالله افضلی نورالله فضل الله طب معالجوی ناکام
احمدالله رحیمی محمد مبارک محمد مبارک طب معالجوی ناکام
احمدبلال سلطانی عبدالعزیز سلطان عزیز طب معالجوی ناکام
احمدسمیر عزیزی محمد نعیم محمد عزیز اقتصاد تجارتی کامیاب
ادریس اوریاخیل محمدرفیق عبدالطیف طب معالجوی کامیاب
ادیب الله نوری حمیدالله شجاع محمد تکنولوژی معلوماتی کامیاب
ارباز خان شیربازخان اکبرناموس طب معالجوی ناکام
ارشد شهیر سروری شیراغا سردارخان کمپیوتر ساینس کامیاب
اسامه محمدی حاجی محمدی گل میر طب معالجوی کامیاب
اسدالله مصلح احمدی اسحاق احمدعلی طب دندان کامیاب
اسدالله جوادی علی اکبر عرضی طب معالجوی کامیاب
اسدالله هوتک حبیب الله جمالدین طب معالجوی ناکام
اسدالله خان ولی الرحمن طب معالجوی ناکام
اسماعیل تسل حاجی عالم خان حاجی گلاب خان طب معالجوی ناکام
اصل الدین محمد حسن عبدالحسن عبدالمنان تکنولوژی طبی کامیاب
اعزاز احمد محمد خان صدیق الله طب معالجوی ناکام
الیاس حیدری میرجنت محمد یونس طب معالجوی کامیاب
امرالله عبدالله زاده ذکرالله عبدالله جان تکنولوژی طبی کامیاب
امید هوتک خان اغا حضرت الدین مدیریت تجارتی کامیاب
امید همنوا محمدطاهر نذرمحمد مهندسی نرم افزار کامیاب
امید رضوان عبدالمجید اکه بای طب معالجوی کامیاب
امید الله نذیری عبدالستار عبدالصمد طب دندان کامیاب
امیدخان سروری عبدالرحیم محمد سرور طب معالجوی کامیاب
امین الله خیشکی تاج محمد جان محمد طب دندان کامیاب
انصارالله اسدی وحید الله اسدالله تکنولوژی طبی ناکام
انوش محمدی نعمت الله رجب علی طب دندان کامیاب
اویش امین نورالامین احمد شاه طب معالجوی ناکام
ایمن اندرسلطانی محمد یونس نوررحمت خان طب معالجوی ناکام
برهان الدین سلطانی معراج الدین سلطان عزیز طب معالجوی کامیاب
بسم الله نعیمی میرباز محمد نعیم طب معالجوی کامیاب
بصیر صافی عبدالهادی سید غلا طب معالجوی ناکام
بلال احمد نیاز نثاراحمد یارمحمد تکنولوژی معلوماتی کامیاب
بلال احمد خالدی کریم خان غلام سخی تکنولوزی طبیی کامیاب
بهرام امینی محمد هارون محمد امین طب دندان کامیاب
بهرام الدین زمانی مختار نقشبند طب معالجوی ناکام
پرویز امانی اکبرجان عیسی تکنولوژی طبی کامیاب
پرویز رضایی محمد قاسم علی رضا طب دندان کامیاب
تاج الدین شریفی قربان محمد شریف طب معالجوی کامیاب
تمیم محمدی ذاکر محمد اسحاق طب معالجوی ناکام
جاوید آرین مومین خان امین خان طب معالجوی ناکام
جاوید شمس جمال الدین غلام بهاوالدین طب دندان کامیاب
جعفر سدوزی محمد معصوم ارباب شیر جان طب معالجوی ناکام
جلال الدین سمندری حاجی بهاوالدین حاجی گل جان طب معالجوی در حال انتظار
جمشید مرادی جماللدین حاجی قمرالدین طب معالجوی ناکام
جمیل الرحمن رحمانی زیارت گل هزارگل طب دندان کامیاب
جنید الله فطرت عبدالبشیر خان محمد مهندسی نرم افزار کامیاب
جواد افغان غلام حسن میرحسن طب معالجوی ناکام
حارث پارسا حسین احمد شمس الدین تکنولوژی طبی کامیاب
حامد محمدی غلام عباس خداداد انجینری سیول کامیاب
حامد حیدری نواب خان نور محمد تکنولوژی معلوماتی کامیاب
حامد اخندزاده تاج محمد شیر محمد طب دندان کامیاب
حامد طاهری جمعه گل سردار طب معالجوی کامیاب
حبیب الله اخندزاده رحیم الله صاحب گل انجینری سیول کامیاب
حسن بهایی علی جمعه محمد نظر طب معالجوی کامیاب
حسیب احمد خسروی حاجی ملا محمد حاجی عبدالمحمد طب معالجوی ناکام
حسیب الله نیازی عبدالستاار عبدالروف مهندسی نرم افزار کامیاب
حسیب الله امیری عبدالعزیز چمن مهندسی نرم افزار کامیاب
حسیب الله نوری حفیظ الله محمد نور تکنولوژی طبی کامیاب
حفیظ الله احمدی حسین داد محمد اقبال مهندسی نرم افازر کامیاب
حکمت الله هوتک عصمت الله نعمت الله انجینری برق ناکام
حکمت الله رابین دین محمد زرخوان طب معالجوی کامیاب
حکمت الله عزیزی عبدالعزیز غلاغوس طب معالجوی ناکام
حکمت ولی معمارزاده محمدنسیم امام معمارزاده طب دندان کامیاب
حمایت الله احمدزی ببرک خان شاه ولی خان طب معالجوی ناکام
حمزه عثمانی احمد خطاب محمد عثمان طب معالجوی ناکام
حمید الله ابراهیمی احمد الله حبیب الله طب معالجوی ناکام
حمیداقبال حمید اقبال حسین محمد حسین طب دندان کامیاب
حمیدالله منگل محمد عمر حاجی غازی طب معالجوی کامیاب
حیدر علی کشور علی گل صدبر طب معالجوی ناکام
خالد فیضی غلام حضرت غلام سخی تکنولوژی معلوماتی کامیاب
خالدخان صافی محمد اغا معراج الدین طب معالجوی کامیاب
خالقداد بهادرزاده بابوجان بهادرخان طب دندان کامیاب
خداداد قنبری عرضی حسین ضامن علی طب معالجوی کامیاب
خواجه احسان صدیقی خواجه بصیر احمد خواجه غضل لحمد طب معالجوی ناکام
خواجه حکمت الله صدیقی خواجه حبیب الله خواجه امین الله طب دندان کامیاب
خواجه محمد الیاس صدیقی خواجه عبدالله حاجی عبدالطیف طب دندان کامیاب
خواجه نظیر احمد صدیقی خواجه نقیب الله خواجه محمد صدیق مهندسی نرم افزار کامیاب
خیبر جلالی محمد فرید محمد حسن طب معالجوی ناکام
داد محمد خالد شمس الدین محمدقل طب معالجوی ناکام
دانیال فضل ربی شمس الرحمن طب معالجوی کامیاب
دایم عمر عمر گل سرفراز طب معالجوی ناکام
دل اغا محمدی محمد حضرت غلام حضرت طب معالجوی ناکام
ذبیح الله گیانوال جمعه الدین خان جیم خان مدیریت تجارتی کامیاب
ذبیح الله باز محمد حاجی خال محمد طب دندان کامیاب
ذبیح الله حامد عمرالدین قیام الدین طب معالجوی کامیاب
ذبیح الله وردک نورالرحمن گل محمد طب معالجوی ناکام
ذکرالله احمدی محمد جواد حسین علی طب دندان کامیاب
ذکرالله مرادی محمد اکرم محمد حاجی طاهر طب معالجوی ناکام
راشد ارمان ولی شاه محم یونس طب معالجوی کامیاب
رحمن امیری سردارگل شیرگل طب دندان کامیاب
رحیم الله شیرزاد شیرمحمد طوردعلی تکنولوژی طبی ناکام
رضوان الله دلشاد سید حضرت طب معالجوی ناکام
رضی الله نوری ذکرالله نورالله طب معالجوی ناکام
رفیع غزنوی بسم الله غلام سخی طب دندان کامیاب
رفیع الله خان محمد نادر لعل محمد طب معالجوی کامیاب
روح االله رحمانی محمد رسول محب الله مهندسی نرم افزار کامیاب
روح االله محمدی خلیل الرحمن جنت گل تکنولوژی طبی کامیاب
روح الله اکبری دبیرمحمد محمد مهندسی نرم افازر کامیاب
روح الله اسحق زاده محمد اسحق عبدالحکیم طب معالجوی ناکام
ریاض الله رحیمی حمید الله حبیب الله طب دندان کامیاب
زاهدالله اکبری فیض محمد اکبرخان طب معالجوی ناکام
زیارمل میرازی توریالی علی جان طب معالجوی کامیاب
ساجدالله شیرخان عزت خان طب معالجوی ناکام
ساسان حسن زاده محمد حسن محمد حسن طب معالجوی ناکام
سباون ستانکزی همایون محمد علم طب معالجوی کامیاب
سجاد بیانی داودشاه غلام حسین انجینری برق کامیاب
سردار انصاری امیر محمد حسین تکنولوژی طبی کامیاب
سلمان عطایی اسلم پاینده محمد طب دندان کامیاب
سلمان حمیدی محمد کاظم محمد هاشم طب معالجوی کامیاب
سلیمان عظیمی گلاب عبدالحبیب تکنولوژی معلوماتی کامیاب
سلیمان قابل صافی عبدالولی عبدالله خان طب معالجوی ناکام
سمیر احمد کمال پوری عبدل محمد فیض محمد اقتصاد تجارتی کامیاب
سمیع الله شیرزی نظیف میرعلم طب معالجوی ناکام
سمیع الله احمدی محمدجواد حسین علی طب دندان کامیاب
سمیع الله اخندزاده رازمحمد اخترمحمد طب معالجوی کامیاب
سهیم الله حنیفی امرالدین شمس الدین تکنولوژی طبی کامیاب
سید احمد موسوی سید عبدالهادی سید علی ظفر طب دندان کامیاب
سید اصف مرتضی سید یوسف میرسعدالدین طب معالجوی ناکام
سید ایرج قاسمی سید محمد انور سید محمد ظاهر طب معالجوی کامیاب
سید جلال هاشمی عطاجان ملافقیر طب معالجوی ناکام
سید حامدالله شاه محمد اسلم سید عبدالحکیم طب معالجوی ناکام
سید حسن اقا فلسفی سید محمد صادق سید اسماعیل طب معالجوی کامیاب
سید حسیب سادات اکبری حیات الله سید علی اکبر طب معالجوی کامیاب
سید حکمت الله هاشمی سید هدایت الله سید شجاع  الدین طب معالجوی کامیاب
سید خان صدیقی برات خان جمعه خان طب دندان کامیاب
سید ذاکر سادات میر مختار میر عبدالله مدیریت تجارتی کامیاب
سید راشد سادات میر مختار میر عبدالله انجینری سیول کامیاب
سید رضا انوری انورشاه علی احمد طب معالجوی کامیاب
سید رفیع الله هاشمی حاجی سید انور مهندسی نرم افزار کامیاب
سید روح الله رحمانی سید محمد سرور سید علی گوهر طب معالجوی کامیاب
سید سالم سادات سید اسماعیل سید برهان طب معالجوی ناکام
سید سمیع الله سادات سید خان سیداغامیر طب معالجوی کامیاب
سید ظاهر شاه هاشمی میرمحمود شاه مهندسی نرم افزار کامیاب
سید عبدالرازق حسینی سید عبدالحمید اسماعیل تکنولوژی معلوماتی کامیاب
سید عزیز الله الله محمد اسلم سید عبدالحکیم طب معالجوی ناکام
سید علی امید سادات سید محمد عارف سید شکر طب دندان کامیاب
سید علی سجاد سادات سید خالد شاه سید انورشاه طب معالجوی کامیاب
سید علی سینا موسوی سید صبور سید علی حسین تکنولوژی معلوماتی کامیاب
سید علی مجتبی روف سید غفور سید احمد شاه علوم سیاسی کامیاب
سید عوض علی محسنی سید محمد تقی سید محسن طب معالجوی در حال انتظار
سید فاتح الله قاسمی قاسم جان بزرگ جان اقتصاد تجارتی کامیاب
سید گل سعیدی قدرگل هزارگل طب دندان کامیاب
سید مبارز سیدی سید عبدالشکور سید عبدالمعروف طب معالجوی ناکام
سید متین علمی سید عابدالدین نصرالدین اقتصاد مدیریت کامیاب
سید مجتبی موسوی عبدالحسین میراکبر مهندسی نرم افزار کامیاب
سید مجتبی سادات سید ظفرالله سید اسدالله مهندسی نرم افزار کامیاب
سید محمد موسوی سید شکرالله سید عیسی علوم سیاسی کامیاب
سید محمد امید سادات سید امیر حسین سید غلام حیدر طب معالجوی ناکام
سید محمد متین حسینی سید امیر سید امین مدیریت تجارتی کامیاب
سید محمد منیر احمدی سیدجلیل سید احمد شاه انجینری سیول کامیاب
سید مختار نادری سید محمد محمد نادر طب معالجوی کامیاب
سید مرتضی ابدال سید کریم سید بهادرشاه طب معالجوی کامیاب
سید مصطفی هاشمی سید ذکریا سید میر حسین مهندسی نرم افزار کامیاب
سید مهدی حسینی سید غلام رضا سید حسند شاه علوم سیاسی کامیاب
سید نثار هاشمی سید میراقا سید مومن طب معالجوی کامیاب
سید نجات جلال عبدالمصور سید جلال طب معالجوی ناکام
سید نعممت الله میرزاد سید حسین حاجی سید میرحسین مدیرت تجارتی کامیاب
سید نعیم فاطمیپور کاظم مصباح غلام حسین علوم سیاسی کامیاب
سید واحد موسوی تبار سید محمد ظفر علی تکنولوژی طبی کامیاب
سیدالرحمن کریمی محمد کریم محب الله مهندسی نرم افزار کامیاب
سیدانور سیدی سید سرور سید عبدالرشید طب معالجوی ناکام
سیدجمال رحمتیان محمد ناصر محمد صابر طب دندان کامیاب
سیدعلی سادات سید ابراهیم سید عبدالرحیم طب معالجوی کامیاب
سیرت اکبری احمد فرید محمد اکبر طب معالجوی ناکام
سیف الرحمن صدف عزیز الرحمن غلام حیدر طب معالجوی ناکام
سیمع الله منیب محب الله محمد نظیر طب معالجوی ناکام
شاداب خالقی عبدالرحیم طب معالجوی کامیاب
شارخ عثمانی سخی محمد عثمان مهندسی نرم افزار کامیاب
شاعر کریمی عزیز احمد کریم داد علوم سیاسی کامیاب
شاه محمد حیدر دوست محمد طب معالجوی کامیاب
شاهد اتمان محمد سلیم بخت مبر طب معالجوی ناکام
شاهدین صافی شهاب الدین سید حکیم مدیریت تجارتی کامیاب
شبیر واثق عبدالوهاب طب معالجوی ناکام
شعیب نوری محمد قاسم نور محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
شعیب احمد احمدی نصیر احمد قنبرعلی طب دندان کامیاب
شعیب خان گل حلیم جان سید حکیم طب معالجوی ناکام
شفیق الله همکار عصمت الله امان الله طب معالجوی کامیاب
شفیق الله بابکرخیل سحرگل غلامحب الدبن طب معالجوی کامیاب
شکرالله زرین رحمانی حمیدالله حسین داد طب معالجوی کامیاب
شمالی دانش میاخیل میا گل طلا طب معالجوی کامیاب
شمس عادل عاشق الله محمد صدیق طب دندان کامیاب
شمس الرحمن محمدی سلیمانخیل حاجی محمدی گلمیر طب معالجوی کامیاب
شمس الصفا همت محمد امین پاینده  محمد مدیریت تجارتی کامیاب
شهرام ظفری عبدالله سمندر طب معالجوی ناکام
شیرحسین امیری گل محمد غلام رسول طب معالجوی کامیاب
صابر احمد مسلم تاج محمد فقیر محمد طب معالجوی کامیاب
صبغت االله جلالزی نجیب الله فیض الله طب معالجوی ناکام
صبغت الله درویش محمدعظیم قربان محمد طب معالجوی ناکام
صبور جان فاضلی سمیع جان غفورشاه طب دندان کامیاب
صدیق احمد احمد عمرتالج طب معالجوی ناکام
صدیق الله صدیقی عتیق الله محمد عارف طب دندان کامیاب
صفت الله شاهد نوراجان شیر تکنولوژی طبی کامیاب
صهیب نثار نثاراحمد مولوی احمد طب معالجوی کامیاب
ضای الحق فروتن عبدالحق طب معالجوی ناکام
ضیا الحق سروری صبغت الله محمد سروور تکنولوژی طبی ناکام
ضیا الله رحیمی عبدالرحیم عزیز محمد انجینری سیول کامیاب
ضیاالله احمدی احمدالدین سعدالدین تکنولوژی طبی کامیاب
ضیاالله سلطانی محمد تقی صمد علی طب دندان کامیاب
طالب حسین امیری امیر حسین امام دوست طب معالجوی کامیاب
طه منیب محمد هاشم محمد عالم طب معالجوی کامیاب
ظهورالدین سراج کرام الدین سراج الدین طب معالجوی کامیاب
عابد علم عبدالحمید سحرگل طب معالجوی ناکام
عابد خان نورحبیب محمد سعید طب معالجوی کامیاب
عابدالله جهیر میرزامحمد محمد دین طب معالجوی کامیاب
عابدالله محمدی گل محمد عبدالمحمد طب معالجوی ناکام
عادل حیدری فاروق محمد اسلم عبدالغفور طب معالجوی کامیاب
عاشق الله امیری حاجی شمس الدین حاجی عبدالمبین طب معالجوی ناکام
عباس افشار کاظم علی علی جان منهدسی نرم افزار کامیاب
عبدالباسط احمدی عبدالحمید مسجدی مدیریت تجارتی کامیاب
عبدالباسط مهمند محمدرفیع محمد ناصر طب دندان کامیاب
عبدالباسط غفوری عبدالشکور عبدالغفور طب معالجوی کامیاب
عبدالباسط محمدی نیاز محمد ملا محمد طب معالجوی ناکام
عبدالخالق خالقیار دادمحمد الف زائی طب معالجوی کامیاب
عبدالخلیل منصوری عبدالجمیل عبدالقیوم طب دندان کامیاب
عبدالرافیع احمدزی غلام مصطفی غلام حضرت طب معالجوی کامیاب
عبدالرحیم رحیمی محرم علی معصوم علی حقوق کامیاب
عبدالرقیب احمدزی عبدالغنی عبدالهادی طب معالجوی ناکام
عبدالستار هاشمی محمد طاهر محمد هاشم طب معالجوی کامیاب
عبدالسمیع سادات سید اعلی مولوی سید ملا طب معالجوی ناکام
عبدالشکور نجمی محمد نور محمد محسن مدیریت تجارتی کامیاب
عبدالصمد ابراهیمی جنت گل محمد رضا مهندسی نرم افزار کامیاب
عبدالقادر ناصری شاه خان مهندسی نرم افزار کامیاب
عبدالله همدرد نیازی عبدالعزیز محمد غوث طب معالجوی کامیاب
عبدالله یعقوبی محمد یعقوب گل علم طب معالجوی کامیاب
عبدالله مومند محمدعارف محمدغنی طب معالجوی ناکام
عبدالله شاکر غلام حضرت عبدالاحد طب معالجوی ناکام
عبدالله شاه مبارک شاه محمد شاه طب معالجوی ناکام
عبدالمتین زرگرزاده اسدالله غلام دستگیر اقتصاد کامیاب
عبدالمجید سلیمی عبدالسلیم عبدالروف طب دندان کامیاب
عبدالمجید قاضی زاده عبدالغنی عبدالمنان طب معالجوی کامیاب
عبدالمصور همدرد نیازی عبدالعزیز محمدغوث طب دندان کامیاب
عبدالمصور مومن میرویس محمد علی طب دندان کامیاب
عبدالمصور صبوری عبدالصبور داد محمد طب معالجوی ناکام
عبدالمنیر ابراهیمی عبدالخلیل عبدالجبار مدیرت تجارتی کامیاب
عبدالمومن احمدزی عبدالولی نور احمد انجینری برق کامیاب
عبدالهادی ملنگیار حبیب الله ملنگ طب معالجوی کامیاب
عبدالوارث واثق عبدالوهاب طب معالجوی ناکام
عبدالودود احمدزی محمد شریف خیالی طب معالجوی کامیاب
عبدالوسیم عزیزی عبدالوحید عبدالظاهر کمپیوتر ساینس کامیاب
عبدالوکیل سلیمی عبدالسلیم عبدالروف طب دندان کامیاب
عبدالوکیل حکمت عبدالرحمان محمد حکیم طب معالجوی ناکام
عبیدالرحمن یوسفی فضل منان محمد یوسف تکنولوژی طبی کامیاب
عبیدالله گران طالب جان یوسفزی طب دندان کامیاب
عبیدالله کاکر محمد گل امیرگل طب دندان کامیاب
عتیق الله نوری عنایت الله شجاع محمد حقوق کامیاب
عتیق الله عزیزی احمد شاه عزیز الله طب دندان کامیاب
عزت الله میرزایی شیر محمد نیاز محمد طب معالجوی کامیاب
عصمت الله استانکزی محمدالله محمد ظاهر تکنولوژی طبی کامیاب
عصمت الله افغان غلام حیدر غلام حبیب طب معالجوی کامیاب
عصمت الله صخره خیرمحمد عاشورمحمد طب معالجوی کامیاب
عصمت الله احدی گل احمد روزی خان طب معالجوی ناکام
عطاء الرحمن مخلص ضیا الرحمن عبدالرحمن طب دندان کامیاب
علی اغا عرفانی محمد نعیم خادم عباس طب دندان کامیاب
علی سینا لعلی زاده مهدی محمد حکیم طب دندان کامیاب
علی شیر احمدزی شیراحمدخان گل خان طب دندان کامیاب
علی مصور یعقوبی محب علی محمد یعقوبی طب دندان کامیاب
عمر رحمن خان زاده خاسته رحمن طب معالجوی ناکام
عمران عثمانی میر احمد نیک محمد طب دندان کامیاب
عمران وزیری فضل کریم علی نور طب معالجوی کامیاب
عمرخان حفیظی انات خان عبدالهاشم طب معالجوی ناکام
غلام رحمن مایار غلام سخی غلام سرور اقتصاد کامیاب
فتح الله خان شجاعی محمد محسن تیمور شاه حقوق کامیاب
فخرالدین سروش سیف الدین نصرالدین مهندسی نرم افازر کامیاب
فدا حسین غلامی جان علی موسی طب معالجوی ناکام
فراز احمدی جان محمد خیر محمد طب معالجوی کامیاب
فرزاد یعقوبی عبدالزاق محمد نسیم تکنولوژی معلوماتی کامیاب
فرزاد فقیری فرهاد سیدغلام تکنولوژی طبی کامیاب
فرهاد احمد قادری گل احمد تاج محمد تکنالوژی معلوماتی کامیاب
فرید سلطانی محمد عارف میرزا سردار محمد انجینری سیول کامیاب
فهیم رجبی زین الدین رجب علی طب معالجوی ناکام
فیض الله سپاهی دلبر شا محمود طب دندان کامیاب
فیض الله فهیمی محمد فهیم کبوگل طب معالجوی ناکام
قدرت الله ابراهیم خیل گل الرحمن فضل جان مدیریت تجارتی ناکام
قمرالدین اسدی خالقداد اسدالله طب دندان ناکام
کلیم الله نوری خان اقا محمد کبیر طب معالجوی کامیاب
گل الدین زمانی شرف الدین عبدالمجید تکنولوژی طبی کامیاب
لطف الله کاظمی محمد جلیل طب معالجوی ناکام
لطف الله عباسی غلام عباس سلمان علی طب معالجوی ناکام
لطف الله رحیمی نورالله عبدالرحیم طب معالجوی ناکام
مجتبی نجیبی شیراقا خان اقا مدیریت تجارتی کامیاب
مجتبی اکبری محمد صادق حسن علی طب دندان کامیاب
مجیب الله یوسفزی نجیب الله عبدالمجید طب معالجوی ناکام
محب الله عرفان عبدالصمد محمدیارخان طب دندان کامیاب
محب الله ادینزی جمال حاجی محمد طب معالجوی کامیاب
محبوب الله وزیری محمدالدین طب معالجوی کامیاب
محم نسیم احمدی محمد حکیم محمد اشرف مدیریت تجارتی کامیاب
محمد طاهری عبدالمنان میر احمد طب معالجوی ناکام
محمد ابراهیم حسن نژاد میرزا حسن طب معالجوی ناکام
محمد احسان شیرشاه محمد رحمان محمد شفیع طب معالجوی ناکام
محمد احمد همایون طب معالجوی کامیاب
محمد اصف مسعود محمد انور احمد خان کمپیوتر ساینس کامیاب
محمد اقبال اساس زمری تاج محمد مدیریت تجارتی کامیاب
محمد الهام رحیمی شرف الدین رحم خدا طب معالجوی ناکام
محمد الیاس کاظمی عبدالغنی عبدالغیاث طب دندان کامیاب
محمد امان عبدی عبدالرحمن محمطاهر طب معالجوی کامیاب
محمد ایرج عزیزی محمد نجیم محمد ابراهیم طب دندان کامیاب
محمد بصیر ابراهیمخیل محمد فاروق محمد هاشم مهندسی نرم افزار کامیاب
محمد بلال سنجیده فرید محمد اصف طب معالجوی کامیاب
محمد جاوید واعظی سید نصرالله محمد عظیم انجینری سیول کامیاب
محمد جلال ستانکزی عبدالباقی محمد انور طب معالجوی ناکام
محمد جواد محمدی محمد هادی تاج محمد حقوق کامیاب
محمد حارث ندیم محمد ذاکر امیر جان طب معالجوی کامیاب
محمد حامد عیار غلام صادق غلام رسول طب معالجوی کامیاب
محمد حسین محمدی حسین علی احمد علی حقوق کامیاب
محمد حسین رضایی محمد علی محرم علی طب معالجوی کامیاب
محمد خالد خلیل اکرام الله شیرمحمد طب معالجوی ناکام
محمد داود صفا جان میر حاجی بهمن علی علوم سیاسی کامیاب
محمد داوود صادقی محمد صادق محمد طب معالجوی کامیاب
محمد ذاهد صالحی میراحمد صالح محمد تکنولوژی طبی کامیاب
محمد ذکی یعقوبی امان علی یعقوب مهندسی نرم افزار کامیاب
محمد رامین کریمی محمد سلیم محمد کریم طب دندان کامیاب
محمد رحیم سلطانی محمد رفیع سردار محمد طب معالجوی ناکام
محمد زمان فیصل بابک محمد احسان محمد عثمان طب دندان کامیاب
محمد ستار فیضی محمدحسین تاج محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
محمد سلیم زادران لایق خان حاجی خیال مک مهندسی نرم افزار کامیاب
محمد سلیمان سالار محمد رحیم عبدالظاهر تکنولوژی طبی کامیاب
محمد سهیل حاجی عبدالامنان عبدالصمد تکنولوژی طبی کامیاب
محمد شریف حلیمی حلیم جان محمد رحیم تکنولوژی معلوماتی کامیاب
محمد شریف شیرزی محمد نذیر شیرمحمد طب دندان کامیاب
محمد شکیب قیومی محمد صدیق محمد ایوب تکنولوژی طبی کامیاب
محمد شکیب کریمی محمد کبیر محمد کریم طب معالجوی ناکام
محمد شهیر سامح رحیم گل شیرگل طب معالجوی کامیاب
محمد شیث سنگبر محمد ایوب محمد کاظم انجینری سیول کامیاب
محمد شیرشاه کریمی محمدشاپور جمالدین طب دندان کامیاب
محمد ضیا محمدی محمود عبدالواحد طب معالجوی ناکام
محمد طارق جهادوال شاه محمد الدین مهندسی نرم افزار کامیاب
محمد طارق عباسی نیاز محمد صالح محمد تکنولوژی طبی کامیاب
محمد طارق اکبری محمد یونس علا محمد طب معالجوی کامیاب
محمد ظاهر احمدی محمد بشیر محمد اسحاق مهندسی نرم افزار کامیاب
محمد عرفان مرادی غلا علی محمد قربان طب دندان کامیاب
محمد عرفان عظمی محمد غوث غلام غوث طب معالجوی ناکام
محمد عرفان عباسی اصغر میرعلی طب معالجوی ناکام
محمد علم قمری محمد علی صفدرعلی تکنولوژی طبی کامیاب
محمد علی دانش یار محمد نعیم محمد حسن طب معالجوی کامیاب
محمد عمر مهمند محمد داود محمد ایوب طب دندان کامیاب
محمد عمران خاکسار اسلام الدین مراد علی طب دندان کامیاب
محمد عمران رستمی محمد یغقوب طب دندان کامیاب
محمد عنایت قاضی زاده محمد اصف عبدالمحمد طب معالجوی ناکام
محمد فرید حضرت مححمد طاهر خدانظر طب معالجوی کامیاب
محمد فضل یاسینی محمد کریم محمد یاسین طب معالجوی در حال انتظار
محمد فهیم صمیم دلاورخان سیداجان طب معالجوی ناکام
محمد مبارز سیدخیلی محمد عارف غلام اشان طب معالجوی ناکام
محمد منصور مرادی نصیر احمد محمد قربان طب معالجوی ناکام
محمد مهدی نوری شاه محمود نورعلی تکنولوژی معلوماتی کامیاب
محمد مهدی فاضل علی محمد محمدحسن حقوق کامیاب
محمد مهدی مرادی اسحاق رمضان طب معالجوی ناکام
محمد نذیر ریحان عبدالبصیر امیرگل طب دندان ناکام
محمد نعمان نعیمی محمد ستار مدیرت تجارتی کامیاب
محمد نعمان نورزاد محمد یما محمد موسی طب معالجوی در حال انتظار
محمد هادی سیرت حسن جان حسین رضا طب معالجوی کامیاب
محمد ولی نادری محمد علی محمد نادر طب معالجوی کامیاب
محمد ولی شاهد ادم خان مومن طب معالجوی ناکام
محمد یاسین رسولی محسن علی عبدال حقوق کامیاب
محمد یما بابک شیرمحمد محمدانور انجیرنری برق کامیاب
محمد یوسف عمادی محمد کبیر برهان الدین طب معالجوی در حال انتظار
محمد یونس مرغه وال حاجی طوطی شمس الدین تکنولوژی طبی کامیاب
محمد یونس اولمس عبدالبصیر اولمس طب معالجوی کامیاب
محمد یونس بارکزی فرید احمد میراحمد طب معالجوی کامیاب
محمد یونس وقاف محمد یوسف عبدالرحیم طب معالجوی ناکام
محمود همدرد تراب عبدالکریم طب دندان کامیاب
محمود علی زارده محمد ظاهر علی یاور طب معالجوی کامیاب
مختار احمد نجیمی سید رحمن عبدالرحمن انجینری برق کامیاب
مدثر دلاور نیک محمد گل محمد طب دندان کامیاب
مدثر فرخ فرهاد محمد وکیل طب معالجوی ناکام
مرتضی نیکزاد محمد عالم چمن کمپیوتر ساینس کامیاب
مرتضی خلیلی حیدر علی سبحان علی طب دندان کامیاب
مرتضی غلامی حیات الله عوض علی طب معالجوی کامیاب
مرتضی حسین زاده نعیم سخی داد طب معالجوی کامیاب
مرتضی علی امینی محمدحسیب محمد یاسین اقتصاد تجارتی کامیاب
مسیح الله راسخ روح الله ملامحمد طب معالجوی ناکام
مشتاق حسین مرادی نذیر احمد محمد سلیمان طب دندان کامیاب
مصطفی وکلیلی عبدالواحد عبدالوکیل مهندسی نرم افازر کامیاب
مصطفی حسینی محمدذکی ناظرحسین تکنولوژی طبی کامیاب
مصطفی فقیری بازمحمد قمبرعلی طب معالجوی ناکام
مصطفی بسمیل حاجی مطیع الله بسم الله خان طب معالجوی ناکام
مصورالرحمن پوپل محمدامان عزیزالرحمن مدیریت تجارتی کامیاب
مطیع الله زرگرزاده اسدالله غلام دستگیر اقتصاد کامیاب
مطیع الله سالار سید حبیب جلال الدین انجینری سیول کامیاب
مطیع الله فقیری پاینده محمد فقیرمحمد طب دندان کامیاب
مطیع الله جلالزی خلیل الله نجم الدین طب معالجوی کامیاب
مطیع الله قیومی حاجی محمد عثمان حاجی عبداقیوم طب معالجوی ناکام
مظهر الدین حسام حسام الدین قربان محمد طب معالجوی در حال انتظار
معاذغفار عبدالغفار ممترین طب معالجوی ناکام
معراج الدین نیازی عبدالمنان حاجی ادینه طب معالجوی کامیاب
ممتاز احمد ممتاز محمدطلا طب معالجوی کامیاب
منصور نورزهی نقیب الله طب معالجوی کامیاب
منصور رحمتی حاجی صبور حاجی رحمت طب معالجوی ناکام
منیر احمد وکیل زی داکتر شیرمحمد توکل طب معالجوی ناکام
مهدی یعقوبی حبیب الله غلام علی اقتصاد تجارتی کامیاب
مهدی کمال رضا صفدر طب معالجوی کامیاب
مهدی رحیمی حبیب الله علی داد طب معالجوی کامیاب
میثم امیری محمد سالم امیر محمد طب معالجوی کامیاب
میرویس ارین محمدیونس پیرجان انجینری سیول کامیاب
میرویس نادری سید غلام حسین محمد نادر طب معالجوی ناکام
نثار احمد سهرابی گل احمد فضل احمد طب معالجوی کامیاب
نجیب الله عباسی حسین علی غلا علی تکنولوژی طبی کامیاب
نجیب الله نوری عبدالهادی عبدالطیف طب معالجوی کامیاب
نجیب الله وکیل زاده شیرزه خان ظبطوخان طب معالجوی ناکام
نجیب الله مرادی عبدالقیوم بای مراد طب معالجوی ناکام
نجیب الله منش غلام رسول محمد رسول طب معالجوی کامیاب
نجیب الله کریمی صفت الله اسدالله طب معالجوی ناکام
نذیر احمد خیرخواه محمدهمایون فتح محمد تکنولوژی طبی کامیاب
نذیر احمد سعادتی محمد نظر فقیر خان طب معالجوی کامیاب
نصرت الله حیا لطف الله حیات الله طب معالجوی کامیاب
نصیر احمد قانع حاجی محمد ابراهیم حاجی غلام دستگیر تکنولوژی طبی کامیاب
نصیر احمد کاکر نثار احمد گل احمد طب معالجوی کامیاب
نصیر احمد جمال جمالادین صاحب الدین علوم سیاسی کامیاب
نعمان سلیمی عبدالحنان سلیم شاه طب معالجوی ناکام
نعمت الله سمیعی علی حسین میر حسن حقوق کامیاب
نعمت الله محمد ایوب رمضان طب معالجوی کامیاب
نعمت الله محمدی محمد نادر محمد ظاهر طب معالجوی کامیاب
نور احمد عظیمی نظر محمد حاجی عبدل طب معالجوی در حال انتظار
نوراالله سلیمانخیل حبیب الله عبدالله طب معالجوی ناکام
نورالدین روفی خیرمحمد عبدالروف طب معالجوی کامیاب
هارون زمان احمد جاوید محمدسرور طب معالجوی ناکام
هارون فقیری شا محمود شافقیر طب معالجوی ناکام
هارون جان محمدی محمود خان محمد جان تکنولوژی معلوماتی کامیاب
هجرت الله حکیمی محمدحکیم دین گل طب معالجوی در حال انتظار
هدایت الله قاری زاده محمد جنید قاری عبدالرحیم تکنولوژی معلوماتی کامیاب
هدایت الله ضیایی داودشاه ساعت گل طب معالجوی کامیاب
هدایت الله حیدری غلام نبی موسی طب معالجوی کامیاب
هلال احمد نوری گل احمد تاج گل طب معالجوی ناکام
همایون صفدری رستم علی خان حسین بخش طب معالجوی کامیاب
همایون فیاض فیض الله طب معالجوی ناکام
همت الله فهیمی محمد فهیم کبوگل مدیریت تجارتی کامیاب
واثق الله شرییفی محمدیتیم محمد شریف تکنولوژی معلوماتی کامیاب
وثیق الرحمن ایوبی محمد ظاهر غلام جیلانی طب معالجوی کامیاب
وحیدالله صبری ببرک عبدالفتاح تکنولوژی معلوماتی کامیاب
وحیدالله بهلول حمیدالله غلام بهلول طب دندان کامیاب
ولی محمد صالح زاده عطامحمد سردار محمد طب دندان کامیاب
ولیدخان احمدزی حاجی دوست محمد شاه ولی خان مهندسی نرم افزار کامیاب
یارمحمد فضلی فضل الحق عبدالغفور طب معالجوی کامیاب
یاسر خان ناصرخان زمان خان طب معالجوی کامیاب
یاسر احمد عابد خیال محمد امید محمد طب معالجوی ناکام
یدالله محمدی محمد محمد صحرا تکنولوژی طبی کامیاب
یونس ظفری عبدالله سمندر طب معالجوی ناکام
یونس خان قانون رزردعلی کریم خان طب معالجوی ناکام

یادآوری: برای اقدامات بعدی، اطلاعیه‌های دانشگاه را دنبال کنید. 

دانشگاه خاتم‌النبیین
معاونت امور محصلان
کمیته‌ی امتحانات
نتایج کانکور متفرقه‌ی خزانی 1401
اسم تخلص ولد ولدیت رشته انتخابی نتیجه
احسان الله شهیم امان الله تاج محمد طب دندان کامیاب
احمد زبیر اریا خیل ذبیح الله محمد عبید الله طب دندان کامیاب
احمد فیصل حصین زمری فضل الر حمن انجنیری کامیاب
احمد مسعود عزیزی عبدالغفور عبدالوکیل اقتصاد کامیاب
احمد مسعود صمدی شیر محمد محمد گل کمپیوتر ساینس کامیاب
احمد مسیح فرمولی سعادت خان غازی خان اقتصاد کامیاب
اسماعیل رحیمی محمد رحیم محمد کریم انجنیری کامیاب
اقبال حسین غلام حسن امیر شاه اقتصاد کامیاب
الیاس عبدالوقاص عبدالقدوس اقتصاد کامیاب
امین احمد علی الله بخش کمپیوتر ساینس کامیاب
انصار حسین غلام حسن امیر شاه اقتصاد کامیاب
انیس رحیمی محمد علی محمد ابراهیم قابلگی ناکام
بسمه قانع محمد ابراهیم شیر محمد قابلگی کامیاب
بلال احمد وردک عبدالمنان وردک صاب جان انجنیری کامیاب
بلقیس کاظمی رمضان غلام علی قابلگی کامیباب
بهشته شاه ولی غلام سرور قابلگی کامیاب
بی بی مستوره حسنی فضل الله شمس الدین قابلگی کامیاب
بی بی مسعوده هاشمی سید تاج الدین سید عبدالعزیز قابلگی ناکام
پادشا خان پوپل محمد خان عبدالوهاب تکنالوزی طبی کامیاب
تمیم همت عبدالبصیر عبدالحمید کمیپوتر ساینس کامیاب
جهان زیب فرمولی امیر الدین سخی داد طب دندان کامیاب
حسیب الله خلیلی ذکر الله خلیل بای تکنالوزی طبی کامیاب
حشمت الله عزیزی محمد الله اسدالله کمیپوتر ساینس کامیاب
حمید الله کریمی سخی داد محمد علی طب دندان کامیاب
حمیده فیضی محمد عارف محسن قابلگی کامیاب
خاطره محمد وحید محمد نعیم قابلگی کامیاب
خالد مغل عبدالباقی جمال الدین تکنالوزی طبی کامیاب
خدیجه صافی دکتر الفت محمد ظاهر طب دندان کامیاب
خدیجه میرزاده لاجمیر حضرت میر حقوق کامیاب
خدیجه نور آقا جان آقا قابلگی کامیاب
خیرالنساء جمشیدی امیر حسین عید محمد قابلگی کامیاب
دوست محمد اندیشه محمد رسول محمد حسین طب دندان کامیاب
دونیا عظیمی محمد قسیم محمد عظمی قابلگی کامیاب
دیبا قلندر زاده ولی محمد قلندر قابلگی کامیاب
رحمت الله عین الدین جان داد تکنالوزی طبی کامیاب
رحیمه احمدی محراب الدین احمد علی علوم قرانی کامیاب
رخسار افضلی محمد رضا سردار حسین قابلگی کامیاب
روحینا نیک زاد حامد نیک محمد قابلگی کامیاب
ریحانه علیزاده علی داد محمد قابلگی کامیاب
زرغونه عایل حاجی صالح محمد حاجی علی محمد قابلگی کامیاب
زمر الدین فقیری قطب الدین نصر الدین اقتصاد کامیاب
زهرا احمدی سید احمد یوسف علی قابلگی کامیاب
زهرا افضلی حسین علی نظام الدین تکنالوژی طبی کامیاب
زینت احمدی عبدالله جان علی طب دندان کامیاب
زینت رحیمی میرویس محمد حسن قابلگی کامیاب
سارا محمد نادر غلام سخی قابلگی کامیاب
سپنه گل حسین محمد حسن قابلگی کامیاب
ستاره قبادی قیوم سخی داد طب دندان ناکام
ستاره نوری محمد نور لعل محمد قابلگی کامیاب
سحر نبی زاده حامد اسلم قابلگی کامیاب
سلطنت عمری محمد عمر میر اقا قابلگی کامیاب
سلما گل حسین محمد حسن قابلگی کامیاب
سید امین سید عیسی سید عبدالحمید انجنیری برق کامیباب
سید حمید الله موسوی سید میر حسین سید میرحیدر طب دندان کامیاب
سید ظاهر شاه سید محمود شاه حاجی میر منهاج الدین اقتصاد کامیاب
سید عرفان اکبری سید علی اکبر شاه سید گل اقا طب دندان کامیاب
شبانه مایار مومن گل جان قابلگی کامیاب
شکریه نبی زاده محمد اسحق غلام نبی طب دندان کامیاب
شکریه کریمی عبداکریم محمد اسلم قابلگی کامیاب
شکیلا فرهنگ حاجی حسن رضا پیوند قابلگی کامیاب
شگوفه محمدی غلام سخی مدار قابلگی کامیاب
صابره نظری محمد عیسی علی جمعه قابلگی کامیباب
صدف شاپور رفع الله عبدالشکور طب دندان کامیاب
صدیقه عاشوری حسن عاشور قابلگی کامیاب
صلاح الدین وفی الله عبدالغنی اقتصاد کامیاب
عایشه امانی محمد نبی محمد امان قابلگی کامیاب
عبداالواسع اخوند زاده عبدالغفار عبدالستار تکنالوزی طبی ناکام
عبدالرحمن عبدالله نجم الدین علوم سیاسی کامیاب
عبدالله فضلی فضل الرحمن عبدالرحمن اقتصاد ناکام
عبدالله قاسمیار  مسعود خانشرین کمپیوتر ساینس کامیاب
عبدالله فضل الرحمن عبدالرحمن اقتصاد کامیاب
عبدالمومن احمدزی عبدالولی شاه ولی انجنیری کامیاب
عبدالوارث گردیزی حاجی شیر شاه حاجی مبارک شاه اقتصا د کامیاب
علی رضا حسینی محرم علی احمد حسین تکنالوزی طبی کامیاب
علی رفعت شیخ زاده محمد باقر محمد علی طب دندان کامیاب
علی سینا میرزایی محمد عالم میرزا حسین اقتصاد کامیاب
علینا احمدی دلاور سرور قابلگی کامیاب
عمران ربانی غلام ربانی گل محمد تکنالوزی طبی کامیاب
عنایت الله سلیمان خیل محمد شعیف محمد صادق حقوق کامیاب
فاطمه نعمتی سراج الدین ویس الدین طب دندان کامیاب
فاطمه اکبری غلام حسن امیر شاه اقتصا د کامیاب
فاطمه توکلی محمد ضیا غلام سخی قابلگی کامیاب
فردین وحیدالله محمد طاهر علوم سیاسی کامیاب
فرزاد فیضی محمد فردین شهاب الدین کمپیوتر ساینس کامیاب
فرزانه خان علی سلطان علوم قرانی کامیاب
فرزانه شاه محمد عوض علی کمپیوتر ساینس کامیاب
فرشته احمدزی حاجی حسن خان محمد جان قابلگی کامیاب
فرهناز محمد عارف محمد ظاهر کمپیوتر ساینس کامیاب
فریبا شاهی خادم حسین محمد حسین قابلگی کامیاب
قادر علیزاده علی داد حیدر کمیپوتر ساینس کامیاب
قیس الله نوری میرویس محمد یوسف تکنالوزی طبی ناکام
کوثر ساداد قبادی سید اسماعیل سید دیدار طب دندان کامیباب
گل زمان یوسف ابراهیم اقتصاد کامیاب
گل محمد منگل درانی بوتی اقتصاد کامیاب
لاهبه قانع محمد ابراهیم شیر محمد قابلگی کامیاب
لیمه صافی دکتر الفت محمد ظاهر طب دندان کامیاب
ماریا سادات سید بشیر حیدر شاه …. ناکام
محمد ادریس رحیمی محمد وحید محمد حنیف کمیپوتر ساینس ناکام
محمد آمین مومند محمد حبیب محمد رسول اقتصاد کامیاب
محمد ذکی عرب علی محمد پاینده محمد حقوق کامیاب
محمد سجاد ذبیح الله محمد اکبر طب دندان کامیاب
محمد عاصم عرفان غلام دستگیر حاجی خان محمد طب دندان کامیاب
محمد فواد محمد برات بسم الله اقتصاد کامیاب
محمد کامران شیرزاد محمد ریاض سلطان علی حقوق ناکام
محمد مختار حاجی انار گل دل محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
محمد نعمان حدید محمد داود محمد شفیع بر ق کامیاب
محمد هاشم احمدی محمد امین احمد تکنالوزی طبی کامیاب
محمد وسیم کریمی محمد حکیم غلام نبی طب دندان کامیاب
مدینه اخوند زاده شفیق الرحمن عبدالحنان قابلگی کامیاب
مرجان هاشمی محمد شریف محمد نعیم قابلگی کامیاب
مرسل اسلمی احمد  تواب محمد ابراهیم قابلگی کامیاب
مرضیه فرزام قاسم علی سرور علی اقتصاد کامیاب
مروان میرویس عبدالشرین طب دندان کامیاب
مروه محمد عارف محمد آصف طب دندان کامیاب
مریم رضایی عبدالله علی جمعه قابلگی کامیاب
مریم غلام نبی غلام سرور طب دندان کامیاب
مستوره دل محمد فدا محمد تکنالوژی طبی کامیاب
مسیح الله پوپل محمد یونس محمد امان طب دندان کامیاب
معرفت الله عزیزی خیر الله اسدالله کمیپوتر ساینس کامیاب
ملالی عبدالحمید عبدالاحمد طب دندان کامیاب
منیلا امانی محمد نبی محمد امان قابلگی کامیاب
موسی احمد علی الله بخش کمپیوتر ساینس کامیاب
میترا محمد زاده حاجی شیر علم گل علم قابلگی کامیاب
مینا الهام نصر الله محمد جمعه اقتصاد کامیاب
مینه احمد فواد محمد نعیم قابلگی کامیاب
ناجیه عاطف سخی داد علی محمد قابلگی کامیاب
نادره ناصری ناصر موسی قابلگی کامیاب
نازنین عبدالوقاص عبدالقدوس قابلگی کامیاب
نبیله میرزایی غلام جیلانی غلام سخی قابلگی کامیاب
نذیره غلام حسین بومان طب دندان کامیاب
نسرین خدا داد سید میرزا طب  دندان کامیاب
نصرت حسین ناظر منصب تکنالوزی طبی کامیاب
نصیبه عبدالعلی محمد غلام محی الدین قابلگی کامیاب
نعمت الله ابراهیمی صفدر ابراهیم انجنیری کامیاب
نقیب الله قدرت الله عبدالعلی کمپیوتر ساینس کامیاب
نوید الله نعیمی حنیف الله محمد نعیم طب دندان کامیاب
نیلوفر کهزاد احمد بریر محمد علی قابلگی کامیاب
ویسا محمد عایل حاجی صالح محمد حاجی علی محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
یسرا غلام سخی غلام حضرتی قابلگی کامیاب
یلدا ابراهیمی عبدالوحید اختر محمد قابلگی کامیاب
یلدا برکی عبدالحمید عبدالعلی قابلگی کامیاب

 

یادآوری

دانشجویان محترم برای تکمیل پرونده‌ی تحصیلی و طی مراحل اداری امور دانشجویی به مدیریت‌های تدریسی دانشکده‌های مربوط مراجعه کنند.

تاریخ مراجعه: 6 – 9 سنبله

زمان مراجعه: 8 – 12 صبح برای خانم‌ها و 1 – 4 پس از چاشت برای آقایان

تاریخ شروع درس‌ها: 6 سنبله 1401

0

اطلاعیه

به اطلاع کامیاب شدگان کانکور خزانی 1401 می‌رساند، لیست پذیرفته شدگان رشته‌های مختلف به ترتیب حروف الفبا اعلان خواهد شد. کامیاب شدگان برای ثبت نام، تکمیل پرونده‌ی تحصیلی و پرداخت قسط اول فیس از تاریخ 29 اسد 1401 به مدیریت تدریسی دانشکده‌های مربوط مراجعه نمایند. پذیرفته شدگان رشته‌ی طب معالجوی اگر تا تاریخ تعیین شده برای ثبت نام مراجعه نکنند، افراد در حال انتظار جایگزین آنان خواهند شد.
یادآوری: فرادی که در لیست کامیاب شدگان رشته‌ی طب معالجوی نیست، در صورت تمایل و داشتن نمره‌ی قبولی می‌توانند پس از هماهنگی با کمیته‌ی برگزاری کانکور در انتخاب دوم یا رشته‌ی دیگر درخواست تحصیل بدهند.
تاریخ آغاز مراجعه: 29 اسد 1401
آخرین مهلت ثبت نام: 3 سنبله 1401
ساعات مراجعه: خانم‌ها از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و آقایان از ساعت 1:00 – 4:00 بعد از ظهر

