نام و تخلص:

ایمیل:

موضوع:

 

 

 

پیام:

ارسال

  نشانی: کابل، سرک دارالامان، دانشگاه خاتم‌النبیین

@ ایمیل: info@knu.edu.af

تلفن: 93787700700+

تلگرام: https://t.me/knueduaf

فیسبوک: https://www.facebook.com/knu.edu.af

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)