مدیریت دفتر ریاست دانشگاه

مشخصات فردی

اسم: سید مرتضی
تخلص: سجادی
سال و محل تولد: 1368 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0798459026 / 0783767576
آدرس ایمیل: Mortazasajjadi2016@gmail.com
رشته تحصیلی: مدیریت ساختمان
درجه تحصیلی: دانشجوی ماستری
موقف سازمانی مدیر دفتر ریاست دانشگاه

 

تحصیلات

 1. دانشجویی برحال رشته مدیریت ساختمان مقطع ماستری دانشگاه پولی تخنیک کابل
 2. فراغت از رشته انجنیری ساختمانی مقطع لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال ۱۳۹4 ه.ش؛
 3. فراغت از لیسه عالی ذکور تمکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی در سال ۱۳۸9 ه.ش.

 

سوابق کاری

 1. ایفای وظیفه در معاونت اداری مالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به‌عنوان مسئول صندوق از سال ۱۳۹1 ه.ش تا 1394 ه.ش؛
 2. ایفای وظیفه به‌عنوان انجنیر مراقبت کننده ((Quality Controlدر وزارت شهرسازی و مسکن از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹7 ه.ش؛
 3. ایفای وظیفه به‌عنوان مدیر مالی لیسه عالی خصوصی نور غزنه در سال ۱۳۹7 ه.ش؛
 4. ایفای وظیفه‌ به‌عنوان مدیر زون غربی مرکزی ((Zone Managerدر پروژه (ALPIS) بانک جهانی از 02 Feb 2018 تا 30 Dec 2019 ؛
 5. ایفای وظیفه به عنوان مدیر زون غربی در وزارت شهرسازی و اراضی از1 جدی 1398 تا 30 قوس 1399؛
 6. ایفای وظیفه به عنوان مدیرعمومی لیسه عالی خصوصی نور غزنه ولایت غزنی از 1 سنلیه 1400 تا 29 حوت 1400؛
 7. ایفای وظیفه به عنوان مدیر دفتر ریاست دانشگاه خاتم النبیین(ص) از 1 میزان 1401 تا اکنون.

 

فعالیت‌های مهم

 1. فراگیری دوره آموزشی زبان انگلیسی در مرکز زبان نور غزنه  و دریافت گواهی‌نامه ؛
 2. فراگیری دوره آموزشی برنامه “اکسیل” و دریافت گواهی‌نامه از سوی USAID در سال ۱۳۹۴ ه.ش؛
 3. شرکت در ورکشاپ های آموزشی وارتقای ظرفیت وزارت شهرسازی و اراضی  از سال ۱۳۹4 ه.ش تا 1399 ه.ش؛
 4. شرکت در سمینار(Handout Teambuilding) در دانشگاه خاتم النبیین(ص) در 2022-Oct ؛
 5. شرکت در” کارگاه رفتار سازمانی” در دانشگاه خاتم النبیین(ص) در تاریخ 10/09/1401؛
 6. شرکت در برنامه تحت عنوان “نشست اقتصادی کابل” در دانشگاه خاتم النبیین(ص) در 18 May 2023؛

 

تقدیرنامه‌ها

 1. دریافت لوح تقدیر از موسس لیسه عالی نورغزنه در تاریخ ۱۲/۰5/۱397 به پاس همکاری با لیسه عالی خصوصی نورغزنه؛
 2. دریافت لوح تقدیر از سوی موسس لیسه عالی نور غزنه درسال 1400 به پاس زحمات دلسوزانه در رشد علمی وتربیت دینی فرزندان جامعه اسلامی؛
 3. دریافت لوح تقدیر از طرف مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه خاتم النبیین(ص) به پاس شرکت درکارگاه رفتار سازمانی؛
 4. دریافت لوح تقدیر از طرف دانشگاه خاتم النبیین(ص) و موسسه مطالعات اقتصادی وحقوقی افغانستان به پاس شرکت در برنامه نشست اقتصادی کابل.

 

شرح وظایف

 • پاسخگویی به مراجعین دفتر؛
 • ثبت عرایض و مکاتبات اداری؛
 • تدوین پلان عملیاتی انفرادی مدیریت دفتر ریاست؛
 • ترتیب و تنظیم آرشیف اسناد دفتر ریاست؛
 • ارایه گزارش هفته‌وار به رئیس دانشگاه؛
 • نظارت از اجرای مصوبات جلسه‌های ریاست دانشگاه و ارایه گزارش آن به رئیس دانشگاه؛
 • نظارت از وضعیت عمومی و ارایه گزارش هفته‌وار به رئیس دانشگاه؛
 • ثبت، صدور و پیگیری به‌موقع اجرای احکام رئیس دانشگاه و ارایه گزارش آن به رئیس دانشگاه؛
 • اجرای سایر امور طبق دستور مقام ریاست دانشگاه.
دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)