نتایج کانکور خزانی 1401 به ترتیب حروف الفبا

دانشگاه خاتم النبیین (ص)
معاونت امور محصلان
کمیته‌ی امتحانات
نتیجه‌ی امتحان کانکور خزانی سال 1401
اسم تخلص ولد ولدیت رشته انتخابی نتیجه
اجمل رحمانی زیارت گل هزارگل طب معالجوی کامیاب
اجمل معصوم معصوم خان عمرخان طب معالجوی کامیاب
اجمل صافی سمیع الله حاجی محمد الله طب معالجوی ناکام
احسان نوید محمد اسحق حبیب الله طب معالجوی ناکام
احسان الله پیمان شمس الدین گل محمد تکنالوژی طبی کامیاب
احسان الله حماسی محمد امان محمد مومن طب دندان کامیاب
احسان الله احمد زی نازکمیر محمد عمر طب معالجوی در حال انتظار
احسان الله گل محمد سید محمد طب معالجوی ناکام
احمد زهیر عبدالولی جمعه خان طب معالجوی کامیاب
احمد  جواد ناصریار محمد امین ناصر خان کمپیوتر ساینس کامیاب
احمد الله عمرخیل حاجی حیات الله مسجدی طب معالجوی در  حال انتظار
احمد الله فرملی محمد یوسف محمد اکبر طب معالجوی ناکام
احمد تمیم اسدالله عبدالله جان طب معالجوی ناکام
احمد راشد ویس میرمحمد نبی میروس الدین طب دندان کامیاب
احمد زبیر صادقی عبدالموعد محمد صادق اقتصاد کامیاب
احمد سمسور وستل حاجی امیر جان حاجی عبدالله کمپوتر ساینس کامیاب
احمد سهیل سیرت غلام سرور غلام ربانی کمپیوتر ساینس کامیاب
احمد سیرت عارفی محمد اسحق محمد عارف طب معالجوی کامیاب
احمد صمیم غنی زاده عبدالسلام عبدالغنی طب معالجوی ناکام
احمد ضیا فهیمی امین بخش سید احمد علوم سیاسی کامیاب
احمد عرفات عبدالله جان کمال الدین طب معالجوی کامیاب
احمد فرزاد لطیفی عبدالطیف عبدالقیوم انجنیری کامیاب
احمد قیس ساتانکزی گل مقصود شاه مقصود طب معالجوی کامیاب
احمد ماهر ولی عبدالحی عبدالسمع طب دندان کامیاب
احمد متین ظفری محمد هاشم راض محمد طب معالجوی کامیاب
احمد میلاد فیضی احمد شاه فقیر محمد انجنیری کامیاب
احمد میلاد امیری محمد ظریف محمد انور تکنالوژِ ی طبی کامیاب
احمد نوید حسنی غلام سخی ابوالحسن طب دندان کامیاب
ادیبه نوری میرویس غلام داود اقتصاد کامیاب
ارشاد احمد رسولی عبدالرسول سیر طب معالجوی کامیاب
ارشاد شهیر سروری شرین آغا سردار خان طب معالجوی ناکام
اسدالله نصرت احمد شاه اسدالله اقتصاد کامیاب
افسانه صادقی محمد آصف محمد عمر قابلگی کامیاب
امان الله بیگ زاد گل محمد محمد قل طب معالجوی ناکام
امید ابراهیمی نجیب الله محمد رضا طب معالجوی کامیاب
امیدالله رحیمی حمیدالله محمد نعیم تکنالوژی طبی کامیاب
امیر حسین عظیم زاده محمد امان محمد ابراهیم اقتصاد کامیاب
امیر حمزه امیری زمری امیر داد طب معالجوی ناکام
آرزو حسنی غلام سخی ابوالحسن طب دندان کامیاب
آرزو ابدالی ظفر محمد گل محمد قابلگی کامیاب
آرین صدرزاده قاری صدر الدین عین الدین طب معالجوی ناکام
آمنه حسنی محمد موسی محمد حسن طب دندان کامیاب
آمنه جلال زی عبدالله جان کمال الدین طب معالجوی کامیاب
بختیار احمد دهزاد روهین آقا محمد طب معالجوی کامیاب
برشنا یوسف زی روح الله امیر الدین طب معالجوی کامیاب
بسنم مندوزی شاه محمود محمدهاشم طب معالجوی کامیاب
بشیر الله قاسمی محمد قاسم فتح خان تکنالوژی طبی کامیاب
بلال احمد واحدی توریالی محمد حسین تکنالوژی کامیاب
بلال احمد نوری دادمحمد مشر نور محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
بلال احمد هدف محمد الدین جلال الدین طب معالجوی کامیاب
بلقیس جلال محمدعالم محمد هاشم قابلگی کامیاب
بهاره امیری محمد ظاهر حسین علی تکنالوژی کامیاب
بهشته فقیر زاده محمد اسماعیل فقیر محمد قابلگی کامیاب
بهشته روفی محمد روف غلام روف قابلگی کامیاب
بهشنه کوهستانی امیر جان شیر احمد قابلگی کامیاب
بهیج شاداب محمد میر محمد آ جان طب معالجوی کامیاب
بی بی ترینه ظفری پادشاه انار طب معالجوی ناکام
بی بی ثنا صدیقی خواجه نثار احمد خواجه برهان الدین قابلگی کامیاب
بی بی حفصه توخی شاه مسعود خواسته خان طب معالجوی در حال انتظار
بی بی خجسته حسن حشمت الله امرالله طب دندان کامیاب
بی بی خدیجه ناصری شیر خان حاجی غلام جیلانی قابلگی کامیاب
بی بی ذلفا ذکی محمد جمعه سید حسین قابلگی کامیاب
بی بی سمیه نورخیل محمد ابراهیم حاجی امیر محمد طب معالجوی کامیاب
بی بی صفورا شریفی عبدالمجید سید شریف طب معالجوی ناکام
بی بی مریم صدیقی غلام محی الدین محمد نسیم قابلگی کامیاب
بی بی ملکه قاسمی قاسم جان بزرگ جان طب معالجوی در حال انتظار
بیژن صدرزاده قاری صدر الدین عین الدین طب معالجوی ناکام
پروانه ضمیری محمد یاسین محمد بشیر قابلگی کامیاب
پلوشه مقبل صوبدار گلبت خان قابلگی کامیاب
پیر محمد منیب عید محمد محمد اکبر طب معالجوی ناکام
تاج محمد صفری خان محمد حاجی سفر محمد طب معالجوی ناکام
تکتم میری سید عباس سید محمد حسین طب معالجوی کامیاب
تمنا بهرامی ضامن علی بهرام علی قابلگی کامیاب
تمنا کامرانی جمال خان عبدالرحیم طب معالجوی ناکام
تمنا امیری گل رحمن محمد رفیق طب معالجوی ناکام
تهمینه درویس عبدالجبار عبدالغازی قابلگی کامیاب
توکتم حسینی سید امیر سید محمد امین طب معالجوی کامیاب
ثابت احمدی مظهر الدین عبدالروف طب معالجوی ناکام
ثنا افضلی محمد رشید محمد غوث قابلگی کامیاب
ثنا زدران محمد موسی محمد نعیم قابلگی کامیاب
جاوید اندر غلام صدیق طوطی محمد اقتصاد   تجارت کامیاب
جلوه سادات سید نذیر شیر اقا کمپیوتر کامیاب
جلیل رامز علی طب معالجوی ناکام
جمیله مخلص سحر گل شین گل قابلگی کامیاب
حارث پارسا حسین احمد شمس الدین تکنالوژی طبی کامیاب
حامد طاهری جمعه گل سردار طب معالجوی ناکام
حامد جیحون عبدالجبار ادینه محمد طب معالجوی ناکام
حامد الله عاصم فضل هادی عبدالهادی تکنالوژِ ی طبی کامیاب
حبیب الله محمد هارون عبدالرسول طب معالجوی کامیاب
حجت الله دشتی محمد حسین نماز بای اقتصاد مدیرت کامیاب
حدیثه امانی عبدالحی محمد امان قابلگی کامیاب
حزب الله مقیمی داد خدا محمد هاشم طب معالجوی ناکام
حسن آغا احمدی سید غلام حسین سید موسی طب دندان کامیاب
حسنا حیا لطف الله حیات الله قابلگی کامیاب
حسنا رشیدی عبدالمتین قمرالدین طب معالجوی ناکام
حسنیه صدیقی لطف الله حفیظ الله طب معالجوی ناکام
حسیب الله امیری محمد لطیف محمد صدیق اقتصاد کامیاب
حسیب الله سروری جمال عبدالناصر غلام جیلانی طب دندان کامیاب
حسیب الله رحمانی سیف الرحمن طب معالجوی ناکام
حسیب الله ذاخیل محمد کاظم غلام محمد طب معالجوی ناکام
حسیبا محمدی نیاز محمد ملا محمد طب دندان کامیاب
حسیبا نقشبندی حاجی محمد غلام نقشبند کمپیوتر ساینس کامیاب
حسین فرامین ابراهیم غلام حسن اقتصاد کامیاب
حسینا نادری محمد حسن عبدالاحمد طب معالجوی کامیاب
حسینه خان زاده احمد جاوید راز محمد طب دندان کامیاب
حشمت الله قدیری علی محمد عبدالقدیر طب معالجوی ناکام
حضرت شاه نوری محمد اسحق سید نور طب معالجوی کامیاب
حفاظت الله یعقوبی عبدالغفور عبدالقدیر تکنالوژِ ی طبی کامیاب
حکمت الله مصطفی رزاق اسدالله قاضی عبدالرزاق طب معالجوی ناکام
حکیم سرور خسروی شاه زمان محمد امان طب معالجوی ناکام
حلیمه احد زی شیر امان سلام خان قابلگی کامیاب
حماسه میری سید محمد جمشید سید عبدالغفور اقتصاد کامیاب
حمید الله خحنیف محمد انور نظر محمد تکنالوژی طبی کامیاب
حمید خان بارکزی حاجی بارکزی امیر خان کمپیوتر ساینس کامیاب
حمیدالله محمدی محمد الله عوض علی اقتصاد مدیرت کامیاب
حمیده احمدی علی احمد خان علی طب معالجوی در حال انتظار
حمیرا شمس حسین خیل محمد ناصر شاه محمود طب دندان کامیاب
حمیرا صافی نصرالله سید میر جان طب معالجوی در حال انتظار
حوریه لودین نورالله جان خان آغا طب دندان کامیاب
خاطره فخری سید محمد نذیر سید محمد قادر قابلگی کامیاب
خاطره سروری محمد اکبر محمد سرور طب معالجوی کامیاب
خالد احمد بارکزی محمد نور خدایداد طب ناکام
خالده نبی زاده شمس الدین غلام محی الدین قابلگی کامیاب
خان محمد صدیقی شیر محمد محمد اکبر طب معالجوی ناکام
خجسته هوفیانی محمد یاسین عبدالغیاث طب دندان کامیاب
خدیجه نوابی توران شاه محمد ستار طب دندان کامیاب
خدیجه صافی اصرار محمد قابلگی کامیاب
خدیجه صدیقی محمد رحیم محمد ایوب طب معالجوی ناکام
خدیجه دلیلی شفیع الله نیک محمد اقتصاد تجارتی کامیاب
خدیجه جلال زی عبدالله جان کمال الدین طب معالجوی در حال انتظار
خشبو ویززی ملک جان قابلگی کامیاب
خواجه عبدالمصور صدیقی خواجه ستار خواجه احمد طب معالجوی ناکام
خواجه فرحت صدیقی خواجه شیر پادشاه خواجه میر بابا طب معالجوی ناکام
دولت خان سروری سرور خان داد محمد طب معالجوی ناکام
دیانا احمد فرهاد اسدالله طب معالجوی کامیاب
دیانا احمدی نور احمد شیر احمد طب معالجوی ناکام
دیبا افضلی محمد طاهر محمد غوث طب معالجوی کامیاب
ذاکر منصور عبدالطیف الجاج یار محمد طب معالجوی ناکام
ذاهدالله ابراهیمی محمد عزیز عبدالحلیم تکنالوژی طبی کامیاب
ذاهدالله شکیب عمر عجب خان ظریف خان علوم سیاسی کامیاب
ذبیح الله امیری سلام جان امیر جان انجنیری کامیاب
ذبیح الله شیرزاد محمد عیسی شیردل طب معالجوی ناکام
ذبیح الله مهمند نصر الله حاجی محمد یعقوب طب معالجوی ناکام
ذکیه زرین رحمانی حمید الله حسین داد طب معالجوی کامیاب
رابعه امیری محمد کریم محمد اکرم قابلگی کامیاب
رابعه غزنوی خلیل الرحمن قابلگی کامیاب
رابعه امیری محمد کریم محمد اکرم قابلگی کامیاب
راضیه احمدی محمد یحیی علی حمعه طب معالجوی کامیاب
رامز یعقوبی جاوید محمد علی تکنالوژِ ی طبی کامیاب
رحمان الله عبدالحق عبدالحق حسین خان طب دندان کامیاب
رحمت الله عیاثی عبدالحنان عبدالغیاث طب معالجوی ناکام
رحمت شاه رحمتی سپین گل رحمت گل کمپیوتر ساینس کامیاب
رحیم الله اشرفی عبدالمبین حاجی گلاب الدین طب معالجوی ناکام
رحیم الله عبدالرحیم زی نور محمد ملا جان طب معالجوی ناکام
رخسار سکندری سمیع الله گل حبیب قابلگی کامیاب
رخسار حبیبی خلیل الرحمن حبیب الرحمن طب معالجوی کامیاب
رضوان الله مندوذی حاجی مندوزی خان نظر طب معالجوی ناکام
رضوانه سادات سید منیر سید محمد نبی قابلگی کامیاب
رفیع الله فانوس عطا محمد فضل احمد اقتصاد کامیاب
رقیه دلیلی شفیع الله نیک محمد اقتصاد تجارتی کامیاب
رقیه رسولی گل اغا عبدالرسول قابلگی کامیاب
روبینا نظیری گل ضمیر محمد نظیر طب دندان کامیاب
روح الله نعیمت زی نعیمت الله فقیر محمد انجنیری کامیاب
روح الله حسینی رحمت الله اسحق علی طب معالجوی کامیاب
روح الله حسینی میر حسین محمد حسین طب معالجوی کامیاب
روهینا نبی زاده فضل ربی محمد نبی قابلگی کامیاب
رویا سروری محمد ظاهر محمد سرور قابلگی کامیاب
ریحانه زریک عبدالحبیب غلام حبیب طب معالجوی کامیاب
زحل ملک زی عبدالرحیم محمد اسلم قابلگی کامیاب
زحل حسینی غلام حیدر عبدالحسین قابلگی کامیاب
زحل بابری میرخان عطالله طب کامیاب
زحل میرا جان عطاالله طب معالجوی کامیاب
زحل اضغر خیل محمد سالم شربت خان طب معالجوی کامیاب
زراب صادقی غلام صدیق غلام نبی کمپیوتر ساینس کامیاب
زرافشان عالمی محمد جواد جانعلی طب معالجوی کامیاب
زرغونه درانی لعل محمد حاجی شاه ولی حقوق کامیاب
زرغونه احمدی اجمل عبدالحکیم قابلگی کامیاب
زهرا عابد محمد شفیع محمد علی طب معالجوی کامیاب
زهرا حکیمی عبدالولی عبدالحکیم اقتصاد کامیاب
زهره نیازی محمد انور عبدالغنی اقتصاد کامیاب
زهیر الله زهیر عبدالولی جمعه خان طب معالجوی کامیاب
زیارمل توریالی علی جان طب معالجوی ناکام
زید الله نذیری نعمت الله حاجی محمد مومن تکنالوژی طبی کامیاب
زینب احمدی محمد آقا گل اغا قابلگی کامیاب
زینب امیری خدا داد محمد امیری قابلگی کامیاب
ساجیه میزاد میر بهرام خان میر عبدالفتاح طب دندان کامیاب
سارا عدالت علی محمد طب معالجوی کامیاب
ساره ترکمنی برات علی محمد حسین قابلگی کامیاب
ساره عدیل سید اکبر سید ابراهیم طب معالجوی کامیاب
ساسان حسن زاده محمد حسین محمد حسن طب معالجوی ناکام
سامعه محمد داود محمد عباس طب معالجوی کامیاب
سایمه محبی نایب علی محمد علی طب معالجوی ناکام
سجاد احمد زی عبدالولی عبدالواحد طب معالجوی ناکام
سجیه مرزا زاده قدرت الله نصر الله طب دندان کامیاب
سحر حکیمی محمد امین محمد رحیم اقتصاد مدیرتی کامیاب
سحر ظاهری زبی محمد ظاهر طب دندان کامیاب
سحر عزیزی بشیر احمد عبدالاحد قابلگی کامیاب
سحر یوسفی احمد بشیر محمد کاظم طب معالجوی در حال انتظار
سدره روفی عبدالروف غلام محی الدین طب معالجوی کامیاب
سرفراز کامگار محمد رضا رضا بخش طب معالجوی در حال انتظار
سعادت شاه ولی زاده هارون شاه صابر شاه اقتصاد کامیاب
سعدیه قیومی حبیب الله عبدالقیوم طب معالجوی کامیاب
سعیده کاملی سید عارف سید کاظم طب دندان کامیاب
سکینه محمدی حسین داد محمد سلیم قابلگی کامیاب
سکینه اسماعیل زاده حسین علی اسماعیل  قابلگی کامیاب
سلیمان پوپل عبدالجمیل عبدالستار طب معالجوی ناکام
سمیرا رحمانی عبدالحمید عبدالرسول مدیرت تجارت کامیاب
سمیرا عظیمی شاه محمود شهباز قابلگی کامیاب
سمیرا صمدی فرید حسن عبدالصمد طب معالجوی کامیاب
سمینه نظری باورخان خدای نظر قابلگی کامیاب
سمیه مخلص صفی الله عبدالقیوم قابلگی کامیاب
سهراب وزیری عبدالسلام حق نواز طب معالجوی در  حال انتظار
سهیل صافی مصطفی شیر اغا کمپیوتر ساینس IT کامیاب
سهیل عمر خیل حمید الله عبدالوهاب طب معالجوی کامیاب
سهیلا اکبری نور آغا سید علی اکبر قابلگی کامیاب
سوسن اسدی حیات الله اسدالله قابلگی کامیاب
سونا صدیقی خواجه اشرف خواجه رحمت قابلگی کامیاب
سویتا مخلص عطا الله ضیالحق قابلگی کامیاب
سویره رضوی سید شیرآقا سید حسن علی قابلگی کامیاب
سید اسد الله میرزایی سید عبدالله سید اکرم کمپیوتر ساینس کامیاب
سید الرحمن کبزی عبدالرزاق شیرجان طب معالجوی در  حال انتظار
سید رحیم شاه هاشمی میر محمو شاه سید منهاج الدین کمپیوتر کامیاب
سید شکران هاشمی سید محبوب سید هاشم انجنیری کامیاب
سید عاصم سادات میرعبدالواحد میر عبدالطیف طب معالجوی ناکام
سید عبدالعزیز کاظمی سید رجب علی سید عبدالخالق طب دندان کامیاب
سید مجتبی حسینی محمد ظاهر شاه عمران طب معالجوی کامیاب
سید محمد حسین حسینی عالم شاه سید محمد حسین طب دندان کامیاب
سید مدثر هاشمی سید سلیمان شاه سید مجتبی طب معالجوی ناکام
سید مرتضی سید انور شاه حاجی سید یاقوت شاه طب معالجوی کامیاب
سید مصطفی سجادی عبدالروف سید حکیم اقتصاد کامیاب
سید معراج حیدری سید مجتبی سید مرتضی طب معالجوی کامیاب
سید نثار هاشمی سید میر اقا سید مومن طب معالجوی ناکام
سید وحیدالله نظری سید نظری محمد سید عبدالمحمد طب معالجوی کامیاب
سید یونس هاشمی سید اشرف گلبدین طب معالجوی ناکام
سیما حسینی براتعلی محمد عطا طب معالجوی کامیاب
شاداب صافی محمد نصیب محمد سالم طب معالجوی ناکام
شازیه حیدری مجیب الرحمن امان الله قابلگی کامیاب
شایق الکوزی حفیظ الله حیات میر اقتصاد مدیرت کامیاب
شبانه صدیقی محمد عیسی غلام صدیق علوم قرانی کامیاب
شبنم لودین نقیب الله حاجی خان اقا طب دندان کامیاب
شبنم عزیزی خیر الله اسدالله طب معالجوی کامیاب
شبنم صافی نورالامین محمد عثمان طب معالجوی کامیاب
شبنم امیر محمد سردار محمد طب معالجوی ناکام
شبیر احمد صدیقی خواجه نقیب الله خواجه محمد صدیق طب معالجوی کامیاب
شریف عظیمی غلام حسین جان باز خان طب معالجوی ناکام
شریفه مهمند محمد حسن محمد ناصر طب دندان کامیاب
شفیع الله وزیری احسان الله سیدجان کمپیوتر کامیاب
شفیع الله حقیار عبدالله حاجی حلیم طب معالجوی کامیاب
شفیقه غفوری محمد یعقوب محمد اسماعیل طب معالجوی ناکام
شکرالله شاهین نورالله شاهمرداقل اقتصاد کامیاب
شکرالله امیری خدا داد محمد امیری طب معالجوی ناکام
شکرالله زرین رحمانی حمیدالله حسین داد طب معالجوی ناکام
شکریه حسینی سید غام رضا سید غلام حسین قابلگی کامیاب
شکیب مشرف عقیل میر محمد حسین طب معالجوی ناکام
شکیبا آهین محمد نادر غلام محمد طب دندان کامیاب
شکیبا کاظمی سید احمد شاه سید محمد الله قابلگی کامیاب
شکیلا صدیقی محمد صدیق محمد هاشم قابلگی کامیاب
شمس امیری محمد لطیف محمد صدیق طب معالجوی ناکام
شمس الحق داراب نام حق داراب خان طب معالجوی کامیاب
شمس الدین عالمی محمد یوسف حسن علی طب معالجوی کامیاب
شمع افروز سیری حضرت میر حاجی سویه طب معالجوی ناکام
شمیلا عطایی گل احمد خیر محمد طب معالجوی ناکام
شهلا اسدی نصیر الله اسدالله طب دندان کامیاب
شهیاد الله جوهری محبوب الله طب معالجوی ناکام
شهیر عمری محمد بشیر محمد ولی طب دندان کامیاب
شیبا امینی عزیز الله محم امین قابلگی کامیاب
شیر گل محمد نور تکنالوژی طبی کامیاب
شیلا ممنون محمد احسان محمد عثمان تکنالوژی کامیاب
صحرانی سروری غلام یحی غلام رضا طب معالجوی ناکام
صداقت عبدالله عبدالله امرالله طب معالجوی ناکام
صدام کورگه نور احمد نور محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
صدف عطایی اسدالله حیات الله تکنالوژی کامیاب
صدف اکرمی محمد اختر محمد اکرم قابلگی کامیاب
صدف احمد خالد محمد محسن طب معالجوی کامیاب
صدیق الله نوری احمد گل محمد اکبر طب معالجوی ناکام
صراحت عزیزی عین الدین عزیز الدین طب معالجوی کامیاب
صفی الله میاخیل اسدالله غلام ربانی طب معالجوی کامیاب
صهیب نثار نثار احمد مولوی احمد طب معالجوی ناکام
ضیا الرحمن صافی محمد عارف محمد شریف طب معالجوی کامیاب
ضیا الرحمن ضیایی عبدالمعروف عبدالرسول طب معالجوی ناکام
طلیعه سحر عبدالبصیر عبدالرحمن طب معالجوی کامیاب
طهورا قربانی محمد خان قربان محمد طب دندان کامیاب
طوبا نسمی محمد اشرف طب معالجوی کامیاب
طوبا سیری حصرت میر حاجیئ سویه طب معالجوی کامیاب
ظریفه احمدی محمد شریف میر احمد تکنالوژی کامیاب
ظفر الدین شمس امرالدین زین العابدین طب معالجوی ناکام
عارف رضایی نبی رضا بخش کمپیوتر ساینس کامیاب
عاطفه تیمری غلام فاروق غلام نقشبند کمپیوتر کامیاب
عاطفه محمدی محمد علی موسی خان قابلگی کامیاب
عاطفه نوری محمد هادی محمد اکرام طب معالجوی کامیاب
عایشه نیازی هدایت الله حفیظ الله قابلگی کامیاب
عباد الله اسدی امر الله اسد الله طب معالجوی کامیاب
عبدالتواب حمیدی عبدالمعروف عبدالحمید طب دندان کامیاب
عبدالحق اکبری غلام نبی حاجی بهاولدین طب معالجوی ناکام
عبدالحمید ابراهیم زاده چمن علی محمد ابراهیم انجنیری برق کامیاب
عبدالخطیب فقیری عبدالجمیل فقیر محمد طب معالجوی در  حال انتظار
عبدالرقیب احمدزی عبدالغنی عبئالهادی طب معالجوی ناکام
عبدالستار رضایی اقبال محمد امین طب معالجوی کامیاب
عبدالسمیع احمدزی عبدالرحمن عبدالوکیل طب دندان کامیاب
عبدالسمیع نثار نثار احمد مولوی احمد طب معالجوی کامیاب
عبدالعزیز ایوبی نجیب الله محمد ظریف طب معالجوی ناکام
عبدالقاهر نوری محمد ذبیر محمد عمر تکنالوژِی کامیاب
عبدالقدیر سمسور غلام نبی محمد اعظم طب معالجوی ناکام
عبدالله احمدی سید احمد کابلی تکنالوژی کامیاب
عبدالله عبدالطیف عبدالمطلب طب معالجوی ناکام
عبدالمبین رفعی سردار محمد لعل محمد طب دندان کامیاب
عبدالمتین اسحق زی سید علم عبدالرشید طب معالجوی کامیاب
عبدالوارث جمال عبدالمطلب جمال خان طب معالجوی ناکام
عبیدالله محمد ابراهیم قدم خان طب معالجوی کامیاب
عثمان اکبری خالد فیض محمد طب معالجوی کامیاب
عرفان ایماق محمد داود میر  احمد اقتصاد  مدیرت کامیاب
عرفان تیموری جمال الدین محبوب شاه طب معالجوی ناکام
عزیز الرحمن ناصری گل امیر محمد سید تکنالوژِ ی طبی کامیاب
عزیز الله کریمی اصل الدین گل محمد طب معالجوی ناکام
عزیز الله مندوخیل ملا موسی عبدالله جان طب معالجوی ناکام
عزیزه علیخیل توریالی محمد نور خان قابلگی کامیاب
عصمتالله شیریفی حاجی شریف الله حاجی عاشور خان طب معالجوی ناکام
عطا الرحمن مخلص ضیا الرحمن عبدالرحمن کمپیوتر ساینس کامیاب
عطا الله حنیف محمد انور نظر محمد طب معالجوی کامیاب
عطا الله صمدی قاری فضل الحق عبدالصمد طب معالجوی ناکام
علی اکبری محمد جاوید در محمد انجنیری ساختمانی کامیاب
علی ساحل همت نور آقا صالح محمد تکنالوژِ ی طبی کامیاب
علی سینا حیدری رمضان غلام حسین طب معالجوی کامیاب
علی فاخر انصاری محمد عاصم محمد نبی تکنالوژِ ی طبی کامیاب
علی مهدی کریمیار محمد همایون محمد رضا اقتصاد مدیرت کامیاب
عمران لمر محمد المر حبیب الله طب دندان کامیاب
عمران عالمی محمد موسی طب معالجوی کامیاب
عمران احمد زی عبدالستار غلام سخی طب معالجوی ناکام
عنایت الله نجاتی محمد هاشم محمد نور انجنیری سیول کامیاب
عنایت الله ظریفی محمد حسین محمد خان طب معالجوی کامیاب
عنایت الله لطفی نجیب الله محمد شریف طب معالجوی ناکام
فاطمه فدای حسین علی محب علی قابلگی کامیاب
فاطمه سادات سید رحمت الله سید هاشم طب معالجوی کامیاب
فاطمه رسولی امان عبدالسلیم طب معالجوی کامیاب
فاطمه محمدی ضامن علی محمد حسن طب معالجوی ناکام
فاطمه افتخاری عاشور خدا داد طب معالجوی ناکام
فرخنده ضمیری محمد یاسین محمد بشیر قابلگی کامیاب
فردوک میرزاده حفیظ الدین صدر الدین اقتصاد تجارتی کامیاب
فرزانه قاری زاده عبدالفتاح گلمراد طب معالجوی ناکام
فرشته امیری رجب علی محمد ابراهیم علوم سیاسی کامیاب
فرشته اندر نورالرحمن عبدالرحمن طب معالجوی ناکام
فرشته حسینی سید محمد نور سید ابراهیم شاه اختصاصی قابلگی کامیاب
فرشته محمد نبی چمن قابلگی کامیاب
فرنگیس عظیمی مردان علی حسین علی قایلگی کامیاب
فرهاد احمد قادری گل احمد تاج محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
فروه اکبرزاده میر علی اضغر حقوق کامیاب
فروه عظیمی عبدالله محمد عظیم قابلگی کامیاب
فریده افغان سید کریم محمد کریم طب معالجوی کامیاب
فریما امیری محمد نذیر محمد کبیر قابلگی کامیاب
فوزیه جعفری عبدالرزاق محمد اسحق قابلگی کامیاب
قیس شیرزاد محمد منیر پادشاه میر تکنالوژی طبی کامیاب
کامله فدایی ظاهر قربانعلی قابلگی کامیاب
کاینات محمدی محمد حشمت طاهر خان قابلگی کامیاب
کریمه اکبری محمد اکبر یار محمد طب معالجوی کامیاب
کشمیر ستایلی جلات خان حکیم خان طب معالجوی ناکام
کوثر رستم زاده محمد اصغر رجب علی طب معالجوی کامیاب
گل الرحمن شکور عبدالغنی طب معالجوی ناکام
گلثوم صابری لعل محمد جان مراد قابلگی کامیاب
گلشن فرامین خداداد یوسفی طب معالجوی کامیاب
گیسو گیتی علی عطا قمبر علی قابلگی کامیاب
لطف الله اکبری حسین داد موسی طب معالجوی ناکام
لطیفه محمدی محمد جمعه حاجی محمد قابلگی کامیاب
لیدا صدیقی جان آقا محی الدین طب معالجوی کامیاب
لیلما روفی محمد روف غلام روف قابلگی کامیاب
لیمه اتمام خیل محمد طاهر سردار طب معالجوی ناکام
ماریا سکندری رضا شاه محمد قاسم اقتصاد مدیرتی کامیاب
مارینا عطایی گل احمد خیر محمد قابلگی کامیاب
ماشالله آیت الله حسن حقوق کامیاب
مانور سادات سید جمالدین سید علی شاه طب دندان کامیاب
ماه منیر حسنی محمد حسن حسین بخش اقتصاد کامیاب
ماییده علوی محمد رفیق محمد تقی طب معالجوی کامیاب
مبینه محسنی ضیا حسین محمدمحسن طب دندان کامیاب
مثال قیومی محمد افضل شراف الله طب دندان کامیاب
مجتبی قادری تمیم محمد نعیم تکنالوژی طبی کامیاب
مجتبی علی شفا خان علی تکنالوژی طبی کامیاب
مجیب الرحمن ابراهیم خیل عبدالناصر عبدالغفور طب معالجوی ناکام
مجیب الله نیک زاد خیر محمد نیک محمد طب معالجوی ناکام
محب الله عنایت نورالله عنایت الله طب دندان کامیاب
محمد بیانی نور علی موسی تکنالوژی طبی کامیاب
محمد حسینی احمد شاه شاهمدار آغا علوم سیاسی کامیاب
محمد سبحان حاجی سعد الله حاجی عین الدین طب معالجوی ناکام
محمد ابراهیم محمد ناصر محمد ابراهیم طب معالجوی کامیاب
محمد احسان شیرشاه محمد رحمن محمد شفیع طب معالجوی ناکام
محمد اسماعیل حیدری اقامحمد فیض الدین طب معالجوی کامیاب
محمد اسماعیل نوری محمد شاه نور محمد طب معالجوی کامیاب
محمد اقبال بارکزی عبدالحکیم سید رحمن طب دندان کامیاب
محمد الله عمران نصیر الله اسد الله مدیرت تجارتی کامیاب
محمد الله کاکر سلطان محمد عبدالحمید طب معالجوی کامیاب
محمد انس محم انور محمد اخلاص طب معالجوی ناکام
محمد بصیر عسکری حسین علی عوض علی طب دندان کامیاب
محمد تمیم زاهد محمد یونس مرزا در محمد طب معالجوی ناکام
محمد حارث علم زوی محمد هارون محمد علم طب دندان کامیاب
محمد حامد محمد رحیم محمد کریم طب معالجوی ناکام
محمد داود خطاب محمد عاشق محمد کبیر طب دندان کامیاب
محمد راشد ضیایی محمد رفیع عبدالواسع طب دندان کامیاب
محمد راهب ستانکزی محمد رفیق غلام صدیق طب دندان کامیاب
محمد رستم رحیمی عبدالرحیم عبدالرحمن طب معالجوی ناکام
محمد رضا حسین زاده برات جمعه خان طب معالجوی ناکام
محمد رضا احمدی تیمور شاه اعطا محمد انجنیری کامیاب
محمد رفیع قاری زاده محمد حکیم عبدالاحمد طب معالجوی ناکام
محمد ساحل نظیر محمد حامد محمد محسن طب معالجوی ناکام
محمد شمیم کریمی محمد آصف محمد اسماعیل تکنالوژی طبی کامیاب
محمد صابر اتمام خیل محمد طاهر سردار طب معالجوی کامیاب
محمد صادق صدیقی غلام محی الدین محمد نسیم طب دندان کامیاب
محمد صایم یونسزاد محمد قاسم محمد یونس طب دندان کامیاب
محمد طارق شیرزاد محمد شفیع غلام علی کمپیوتر ساینس کامیاب
محمد ظاهر دولت زی محمد زمان غلام رسول طب معالجوی ناکام
محمد عالم قاسمی گل شرف عبدالوکیل طب معالجوی ناکام
محمد عرفان رحیمی عبدالمالک نور گل طب معالجوی ناکام
محمد قاسم محمدی محمد حسین بیک محمد طب معالجوی کامیاب
محمد قاهر ناصری محمد طاهر محمد عمر طب معالجوی کامیاب
محمد مبارک قاضی زاده محمد عارف عبدالمحمد طب معالجوی کامیاب
محمد مدثر رحیمی عبدالوحید عبدالحبیب طب دندان کامیاب
محمد مصطفی مهر نور احمد مرزا محمد طب معالجوی کامیاب
محمد مصور یوسفزی محمد عارف محمد اسحق کمپیوتر کامیاب
محمد موسی حبیب زاده محمد هارون عبدالرسول طب معالجوی کامیاب
محمد میلاد ابراهیم خیل عطا محمد ولی احمد تکنالوژی طبی کامیاب
محمد نصیر امر خیل محمد شفیق حضرت شاه طب دندان کامیاب
محمد نعمان نورزاد محمد یما محمد موسی طب معالجوی ناکام
محمد نوید نذیری محمد شریف محمد یونس طب معالجوی کامیاب
محمد هادی کمالی لطف الله عبدالله طب معالجوی کامیاب
محمد هارون محمد رحیم الله رحیم طب معالجوی کامیاب
محمد وسیم حمیدی محمد ندیم محمد اسماعیل طب دندان کامیاب
محمد ولید مسلمیار حاجی سردار ولی خان کمپیوتر ساینس کامیاب
محمد ویس کریمی فضل کریم عبدالرحیم طب معالجوی کامیاب
محموده امیری عبدالبشیر محمد امیر طب معالجوی ناکام
مدثر صلاح عبدالقادر قربانعلی طب معالجوی کامیاب
مدثر عبدالرقیب عبدالمطلب طب معالجوی ناکام
مدینه احمد زی محب الله محمد نادر طب دندان کامیاب
مدینه شفق عبدالاحمد شیر محم طب معالجوی کامیاب
مدینه محمد قاسم چمن قابلگی کامیاب
مرتضی رسولی ناصر علی غلام رسول طب معالجوی ناکام
مرسل سید خیل توریالی گل آقا قابلگی کامیاب
مرسل امینی عزیز الله محمد امین قابلگی کامیاب
مرسل غیرت محمد قاسم شربت خان طب معالجوی کامیاب
مرسل یعقوبی محمد اکلیل محمد یعقوب طب معالجوی کامیاب
مرسل شیرزاد زمری شیر محمد قابلگی کامیاب
مروارید سلیمان خیل نور محمد عبدالاحمد طب معالجوی کامیاب
مروت الله تنی رحمت الله حاحی شیر دل طب معالجوی ناکام
مروه قادری محمد وحید محمد ذاکر قابلگی کامیاب
مروه عزیزی نذیر احمد عبدالاحد قابلگی کامیاب
مروه ابراهیمی محمد داود محمد ابراهیم طب معالجوی کامیاب
مروه عزیزی محمد منیر محمد عزیز طب معالجوی ناکام
مروه سادات سید عمر سید میر محمد اقتصاد کامیاب
مریم خراسانی محمد هاشم محمد عالم طب معالجوی کامیاب
مژگان گلستانی افتخار احمد محمد علی تکنالوژی کامیاب
مژگان صافی جمعه خان یار محمد قابلگی کامیاب
مسعوده اکبری محمد جاوید گل محمد کمپیوتر کامیاب
مسکا نورذی سید اقا شیر اقا طب دندان کامیاب
مسیح الله تراب محمد انور اشرف خان اقتصاد مدیرت کامیاب
مسیح الله فضلی صفی الله عبدالله کمپیوتر ساینس IT کامیاب
مشعل اندر نورالرحمن عبدالرحمن طب معالجوی کامیاب
مصباح الدین نورستانی فتح محمد خان ملک شرف اقتصاد کامیاب
مطیع الله نوری فضل الرب قلندر طب معالجوی در  حال انتظار
مطیع الله جلال زی خلیل الله نجمع الدین طب معالجوی ناکام
معصومه نظری ضامن علی محمد موسی طب دندان کامیاب
مقدسه رسا عبدالله جمعه خان  طب معالجوی کامیاب
ملک جان ارین حلیم جان عجب خان کمپیوتر ساینس کامیاب
ملکه رسولی میرحسن محمد اسحق قابلگی کامیاب
ملیحه سلطانی محمد باقر سلطان علی قابلگی کامیاب
منوره پیر زاده محمد حبیب شاه محمد اقتصاد کامیاب
منوره رفیقی احمد ضیا محمد لطیف علوم قرانی کامیاب
منوره شیرزاد زمری شیر محمد طب معالجوی ناکام
مهدیه رضایی عبدالله خادم تکنالوژِی کامیاب
مهران لعلی عبدالصمد غلام حسین طب دندان کامیاب
میثاق صابر سلطان محمد نور محمد طب معالجوی ناکام
میر احمد مجتبی احمدی میر فخر الدین میر عمالدین طب معالجوی ناکام
میرزا حسین فیضی محمد رضا محمد موسی طب معالجوی کامیاب
میرو روح الله هاشمی میر نجیب الله میر حبیب الله طب معالجوی ناکام
میزار خان حکیار سردار خان خدا دادی طب معالجوی ناکام
ناجیه غلام مرتضی کمپیوتر کامیاب
ناجیه علیزاده محمد اسماعیل خان علی قابلگی کامیاب
نادیه قانی سیئ ابوالحسن سید عباس قابلگی کامیاب
نادیه رسولی عبدالقویم ملا شاه رسول طب معالجوی کامیاب
نازیلا هاشمس سادات سید قاسم سید محمد هاشم خان قابلگی کامیاب
ناهیده قاسمی مومن الله محمود طب معالجوی کامیاب
نرگس حسینیان سید علی خان سید قربانعلی کمپیوتر کامیاب
نرگس پکتیاوال صوبدار گلبت خان قابلگی کامیاب
نرگس اندر محمد داود محمد عباس طب معالجوی کامیاب
نرگس نبی زاده عبدالله غلام نبی طب معالجوی ناکام
نرگس محقق محمد ناصر محمد ابراهیم طب معالجوی ناکام
نرگس فقیری اقا محم فقیر محمد طب معالجوی ناکام
نسرین نثار سردار طوره طب معالجوی کامیاب
نصرت الله امین زاده نقیب الله حفیظ الله کمپیوتر ساینس soft کامیاب
نصرت الله احمد ولی جان محمد جان طب معالجوی کامیاب
نصیر احمد کاکر نثار احمد گل احمد طب معالجوی ناکام
نصیر احمد غفوری گل احمد غفور طب معالجوی ناکام
نظیف الله الکوزی عبدالرحمن خواجه محمد طب معالجوی ناکام
نظیفه سروری عبدالرحمن سرور خان طب معالجوی ناکام
نعمت الله شاهین رحمت الله شاهمرداقل طب معالجوی کامیاب
نفیسه زوری نیسیم جان محمد عثمان قابلگی کامیاب
نفیسه ظفرخان انور طب معالجوی ناکام
نگینه ظریف عبدالبشیر محمد ظریف طب معالجوی کامیاب
نهاله وردک محمد رسول حاجی بسم الله طب معالجوی ناکام
نور الله قیومی حبیب الله عبدالقیوم طب معالجوی ناکام
نور محمد اکبر محمد یار محمد طب معالجوی ناکام
نوید کریمی شیر علم معصوم خان طب دندان کامیاب
نوید الرحمن حبیبی خیرالرحمن حبیب الرحمن کمیپوتر ساینس نرم افراز کامیاب
نوید الله عبید عبیدالله حاجی ساعت ملوک طب معالجوی ناکام
نیلاب هوتکی عنایت الله فدا محمد طب معالجوی کامیاب
نیلم نظری زمرد خان محمد موسی کمپیوتر ساینس کامیاب
نیلوفر امیرزاده شیر محمد خان محمد طب معالجوی کامیاب
هانیه فروغی غلام رسول علی رضا طب معالجوی کامیاب
هدایت پارسا عبدالستار حاجی حسین بخش طب دندان کامیاب
هدایت الله مهر عبدالحسین غلام حسن انجنیری ساختمانی کامیاب
هدایت الله محمدی نجیب الله محمد شریف طب معالجوی ناکام
هدیه قانع سید ابوالحسن سید عباس قابلگی کامیاب
هما سید سید احمد عارض طب معالجوی کامیاب
هیفا غفوری عبدالوهاب عبدالغفور طب معالجوی کامیاب
هیواد حنیف امان الله محمد حنیف انجنیری کامیاب
هیواد محمدی زر گل گل محمد طب معالجوی ناکام
وجیه الدین ضایی حاجی پیرم قل آدینه قل طب معالجوی ناکام
وحیده درانی عبدالرزاق جمعه محمد قابلگی کامیاب
وهاب الدین عصمتی معراج الدین محراب الدین طب معالجوی کامیاب
یاسر مصباح عبدالطیف عبدالحق طب معالجوی ناکام
یسرا مختار عبدالسلام عیدالقویم طب دندان کامیاب

نتایج کانکور بهاری 1401

0

نتایج کانکور بهاری 1401 مقطع لیسانس به تفکیک رشته

1

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 احمد صدیق اسلمی شفیع الله اسلمی محمد اسلم اقتصاد کامیاب
2 وحید حسین خیل غلام فاروق غلام سخی اقتصاد کامیاب
3 رفیع الله ملا زاده عتیق الله ملا جان اقتصاد کامیاب
4 مهدی حسن نایب زاده بشیر  اقا نایب شاه اقتصاد کامیاب
5 کفایت حبیب حبیب الله خواجه محمد اقتصاد کامیاب
6 ولید احمد زلمی بصیر احمد امیر محمد خان اقتصاد کامیاب
7 سید علی سینا سادات سید محمد باقر سید اسحق اقتصاد کامیاب
8 عبدالظهور احراد عبدالجمیل عبدالجبار اقتصاد کامیاب
9 شمس الرحمن حبیبی حبیب الرحمن گل بادشاه اقتصاد کامیاب
10 محمد منصور مومند محمد زمان خان زمان اقتصاد کامیاب
11 سمیع الله عبدالرحیم زی عندلیب عطا محمد اقتصاد کامیاب
12 محمد لطیف شهبازی محمد نعیم میان جان اقتصاد کامیاب
13 کریم داد حیدری غلام حیدر غلام حسین اقتصاد کامیاب
14 روح الله احمد محمد کاظم فضل احمد اقتصاد کامیاب
15 محمد الله سراجی عبدالهادی سراج الدین اقتصاد کامیاب
16 ماریا متین شفیق الله هدایت اللله اقتصاد کامیاب
17 زحل بابری میر اجان عطاء الله اقتصاد کامیاب
18 بصیره عرب زاده عبدالنبی حاجی عرب علی اقتصاد کامیاب
19 نیلم نظری زمرد خان محمد موسی اقتصاد کامیاب
20 آرزو بارکزی محمد شریف محمدنعیم اقتصاد کامیاب
21 سحر سیار محمد حنیف عبدالظاهر اقتصاد کامیاب
22 ارزو سید سید عبدالحمید سید کریم اقتصاد کامیاب
23 فرشته حسینی محمد حسین حسین بخش اقتصاد کامیاب
24 صبناجان میاخیل عبدالباقی عبدالقادر اقتصاد کامیاب
25 زهرا حسینی محمد ابراهیم محمد حسین اقتصاد کامیاب
26 خالد حسام جان محمد جان اقتصاد کامیاب
27 احمد وارث محمد حامد محمد حامد اقتصاد کامیاب
28 خالد سیال احسام محمد جان مدیریت کامیاب

2

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 محمد نعیم کریم زومی کریم خان داد محمد انجنیری کامیاب
2 اکمل داود ذی خوشحال عسی خان انجنیری کامیاب
3 سید علی سینا هاشمی سید ذکریا سید میر حسین شاه انجنیری برق کامیاب
4 شفیع الله بلال گل ولی سید امین انجنیری کامیاب
5 میروس حسنی محمد علی غلام حسن انجنیری کامیاب
6 عزیز الله شیرزاد محمد جواد شیر علی انجنیری کامیاب

3

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 امیر خان ملکزاده سلطان محمد عبدالظاهر تکنالوژی طبی کامیاب
2 نوح امین شیر الله غلام محی الدین صافی تکنالوژی طبی کامیاب
3 الله یار امامی الحاج نور محمد حاجی یمیک محمد تکنالوژی طبی کامیاب
4 فریدون محمدی عبدالعلی محمد الله تکنالوژی طبی کامیاب
5 خواجه عزیز الرحمن حبیب زاده خواجه زین الدین حاجی حسیب الله تکنالوژی طبی کامیاب
6 احمد سهیل قاسمی عبدالاحمد محمد حسن تکنالوژی طبی کامیاب
7 راتب شاه خرمی رحمت شاه احمده شاه تکنالوژی طبی کامیاب
8 محمد زمان اسماعیل زاده عوض علی محمد اسماعیل تکنالوژی طبی کامیاب
9 حضرت گل دانش عبدالحبیب محمد حکیم تکنالوژی طبی کامیاب
10 سید رسول هاشمی سید الرحمن سید حبیب الله تکنالوژی طبی کامیاب
11 یاسین همدرد غفور عسکر تکنالوژی طبی کامیاب
12 سید کریم حسینی سید ظاهر سید اسماعیل تکنالوژی طبی کامیاب
13 عزت الله اسدیار اقاحسن عبدالحسن تکنالوژی طبی کامیاب
14 سید نوید درویش سید بصیر سید جهرشاه تکنالوژی طبی کامیاب
15 احمد شاکر مرزای عبدالعلی قربانعلی تکنالوژی طبی کامیاب
16 احمد جان واحدی عبدالرفیع یارگل تکنالوژی طبی کامیاب
17 ضمیر احمد ستانکزی ولی محمد محمد جان تکنالوژی طبی کامیاب
18 لطف الله منگل محمد گل حسین گل تکنالوژی طبی کامیاب
19 ضمرالدین قیامی جان الدین کمال الدین تکنالوژی طبی کامیاب
20 عبدالغفور شریفی عبدالقدوس محمد یونس تکنالوژی طبی کامیاب
21 مهناز سلطانی غلام علی داد تکنالوژی طبی کامیاب
22 آرزو ابراهمی اقبال محمد عیسی تکنالوژی طبی کامیاب
23 ناهیتا حسینی رمضان باقر تکنالوژی طبی کامیاب
24 نرگس نبی زاده غلام نبی خدایار تکنالوژی طبی کامیاب
25 عزیزه رضایی غلام علی گردی حسین تکنالوژی طبی کامیاب
26 تمنا هاشمی سید ذکی سید شاه تکنالوژی طبی کامیاب
27 عاقله محقق جمال الدین عقیق زاده تکنالوژی طبی کامیاب
28 رشیده عرفان غلام دستگیر حاجی خال محمد تکنالوژی طبی کامیاب
29 مینا حاصلی محمد باقر محمد ابراهیم تکنالوژی طبی کامیاب
30 حمیده ستانکزی عبدالطیف عبدالکریم تکنالوژی طبی کامیاب
31 راحله دانشیار احمد حسین حاجی محمد امیر تکنالوژی طبی کامیاب
32 حنا واحدی محمد نعیم محمد اکبر تکنالوژی طبی کامیاب
33 راضیه منصبی حسین علی سلطان علی تکنالوژی طبی کامیاب
34 محمد صمیم واحدی محمد نعیم محمد اکبر تکنالوژی طبی کامیاب

4

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 عبدالمتین کیلپور عبدالوکیل عبدالمجید حقوق کامیاب
2 احمد زبیر رزمنده عبدالملک محمدی حقوق کامیاب
3 ام البنین محمدی محمد الله حسین علی حقوق کامیاب
4 فرنگیس محمد ظاهر محمد حسین حقوق کامیاب
5 فرزانه عالمی مصطفی ملا عالم حقوق کامیاب
6 حلیمه عبدالرحیم زی عندلیب عطا محمد حقوق کامیاب
7 سحر یوسفی محمد حامد محمد یوسف حقوق کامیاب
8 برشنا بشارت بشیر احمد عبدال احمد حقوق کامیاب
9 زحل هاشمی سید ظاهر شاه سید محمد سرور حقوق کامیاب
10 پروانه سید رسول حضرت شاه حقوق کامیاب

5

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 احمد سیر عظیمی محمد شفیع محمد عظیم طب دندان کامیاب
2 ارشاد احمد رسولی عبدالرسول سیر طب دندان کامیاب
3 عبدالبصیر دولتی محمد بشیر فتح محمد طب دندان کامیاب
4 محمد سجاد مرادی صمد علی شیر علی طب دندان کامیاب
5 بلال بهرامی فدا محمد یار محمد طب دندان کامیاب
6 سلیم جان امیری امیرجان غلام جان طب دندان کامیاب
7 واحد بهشتی امان موی طب دندان کامیاب
8 محمد قاسم قربانزاده بهمن علی قربان طب دندان کامیاب
9 محمد فهیم مایار نورستانی عبدالله ملک محمد طب دندان کامیاب
10 صفی الله مایار نورستانی عبدالله ملک محمد طب دندان کامیاب
11 سید محمد نصیر یعقبوبی محمد ناصر محمد اسحق طب دندان کامیاب
12 احمد بلال احمد زی عبدالبصیر عبدالرشید طب دندان کامیاب
13 مختار نیکمل دوا جان میاگل طب دندان کامیاب
14 مصطفی بالاکرزی عبدالقاهر عبدالرزاق طب دندان کامیاب
15 محمد مصطفی متقی عبدالمقصود عبدالقدوس طب دندان کامیاب
16 شیث الله سردار شیر الله فیض الله طب دندان کامیاب
17 مختار شهزاد محبوب الله مقیم شاه طب دندان کامیاب
18 بسم الله انوری محمد ناصر انور بیک طب دندان کامیاب
19 محمد نبی زاده محراب الدین غلام محی الدین طب دندان کامیاب
20 علی احمد احمدی شیر علی برات علی طب دندان کامیاب
21 توحید الله کریمی عبدالنبی محمد کریم طب دندان کامیاب
22 عبدالجلال نورستانی عبدالوکیل عبدالجلیل طب دندان کامیاب
23 میوند ارهد محمد منصور سید جان طب دندان کامیاب
24 احسان الله همدردزوی نعمت الله عسی خان طب دندان کامیاب
25 محمد لطیف صدیقی ملک محمد محمد صدیق طب دندان کامیاب
26 محمد یوسف سالک محمد اقبال محمد انور طب دندان کامیاب
27 علی عبدالله زمانی محمد زمان علی اکبر طب دندان کامیاب
28 میر حمزه بارکزی فضل احمد عبدالسمیع طب دندان کامیاب
29 الیاس عارفی محمد فرید محمد عظیم طب دندان کامیاب
30 احمد شهیر احمدی محمد داود غلام محی الدین طب دندان کامیاب
31 علی اضغر شجاعی محمد علی غلام محمد طب دندان کامیاب
32 کاینات نبی زاده غلام حضرت محمد نبی طب دندان کامیاب
33 شبانه عارف احمد شاه محمد عارف طب دندان کامیاب
34 شگوفه شایق شفیق الله اسد خان طب دندان کامیاب
35 سونیا مشفق محمد ولی خان محمد اعظم طب دندان کامیاب
36 ثنا عسکرزاده عبدالمالک عبدالخالق طب دندان کامیاب
37 زهرا عطایی شاه عوض سید عطا طب دندان کامیاب
38 عاقله علیزاده عبدالحسین عبدالحسین طب دندان کامیاب
39 خاطره یوسفی خادم حسین غلام حسین طب دندان کامیاب
40 مریم احمدی ببرک ولی احمد طب دندان کامیاب
41 مرضیه ستانکزی محمد یاسین پادشاخان طب دندان کامیاب
42 تکتم میری سید عباس حاج محمد سید حسین طب دندان کامیاب
43 زینت صمدی محمد اقبال شمس الدین طب دندان کامیاب
44 لیدا بدر بدرالدجا مصطفی طب دندان کامیاب
45 طوبا صدیقی مسجدی همایون محمد یونس طب دندان کامیاب
46 سامعه نایب زاده محمد کبیر محمد حسین طب دندان کامیاب
47 مهناز زرگر حاجی قربان حاجی عبدالصمد طب دندان کامیاب
48 فرزانه بیات محمد عثمان محمد عمر طب دندان کامیاب
49 صدف شیرزاد شمس الرحمن محمد سرور طب دندان کامیاب
50 جاویده محمودی آقا محمد جان محمد طب دندان کامیاب
51 زهرا سادات شاه عبدالعظیم سید محمد طاهر طب دندان کامیاب
52 حسنا پیمان نجیب الله خاشیرین طب دندان کامیاب
53 نبیلا حبیبی محمد رضا محمد حسین طب دندان کامیاب
54 فروزان رستگار رمضان صفر علی طب دندان کامیاب
55 هدیه درانی سمیع االه عبدالفتاح طب دندان کامیاب
56 هلن درانی سمیع االه عبدالفتاح طب دندان کامیاب
57 سحر طاهری محمد قاسم محمد طاهر طب دندان کامیاب
58 مسکا سادات سید هاشم سید رسول طب دندان کامیاب
59 ساره درویشی غلام بهاوالدین شیرگل طب دندان کامیاب
60 نازنین سکندری نورالحق عبدالحق طب دندان کامیاب
61 فرزانه محسنی محمد جمعه محمد محسن طب دندان کامیاب
62 منیژه داودی محمد کبیر سلطان محمد طب دندان کامیاب
63 هدیه درانی سمیع االه عبدالفتاح دندان کامیاب
64 رخسار مشفق محمد ولی الله محمد عظیم طب دندان کامیاب
65 سیف الرحمن افضلی محمود زرین جان محمد طب دندان کامیاب

6

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 مرتضی مجروح روزی گل محمد الدین طب معالجوی کامیاب
2 ایمل رحیمی رحیم الله خوانی طب معالجوی کامیاب
3 نثار الرحمن مجتبی سید رسول کل رسول طب معالجوی کامیاب
4 سحاب الله نایل عبدالخلیل محمد اسرائیل طب معالجوی کامیاب
5 مقبول احمد .. نیاز احمد کن پوش طب معالجوی کامیاب
6 بسم الله ابراهیمی خدابخش ناظر طب معالجوی کامیاب
7 محمد دانیال شاه محمدی شکر الله جان آقا طب معالجوی کامیاب
8 احمد رشاد محمودی محمد بشیر محمود خان طب معالجوی کامیاب
9 محمد جلال نظری علی جان برات علی طب معالجوی کامیاب
10 ضیا الحق …. عبدالحکیم قلندر طب معالجوی کامیاب
11 سید علی عبدالله محبت سید باسط سید صادق طب معالجوی کامیاب
12 خواجه غیرت الله صدیقی خوتجه گل پادشاه خواجه میر بابا طب معالجوی کامیاب
13 محمد طارق انوری محمدانور غلام حضرت طب معالجوی کامیاب
14 تنویر نزیر احمد ظاهر نویش طب معالجوی کامیاب
15 احمد حسین قیام غلم یحی محمد ابراهیم طب معالجوی کامیاب
16 محمد ادریس امیری نور محمد فقیر محمد طب معالجوی کامیاب
17 علی مرتضی فقیری عبدالروف روستم علی طب معالجوی کامیاب
18 نور علی نور محمد جان محمد طب معالجوی کامیاب
19 حسیب الله عبدالعزیز پیرزمان طب معالجوی کامیاب
20 فردوس فرحت فرید احمد عبدالقادر طب معالجوی کامیاب
21 عبدالصابر آزاد عبدالبصیر ملا محمد عثمان طب معالجوی کامیاب
22 مرتضی حسینی محمد ذکی ناظر حسین طب معالجوی کامیاب
23 محمد فهیم رسولی محمد نعیم محمد رسول طب معالجوی کامیاب
24 ایمن الظواهیری مولود محمد موسی عبدالحق طب معالجوی کامیاب
37 محمد مسیح مطهر محمد منیر عجب گل طب معالجوی کامیاب
38 محمدعاقب منیر عبدالمنیر حاجی عبدالحمید طب معالجوی کامیاب
39 محمد ادریس محمدی بشیر احمد حاجی محمد طب معالجوی کامیاب
40 شایان حنیفی محمد فاروق محمد حنیف طب معالجوی کامیاب
41 عارف خان فتح محمد خان علی خان طب معالجوی کامیاب
42 محمد مجتبی سخی زاده محمد شفیع کابل طب معالجوی کامیاب
43 عزیز الرحمن یولداش عبدالرزاق حلداش طب معالجوی کامیاب
44 علی اصغر مرادی چمن جان مراد علی طب معالجوی کامیاب
45 احمد بشیر مهمند محمد عباس محمد محسن طب معالجوی کامیاب
46 ابوذر خادمی محراب جمعه خان طب معالجوی کامیاب
47 علی احمد شیر علی برات علی طب معالجوی کامیاب
48 امین رحیمی رجب قمبر طب معالجوی کامیاب
49 ثمر گل محمودی محمود خان طوطی خان طب معالجوی کامیاب
50 سید مطیع الله هاشمی سیدواعظ سید مظفر شاه طب معالجوی کامیاب
51 خواجه فایق الله صدیقی خواجه وثیق الله خواجه محمد الهام طب معالجوی کامیاب
52 محمد الله عبدالهادی سراج الدین طب معالجوی کامیاب
53 انس احمد المهاجر علی احمد نور احمد طب معالجوی کامیاب
54 احمد پرویز جویا محمد یاسین محمد صادق طب معالجوی کامیاب
55 وحید الله صبری ببرک عبدالفتاح طب معالجوی کامیاب
56 سید اکرم الله هاشمی سید رحیم الله میر عبد الحق طب معالجوی کامیاب
56 عاکیف علی خان خورشید میانسرجان طب معالجوی کامیاب
57 سید محمد متین حسینی سید امیر طب معالجوی کامیاب
58 عبدالمالک ترین عبدالصمد عبدالواسع طب معالجوی کامیاب
59 حسن علی بختیاری ضامن علی کاظم طب معالجوی کامیاب
60 شکیب احمد عزیزی نزیر احمد وزیر احمد طب معالجوی کامیاب
61 عرفان الله .. فضل نبی عبدالحی طب معالجوی کامیاب
62 منصور علی خان بختیار خان آفرین طب معالجوی کامیاب
63 فرزام عادلی فضل الدین عبدالعادل طب معالجوی کامیاب
64 حسیب الله ساحل امان الله غلام محی الدین طب معالجوی کامیاب
65 نعمت الله علیزی محمد حسن حاجی علی خان طب معالجوی کامیاب
66 فواد نادری محمد نادر محمد آبیل طب معالجوی کامیاب
67 حامد رحمن عبدالرحیم زی سید رحمن مهربان طب معالجوی کامیاب
68 شیرزی امینی حکیم الله امان الله طب معالجوی در حال انتظار
69 محمد امیر حسینی محمد طاهر حسین داد طب معالجوی در حال انتظار
70 سید امرالله سغیانی سید نور محمد سید اقبال طب معالجوی در حال انتظار
71 شعیب الرحمن جلالزی امیر محمد نور محمد طب معالجوی در حال انتظار
72 احمد سمسور وستل امیرجان عبدالله جان طب معالجوی در حال انتظار
73 معراج الدین دانا الله نظر دانه طب معالجوی در حال انتظار
74 حشمت الله قدیری علی محمد عبدالقدیر طب معالجوی در حال انتظار
75 محمد رضا حسین زاده برات جمعه خان طب معالجوی در حال انتظار
76 سمیع الله احمدزی نقیب اللله مومن خان طب معالجوی در حال انتظار
77 سباوون صافی عبدالخالق عبدالمالک طب معالجوی در حال انتظار
78 محمد یوسف محمد اقبال محمد انور طب معالجوی در حال انتظار
79 یحی صمدی سرور سخی داد طب معالجوی در حال انتظار
80 گل حیدر حقیار عبدالوکیل غلام دستگیر طب معالجوی در حال انتظار
81 محمد ساحل نظیم محمد حامد محمد محسن طب معالجوی در حال انتظار
82 عزت خان علیزی فتح محمد خان علی خان طب معالجوی در حال انتظار
83 عبدالمطلب سخی زاده حاجی غلام دستگیر غلام سخی طب معالجوی در حال انتظار
84 سید محمد سپهر برین سید عطا الله سید محمد علی طب معالجوی در حال انتظار
85 قربان علی امیر جان سردار طب معالجوی در حال انتظار
86 احسان الله نعمت الله عیسی خان طب معالجوی در حال انتظار
87 عبدالخالق حکیم عبدالقدیر عبدالعلیم طب معالجوی در حال انتظار
88 محمد محسن محسنی محمد حسین برات محمد طب معالجوی در حال انتظار
89 محمد قاسم نبوی محمد عظم غلام نبی طب معالجوی در حال انتظار
90 اسلام الحق ضیا الحق سلمیان طب معالجوی در حال انتظار
91 صفی الله صداقت حفیظ الله حسیب الله طب معالجوی کامیاب
92 امداد …. محمد الله عبدالغفار طب معالجوی در حال انتظار
93 سید جواد احمدی سید جلال سید باقر شاه طب معالجوی در حال انتظار
94 قدرت الله شمس شمس الله بسم الله طب معالجوی در حال انتظار
95 عطا الله حنیف محمد انور نظر محمد طب معالجوی در حال انتظار
96 سید محمد جواد واثق محمد حسن محمد حسین طب معالجوی در حال انتظار
97 پرویز سلیمان خیل فیروز سیف الله طب معالجوی در حال انتظار
98 وحید الله یوسفی احسان الله محمد یوسف طب معالجوی در حال انتظار
99 روح الله پریانی غلام دستگیر طب معالجوی در حال انتظار
100 ذبیح الرحمن کریمی فضل الرحمن دین کریم طب معالجوی در حال انتظار
101 احمد رشاد قادری محمد جواد محمد حسن طب معالجوی در حال انتظار
102 حسیب الله حسین خیل وسیع الله هدایت الله طب معالجوی در حال انتظار
103 عبدالوارث کریمی عبدالشفیع عبدالودود طب معالجوی در حال انتظار
104 سیف الرحمن احمد زی ظاهر خان لعل خان طب معالجوی در حال انتظار
105 مامون محمد یوسف محمد اشرف طب معالجوی در حال انتظار
106 احمدد فرشید فراهی حبیب الله خان سلطان محمد طب معالجوی در حال انتظار
107 حمید الله حنیف محمد انور نظر محمد طب معالجوی در حال انتظار
108 حارث صدیقی عصمت الله جمعه خان طب معالجوی در حال انتظار
109 عبدالودود خراسانی عبدالغفور حاجی عبدالودود طب معالجوی در حال انتظار
110 گلبدین ارسلان حسام الدین حاجی خان محمد طب معالجوی در حال انتظار
111 فیض محمد فیضان باز محمد شید محمد طب معالجوی در حال انتظار
112 سید حمزه ابراهیمی عبدالمبین سید ابراهیم طب معالجوی در حال انتظار
113 سیرت اکبری احمد فرید محمد اکبر طب معالجوی در حال انتظار
114 اسما حکیمی محمد کبیر محمد حکیم طب معالجوی کامیاب
115 شمسیه نبی زاده حفیظ الله عبدالنبی طب معالجوی کامیاب
116 ندا رسولی محمد زاهد محمد حسن طب معالجوی کامیاب
117 فرزانه قاری زاده عبدالفتاح گل مراد طب معالجوی کامیاب
118 نرگس رحمانی عبدالغفار میر عبدالصمد طب معالجوی کامیاب
119 نازنین توکلی یوسف علی عوض علی طب معالجوی کامیاب
120 فاطمه احمد سید جلیل سید احمد شاه طب معالجوی کامیاب
121 مرضیه احمدی محمد بشیر محمد اسحق طب معالجوی کامیاب
122 وژمه شفق سید بارق احمد سید عبدا الحمد طب معالجوی کامیاب
123 نازنین فیروزی حسن حسین بخش طب معالجوی کامیاب
124 محبوبه نوری غلام سرور حاجی عبدالغنی طب معالجوی کامیاب
125 سمیه نظری حبیب الله محمد عیسی طب معالجوی کامیاب
126 فریحه سکندری محمد نبی سکندر طب معالجوی کامیاب
127 سعیده حکیمی سعید الرحمن سید زلمی طب معالجوی کامیاب
128 سمیه صابر محمد داود محمد اعظم طب معالجوی کامیاب
129 شبانه احمدی محمد نصیر احمد جان طب معالجوی کامیاب
130 سنبل بقایی غلام داود عبدالباقی طب معالجوی کامیاب
131 مروه هاشمی سید واعظ سید مظفر شاه طب معالجوی کامیاب
132 فاطمه عبدالله جان علی طب معالجوی کامیاب
133 ناجیه سکندری محمد نبی سکندر طب معالجوی کامیاب
134 صدف ناصری عبدالنی رستم خان طب معالجوی کامیاب
135 رافعه نیازمند محمد فریدون غلام جیلانی طب کامیاب
136 ساره حیدری سید یونس میر غلام حیدر طب معالجوی کامیاب
137 مرسل معاصر محمد داود محمد سرور طب معالجوی کامیاب
138 هدیه واحدی توریالی محمد حسین طب معالجوی کامیاب
139 پریسا اصیل زی نورگل اصیل خان طب معالجوی کامیاب
140 ریتا محمد یونس علی بابا طب معالجوی کامیاب
141 سوبیه بابری میر اجان عطاالله طب معالجوی کامیاب
142 شهر بانو پناه زاده رجب علی محمد اسماعیل طب معالجوی کامیاب
143 زینب توکلی یوسف علی عوض علی طب معالجوی کامیاب
144 ملالی عبدالسمیع عبدالجبار طب معالجوی کامیاب
145 طیبه نوری اسدالله محمد الله طب معالجوی کامیاب
146 مرسل فاضل محمد ظاهر حاجی جان محمد طب معالجوی کامیاب
147 پروین محمودی ملا الف خان غلام رسول طب معالجوی کامیاب
148 بشرا صفا عقیل روز الدین علی محمد طب معالجوی کامیاب
149 هوسی انوری محمد گل محمد انور طب معالجوی کامیاب
150 آصفه رزاقی عبدالولی عبدالرزاق طب معالجوی کامیاب
151 مریم حجت سید مرتضی سید شاه آغا طب معالجوی کامیاب
152 رونا نوری محمد عارف عبدالسلام طب معالجوی کامیاب
153 غزل واقف ذبیح الله محمد اشرف طب معالجوی کامیاب
154 باصره نیازمند محمد متین غلام جیلانی طب معالجوی کامیاب
155 حمیده مدرس زاده سهراب علی عوض علی طب معالجوی کامیاب
156 مسکا فیضی ناصر احمد ناظر احمد طب معالجوی کامیاب
157 شگوفه عبدالقیوم محمد رحیم طب معالجوی کامیاب
158 ادیبه نوری میرویس غلام داود طب معالجوی کامیاب
159 مکرمه سادات سید حسین حاجی سید سخیداد طب معالجوی کامیاب
160 سوریا واقف ذبیح الله محمد اشرف طب معالجوی کامیاب
161 بی بی فریبا سکندری سید سکندر سید محمد نبی طب معالجوی کامیاب
162 مریم صدیقی فرهاد عبدالمالک طب معالجوی کامیاب
163 مروه حنیفی محمد فاروغ محمد حنیف طب معالجوی کامیاب
164 اسما فرهمند نصیر احمد پاینده محمد طب معالجوی کامیاب
165 نیلوفر ابراهمی محمد همایون محمد گل طب معالجوی کامیاب
166 فیروزه عبدالعزیز عبدالصمد طب کامیاب
167 بهاره هاشمی سید مختار سید مظفر شاه طب معالجوی کامیاب
168 عاطفه محمدی محمد یوسف محمد ابراهیم طب معالجوی کامیاب
169 کریمه حاجی فضل الدین آچل طب معالجوی کامیاب
170 مژگان شایق شفیق الله اسد خان طب معالجوی کامیاب
171 شهلا ایلخانی عبدالله احمد طب معالجوی در حال انتظار
172 مژگان روفی امان الدین محمد جان طب معالجوی در حال انتظار
173 ثنا قیومی عبدالسلام عبدالقیوم طب معالجوی در حال انتظار
174 مسعوده نقش بندی حاجی محمد غلام نقش بند طب معالجوی در حال انتظار
175 فاطمه علیزاده رمضان علی سفر طب معالجوی در حال انتظار
176 دیبا محمد طاهر محمد غوث طب معالجوی در حال انتظار
177 معینه مطمین شیر افغان سلطان محمد طب معالجوی در حال انتظار
178 مدینه مومن هدایت الله مهمند طب معالجوی در حال انتظار
179 منصوره جمال حافظ سید جمال مزلی شاه طب معالجوی در حال انتظار
180 الهه احمدی محمد کاظم محمد ناصر طب معالجوی در حال انتظار
181 ابن رحیم رحیمی سید رحیم حاجی نواب خان طب معالجوی در حال انتظار
182 زیارمل میرزای توریالی علیجان طب معالجوی در حال انتظار
183 میترا رحیمی حمید الله محمد نعیم طب معالجوی در حال انتظار
184 عبدالصبور غفاری عبدالغفار گل محمد طب معالجوی کامیاب
185 مژده بلال عبدالقیوم عبدالقدیر طب معالجوی در حال انتظار
186 عبدالحنیف فرملی عبدالقیوم محمد رحیم طب معالجوی در حال انتظار
187 امنه ابراهیمی تواب خان انحرگل طب معالجوی در حال انتظار
188 بی بی حاجره حاحی محمد انور حاجی محمد جان طب معالجوی در حال انتظار
189 امان بهزاد احمد سرور طب معالجوی در حال انتظار
190 سید یحی حافد سید اولیا سید یحی طب معالجوی کامیاب
191 شیر زمین …. کمین مظلوم طب معالجوی در حال انتظار
192 امیلا ابراهیم خیل عطا محمد مرزا محمد طب معالجوی کامیاب
193 نازنین سعادت عباس علی ناصر علی طب معالجوی در حال انتظار
194 تمکین بشیر احمد امام الدین طب معالجوی در حال انتظار

7

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 محمد علی پور ابراهیم محمد علی علوم سیاسی کامیاب
2 رضوان الدین رحیمی نجمانالدین سیف الله علوم سیاسی کامیاب
3 لطیف سلطانی فدا محمد سلطان محمد علوم سیاسی کامیاب
4 مرتضی نظری عبدالحسین غلام حسین علوم سیاسی کامیاب

8

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 تمنا محمد حسن سرداد محمد علوم قرآنی کامیاب
2 ناهید معرفت علی احمد فضل احمد علوم قرآنی کامیاب
3 عیلا بشر دوست تاج محمد محب الله علوم قرآنی کامیاب
4 دیبا سلطانی فرا محمد سلطان محمد علوم قرآنی کامیاب

9

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 مریم مومن ذکریا روزی بای قابلگی کامیاب
2 پروانه پرهیزگار سید فاروق سید دیدار شاه قابلگی کامیاب
3 سلسه نجرابی عبدالجبار مسجدی قابلگی کامیاب
4 فاطمه امیری محمد امین فیض محمد قابلگی کامیاب
5 صالحه رفیقی احمد ضیا محمد لطیف قابلگی کامیاب
6 نوریه شهید زاده جمعه خان خدا بخش قابلگی کامیاب
7 حمیده هاشمی میر حمید الله میر حبیب الله قابلگی کامیاب
8 مریم خراسانی محمد هاشم محمد عالم قابلگی کامیاب
9 تورپیکی نوری عبدالرازق محمد نادر قابلگی کامیاب
10 آزیتا رضایی جواد غلام شاه قابلگی کامیاب
11 مدینه بختیار محمد موسی غلام حیدر قابلگی کامیاب
12 ذکیه حسینی علی بخش علی حسین قابلگی کامیاب
13 طاهره نوری نجیب الله محمد حکیم قابلگی کامیاب
14 فیروزه سیفی نجیب الله غریب الله قابلگی کامیاب
15 کامله رحیمی محمد صافی علی رحم قابلگی کامیاب
16 زهرا هاشمی سید ذکی سید شاه قابلگی کامیاب
17 صفیه علی زی عبدالله عصمت الله قابلگی کامیاب
18 صبرینا بارکزی ایمل عبدالعلی قابلگی کامیاب
19 لطیفه ابراهمی بومن علی مراد علی قابلگی کامیاب
20 مسعوده حیدری حاجی سید علم حاجی سید میر علم قابلگی کامیاب
21 تمنا احمدی محمد نصیر حاجی احمد جان قابلگی کامیاب
22 عفت توحید عبدالهادی محمد یعقوب قابلگی کامیاب
23 رقیه عزیزی بشیر احمد عزیز احمد قابلگی کامیاب
24 بنفشه الهام گل آقا عبدالمحمد قابلگی کامیاب
25 حمیده پوپل عبدالشاکر عبدالخالق قابلگی کامیاب
26 خدیجه بهادری محمد عثمان محمد صادق قابلگی کامیاب
27 سامعه حبیبی غلام نبی غلام سخی قابلگی کامیاب
28 بی بی تمنا سروری ولی جان غلام سرور قابلگی کامیاب
29 پروانه امینی خدای بیردی همراه خان قابلگی کامیاب
30 ولینا پوپلزی عبدالناصر عبدالخالق قابلگی کامیاب
31 نازیه تاج عبدالصبور نور محمد قابلگی کامیاب
32 بی بی عایشه امینی وحیدالله ویس الدین قابلگی کامیاب
33 توکتم حسینی سید امیر سید امین قابلگی کامیاب
34 سمیه سادات سید حفیظ الله سید امین الله قابلگی کامیاب
35 آمنه رضایی عبدالقیوم غلام رضا قابلگی کامیاب
36 آمنه صادقی محمد صادق خیر محمد قابلگی کامیاب
37 مسعوده عثمانی محمد عثمان سیددال قابلگی کامیاب
38 جمیله علیزی عبدالقدیم عبدالمجید قابلگی کامیاب
39 بی بی سمیه نور خیل محمد ابراهیم امیر محمد قابلگی کامیاب
40 ذکیه عزیزی نصیر احمد عزیز احمد قابلگی کامیاب
41 زهرا خوارزمی برات حسین علی قابلگی کامیاب
42 بی بی معصومه عثمانی نور رحمان محمد عثمان قابلگی کامیاب
43 بی یی مروه عثمانی نور رحمان محمد عثمان قابلگی کامیاب
44 سحر امیری علی احمد مرزا محمد قابلگی کامیاب
45 سیده معصومه فاطمی نیا گوهر شاه دیدار شاه قابلگی کامیاب
46 سپنا فتاعی عبدالهادی عبدالفتاع قابلگی کامیاب
47 لیلا اقبالزاده محمد حسین محمد رسول قابلگی کامیاب
48 حلیمه کمال محمد کمال محمد امین قابلگی کامیاب
49 منیژه تیموری عبدالمنیر محمد یوسف قابلگی کامیاب
50 الماس شیرزاد شیر محمد محمد نذیر قابلگی کامیاب
51 نرگس شیرزاد شیر محمد محمد نظیر قابلگی کامیاب
52 فاطمه کاظمی امیر جان ناصر علی قابلگی کامیاب
53 مرضیه درویشی علی داد خان علی قابلگی کامیاب
54 جمیله عمری حاجی غلامسخی حاجی عبدالله قابلگی کامیاب
55 تجلا هاشمی سید هاشمی ایشان بابا قابلگی کامیاب
56 وحیده بیات عطا محمد امیر محمد قابلگی کامیاب
57 سمیه احمدی ضامن علی چمن علی قابلگی کامیاب
58 قدسیه بشارت بشیر احمد عبدال احمد قابلگی کامیاب
59 نجوا بشارت بشیر احمد عبد ال احمد قابلگی کامیاب
60 معصومه رضایی محمد رحیم محمد علی قابلگی کامیاب
61 رحیمه قیومی احمد خان قلندر قابلگی کامیاب
62 انجیلا دانشجو محمد یوسف محمد اکبر قابلگی کامیاب
63 تمکین ملک زاده وحید الله ملک محمد قابلگی کامیاب
64 نرگس فقیری اقا محمد فقیر ممحد قابلگی کامیاب
65 بینظیر تره کی محمد گل زرین قابلگی کامیاب
66 ملالی سادات دین محمد خیر محمد قابلگی کامیاب
67 آمنه فاضلی محمد یاسین عوض قابلگی کامیاب
68 مروه عارفی محمد فرید محمد عظیم قابلگی کامیاب
69 بی بی رابعه کریمی محمد مایل عبدالکریم قابلگی کامیاب
70 آمنه رحیمی محمد حسین محمد علی قابلگی کامیاب
71 هیره ماه اکبری محمد اسماعیل محمد اکبر قابلگی کامیاب
72 فاضله میر داد قاسم علی ناظر حسین قابلگی کامیاب
73 زینب عارفی غلام بهاوالدین غلام سخی قابلگی کامیاب
74 مروه سروری غلام علی غلام سرور قابلگی کامیاب
75 شکیبا امیری قمبر محمد علی قابلگی کامیاب
76 آسیه نواببی جعفر سردار قابلگی کامیاب
77 شکیلا رحیمی یوسف محمد رحیم قابلگی کامیاب
78 نور جان شریفی حسین علی چمن علی قابلگی کامیاب
79 فاطمه احمدی محمد حسین حاجی خدایار قابلگی کامیاب
80 طاهره منصبی حسین علی سلطان علی قابلگی کامیاب
81 منیره حیدری محمد کاظم میرزا حسین قابلگی کامیاب
82 صدف شمس الرحمن محمد سرور قابلگی کامیاب
83 دیبا جان محمد یوسف محمدحاجی اکبر قابلگی کامیاب
84 شبانه شهابی ذین العابدین برهان الدین قابلگی کامیاب
85 صدف میر احمد شاه میر شاه قابلگی کامیاب
86 فروزان ذین العابدین برهان الدین قابلگی کامیاب
87 آرزو چراغ علی علی رحم قابلگی کامیاب
88 زهرا بسم الله پیوند علی قابلگی کامیاب
89 راحله احمد حسین حاجی محمد امیر قابلگی کامیاب
90 خاطره خادم حسین غلام حسین قابلگی کامیاب
91 دینا محمد یوسف محمد اکبر قابلگی کامیاب
92 سوسن سعیدی شفیق الله محمد سعید خان قابلگی کامیاب

10

شماره نام تخلص ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 مسیح الله عزیزی عزیز الله امان الله کمپیوتر ساینس کامیاب
2 مجتبی عطایی غلام عباس خداداد کمپیوتر ساینس کامیاب
3 مهدی روفی عبدالقیوم عبدالقدیر کمپیوتر ساینس کامیاب
4 احمد نجف شنواری محب الله عبدالشکور کمپیوتر ساینس کامیاب
5 سید بلال ابو محمد سید حبیب غلام صدیق کمپیوتر ساینس کامیاب
6 محمد حسینی احمد شاه شاه مراد اقا کمپیوتر ساینس کامیاب
7 نیاز ولی خاموش حاجی نظر محمد ملک اختر جان کمپیوتر ساینس کامیاب
8 راشد ملک زاده اسدلله علی احمد کمپیوتر ساینس کامیاب
9 تمیم امیری نورآغا نظام الدین کمپیوتر ساینس کامیاب
10 محمد حسین شریفی محمد حسین محمد عیسی کمپیوتر ساینس کامیاب
11 سید نچات احمد قمبری سید گل محمد سید جمعه محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
12 محمد یاسر قادری محمد ناصر حاجی غلام قادر کمپیوتر ساینس کامیاب
13 حامد محمدی ملک محمد اختر محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
14 سجاد احمدی میرزا حسین احمدحسین کمپیوتر ساینس کامیاب
15 علی اصغر یعقوبی غلام حیدر رستم علی کمپیوتر ساینس کامیاب
16 محمد الیاس ایوبی محمد عیسی محمد آصف کمپیوتر ساینس کامیاب
17 زلگی محمدی میرزمان کمپیوتر ساینس کامیاب
18 مهدیه جعفری محمد هادی محمد صادق کمپیوتر ساینس کامیاب
19 فرزانه سلطانی شاه محمد عوض علی کمپیوتر ساینس کامیاب
20 حورا حسینی سلیمان محمد محسن کمپیوتر ساینس کامیاب
21 فاطمه حسینی احمد سرور کمپیوتر ساینس کامیاب
22 طیبه دانش محمد سالم محمد عالم کمپیوتر ساینس کامیاب
23 نزاهت الیاسی عطا الله دیدار علی کمپیوتر ساینس کامیاب
24 عارف نبی رضا بخش کمپیوتر ساینس کامیاب
25 عقیله یحیی عبدالهادی کمپیوتر ساینس کامیاب
26 نرجس سید هادی حسین آقا کمپیوتر ساینس کامیاب
دانشگاه خاتم النبیین
معاونت امور محصلان
کمیته امتحانات
شماره نام ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 مریم محمد روف دیدار روابط بین الملل کامیاب
2 شهربانو نور آقا صالح محمد روابط بین الملل کامیاب
3 خدیجه محمد صادق محمد نادر روابط بین الملل کامیاب
4 خاطره عبدالغفار میر عبدالصمد روابط بین الملل کامیاب
5 منیب الرحمن عطا محمد خان محمد روابط بین الملل کامیاب
6 محمد اخلاص لعل محمد اختر محمد حقوق جزا و جرم شناسی کامیاب
7 سید ضیا سید غلام حسین سید غلام سرور روابط بین الملل کامیاب
8 فصل الرحمن محمد اسلم محمد نور خان روابط بین الملل کامیاب
9 میر ولی خان سلطان جان عبدالله جان حقوق جزا و جرم شناسی کامیاب
10 همایون محمد عارف شیر محمد روابط بین الملل کامیاب
11 موسی خان محمد ایوب رمضان علی حقوق جزا و جرم شناسی کامیاب
12 احمد مرید اشرف نجف روابط بین الملل کامیاب
13 شریف الله غلام فاروق حاجی غلام رسول روابط بین الملل کامیاب
14 سید غلام سخی سید طاهر شاه میرزا سعید حقوق بین الملل کامیاب
15 عبدالقاهر عبدالقاسم فتح الله حقوق جزا و جرم شناسی کامیاب
16 عبدالقدیر نظر محمد سرفراز روابط بین الملل کامیاب
17 محمد فرهاد عبدالستار آدم خان روابط بین الملل کامیاب

ت

تذکر

دانشجویان مقطع ماستری برای مصاحبه‌ شنبه 13 حمل 1401 به دانشگاه مراجعه کنند.

زمان مراجعه برای مصاحبه: خانم‌ها ساعت 10 – 11:15 پیش از چاشت و آقایان ساعت 2 – 4 پس از چاشت

دانشگاه خاتم النبیین
معاونت امور محصلان
کمیته‌ی امتحانات
شماره نام ولد نام پدر کلان رشته نتیجه
1 فرزانه برات عبدالواحد قابلگی کامیاب
2 محدثه علی جمعه جعفر قابلگی کامیاب
3 رحیمه عبدالحفیظ عبدالکریم قابلگی کامیاب
4 پروانه طلا گل سلام الدین قابلگی کامیاب
5 سعیده عید محمد جان محمد قابلگی کامیاب
6 زینب مطیع الحق محمد کبیر قابلگی کامیاب
7 شریفه محمد موسی نوروز قابلگی کامیاب
8 مریم محمد نعیم محمد اکبر قابلگی کامیاب
9 جاوید محمد ابراهیم اسحاق تکنالوژی طبی کامیاب
10 غلام مصطفی دوا خان میا گل انجنیری کامیاب
11 فاطمه محمد علی شیر علی انجنیری کامیاب
12 مدثر غلام محمود غلام حسن انجنیری برق کامیاب
13 محمد داود بهرام جان گلدار انجنیری برق کامیاب
14 احمد خالد غلام علی احمد جان انجنیری برق کامیاب
15 عبدالروف رحمت گل حاجی محمد گل انجنیری برق کامیاب
16 احمد شاکر غلام نبی خان غلام محی الدین اقتصاد کامیاب
17 محمد زمان الف محمد رمضان کمپیوتر ساینس کامیاب
18 احمد کمیل محمد عتیق محمد یعقوب کمپیوتر ساینس کامیاب
19 بی بی سعدیه محمد حسن گل علم کمپیوتر ساینس کامیاب

1

تذکر: 

دانشجویان برای طی مراحل کارهای اداری و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی از چهارشنبه 10 حمل 1401 به مدیریت تدریسی دانشکده‌های مربوط مراجعه نمایند.

