مدیریت عمومی شفاخانه‌ها

مشخصات فردی

اسم: خلیل
تخلص: ابراهیمی
سال و محل تولد: 1375 دایکندی، افغانستان
شماره تماس: 0702030641
آدرس ایمیل: Ebrahimi@knu.edu.af /  khalil.ebrahimi670@gmail.com
رشته تحصیلی: طب معالجوی
درجه تحصیلی: MD
موقف سازمانی: مدیر عمومی شفاخانه ها

 

تحصیلات

 • MD  طب معالجوی از دانشگاه خاتم‌ النبیین (ص) 1402.
 • لیسانس جامعه شناسی از پوهنتون بامیان 1394.

 

تجارب کاری

 • تدریس به‌عنوان استاد قراردادی در بخش علوم طبی در دانشگاه خاتم‌ النبیین (ص).
 • تدریس به‌عنوان استاد قراردادی در دانشگاه کاتب؛
 • تدریس به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسه تحصیلات عالی رازی.
 • مدیر مرکز تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه خاتم النبیین (ص).

 

آثار علمی

الف) مقاله‌های بین‌المللی

 1. Effect of Afghan Senjed (Elaeagnus Angustifolia L.) Leaves Aqueous Extract on Memory of Male Rats
 2. Effect of Afghan Ferula assa-foetida L. oleo Gum Resin Aqueous Extract on Withdrawal Signs in Morphine-Dependent Rats

 

شرح وظایف

 1. پیگیری انجام قرار دادها با شفاخانه های علوم طبی (استاژ و کلنیک)؛
 2. هماهنگی کارهای عملی با شفاخانه ها (دانشکده های علوم طبی)؛
 3. جمع آوری کارنامه محصلین و تفکیک آنعده از محصلین که جدیدا وارد دوره کلنیک و استاژ میگردند (دانشکده های علوم طبی)؛
 4. تنظیم و گروه بندی محصلین برای رفتن به شفاخانه ها (دانشکده های علوم طبی)؛
  • ترتیب لیست حاضری
  • ترتیب مکتوب
  • ترتیب کریکولم
  • تنظیم نوبت‌وار گروپ ها در شفاخانه
 5. نظارت مستمر به اساس یک جدول زمانی از شفاخانه ها مبنی بر حضور منظم اساتید و دانشجویان و راپور دهی به ریاست دانشکده های مربوطه و آمریت امتحانات؛
 6. وارده و صادره مکتوب شفاخانه ها؛
 7. اخذ شقه های نمرات از شفاخانه های (دانشکده های علوم طبی)؛
 8. رساندن نمرات کارهای عملی و امتحانات مجدد (کلنیک و استاژ) و دوسیه نمودن آن در داخل دفتر (دانشکده های علوم طبی)؛
 9. رساندن نمرات متفرقه امتحانات در سایت؛
 10. برنامه ریزی کارهای عملی شفاخانه ها (دانشکده های علوم طبی)؛
 11. تنظیم جدول و معرفی محصلین به اساتید برای امتحانات مجدد.
دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)