مسؤول دفتر - ریاست تحقیقات

مشخصات فردی

اسم: علی مطهر
تخلص: محمدی
سال و محل تولد: ۱۳۷۹ غزنی، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۹۹۸۳۲۳۴۴
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: علوم سیاسی
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: مسؤول دفتر – ریاست تحقیقات

 

۲- تحصیلات

۳- تجارب کاری

۴- شرح وظایف

 1. تنظیم مکاتبات اداری مربوط اداره؛
 2. پیگیری مصوبات و نامه‌های اداره؛
 3. هماهنگی جلسات ریاست تحقیقات؛
 4. اخذ امضای اعضای جلسه در زمان مناسب؛
 5. ابلاغ مصوبات به اعضای کمیته؛
 6. آرشیف اسناد و مدارک مربوط به ریاست تحقیقات دانشگاه؛
 7. پاسخگویی به مراجعین اداره و جمع آوری نیازمندی آنها؛
 8. مروری بر کلیه اسناد اداره؛
 9. بایگانی و فهرست بندی اسناد قبلی اداره؛
 10. هماهنگی در برگزاری جلسات توجیهی و همفکری پروسه تحقیقات؛
 11. بررسی فعالیت درج شده در پلان های اداره با در نظر داشت زمان آن و تذکر به مسول مربوطه؛
 12. همکاری در ارزیابی کلیه برنامه ها؛
 13. تهیه گزارش های لازم اداره؛
 14. سایر موارد لازم براساس شرح وظایف و دستور اداره؛
دانشگاه خاتم النبیین (ص)