تنایج کانکور متفرقه‌ی بهاری 1401

دانشگاه خاتم النبیین (ص)
معاونت امور محصلان
کمیته امتحانات
شماره اسم تخلص ولد ولدیت رشته انتخابی نتیجه
1 صدیقه محمدی عبدالکریم غلام علی طب دندان کامیاب
2 تهمینه محمد نعیم غلام ربانی طب دندان کامیاب
3 منصور محمد رحیم محمد طاهر طب دندان کامیاب
4 فرشته میعادی عبدالجان دولت محمد طب دندان کامیاب
5 زهرا غلامی قربانعلی خانعلی طب دندان کامیاب
6 شهلا سید محمد حنیف سید محمد طاهر طب دندان کامیاب
7 پرستو غلام سخی علی مدد طب دندان کامیاب
8 احمد الله زمانی حمید الله محمد الله طب دندان کامیاب
9 واحد طغانی سید محمد انور سید محمود طب دندان کامیاب
10 خدیچه عبدالملک عبدالقدوس طب دندان کامیاب
11 تمنا خسرو حاجی گل طب دندان کامیاب
12 محمد جاوید همت راز محمد کمپیوتر ساینس کامیاب
13 قیس رجبی خلیل محمد اسحق طب دندان کامیاب
14 قربانعلی حسینی عبدالعزیز طب دندان کامیاب
15 مرتضی جمال غلام علی محمد موسی طب دندان کامیاب
16 سید مهدیار حسینی سید انور شاه محمد رضا طب دندان کامیاب
17 سحر احمدی احمد شاه محمد محسن طب دندان کامیاب
18 اقبال جلالزی خوشحال محمد دوست کمپیوتر ساینس کامیاب
19 سید رامیز سید احمد محمد سید طب دندان کامیاب
20 سنبل میا خیل حاجی همایون حاجی پاینده محمد طب دندان کامیاب
21 حماسه زاهد سلطان عزیز فضل الربی طب دندان کامیاب
22 سحر رضایی رحمت الله محمد رضا طب دندان کامیاب
23 ثنا قیس خواجه محمد هاشم طب دندان کامیاب
24 محمد حارث حبیب زاده محمد قاسم طب دندان کامیاب
25 کامران سلمان علی محمد نبی طب دندان کامیاب
26 اسما احمدی احمد شاه محمد محسن طب دندان کامیاب
27 شقایق رحیمی رحمت خدا غازی طب دندان کامیاب
28 مدینه محمد نعیم محمد اکبر طب دندان کامیاب
29 محمد یونس عیار غلام بهاوالدین طب دندان کامیاب
30 بهرام عزیزی عبدالعزیز طب دندان کامیاب
31 سید صفی الله حیدری سید زمری سید حیدر علی طب دندان کامیاب
32 محب الله اول میر گلمیر تکنالوژی طبی کامیاب
33 عبدالباسط ضیا محمد ظاهر محمد ضیا طب دندان کامیاب
34 بی بی رقیه هاشمی هدایت الله سید محسن طب دندان کامیاب
35 ستاره حسین علی علی شفا طب دندان کامیاب
36 مصطفی امینی محمد سالم تکنالوؤی طبی کامیاب
37 فریده سید کریم محمد کریم طب دندان کامیاب
38 علی سجاد طاهری محمد قاسم طب دندان کامیاب
39 صدف ذبیح  الله محمد اشرف طب دندان کامیاب
40 خالده قیومی اسماعیل غلام دستگیر قابلگی کامیاب
41 سامعه محمد صادق حیدر علی حقوق کامیاب
42 نعمت الله صاحب زاده محمد زبیر نعمت الله علوم سیاسی کامیاب
43 فهیمه عارفی محمد کاظم محمد حسین قابلگی کامیاب
44 زهرا خدایار محمد حسن خدایار کمپیوتر ساینس کامیاب
45 فاطمه مددی اسدالله حاجی عوض علوم قرانی کامیاب
46 ویدا رستمی محمد جواد صاالح محمد قابلگی کامیاب
47 مروه انوری شاه جان محمد انور قابلگی کامیاب
48 سید عصمت هاشمی سید محمد سید احمد علوم سیاسی کامیاب
49 تمنا حیدری سید کاظم سید صفر قابلگی کامیاب
50 فاطمه رستگار محمد نبی محمد سردار قابلگی کامیاب
51 اسرار امین محمد ابراهیم محمد امین اقتصاد کامیاب
52 محمد آصف جانعلی باز علی اقتصاد کامیاب
53 حمیرا مجیب زاده محراب الدین غلام محی الدین قابلگی کامیاب
54 آمنه کیانی حبیب الله حاجی احمد الله قابلگی کامیاب
55 نجیب الله احمدی عتیق الله اقتصاد کامیاب
56 عبدالمسعود کریمی عبدالرزاق عبدالجلیل اقتصاد کامیاب
57 تمنا حکیم عبدالحکیم عبدالجبار کمپیوتر ساینس کامیاب
58 عزیزه محمدی خانعلی سلطان علی علوم قرانی کامیاب
59 عاتکه فضلی محمد حیدر شیر احمد علوم قرانی کامیاب
60 مدیه توخی حشمت خان غلام عثمان قابلگی کامیاب
61 وحید الله اورنک سلطان محمد اقتصاد کامیاب
61 محمد مختار مرزایی ابراهیم براتعلی اقتصاد کامیاب
62 احمد شهیر حکیم یار عبدالرسول عبدالحکیم اقتصاد کامیاب
63 همایون ترابی سلطان محمد داد محمد اقتصاد کامیاب
64 تمنا احمد یار غلام حضرت غلام حسین اقتصاد کامیاب
65 سارا محمد نادر حاجی غلام سخی علوم قرانی کامیاب
66 شبنم رحیمی محمد یوسف محمد رحیم قابلگی کامیاب
67 تمنا صادقیار رحیم داد نور محمد قابلگی کامیاب
68 اسما غلام سخی شیر محمد قابلگی کامیاب
69 شعیب ناصر شاه محمد عبدالاحمد اقتصاد کامیاب
70 حجت الله محمد داود رمضان اقتصاد کامیاب
71 شیر افغان محمدی نور احمد گل محمد تکنالوؤی طبی کامیاب
72 عبدالتواب قدیر عیدالسمیع تکنالوؤی طبی کامیاب
73 عبیدالله اخندزاده محمد سرور بابه خان حقوق کامیاب
74 نوید الرحمن حبیبی خلیل الرحمن حبیب الرحمن کمپیوتر ساینس کامیاب
75 مه لقا سادات عبدالعلی کمپیوتر ساینس کامیاب
76 ناجیه حسنی محمد اسلم محمد حسن قابلگی کامیاب
77 حسینه فرهمند عبدالغفور عبدالستار قابلگی کامیاب
78 بی بی رحیمه عبدالله عبدالله قابلگی کامیاب
79 علی سینا کریمی بنیاد علی اقتصاد کامیاب
80 امیر حسین عظیم زاده محمد امان محمد ابراهیم اقتصاد کامیاب
81 شیبر احمد شیرزاد عبدالبصیر پادشاه میر اقتصاد کامیاب
82 عبیدالله عبدالشکور اقتصاد کامیاب
83 منصور احمدی محمد رفیق تکنالوؤی طبی کامیاب
84 احمد شاه وفا عیسی خان تکنالوؤی طبی کامیاب
85 مبارک شاه زمانی هیبت شاه کمپیوتر ساینس کامیاب
86 خالده نوری نور محمد محمد سرور قابلگی کامیاب
87 شازیه روفی فضل الرحمن عبدالغنی قابلگی کامیاب
88 بس بی بی محمدی محمد امیر سلطان قابلگی کامیاب
89 فرشته عزیزی عبدالله عبدالغیاث قابلگی کامیاب
90 محمد داود نظری حبیب الله دولت نظر اقتصاد کامیاب
91 معراج الدین کمال الدین صاحب الدین انجنیری کامیاب
92 سید فریدن اکبری سید فرهاد تکنالوؤی طبی کامیاب
93 غیرت الله ملک محمد حقوق کامیاب
93 ذبیع الله حسین جان سید علی شاه علوم سیاسی کامیاب
95 کامله محمد حیدر شیر احمد علوم قرانی کامیاب
96 نبیلا حسنی سید عادل سید کاظم قابلگی کامیاب
97 نگینه امرخیل قدرت الله حبیب الله قابلگی کامیاب
98 نیلوفر مروت عبدالنعیم قابلگی کامیاب
99 حمیرا حمیدی عبدالقدیر عبدالقدیم قابلگی کامیاب
100 مینه روفی فضل الرحمن عبدالغنی قابلگی کامیاب
101 فرزانه غلام عباس سخی داد قابلگی کامیاب
102 مریم سید حسن فقیر  حسن قابلگی کامیاب
103 معصومه محمد محمد یعقوب قابلگی کامیاب
104 معروفه صالح محمد عبدالباقی قابلگی کامیاب
105 سید سیر خلیق میر محمد حسین اقتصاد کامیاب
106 فرهاد لیوال محمد نعیم انجنیری کامیاب
107 کریم الله حاجی محمد امیر محمد انجنیری کامیاب
108 حکیمه رضایی اکرم محمد رضا تکنالوژی طبی کامیاب
109 ماشالله آیت الله حاجی حسن حقوق کامیاب
110 عزیزه محمدی نظر محمد نور محمد قابلگی کامیاب
111 نازنین هاشمی علی خان هاشم قابلگی کامیاب
112 بلقیس صابری محمد عبدالحمید قابلگی کامیاب
113 پروانه کریمی سعدالله محمد کریم خان قابلگی کامیاب
114 رزما احمدی محمد صادق عبدالرزاق قابلگی کامیاب
115 سمیرا مرادی صفر رجب قابلگی کامیاب
116 مینا جمعه خان بختیاری قابلگی کامیاب
117 نازی سید عثمان شاه سید اکبر شاه قابلگی کامیاب
118 ختیمه خداداد شیر محمد قابلگی کامیاب
119 مرتضی  علی امینی محمد حسیب محمد یاسین اقتصاد کامیاب
120 سید مصور واحدی عبدالودود عبدالواحد اقتصاد کامیاب
121 عبدالوارث غلام مصطفی غلام محمد اقتصاد کامیاب
122 شهره محمد حکیم محمد نعیم اقتصاد کامیاب
123 احمد دیدار قریشی عبدالعزیز تکنالوؤی طبی کامیاب
124 عصمت الله قاسمی سهراب اکبر تکنالوؤی طبی کامیاب
125 فضل الرحمن زره سواند ملا شمس الله ملا گل محمد تکنالوؤی طبی کامیاب
126 مشعل عبدالمتین حقوق کامیاب
127 حسیب الله علمیار محمد حسن گل علم کمپیوتر ساینس کامیاب
128 سودابه امیری نور الله امیر خان قابلگی کامیاب
129 سومن قیومی عبدالهمایون حاجی عبدالودود قابلگی کامیاب
130 فاطمه غلامی محمد جان غلام جان قابلگی کامیاب
131 رنا نعیمی محمد نعیم عبدالله قابلگی کامیاب
132 ناجیه ابراهیمی نوروز علی محمد ابراهیم قابلگی کامیاب
133 زهرا نادر شاه حاجی نواب قابلگی کامیاب
134 صالحه خلیلی علی اکبر شیر علی تکنالوژی طبی کامیاب
135 قیس احمد شیرزاد محمد منیر پادشاه میر اقتصاد کامیاب
136 مائده صالح محمد محمد حسن اقتصاد کامیاب
137 سحر محمد نادر حاجی غلام سخی اقتصاد کامیاب
138 محمد وارث احمدی مراج الدین انجنیری کامیاب
139 الاهه فضلی علی احمد فضل احمد تکنالوژی طبی کامیاب
140 فریده ناصری معصوم علی محرم علی تکنالوژی طبی کامیاب
141 امیر جان حسن جان احمدی حقوق کامیاب
142 منصور حمید عجب خان حاجی حمید خان علوم سیاسی کامیاب
143 سمیرا ستانکزی ظهور الله امین الله قابلگی کامیاب
144 سمیرا ملک زاده شیر محمد سلطان محمد قابلگی کامیاب
145 ریتا انوری شاه جان محمد انور قابلگی کامیاب
146 حمیده روضه یی محمد هاشم محمد یوسف قابلگی کامیاب
147 فرشته سید غلام سرور سید غلام علی قابلگی کامیاب
148 مشعل شریفی محمد شریف بسم الله اقتصاد کامیاب
149 شمسیه محمد رسول مراد محمد حقوق کامیاب
150 انوش بیات نعمت الله علوم سیاسی کامیاب
151 سید اسماعیل احمدی سید صابر سید باقر کمپیوتر ساینس کامیاب
152 علی سینا شیرزاد صمد علی رستم علی کمپیوتر ساینس کامیاب
153 زحل کاظمی عبدالفغار عبدالعزیز کمپیوتر ساینس کامیاب
154 هدیه پویل میروس محمد ظاهر کمپیوتر ساینس کامیاب
155 ستاره موسوی سید محیب علی سید آقا چمن قابلگی کامیاب
156 روخسار پکتیاوال جمیل جنت خان قابلگی کامیاب
157 مروه ظاهری محمد فاروق محمد ظاهر قابلگی کامیاب
158 مهدیه ستانکزی راشد محمد صابر محمد درویش قابلگی کامیاب
159 تمنا عبدالرحیم سیف الله عنایت الله قابلگی کامیاب
160 نیلوفر حسینی سید گلاب شاه اقبال شاه قابلگی کامیاب
161 طاهره موسوی سید محمد حسن سید میر حیدر قابلگی کامیاب
162 نظیفه یعقوبی بشیر حسین محمد یعقوب قابلگی کامیاب
÷163 لودینا ملا انو ر خواجه قابلگی کامیاب
164 نجیب الله میر گل مجیب گل اقتصاد کامیاب
165 عبدالاحد عبدالصمد عبدالقیوم انجنیری کامیاب
166 زینب خاوری محمد حسین غلام حیدر علوم سیاسی کامیاب
167 عبدالسلام نظامی عبدالوهاب کمپیوتر ساینس کامیاب
168 محمد مرادی صمد علی کمپیوتر ساینس کامیاب
169 سما گل رحیمی محمد حسن قابلگی کامیاب
170 آرزو عبدالغفار عبدالعزیز قابلگی کامیاب
171 عبدالفتاح عطا محمد حاجی سلطان محمد اقتصاد کامیاب
172 سید شهادت منصوری سید احمد سید منصور تکنالوؤی طبی کامیاب
173 نصیر احمد نور محمد اسلام الدین تکنالوژی طبی کامیاب
174 روح الله امین امین الدین اسماعیل بیک تکنالوژی طبی کامیاب
175 شازیه ځدران حاجی محمد مومن حاجی سرور خان تکنالوژی طبی کامیاب
176 امین الله احمد علی الله بخش کمپیوتر ساینس کامیاب
177 سعادتی محمد کریم محمد علی کمپیوتر ساینس کامیاب
178 ساجده باذل حبیب الله عبدالله کمپیوتر ساینس کامیاب
179 زهرا نجفی محمد انور خدا بخش قابلگی کامیاب
180 سید طاها راحل سید ذکریا سید محمد حسن اقتصاد کامیاب
181 مرسل نوری گل محمد حکیم الدین قابلگی کامیاب
182 زحل سحر محمد بشیر تاج محمد خان قابلگی کامیاب
183 فرحناز صفری غلام غوث محمد صادق قابلگی کامیاب
184 فاطمه صمد علی شیر علی قابلگی کامیاب
185 فرشته محمد خلیل اقتصاد کامیاب
186 محمد اکرام ناصری رجب خان انجنیری کامیاب
187 سید مذکر هاشمی سید مدثر میر عبدالرحیم تکنالوؤی طبی کامیاب
188 محمد عیسی محسن زاده غلام رضا غلام صدیق کمپیوتر ساینس کامیاب
189 زرڅانگه کوشان روح الله شمس ذکریا قابلگی کامیاب
190 زرمینه افضلی عبدالکبیر محمد افضل قابلگی کامیاب
191 سمیرا غزنوی حسین علی صفدر قابلگی کامیاب
192 فرشته جمشیدی محمد داود محمد ابراهیم قابلگی کامیاب
193 حمیرا امان الله حاجی علم گیر قابلگی کامیاب
194 یاسمین مجیب زاده محراب الدین غلام محی الدین قابلگی کامیاب
195 امان الله احمدی غلام جیلانی امیر الدین تکنالوؤی طبی کامیاب
196 موسی احمد علی الله بخش کمپیوتر ساینس کامیاب
197 گهر بهرامی رجب علی رمضان قابلگی کامیاب
198 معصومه نظری مرزا حسین خدای نظر قابلگی کامیاب
199 فریده عبدالنبی عبدالغفور قابلگی کامیاب
200 زحل جان همت عبدالمقیت علوم سیاسی کامیاب
201 محمد زمان محمد زمان کمپیوتر ساینس کامیاب
202 میر روح الله هاشمی میر نجیب الله میر حبیب الله تکنالوؤی طبی کامیاب
203 نیلوفر احمد زی محمد صالع محمد جان کمپیوتر ساینس کامیاب
204 گوهر محمد انور محمد حسین قابلگی کامیاب
205 امید الله رحیمی حمید الله تکنالوؤی طبی کامیاب
206 فاطمه علی حسن نور محمد قابلگی کامیاب
207 تمیم میرا جان گلا جان اقتصاد کامیاب
208 علی اکبر میرزایی محمد الله بهمن کمپیوتر ساینس کامیاب
209 معصومه ابراهیمی محمد رفیق علی محمد قابلگی کامیاب
210 مرسل خالقی فریدون عبدالغفور قابلگی کامیاب
211 محمد بلال جلالزی خوشحال محمد دوست اقتصاد کامیاب
212 سید جمال سید فرید سید بهادر شاه انجنیری برق کامیاب
213 عالیه باقر رمضان قابلگی کامیاب
214 عبدالمتین فخر الدین غازی تکنالوژی طبی کامیاب
215 احمد نوید عبدالشکور میا جان دندان کامیاب
216 دیبا محمد ظاهر عبدالعزیز اقتصاد کامیاب
217 انیس گل محمد حیدر خادم قابلگی کامیاب
218 عاقله علی عباس علی جمعه تکنالوژی طبی کامیاب
219 حمید الله سید احمد محمد انجنیری برق کامیاب

تذکر: دانشجویان برای ثبت نام و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی به دانشکده‌ها مراجعه کنند و زمان مراجعه‌ی خانم‌ها ساعت 7 صبح تا 9:45 و آقایان ساعت:10:00 تا 1:15

دانشگاه خاتم النبیین (ص)
معاونت امور محصلان
کمیته‌ی امتحانات
شماره اسم تخلص ولد ولدیت رشته انتخابی نتیجه
1 احمد شاه محمد عالم عبدالهی حقوق بین الملل کامیاب
2 واقد احمد عزیز احمد رشید احمد جزا و جرم شناسی کامیاب
3 حمید حسین گل حسین محمد حسین جزا و جرم شناسی کامیاب
4 سید اصغر سید غضنفر میر احمد شاه جزا و جرم شناسی کامیاب
5 منیژه عبد الحمید عبدالحسین روابط بین الملل کامیاب
6 نفیسه علی محمد پاینده محمد روابط بین الملل کامیاب
7 سجاد رادمنش رضا محرم علی روابط بین الملل کامیاب
8 شرزین سنایی لیاقت علی قنبر روابط بین الملل کامیاب
9 حسیب الله حاجی حبیب الرحمن عبدالرحمن روابط بین الملل کامیاب
10 شکر الله نعمت الله رحمت روابط بین الملل کامیاب
11 سید علی سید حسین میر آقا روابط بین الملل کامیاب
12 احسان الله محمد ولی جمعه گل روابط بین الملل کامیاب
13 سید روح الله محمد ظاهر محمد یاسین روابط بین الملل کامیاب
14 خیال گل انار گل دل محمد روابط بین الملل کامیاب
15 محمد ابراهیم حاجی جمعه گل حاجی ظفر خان روابط بین الملل کامیاب
16 زاهدین عابدالدین حاجی خان الدین روابط بین الملل کامیاب
17 اسدالله محمد خان دوست محمد روابط بین الملل کامیاب
18 فضل هادی صاحب زاده محمد زبیر ملا نعمت الله روابط بین الملل کامیاب
19 برکت الله دوست محمد عبدالرزاق روابط بین الملل کامیاب
20 سید حبیب عبدالرقیب عبدالحبیب روابط بین الملل کامیاب
21 امین الله والی گل گلامت روابط بین الملل کامیاب
22 نعمت الله خیر محمد میرزا محمد روابط بین الملل کامیاب
23 مهراب الدین حضرت نور محمد گل روابط بین الملل کامیاب
24 نیاز خان اختر محمد خان محمد روابط بین الملل کامیاب
25 حامد احمد عزیز احمد رشید احمد روابط بین الملل کامیاب
26 جاوید اسد الله غلام سرور روابط بین الملل کامیاب
27 محمد هاشم غلام حیدر محمد علی روابط بین الملل کامیاب
28 قاری صفی الله قاری عدالت نعمت الله جزا و جرم شناسی کامیاب

تذکر

دانشجویان مقطع ماستری برای مصاحبه‌ دوشنبه 22 حمل 1401 به دانشگاه مراجعه کنند.

زمان مراجعه برای مصاحبه: خانم‌ها ساعت 8 صبح و آقایان ساعت 2 پس از چاشت

1

تذکر: 

در مقطع لیسانس یکجا با عمومی اعلان شده است.

دانشگاه خاتم النبیین (ص)