مدیریت فارغ التحصیلان

مشخصات فردی

اسم: موسی خان
تخلص: صدر افضلی
سال و محل تولد: 1369 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0797756725
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: ادبیات تعلیم و تربیه
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: مدیر فارغ التحصیلان

تحصیلات

 • لیسانس ادبیات تعلیم و تربیه‌ی دانشگاه کابل.

 

تجارب کاری 

 • مدیر امور فارغان شعبه‌ی مرکزی دانشگاه خاتم النبیین (ص) (زمستان 1400 – اکنون).
 • مدیر امور فارغان شعبه‌ی غزنی دانشگاه خاتم النبیین (ص)  (1397 – خزان 1400).

 

شرح وظایف

 1. نظارت از توزیع فرم‌های فراغت از تحصیل و عدم مسؤولیت، دریافت و بایگانی آن‌ها پس از تکمیل شدن در پرونده‌ی تحصیلی فارغ التحصیلان؛
 2. نظارت و اطمینان از تصفیه‌ی حساب مالی و عدم مسؤولیت اداری فارغ التحصیلان قبل از صدور هر گونه گواهی و اسناد فارغ التحصیلی؛
 3. بایگانی اسناد و مدارک لازم جهت تکمیل شدن پرونده‌های تحصیلی ناقص؛
 4. بررسی پرونده و مدارک فارغ التحصیلان جهت صدور مدرک تحصیلی؛
 5. ثبت و تأیید مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان در ادارات مربوطه‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 6. ایجاد نسخه‌ی پشتیبان از داده‌ها و اطلاعات موجود در اداره‌ی فارغ التحصیلان و حفظ و مراقبت جدی از این داده‌ها؛
 7. بررسی جدول فارغ التحصیلان و اقدام جهت رفع نواقص از طریق دانشکده‌ها؛
 8. تشکیل انجمن فارغ التحصیلان و برنامه‌ریزی نشست‌ها و سیمینارهای علمی، فنی و فرهنگی انجمن؛
 9.  ایجاد دیتابس منظم از فارغ التحصیلان؛
 10. تهیه‌ی لیست و آمار منظم و تحلیلی به‌صورت سالانه از فارغ التحصیلان؛
 11. همکاری فعال در برگزاری جشن فارغ التحصیلان؛
 12. گزارش منظم و به موقع فعالیت‌های انجام شده به آمر مافوق؛
 13. انجام سایر وظایف محوله از جانب آمر مافوق.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص