آمریت مرکز انکشاف مسلکی (PDC)

مشخصات فردی

اسم: محمد رضا
تخلص: سیرت
سال و محل تولد: 1364 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0747406096
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: روابط بین الملل
درجه تحصیلی: دانشجوی دکتری
موقف سازمانی: آمر مرکز انکشاف مسلکی PDC

تحصیلات

 1. فراغت از رشته روابط بین‌الملل مقطع ماستری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) درسال 1396 ه.ش؛
 2. فراغت از رشته اقتصاد تجارت مقطع لیسانس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1393 ه.ش؛
 3. فراغت از لیسه سید جمال‌الدین ولسوالی ناهور ولایت غزنی در سال 1386 ه.ش.

 

تجارب کاری

 1. ایفای وظیفه به‌عنوان مسئول دفتر ریاست دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال 1395 ه.ش تا کنون؛
 2. ایفای وظیفه به‌عنوان مسئول دفتر معاونت علمی-تدریسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال 1394 تا 1395 ه.ش؛
 3. تدریس به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسه تحصیلات عالی صابر در سال 1398 ه.ش؛
 4. تدریس به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسه تحصیلات عالی عروج در سال 1397 ه.ش؛
 5. عضو تیم اجرایی نمایندگی ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی ناهور ولایت غزنی در انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی بهار سال 1393 ه.ش؛
 6. تدریس به‌عنوان معلم در لیسه عالی خاتم‌النبیین(ص) کابل از سال 1392 تا سال 1393 ه.ش؛
 7. تدریس به‌عنوان معلم در لیسه میانقل ولسوالی ناهور ولایت غزنی در سال 1389 ه.ش.

 

فعالیت‌های مهم

 1. فراگیری دوره آموزشی زبان پشتو در مرکز آموزش زبان‌های بین‌المللی افصاح و دریافت گواهی‌نامه در خزان 1400؛
 2. فراگیری دوره آموزشی زبان انگلیسی در مرکز آموزش‌های حرفه‌ای دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دریافت گواهی‌نامه در خزان 1400؛
 3. شرکت در محافل فرهنگی و مردمی به‌عنوان مجری برنامه و سخنران از سال 1395 تا کنون؛
 4. عضو هیأت مؤسس سازمان اجتماعی-مدنی تعهد؛
 5. عضو هیأت مدیره سازمان اجتماعی-مدنی تعهد از سال 1395 تا کنون؛
 6. شرکت در کارگاه آموزشی مکاتبات اداری برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و دریافت گواهی‌نامه در زمستان سال 1399 ه.ش؛
 7. عضو هیأت تحریر اولین شماره ویژه‌نامه “صدای مردم” در سال 1397 ه.ش؛
 8. شرکت در سمینار “محمد(ص) پیام‌آور رحمت و اخوت” در تاریخ 15/09/1396 برگزار شده در دانشگاه کابل با همکاری سازمان اجتماعی-مدنی تعهد به عنوان گزاشگر؛
 9. شرکت در سمینار علمی استراتژی مناسب توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 08/09/1395 به‌عنوان گزارشگر؛
 10. شرکت در سمینار علمی “گفتمان اعتدال در اندیشه اسلامی” برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 27/08/1395 به‌عنوان گزارشگر؛
 11. شرکت در سمینار علمی “تک کرسی شدن انتخابات پارلمانی” برگزارشده در دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 15/07/1395 به‌عنوان گزارشگر؛
 12. عضو هیأت تحریر هفته‌نامه “راه اعتماد” در سال 1395 ه.ش؛
 13. شرکت در نشست‌های هیأت رهبری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با مسئولین نهادهای داخلی و خارجی به‌عنوان گزارشگر از سال 1395 تا 1399؛
 14. تهیه گزارش اکثر نشست‌ها و محافل علمی و فرهنگی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از سال 1395 تا سال 1398؛
 15. فراگیری دوره آموزشی برنامه “اکسیل” و دریافت گواهی‌نامه از سوی USAID در سال 1394 ه.ش؛
 16. شرکت در ورکشاپ آموزشی “توسعه دانش و حرفه” و دریافت گواهی‌نامه از سوی انستیتوت آموزشی کامل در سال 1393 ه.ش.

