ریاست تضمین کیفیت و پلان

مشخصات فردی

اسم: عبدالبصیر
تخلص: نبی زاده
سال و محل تولد: 1354 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0799522600 / 0744089858
آدرس ایمیل: nabizadabasir@gmail.com
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی
درجه تحصیلی: ماستر
رتبه علمی: پوهنوال
موقف سازمانی: رئیس تضمین کیفیت و پلان

 

تحصیلات

 • ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی، ۱۳۸۹- ۱۳۹۱.
 • لیسانس حقوق، موسسه‌یعلوم انسانی (المصطفی)، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸.
 • تحصیلات اتمام سطح عالی علوم دینی 1370 – 1382.

 

آثار علمی

الف) تک‌نگاره‌ها (THESIS)

 1. مبانی معرفت شناسی لیبرالیزم، لیسانس فقه و معارف اسلامی، دفاعیه، تابستان ۱۳۸۳.
 2. جرایم و تخلفات اداری در افغانستان؛ عوامل و راهکارها، لیسانس حقوق عمومی، دفاعیه، بهار ۱۳۸۸.
 3. سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم یخن سفیدی، ماستری حقوق جزا و جرم شناسی، دفاعیه، زمستان ۱۳۹۱.

 

ب) مقالات منتشر شده

بیش از بیست عنوان مقاله در مسائل فقهی، حقوقی و سیاسی نگاشته‌ام که برخی در نشریات علمی و معتبر خارجی و برخی دیگر در نشریات علمی و تخصصی داخلی منتشر شده است که از جمله، موارد آتی به عنوان نمونه ذکر می‌شود:

 1. بازخوانی اجزاب سیاسی در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی؛ پیام مهاجر، ش،۱، خزان ۱۳۸۶.
 2. آزادی بیان؛ محدودیت­ها و کارکردها، ماهنامه­ هادی، شماره ۳، ۱۳۸۴.
 3. مبانی حقوق جوانان در اندیشه اسلامی و غربی؛ کتاب حقوق جوانان در جوامع اسلامی، قوس۱۳۹۰.
 4. بررسی حقوق مصادیق عسر و حرج؛ ماهنامه هادی، شماره ۵ ، دلو و حوت ۱۳۸۵.
 5. جرایم سایبری و چالش­های حقوقی، پیام مهاجر، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۶.
 6. تئوری فشار و جرم یخن سفیدی؛ پژوهشنامه حقوق ، شماره ۳، میزان ۱۳۸۹.
 7. عوامل و راهکارهای تخلفات اداری در افغانستان، پژوهشنامه حقوق، شماره۴، زمستان ۱۳۸۹.
 8. چالش­های حقوقی و سیاسی دولت کرزی؛ ماهنامه راهبردنو شماره۴، سرطان ۱۳۸۴.
 9. کرزی و حکومت­ها(فرماندهان) محلی؛ ماهنامه راهبرد نو، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۶.
 10. نگاهی به جرم یخن سفیدی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، سال سوم،ش. ششم، بهار ۱۳۹۷.

 

فعالیت‌ها و امیتازات علمی

الف)  امتیازات علمی

 1. نخبه پژوهشی و آموزشی ۱۳۸۷.
 2. برگزیده همایش بین المللی” حقوق جوانان در جوامع اسلامی”حوت(اسفند) ،۱۳۸۹دانشگاه تهران.
 3. گذراندن دوره، پژوهشگری در اسلام و حقوق بشر؛(۶۴ ساعت).
 4. گذراندن دوره، مهارتها و فنون نوین تدریس؛ ( ۸۰ ساعت).
 5. کادر علمی دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۱ تا کنون.

