دانشکده‌ علوم اجتماعی

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین(ص)،  با هدف تولید دانش و تربیت نیروهای متخصص در دو بخش:

1. نظریه پردازی، در حوزه علوم اجتماعی با رویکرد ایجاد درک و شناخت درست از معضلات اجتماعی و ارائه راهکار برای حل معضلات و گرفتاری اجتماعی،

2. نظریه پردازی در حوزۀ مباحث اجتماعی، اعتقادی در پرتو آموزش علوم قرآن و فهم عمیق از معارف قرآنی تأسیس شد. ( این دانشکده درطول سال 1401 با دانشکده اقتصاد و مدیریت ادغام شد شد. و سپس در بهار 1402 از هم تفکیک شد).

دانشکده علوم اجتماعی در سال 1388 با مجوز رسمی شماره (3188/2582) از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تأسیس و در همان سال 1389 اقدام به جذب و پذیرش محصل در رشته جامعه شناسی نمود. این دانشکده در سال 1390 مجوز دیپارتمنت علوم قرآنی به شماره (2581) را نیز از وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ کرده و درهمان سال در این رشته دانشجو جذب نمودند. این دانشکده دارای دو دیپارتمنت علوم قرآنی و معارف اسلامی و عمومی است ولی با توجه به ممانعت از حضور خواهران دیپارتمنت علوم قرآنی تا جذب جدید و شروع کلاس های علوم قرآنی تعلیق شد

اهداف

دانشکده علوم اجتماعی رسیدن سه هدف را طی چند سال تعقیب می کرد:

هدف 1: توسعه و بهبود آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه علوم اجتماعی.

هدف 2: انکشاف و ایجاد فضای مناسب برای تحقیقات در علوم اجتماعی.

هدف 3: ایجاد سیستم اداری مناسب و کارآمد.

هدف 4: تقویت اخلاق اسلامی و مسئولیت پذیری اجتماعی.

نام دانشکده دانشکده علوم اجتماعی
رئیس دانشکده دکتر سید محمد داود علوی
سال تأسیس 1388
تعداد دیپارتمنت دو دیپارتمنت
دیپارتمنت‌ها علوم قرآنی معارف اسلامی و عمومی (پوهنتون شمول)
تعداد مجموع کریدت‌های درسی 140 32
تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختصاصی 68 (49٪)
تعداد و فیصدی کریدت مضامین اساسی 40 (30٪)
تعداد و فیصدی کریدت مضامین عمومی 32 (20٪)
تعداد و فیصدی کریدت مضامین اختیاری

فایل های قابل مشاهده و دانلود برای مطالعه بیشتر

شماره عنوان فایل نوع فایل دانلود فایل
1 کتلاک دانشکده علوم اجتماعی PDF کلیک نمایید!

مشخصات

اسم: سید محمد داود
تخلص: علوی
سال و محل تولد:
شماره تماس: 0777844647
آدرس ایمیل: d.alawi@knu.edu.af / d.alawi2022@gmail.com
رشته تحصیلی: فلسفه غرب
درجه تحصیلی: دانشجوی دکتری
رتبه علمی: پوهندوی
موقف سازمانی: رئیس دانشکده علوم قرآنی

تحصیلات

 • لیسانس فقه و معارف اسلامی ؛ جمعه المصطفی العالمیه؛ 1376
 • لیسانس کلام اسلامی؛ مؤسسه امام صادق (ع) 1384
 • ماستری (فوق لیسانس) کلام اسلامی مؤسسه امام صادق (ع) 1384.
 • ماستری (فوق لیسانس) فلسفه وکلام؛ دانشگاه باقرالعلوم؛ 1387. موضوع پایان نامه: معرفت شناسی ازنگاه خواجه نصیر الدین وفخر رازی
 • دکتری ؛ فلسفه غرب؛ دانشگاه اصفهان موضوع رساله: بررسی بداهت و علم حضوری از نظر صدرا و دکارت

 

تجارب کاری

 •  آمردیپارتمنت علوم قرآنی به مدت دوسال
 •  رئیس دانشکده علوم اجتماعی 6 سال
 •  عضو مؤسسین ستاد احیاء و برنامه ریزی مکتب خانه های مساجد افغانستان
 • همکاران تدوین متون آموزشی مکتب خانه‌مساجد
 • عضو انجمن علمی کلام اسلامی، از سال 1380
 •  عضو انجمن علمی پژوهشی فلسفه، از سال 1387
 • عضو انجمن منشور دین پژوهان، حوزه علمیه قم از سال 1384.
 • عضو هیأت مدیره مرکز ترویج فرهنگ اسلامی (موسسه خاتم المرسلین ) از سال 1376.

