آمریت امتحانات

آمریت امتحانات

این اداره در سال 1395 از طرف معاونت علمی-تدریسی دانشگاه خاتم النبیین به‌عنوان یک اداره‌ی مستقل برای اخذ امتحان و اعلام نتیجه ایجاد شد. هدف  از ایجاد آن، (بهبود و تسریع بهتر امور مربوط به امتحانات جمعی در دانشگاه خاتم‌النبیین خوانده شده است.) این اداره هم‌اکنون امتحانات تمام رشته‌های موجود در دانشگاه خاتم‌النبیین را به شمول امتحان کانکور اخذ می‌نماید.

الف) تغییرات و تشکیلات جدید

آمریت امتحانات به‌عنوان واحد زیرمجموعه‌ی معاونت امور محصلان، مسئولیت برگزاری و نظارت از پروسه‌ی امتحانات جمعی دانشگاه خاتم‌النبیین را عهده دار می‌باشد. آمریت امتحانات دارای دو همکار در بخش شفاخانه‌ها و امور اداری- اجرایی امتحانات می‌باشد.

آقای انجنیر نقیب الله ستارزاده از سال 1400 مسئولیت آمریت امتحانات دانشگاه را عهده دار شده است. ایشان دارای سند ماستری در رشته‌ی انجنیری می‌باشد و از سال 1393 در بخش‌های مختلف مدیریتی دانشگاه خاتم‌النبیین و سایر نهادها ایفای وظیفه نموده است.

ب) نحوه‌ی کار

آمریت امتحانات همه ساله امتحانات را از طریق ایجاد کمیته‌ی امتحانات و کمیته‌ی کانکور قرار ذیل برگزار و مدیریت می‌نماید:

 • امتحانات میان سمستر؛
 • امتحانات معرفی به استاد؛
 • امتحانات عملی؛
 • امتحانات آخر سمستر؛
 • امتحانات تداخلی و معذرتی؛
 • امتحانات کانکور.

برای برگزاری امتحانات فوق اعضای کمیته‌ها از طرف آمریت امتحانات به معاونت امورمحصلان پیشنهاد می‌گردد و همچنان ناظرین امتحان که متشکل از مدیران تدریسی دانشکده و همکاران اداری می‌باشد، از طرف آمریت امتحانات تعین می‌گردد.

ج) شرح وظایف

 1. تنظیم تقویم امتحانات؛
 2. برنامه ریزی و مدیریت امتحانات تیوری و عملی؛
 3. مدیریت امتحانات معرفی به استاد؛
 4. مدیریت برگزاری امتحانات پایان سمستر ؛
 5. مدیریت کمیته امتحانات؛
 6. بررسی درخواست دانشجویان برای شرکت در امتحانات معذرتی؛
 7. رسیدگی به مشکل دانشجویان در زمینه امتحانات و نمره؛
 8. تأیید نمرات پراکنده در سیستم؛
 9. نظارت از وارد شدن به موقع نمرات شفاخانه و امتحانات عملی؛
 10. مراقبت از سیستم در بخش امتحانات و نمرات؛
 11. نظارت بر آرشیف تمامی اسناد امتحانات؛
 12. تهیه پالیسی جذب دانشجویان؛
 13. مدیریت و برگزاری کانکور؛
 14. نظارت از فرایند ثبت نام کانکور؛
 15. تطبیق فیصله های کمیته کانکور؛
 16. بررسی و نهایی سازی جدول اساس دانشجویان؛
 17. ارائه گزارش امتحانات و کانکور در ختم سمستر.