 

ب) فعالیت­‌های علمی

 1. برگزاری دوره کورس­های آموزشی جرم انگاری و جرم زدایی و جرایم سایبری برای کارمندان و کارشناسان ریاست تقنین و زارت عدلیه.
 2. تدریس مضامین حقوقی در دانشگاه­ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در مقاطع لیسانس وماستری.
 3. تدوین پلان استراترژیک ۵ ساله (۱۳۹۵- ۱۴۰۰) پوهنحی (دانشکده).
 4. همکاری در تدوین­ پلان­های پوهنتون و بورد ماستری دانشگاه خاتم النبیین(ص).
 5. تدوین پلان­های عملیاتی شش ماهه و سالانه پوهنحی و دیپارتمنت­ها.
 6. تدوین پلان­های نظارتی، بهبود نواقص و تدابیری شش ماهه و سالانه.
 7. نظارت بر تطبیق و اجرای پلان­های عملیاتی دیپارتمنت­ها.
 8. ارایه گزارش از تطبیق و اجرای پلان­ها به معاونت علمی.
 9. راهنمایی و داوری بیش ۸۵ مورد مونوگراف در مقطع لیسانس.
 10. راهنمایی بیش از ۳۵ مورد پایان­نامه یا تیزیست ماستری.
 11. مشاوره و داروی بیش۳۰ مورد پایان نامه ماستری.
 12. شرکت و سخنرانی در نشست­های علمی دانشگاه­های خصوصی.

 

سابقه‌ی کار اجرایی

 1. عضو مرکز تحقیقات ملی افغانستان، ۱۳۸۸- ۱۳۹۲.
 2. عضوهیأت تحریر ماهنامه راهبرد نو ۱۳۸۲-۱۳۸۸.
 3. سردبیر فصلنامه تخصصی پژوهشنامه حقوق ۱۳۸۹- ۱۳۹۲.
 4. استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ۱۳۹۱- تا کنون.
 5. معاون پوهنحی (دانشکده) فقه و حقوق دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۳.
 6. آمر تحقیقات دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶.
 7. کارشناس عدلی و قضایی در دفتر مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری ۱۳۹۳-۱۳۹۵
  • شرکت در تدوین مقرره مشاوران حقوقی دولت.
  • سفر در ولایت­های بامیان و میدان وردک جهت بررسی وضعیت نهادهای عدلی و قضایی آن ولایات.
  • سفر به ولایات پروان و پنجشیر جهت ارزیابی نهادهای سارنوالی و محاکم و محابس آن ولایات.
  • شرکت در جلسات کمیته قوانین و ارزیابی قوانین و مقررات مانند مقرره موسسه تحصیلات عالی خصوصی، قانون اراضی، استندردملی، و…….
 8. کمیشنر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (ولایت پروان) از ۱/۵/ ۱۳۹۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸.
 9. رئیس پوهنحی (دانشکده) فقه و حقوق دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۶ تا 1400.
 10. رئیس تضمین کیفیت و پلان از زمستان 1401 تا کنون.

 

مهم‌ترین وظایف رئیس تضمین کیفیت و پلان

 1. تلاش در امر بهبود کیفیت نهاد تحصیلی؛
 2. نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های فارغ‌ده؛
 3. بررسی گزارش ارزیابی خودی دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های فارغ‌ده و تهیه اسناد مناسب برای کمیته تضمین کیفیت؛
 4. ارایه مشوره به رئیس و معاونین نهاد تحصیلی در مورد بهبود کیفیت خدمات؛
 5. پیگیری جدی از تطبیق پلان عملیاتی مربوط به گزارش مرور دوره‌ای و نظارت سالانه برنامه‌های علمی؛
 6. تهیه پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‌ها برای تمام معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 7. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی سالانه و سمستروار تمام سطوح نهاد تحصیلی؛
 8. نظارت از بودجه تطبیق پلان استراتژیک و عملیاتی بخش‌ها؛
 9. تهیه برنامه‌ها و نوآوری‌های جدید برای بهبود مستمر کیفیت خدمات تحصیلی؛
 10. نظارت و بررسی امور اکادمیک شامل امور نشراتی و تحقیقاتی، تدریس و امتحانات، تجهیزات لابراتواری و مواد درسی، تقرر کارمندان و ترفیعات اساتید، عملکرد واحدها و تطبیق لوایح، مقررات و اسناد تقنینی و تهیه و ارایه گزارش کلیه موارد فوق به مراجع ذیربط؛
 11. استخراج به‌موقع شاخص‌های سالانه پلان به تفکیک واحدهای اجرایی؛
 12. نظارت از تدوین و تطابق پلان استراتژیک و پلان عملیاتی بخش‌ها با پلان استراتژیک دانشگاه؛
 13. نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های درج شده در پلان عملیاتی در همه بخش‌ها؛

در مورد ریاست تضمین کیفیت و پلان

ریاست تضمین کیفیت و پلان یکی دیگر از واحدهای حوزه ریاست است که فعالیت‌های آن زیر نظر رئیس دانشگاه انجام می‌گیرد. در راس این اداره فردی از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه به‌عنوان رئیس قررار دارد که مطابق لایحه و شرح وظایف مصوب امور مربوط به تضمین کیفیت و پلانگذاری دانشگاه را اجرا و پیگیری می‌نماید. آمریت‌های تضمین کیفیت و پلان و پالیسی به‌عنوان واحدهای اجرایی تحت اشراف این بخش فعالیت داشته و در برابر رئیس آن پاسخگو می‌باشد.

ریاست تضمین کیفیت و پلان در راستایی نهادینه سازی کیفیت بر محورهای ذیل فعالیت می­کند.

1- ارتقای کیفیت و اعتبار علمی

کیفیت‌گرایی و ارتقاخواهی محور فعالیت‌های دانشگاه خاتم‌النبیین ( ص ) است . در مسیر همین پیمایش مبارک، در سال ۱۳۹۱ مورد پروسه‌ی اعتباردهی آکادمیک ملی قرار گرفت . دانشگاه بر اساس اصل بهبود مستمر کیفیت آموزشی، پژوهشی و خدماتی با رویکرد مشارکت جمعی و به منظور مدیریت هرچه بهتر این پروسه ساختار منظم اداری و تصمیم گیری را ایجاد نموده است که « ریاست تضمین کیفیت و پلان در سطح دانشگاه » ، « آمریت­های تضمین کیفیت و پلان و پالیسی» و « کمیته تضمین کیفیت و پلان در سطح دانشکده‌ها » را فرا می‌گیرد . اعضای کمیته‌ی تضمین کیفیت سطح دانشگاه را آمرتضمین کیفیت و اعتباردهی، معاونت‌های دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها تشکیل می‌دهد که توسط ریاست دانشگاه رهبری می‌گردد، همچنین کمیته پلان و پالیسی در سطح دانشگاه را، آمر پلان و پالیسی، معاونین دانشگاه و نماینده استادان و سه نماینده از حوزه­های علوم طبی، علوم انسانی و علوم فنی تحت ریاست رئیس دانشگاه، تشکیل می­دهد. وظیفه‌ی اصلی این کمیته­ی تضمین کیفیت، برنامه‌ریزی، مشوره‌دهی، نظارت و ارزیابی از تطبیق برنامه‌های دانشگاه در سطوح مختلف است . چنانچه هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی از تطبیق در سطح برنامه‌های علمی مسؤولیت کمیته‌ی تضمین کیفیت و ارتقای علمی دانشکده‌هاست. در حالیکه وظایف عمده­ی کمیته پلان پالسی، تعیین سیاست­گذاری­های کلان دانشگاه، تدوین پلان استراتژیک دانشگاه، برنامه ریزی اکادمیک، نظارت و ارزیابی پلان­های عملیاتی و انشکافی سطوح مختلف دانشگاه شکل می­دهد.

دانشگاه خاتم‌النبیین ( ص ) با تطبیق معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی آکادمیک، مراحل اول و دوم این پروسه را موفقانه سپری نمود و در سال ۱۳۹۵ شامل مرحله سوم اعتبار دهی گردید، در این مرحله، دانشگاه با تلاش­های علمی سپری نمودن دوره­های مختلف ارزیابی مرحله سوم را نیز با موفقیت و سربلندی تمام سپری نمود در سال 1399 سند اعتبار علمی از سوی وزارت محترم تحصیلات برای 5 دریافت نمود و برگ زرینی را در فرایند ارایه خدمات آموزشی معیاری رقم زد.