 

آثار علمی

 1.  گستره و راز بداهت تصدیقات ازنظر صدرا و دکارت دو فصلنامه حکمت اسرا دوره 10، شماره 1، صفحه 69-97 1397
 2. علم حضوری، معیار بداهت گزاره‌های بدیهی از نگاه صدرا و دکارت دو فصلنامه حکمت اسرا دوره 14، شماره 2صفحه 91-122 1401
 3. THE EXTENT AND SECRET OF THE IMAGINATIONS’ EVIDENTNESS FROM THE PERSPECTIVE OF MULLA SADRA AND DESCARTES Journal Of Organizational Behavior Research Cilt / Vol.: 5, Sayı / Is.: S2, Yıl/, Kod/ID: 71S738 Year: 2020
 4. اصول اساسی تقریب بین مذاهب مجلّه علمی اندیشه دینی / ترجمه سال سوم، ش. چهارم و پنجم 1386
 5. حکومت اسلامی؛ معیارها و وظایف مجلّه علمی اندیشه دینی / ترجمه سال ششم، ش، دهم ویازدهم 1389
 6. شیوه‌های مواجهه پیامبر(ص) بامخالفان از نگاه قرآن مجله علمی اندیشه دینی سال دوم، ش. دوم وسوم 1386
 7. وحی وتجربه دینی مجله علمی منشور دین پژوهان ، سال اول ش،2و3 1384
 8. نقدی بر مقاله ی «نقد اسلام سر آغاز آزادی است» (1) (تقلید، نیازمندی عقل به وحی و سازگاری عقل و ایمان) مقاله / نقد سایت پژوهشی باقرالعلوم (ع) 1389/06/11
 9. نقدی بر مقاله ی «نقد اسلام سرآغاز آزادی است» (2) (بررسی تمایز نقد و توهین، جایگاه زن در اسلام، رابطه باور و آزادی و رابطه اسلام و کفار) مقاله/ نقد سایت پژوهشی باقرالعلوم (ع) 1389/06/11
 10. مصداق اهل بیت در آیه تطهیر مقاله ماهنامه امام هادی (ع)
 11. برسی چیستی علم از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی وفخر رازی مقاله/ پرتو خرد گاهنامه علمی پژوهشی انجمن فلسفه، سال اول شماره اول؛ 1388
 12. بررسی حدیث صحیف وقلم میزگرد/ منشور دین پژوهان/ 1383 سال اول شماره 1
 13. نقد وبررسی کتاب «بررسی تطبیقی حقیقت وحی در اسلام ومسیحیت» مقاله/ نقد کتاب فصل نامه علمی پزوهشی/ کوثر معارف/ 1386
 14. علم حضوری در نگاه رازی و طوسی مقاله فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین شماره 2 1396سال دوم شماره پنجم
 15. نفس و بدن و رابطه آن دو از نگاه بونا ونتورا و دکارت مقاله فصلنامه پرتو خرد سال نهم شماره 15، بهار و تابستان 1397

 

شرح وظایف

 1. نمایندگی مناسب از دانشکده در سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی؛
 2. طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 3. ارایه مشوره نیک به معاونت علمی جهت بهبود وضعیت آموزشی، اداری و اجرایی؛
 4. نظارت از تطبیق احکام قانون، مقرره، لوایح و فیصله های شورای علمی دانشکده و شوراهای دانشگاه؛
 5. برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 6. نظارت برفعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت‌ها؛
 7. نظارت بر فرایند تحقیق پایانی مقطع لیسانس و پایان نامه ماستری؛
 8. نظارت از بازبینی نصاب تحصیلی و ارسال آن به کمیته اصلی دانشگاه؛
 9. برقراری ارتباطات علمی، تحقیقاتی و ارتقای ظرفیت با نهاد های علمی معتبر بیرونی؛
 10. تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 11. تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 12. نظارت از کلیه برنامه های کمیته‌های فرعی دانشکده؛
 13. جمع آوری گزارش کمیته‌های دانشکده و توحیدآن؛
 14. بررسی گزارش فعالیت کمیته‌ها و دیپارتمنت‌ها و ارایه راه حل دقیق در صورت نیاز؛
 15. تدوین و اجرای پلان پنج ساله دانشکده؛
 16. دریافت گزارش ماهوار از دیپارتمنت‌های مربوطه از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادرعلمی؛
 17. طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 18. پیشبرد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 19. ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت‌ها؛
 20. شرکت در جلسات موظفی و سایر جلسات بیرون از دانشگاه در صورت نیاز و به دستور معاون علمی؛
 21. ارایه بازخورد به مسول دیپارتمنت مربوطه؛
 22. نظارت از به روز رسانی کریکولم ها مطابق نیاز جامعه و پیشنهاد تغییر آن در صورت نیاز؛
 23. ارایه گزارش جامع سمستر وار و سالانه از کلیه فعالیت های دانشکده به معاونت علمی؛
 24. انجام برنامه نظارت سالانه دانشکده و ارسال به موقع آن به معاونت علمی؛
 25. سایر وظایف قانونی که از طرف مرجع مافوق به وی سپرده می‌شود.

چشم‌انداز و مأموریت

چشم‌انداز مأموریت
دانشکده علوم اجتماعی در افق 1405 از طریق ارائه‌ی خدمات آموزشی و تحقیقات معیاری می خواهد جایگاه برتر را در سطح کشور بدست آورد. دانشکده علوم اجتماعی با برخورداری از اساتید متخصص و امکانات معیاری از مسیر آموزش و پژوهش، تلاش می کند جوانان متعهد و مسلکی تربیت نماید.

هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی

شماره نام و تخلص رشته تحصیلی درجه تحصیلی رتبه علمی
1 رمضان علی رحیمی فلسفه دین دانشجوی دکتری پوهندوی
2 سید امین الله رزمجو معارف اسلامی دانشجوی دکتری پوهنمل
3 سید محمد داود علوی فلسفه و کلام دانشجوی دکتری پوهندوی
4 علی رضا اخلاقی فلسفه غرب ماستری پوهنمل
5 محمد علی اخلاقی جامعه شناسی ماستری پوهنمل
6 محمد قاسم الیاسی فلسفه اسلامی دکتری پوهاند

معرفی دیپارتمنت

دیپارتمنت علوم اجتماعی که یکی از دیپارتمنت های فارغ ده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین(ص) می باشد که در تاریخ (۹/۷/۱۳۹۰) با مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان به شماره (353/660) تأسیس و در بهار سال 13۹۱ اقدام به جذب و پذیرش محصل نمود. این دیپارتمنت برنامه‌های آموزشی خود را در سطح لیسانس در تایم‌های روزانه و نیم‌روزی در رشته علوم قرآنی برگزار می‌کند. در خزان سال 1395 اولین دور ه از محصلان این دیپارتمنت در سطح لیسانس فارغ التحصیل شدند.در سال۱۳۹۸، تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده به بیش از 55 نفر می رسد که در سمسترهای مختلف مشغول به تحصیل هستند.

لازم به یادآوری است که این دیپارتمنت مسولیت توزیع و مدیریت دروع عمومی و پوهنتون شمول را نیز به عهده دارد. این مضامین شامل 32 واحد درس می باشد که هر دانشجو باید آنها را بگذراند و بدون خواندن این مضامین فراغت تحصیل دانشجو امکان پذیر نمی باشد.

چشم‌انداز

کسب جایگاه ممتاز در سطح ملی در تربیت نیروهای انسانی متعهد،و کارشناس در حوزه علوم قرآنی.

مأموریت

فراهم سازی فضا و امکانات آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم قرآنی.

اهداف

 1. تربیت کدرهای مسلکی در حوزه علوم قرآنی
 2. ارائه راه حل های دینی، منظم وهماهنگ با نیاز های جامعه در زمینه شبهات ومشکلات اعتقادی و باورها
 3. ارائه مباحث دینی در قالب های جدید و به شیوه متناسب با مقتضیات زمان و مکان.
 4. توسعه کریکلم و معیاری ساختن نصاب درسی در راستای پاسخ دهی به نیازهای آموزش و خواسته-های متقاضیان رشته علوم قرآنی
 5. مشارکت در سیستم اعتبار دهی و تضمین کیفیت در راستای حصول اطمینان از کیفیت تحصیلی تحقیقی و مفیدیت برنامه های مربوطه دیپارتمنت علوم قرآنی.

ارزش‌ها

 • ارج گزاری به ارزش­های والای اسلامی و انسانی
 • تاکید بر دانش اندوزی همراه با تعهد دینی وملی
 • نفی تبعیص جنسیتی، قومی و نژادی، سمتی و مذهبی
 • توجه به آزادی­های اکادمیک
 • تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری
 • تأکید بر خود باوری و تحکیم اعتماد به نفس در دانشجویان

فایل های قابل مشاهده و دانلود برای مطالعه بیشتر

شماره عنوان فایل نوع فایل دانلود فایل
1 کتلاک دیپارتمنت علوم قرآنی PDF کلیک نمایید!

سال اول – سمستر اول

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
نظام اعتقادی اسلام آشنایی با ادیان علوم قرآنی 1 20 کریدت
انگلیسی 1 صرف 1 کلیات علم فقه
نحو 1 مبانی و قواعد تفسیر
تاریخ قرآن
سبک های تلاوت و حفظ قرآن

 

سال اول – سمستر دوم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
نظام عبادتی اسلام آشنایی با لغات عربی 1 علوم قرآنی 2 20 کریدت
انگلیسی 2 صرف 2 تاریخ اسلام 1
نحو 2 شیوه ها و گرایش های تفسیری
مفردات قرآن
زبان قرآن

 

سال دوم – سمستر سوم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
نظام اخلاقی اسلام آشنایی با لغات عربی 2 علوم قرآنی 3 20 کریدت
ادبیات دری صرف 3 تاریخ اسلام 2
نحو 3 تفسیر ترتیبی 1
مفاهیم اجتماعی در قرآن
هرمنوتیک و علم تفسیر

 

سال دوم – سمستر چهارم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
تربیه فکری منطق 1 علوم قرآنی 4 20 کریدت
ادیان و مذاهب تجزیه و ترکیب 1 تاریخ حدیث 1
تجوید نحو 4 تفسیر ترتیبی 2
تناسب آیات
آشنایی با تفسیر و مفسران

 

سال سوم – سمستر پنجم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
نظام سیاسی اسلام منطق 2 تفسیر موضوعی 1 20 کریدت
نظام اداری اسلام تجزیه و ترکیب 2 تاریخ حدیث 2
نحو 5 تفسیر ترکیبی 3
آشنایی با نهج البلاغه 1
وجوه و نظایر در قرآن

 

سال سوم – سمستر ششم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
نظام اقتصادی اسلام ترجمه عربی به فارسی 1 تفسیر موضوعی 2 20 کریدت
سیرت النبی بلاغت 1 قرآن و مستشرقان
روش تحقیق 1 تفسیر ترتیبی 4
آشنایی با نهج البلاغه 2

 

سال چهارم – سمستر هفتم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
قرآن و علوم معاصر ترجمه عربی به فارسی 2 تفسیر موضوعی 3 20 کریدت
نظام اجتماعی اسلام بلاغت 2 قرائت متون حدیثی
روش تحقیق 2 درایه الحدیث
تاریخ تقسیر
اصول فقه

 

 

سال چهارم – سمستر هشتم

مضامین عمومی مضامین اساسی مضامین اختصاصی تعداد کریدت
تمدن اسلامی آشنایی با علم رجال آیات الاحکام 12 کریدت
تاریخ معاصر افغانستان مونوگراف

مجموع کریدت‌های درسی

32 کریدت 44 کریدت 76 کریدت 152 کریدت

راه‌های ارتباطی با دانشکده و دیپارتمنت‌ها

دانشکده شماره تماس 0777844647
آدرس ایمیل d.alawi@knu.edu.af  / d.alawi2022@gmail.com
دیپارتمنت علوم قرهنی شماره تماس
آدرس ایمیل

هزینه‌ی تحصیلی و تخفیف سال تحصیلی 1402

رشته تحصیلی فیس فعلی فیصیدی تخفیف فیس جدید
علوم اجتماعی 5000 40٪ 3000

مشخصات

اسم: محمد علی
تخلص: صالحی
سال و محل تولد:
شماره تماس: 0767904861
آدرس ایمیل: Mohammadalisalehi04@gmail.com
رشته تحصیلی: اقتصاد
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: منشی دانشکده علوم اجتماعی

تحصیلات

 • لیسانس اقتصاد دانشگاه بامیکا

 

تجارب کاری

شرح وظایف

 1. جمع آوری به موقع گزارش موظفی ماهوار اساتید از دیپارتمنت و ارسال آن به آمریت امور اساتید؛
 2. تهیه تقویم جلسات شورای علمی و اطلاع رسانی از زمان برگزاری جلسات؛
 3. عضو کمیته فرعی نظم و دسپلین و منشی کمیته یاد شده؛
 4. ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای علمی و کمیته های فرعی موجود دانشکده و زیر مجموعه ها؛
 5. تفکیک و توریع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین واحد های مریوطه و پیگیری آنها؛
 6. نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشاتدر محل های مخصوص؛
 7. تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با رئیس دانشکده؛
 8. ثبت و آرشیف منظم نامه های وارده و صادره؛
 9. چک کردن ایمیل دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده؛
 10. پاسخ دهی به مراجعین و شماره تماس دانشکده؛
 11. سهم فعال در کلیه امور مربوط به تضمین کیفیت؛
 12. ابلاغ کلیه مکاتب سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی؛
 13. جمع آوری و بررسی پرونده اساتید و ارسال آن به آمریت امور اساتید؛
 14. ایجاد بانک اطلاعات و مراقبت از آن؛
 15. سایر وظایف که از طرف رئیس دانشکده یه ایشان سپرده می شود.
دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)