صندوق دار

مشخصات فردی

اسم: محمد هاشم
تخلص: علیزاده
سال و محل تولد: 1364 سمنگان، افغانستان
شماره تماس: 0786882776
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: اقتصاد
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: صندوقدار

 

تحصیلات

 • لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه استقلال 1395.
 • دیپلم از مدرسه پسرانه شهید مطهری، تربت جام، ایران.

 

تجارب کاری

 • صندوقدار در دانشگاه خاتم النبیین (ص) 1397 – اکنون.
 • کارمند بانک بین المللی افغانستان 1395 – خزان 1396.

 

شرح وظایف

 1. دریافت درآمدهای نقدی اعم از فیس دانشجویان و دیگر عواید؛
 2. تنظیم و آرشیف صورت حساب های دریافتی دانشجویان؛
 3. اجرای پرداخت های نقدی شامل معاشات، علی الحساب ها و سایر پرداختی ها به دستور مقام مافوق و آرشیف و اسناد مربوطه؛
 4. ثبت، نگهداری، مانده گیری و کنترل مستمر حساب صندوق و حسابهای معین آن با استفاده از کش­بوک؛
 5. ارایه گزارشات منظم از وضعیت نقدینگی صندوق به مدیر مالی؛
 6. حسابرسی هفته وار و ماهوار دریافت و پرداخت‌های نقدی و گزارش آن به مدیر مالی؛
 7. ثبت، طبقه بندی و نگهداری کلیه اسناد مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق؛
 8. كنترل و ارسال اسناد صادره بصورت روزانه به کارمند مالی جهت ثبت حسابداري؛
 9. برنامه ريزی روزانه پرداخت‎ها بر اساس دريافت‎ها؛
 10. قرار دادن تمامی اسناد مربوط به پرداخت علی الحساب، غذا، قرضه، مسئول محاسبه معاشات جهت درج جدول معاشات؛
 11. همكاري مستمر با ساير كاركنان بخش امور مالي جهت پيشبرد كليه عمليات مالي قسمت؛
 12. حفظ و حراست از وجوه نقد، دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی؛
 13. راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان و همکاری و راهنمایی در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 14. رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای اسناد و اطلاعات؛
 15. انجام سایر امور طبق صلاحدید مقام مافوق.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)