مرکز صحی

مشخصات فردی

اسم: محمد شریف
تخلص: دولت زی
سال و محل تولد: 1378 کابل، افغانستان
شماره تماس: 070245268
آدزس ایمیل:  [email protected]
رشته تحصیلی: طب معالجوی
درجه تحصیلی: دانشجوی MD
موقف سازمانی: مسؤول مرکز صحی

 

تحصیلات

 • فارغ التحصیل از رشته طب معالجوی دانشگاه خاتم النبین (ص).

 

تجارب کاری

 • کلینک سلام شفأ از سال 1400 تا 1401.

 

شرح وظایف

 1. ارائه خدمات صحی مورد نیاز به دانشجویان و سایر مراجعین مرکز صحی؛
 2. همکاری در تهیه پرونده صحی دانشجویان؛
 3. برگزاری سمینار های آگاهی دهی موضوعات طبی دوبار در هر سمستر؛
 4. تهیه و چاپ بنر های اطلاع رسانی ار موضوعات طبی؛
 5. ترتیب لیست منظم از مصرف داروها؛
 6. ثبت دقیق و منظم مراجعین روزمره مرکز صحی؛
 7. گزارش دهی ماهوار از فعالیت های انجام شده به مسؤول مافوق.

همکار مرکز صحی

مشخصات فردی

اسم: نعمت الله
تخلص: افضلی
سال و محل تولد: 1381 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0793247944 / 0747165901
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: طب معالجوی
درجه تحصیلی: دانشجوی MD
موقف سازمانی: همکار مرکز صحی

 

تحصیلات

 • لیسانس طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین (ص).

 

تجارب کاری

 • مسؤول مرکز صحی دانشگاه خات النبیین (ص).

 

شرح وظایف

 1. ارائه خدمات صحی مورد نیاز به دانشجویان و سایر مراجعین مرکز صحی؛
 2. همکاری در تهیه پرونده صحی دانشجویان؛
 3. برگزاری سمینار های آگاهی دهی موضوعات طبی دوبار در هر سمستر؛
 4. تهیه و چاپ بنر های اطلاع رسانی ار موضوعات طبی؛
 5. ترتیب لیست منظم از مصرف داروها؛
 6. ثبت دقیق و منظم مراجعین روزمره مرکز صحی؛
 7. گزارش دهی ماهوار از فعالیت های انجام شده به مسؤول مافوق.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص