منابع بشری

مشخصات فردی

اسم: سید عصمت الله
تخلص: موسوی
سال و محل تولد: 1370 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0709924177
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
درجه تحصیلی: دانشجویی ماستری
موقف سازمانی: مسؤول منابع بشری

 

تحصیلات

 • دانشجوی ماستری رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه بین المللی اهلبیت (ع).
 • لیسانس اقتصاد از دانشگاه خواجه عبدالله انصاری (ره) 1394.

 

تجارب کاری

 • مسؤول دفتر معاونت اداری – مالی بهار ۱۴۰۲ – اکنون.
 • مسؤول دفتر ریاست تضمین کیفیت ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰.

 

شرح وظایف

 • تنظیم کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، لوایح، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر با تشخیص ضرورت و تعدیل روش های موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول ما فوق خود قبل از هر گونه اقدام اجرائی؛
 • پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و انجام امور استخدامی کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط؛
 • تنظیم و نگهداری پرونده استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اظافه کای، و حفظ حراست از پرونده ها،
 • اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های استخدامی، و رفاهی کارکنان؛
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه نیروهای ادای و خدماتی دانشگاه و تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و نگهداری و به روز در آوردن آنها؛
 • نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی؛
 • تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و مکانیزم های مورد نیاز اداری؛
 • پیش بینی و تآمین صنوف درسی و با ساختمان جدید حسب نیاز و تنظیم و توزیع صنوف درسی بین دانشکده‌ها در همکاری با آمریت امور محصلان؛
 • نظارت بر حسن جریان کار کلیه بخش های تحت سر پرستی؛
 • نظارت بر امور مربوط به حفاظت و تنظیف ساختمانها و تاسیستات دانشگاه، تنظیم امور مربوط به چاپ و تکثیر دانشگاه؛ استفاده صحیح از وسایل نقلیه، تنظیم برنامه کار روزانه راننده گان و پیش بینی و برآورد وسائط نقلیه مورد نیاز دانشگاه؛
 • انجام امور حضور و غیاب و تنظیم برنامه کاری کار کنان خدماتی و گارد ها، محاسبه ساعات حضور و غیاب کارکنان، محاسبه رخصتی ها، و تنظیم لیست آنان بمنظور پرداخت حق‌الزحمه؛
 • رسیدگی، برنامه ریزی و نظارت بر تعمیرات مورد نیاز در بخش‌های مختلف دانشگاه؛
 • مدیریت و تنظیم مکانیزم ها و برنامه های ارزیابی عملکرد،نیاز سنجی آموزشی، و برگزاری دوره های ارتقای ظرفیت برای کلیه نیروهای اداری، حراست و خدماتی؛
 • مشارکت در فرایند ارزشیابی کار کنان و ارائه پاسخ های لازم در این زمینه؛
 • همکاری در برگزاری در برنامه ها و مراسم های دانشگاه؛
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان؛
 • همکاری و راهنمایی در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 • رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای مطالب.
 • انجام سایر امور طبق صلاح دید مقام مافوق؛
دانشگاه خاتم النبیین (ص)