دانشگاه خاتم‌النبیین ( ص ) بعد از سپری نمودن مرحله سوم اعتباردهی و کسب سند اعتبار از طرف وزارت تحصیلات عالی، تلاش می نماید تا اعتبار اکادمیک خویش را از نهادهای معتبر منطقه‌ی و بین‌المللی نیز به دست آورد و این دانشگاه مصمم است که وارد پروسه رده‌بندی دانشگاه‌ها بر اساس معیارهای QS و THE گردد.

سنجش:

فرایند گردآوری اطلاعاتِ مورد نیازِ تصمیم‌گیری پیرامون برنامه‌ها و عملکردهاست؛

نظارت:

پایش ( مراقبت ) استمراری اجرای درست برنامه‌ها و عملکردهاست؛

ارزیابی:

فرایند گردآوری و داوری داده‌های مورد نیاز برای بهبودی و ارتقای کیفیت است .

2- حیطه‌های نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی استادان: فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدماتی استاد با شیوه‌های گوناگون نظارت و ارزیابی می‌شود : مانند : خودارزیابی استادان، ارزیابی توسط دیپارتمنت، توسط دانشکده و معاونت علمی – تدریسی و توسط نهادهای بیرونی .

نظارت و ارزیابی فراگیران : وضعیت یادگیری، فعالیت علمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با شیوه‌های گوناگون ارزیابی می‌گردند : به صورت روزانه، هفته‌وار، میان و پایان سمستر از مسیر : فعالیت صنفی ( مشارکت در بحث‌ها و طرح سؤال‌ها و انجام فعالیت‌های روزانه ) ، کارخانگی و نحوه‌ی پاسخ‌دهی در قالب ارزیابی تشخیصی ( پیش از آموزش ) ، تکوینی ( هنگام آموزش ) و تراکمی ( پس از آموزش ).

نظارت و ارزیابی معاونت‌ها و همه‌ی بخش‌ها و برنامه‌ها : ریاست، معاونت‌ها و همه‌ی بخش‌ها، افزون بر ارزیابی سالانه از راه گزارش عملکرد، در هر سمستر مورد ارزیابی از سوی آمریت ارتقای کیفیت قرار می‌گیرند، چنانچه معاونت‌ها در طول سمستر، به صورت مستمر از زیر مجموعه‌های خود نظارت دارند .

۳- الگوی نظارت و ارزیابی

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) ، ارزیابی را گردآوری و تحلیل روشمندانه‌ی اطلاعات ضروری، به منظور تصمیم‌گیری پیرامون تغییر، تکمیل، تداوم یا حذف برنامه‌ می‌داند . در این زمینه از الگوی « کرک پاتریک » سود می‌ستاند . سه دلیل « فراگیری » ( جامعیت ) ، سادگی ( سهولت ) و عملی‌بودن ( عینیت ) استفاده از الگوی پاتریک را توجیه می‌کند . اثربخشی برنامه‌ در این الگو، چهار سطح دارد :

سطح۱، با معیار « واکنش »، پرسش‌های جهت‌یاب پیرامون رضایت و رغبت فراگیران از برنامه‌‌ها و تصمیم‌های دانشگاه طراحی می‌شود؛

سطح۲، با معیار « یادگیری »، پرسش‌ها بر محورِ معرفت، مهارت، خلاقیت و مسؤولیت فراگیران، پس از سپری نمودن یک دوره‌ی آموزشی می‌چرخد؛

سطح۳، از « رفتار فراگیران » معیار گرفته و از « کاریابی » و « بهبود رفتار شغلی، اجتماعی و اخلاقی » سؤال می‌شود که گذراندن دوره و رویدادهای آموزشی چه تأثیر در یافتن شغل و بهبود رفتار در کار و محل کار داشته است؛

سطح۴، معیار این سطح « برایندها»ست . سؤال کانونی چنین است : فراگیران با سپری‌نمودن دوره، چه بازدهی مادی، معنوی، و آبروی اجتماعی برای دانشگاه خاتم‌النبیین ( ص ) ، و چه کارکردها و فایده‌هایی برای جامعه داشته‌اند .

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)