 

تقدیرنامه‌ها

 1. دریافت لوح تقدیر از لیسه عالی فرزانگان در تاریخ 12/01/1400 به پاس همکاری با اداره لیسه؛
 2. دریافت لوح تقدیر از سوی ریاست دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در تاریخ 11/07/1399 به پاس تلاش در راستای انجام وظایف محوله؛
 3. دریافت لوح تقدیر از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1397 به مناسبت گرامیداشت از روز معلم؛
 4. دریافت لوح تقدیر از دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1397 به مناسبت گرامیداشت از روز جهانی دانشجو؛
 5. دریافت تقدیرنامه از سوی نایب اول شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 02/11/1397 به پاس خدمات شایسته در انجام وظایف و خدمتگزاری به وطن؛
 6. دریافت تقدیرنامه از سوی رییس کمیسیون امور بین‌المللی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان در تاریخ 18/10/1397 به پاس خدمات شایسته در انجام وظایف و خدمتگزاری به وطن؛
 7. دریافت لوح تقدیر از سوی دفتر مشترک نمایندگی جرغی برجگی در زمستان سال 1397 به مناسبت سهم‌گیری فعال در برنامه‌های انتخابات پارلمانی سال 1397 ه.ش؛
 8. دریافت تحسین‌نامه از سوی نهاد خدمتگزاران کابل و کانون آموزشی حازم در زمستان 1396 به مناسبت سپری نمودن موفقانه دوره آموزشی سخنرانی و فن بیان؛
 9. دریافت لوح تقدیر از سوی شورای هماهنگی جرغی برجگی در زمستان 1393 به مناسبت فراغت از مقطع لیسانس رشته اقتصاد؛
 10. دریافت لوح تقدیر از سوی مدیریت لیسه عالی خاتم‌النبیین(ص) در سال 1392 به پاس تلاش در راستای انجام وظایف محوله.

 

در مورد اداره

مرکز انکشاف مسلکی دانشگاه نیز از ادارات تابعه و تحت اشراف ریاست دانشگاه است. در راس این اداره فردی به‌عنوان آمر فعالیت قرار دارد که با هدف ارتقای ظرفیت نیروهای اکادمیک و غیر اکادمیک دانشگاه برنامه‌ریزی و فعالیت می‌نماید.

 

وظایف آمریت مرکز انکشاف مسلکی

 1. هماهنگی با معاونت‌ها و دانشکده‌ها و دریافت برنامه‌های انکشاف مسلکی و ارتقای ظرفیت و مهارت آن‌ها؛
 2. هماهنگی با نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با انکشاف مسلکی جهت استفاده از تجربیات، امکانات و نیروی انسانی متخصص آن‌ها در حوزه‌ی انکشاف مسلکی؛
 3. تهیه و تنظیم فرم نیازسنجی برای شناسایی نیازمندی‌های اساسی و واقعی مسلکی تمامی کارکنان دانشگاه؛
 4. توزیع فرم نیازسنجی در میان تمام کارکنان دانشگاه؛
 5. گردآوری و تحلیل یافته‌ها و شناسایی دقیق نیازمندی‌های مسلکی کارکنان؛
 6. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های انکشاف مسلکی و افزایش قابلیت آموزشی کادر علمی دانشگاه؛
 7. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های انکشاف مسلکی و افزایش قابلیت پژوهشی کادر علمی دانشگاه؛
 8. برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های انکشاف مسلکی و ارتقای قابلیت کارمندان اداری دانشگاه؛
 9. برگزاری دوره‌های ارتقای ظرفیت برنامه‌ریزی شده برای استادان و کارمندان به صورت سمستروار؛
 10. ارزیابی میزان اثرگذاری برنامه‌های اجرا شده و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن‌ها و استفاده از آن برای بهبود برنامه‌های آینده؛
 11. تهیه گزارش مکتوب و مصور از برنامه‌های اجرا شده و نگه‌داری و بایگانی کردن آن‌ها؛
 12. تهیه گزارش سمستروار و سالانه از فعالیت‌های انجام شده و ارایه آن به ریاست دانشگاه و سایر مقامات ذی‌صلاح.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)