مدیریت فارغ‌التحصیلان

مدیریت فارغ التحصیلان

نام و تخلص: موسی خان صدر افضلی

سال و محل تولد: 1369 ناور ولایت غزنی

تحصیلات: لیسانس ادبیات تعلیم و تربیه‌ی کابل

سابقه‌ی کاری

 • مدیر امور فارغان شعبه‌ی غزنی  (1397 – خزان 1400)
 • مدیر امور فارغان شعبه‌ی مرکز(زمستان 1400 – اکنون)

شرح وظایف

 1. نظارت از توزیع فرم‌های فراغت از تحصیل و عدم مسؤولیت، دریافت و بایگانی آن‌ها پس از تکمیل شدن در پرونده‌ی تحصیلی فارغ التحصیلان؛
 2. نظارت و اطمینان از تصفیه‌ی حساب مالی و عدم مسؤولیت اداری فارغ التحصیلان قبل از صدور هر گونه گواهی و اسناد فارغ التحصیلی؛
 3. بایگانی اسناد و مدارک لازم جهت تکمیل شدن پرونده‌های تحصیلی ناقص؛
 4. بررسی پرونده و مدارک فارغ التحصیلان جهت صدور مدرک تحصیلی؛
 5. ثبت و تأیید مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان در ادارات مربوطه‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 6. ایجاد نسخه‌ی پشتیبان از داده‌ها و اطلاعات موجود در اداره‌ی فارغ التحصیلان و حفظ و مراقبت جدی از این داده‌ها؛
 7. بررسی جدول فارغ التحصیلان و اقدام جهت رفع نواقص از طریق دانشکده‌ها؛
 8. تشکیل انجمن فارغ التحصیلان و برنامه‌ریزی نشست‌ها و سیمینارهای علمی، فنی و فرهنگی انجمن؛
 9.  ایجاد دیتابس منظم از فارغ التحصیلان؛
 10. تهیه‌ی لیست و آمار منظم و تحلیلی به‌صورت سالانه از فارغ التحصیلان؛
 11. همکاری فعال در برگزاری جشن فارغ التحصیلان؛
 12. گزارش منظم و به موقع فعالیت‌های انجام شده به آمر مافوق؛
 13. انجام سایر وظایف محوله از جانب آمر مافوق.