آمریت امتحانات

مشخصات فردی

اسم: نقیب الله
تخلص: ستارزاده
سال و محل تولد: 1368 کابل، افغانستان
شماره تماس: 0794733455
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: مهندس ساختمانی
درجه تحصیلی: ماستر
موقف سازمانی: آمر امتحانات

 

تحصیلات

 • دیپلم از لیسه عالی حبیبیه 1386؛
 • لیسانس از دانشگاه پلی تخنیک کابل، رشته انجنیری در سال 1393؛
 • ماستری از دانشگاه پلی تخنیک کابل، رشته مهندسی ساختمانی در سال 1396.

تجارب کاری

 • مدرس مضامین ریاضی، هندسه و مثلثات در مرکز آموزشی رهنمایی علوم 1388 – 1392؛
 • مدرس مضامین هایدرولیک و ماشین های هایدرولیکی در دانشگاه خاتم النبیین (ص) 1394
 • مدرس مضمون میخانیک سیالات در دانشگاه های گوهر شاد و ابوریحان در سمستر خزانی 1394؛
 • مدرس مضامین هایدرولیک و میخانیک سیالات در دانشگاه های رابعه بلخی و ابوریحان سمستر بهاری 1395؛
 • مدرس مضامین هایدرولیک و میخانیک سیالات در دانشگاه ابوریحان سمستر خزانی 1395؛
 • تدریس مضامین هایدرولیک، میخانیک سیالات و دیزاین بند در دانشگاه ابوریحان سمستر بهاری و خزانی 1396؛
 • تدریس مضامین هایدرولیک، میخانیک سیالات و دیزاین بند در دانشگاه های ابوریحان و خاتم النبیین (ص) سمستربهاری 1397؛
 • مسول شرکت ساختمانی و مهندسی سازه های نو؛

 

شرح وظایف

 1. تنظیم تقویم امتحانات؛
 2. برنامه ریزی و مدیریت امتحانات تیوری و عملی؛
 3. مدیریت امتحانات معرفی به استاد؛
 4. مدیریت برگزاری امتحانات پایان سمستر ؛
 5. مدیریت کمیته امتحانات؛
 6. بررسی درخواست دانشجویان برای شرکت در امتحانات معذرتی؛
 7. رسیدگی به مشکل دانشجویان در زمینه امتحانات و نمره؛
 8. تأیید نمرات پراکنده در سیستم؛
 9. نظارت از وارد شدن به موقع نمرات شفاخانه و امتحانات عملی؛
 10. مراقبت از سیستم در بخش امتحانات و نمرات؛
 11. نظارت بر آرشیف تمامی اسناد امتحانات؛
 12. تهیه پالیسی جذب دانشجویان؛
 13. مدیریت و برگزاری کانکور؛
 14. نظارت از فرایند ثبت نام کانکور؛
 15. تطبیق فیصله های کمیته کانکور؛
 16. بررسی و نهایی سازی جدول اساس دانشجویان؛
 17. ارائه گزارش امتحانات و کانکور در ختم سمستر.

در مورد آمریت امتحانات

این اداره در سال 1395 از طرف معاونت علمی-تدریسی دانشگاه خاتم النبیین به‌عنوان یک اداره‌ی مستقل برای اخذ امتحان و اعلام نتیجه ایجاد شد. هدف  از ایجاد آن، (بهبود و تسریع بهتر امور مربوط به امتحانات جمعی در دانشگاه خاتم‌النبیین خوانده شده است.) این اداره هم‌اکنون امتحانات تمام رشته‌های موجود در دانشگاه خاتم‌النبیین را به شمول امتحان کانکور اخذ می‌نماید.

الف) تغییرات و تشکیلات جدید

آمریت امتحانات به‌عنوان واحد زیرمجموعه‌ی معاونت امور محصلان، مسئولیت برگزاری و نظارت از پروسه‌ی امتحانات جمعی دانشگاه خاتم‌النبیین را عهده دار می‌باشد. آمریت امتحانات دارای دو همکار در بخش شفاخانه‌ها و امور اداری- اجرایی امتحانات می‌باشد.

آقای انجنیر نقیب الله ستارزاده از سال 1400 مسئولیت آمریت امتحانات دانشگاه را عهده دار شده است. ایشان دارای سند ماستری در رشته‌ی انجنیری می‌باشد و از سال 1393 در بخش‌های مختلف مدیریتی دانشگاه خاتم‌النبیین و سایر نهادها ایفای وظیفه نموده است.

ب) نحوه‌ی کار

آمریت امتحانات همه ساله امتحانات را از طریق ایجاد کمیته‌ی امتحانات و کمیته‌ی کانکور قرار ذیل برگزار و مدیریت می‌نماید:

 • امتحانات میان سمستر؛
 • امتحانات معرفی به استاد؛
 • امتحانات عملی؛
 • امتحانات آخر سمستر؛
 • امتحانات تداخلی و معذرتی؛
 • امتحانات کانکور.

برای برگزاری امتحانات فوق اعضای کمیته‌ها از طرف آمریت امتحانات به معاونت امورمحصلان پیشنهاد می‌گردد و همچنان ناظرین امتحان که متشکل از مدیران تدریسی دانشکده و همکاران اداری می‌باشد، از طرف آمریت امتحانات تعین می‌گردد.

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص