دانشکده طب دندان

در کشور عزیز ما افغانستان آن عده از هموطنان ما که در مناطق روستایی و دور دست زندگی می‌کنند از خدمات صحی مناسب، از جمله در  بخش دندان به‌صورت علمی و مسلکی آن برخورداد نیستند و تا کنون به‌صورت تجربه‌ای و توسط افراد غیر مسلکی مورد مداوا قرار می‌گیرندکه عملیه‌های انجام شده توسط این افراد غیر مسلکی در بخش دندان سبب ضرر به صحت مردم شده و از جانب دیگر باعث  انتقال امراض ویروسی و انتانی در بین مردم می‌شود.

از طرف دیگر در شهرهای کشور عزیز ما تعدادی از تکنیسین‌ها و پروتیزین‌ها بعد از دو سال دوره‌ی تحصیلی به خدمات صحی در بخش دندان می‌پردازند که از دانش و تجارب کافی برخوردار نیستند تا خدمات استندرد و معیاری را به‌هموطنان ما انجام دهند.

خدمات صحی در بخش دندان چه در شهرها و چه درمناطق  روستایی و درو افتاده نه چندان کارآمد بوده بلکه باعث انتفال امراض ویروسی و انتانی به مردم می‌شود.

با توجه به اینکه در بخش دندان تا به حال صرف یک دانشکده در چوکات دانشگاه طبی کابل در سطح کل کشور در آموزش دوکتوران جوان در حال فعالیت  بوده که فارغین این دانشکده برای انجام خدمات صحی در بخش دندان را در کشور عزیز ما کافی نیست، لذا دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) لازم دانسته تا دانشکده را تحت عنوان دانشکده دندان (ستوماتولوژی) در چوکات دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) ایجاد کنند تا به آموزش کدرهای متعهد و متخصص در این بخش پرداخته  و در تربیه این کدر در کشور پیشگام باشد. این کدروظیفه دارد تا در آینده‌ی نزدیک  به خدمات صحی  معیاری و استندرد در بخش دندان بپردازند و تمام هموطنان ما که در شهرها و در مناطق دوردست  زندگی می‌کنند از خدمات معیاری در بخش دندان برخوردار شده و از تعداد شیوع امراض انتانی و ویروسی و دیگر صدمات صحی را  که توسط افراد غیر مسلکی متقبل می‌شوند کاهدش دهند.

این دانشکده را دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) عملاً در سال ۱۳۹۵ با جواز رسمی نمبر  ۱۸۱/۱۸۲   و مکتوب  وزارت محترم تحصیلات عالی کشور ایجاد کرده است.

 دورنمای دانشکده طب دندان

 1. تربیه دوکتوران جوان در بخش ستوماتولوژی
 2. تربیه دوکتوران متعهد و متخصص در بخش ستوماتولوژی
 3. ارتقای تحصیلی آن عده از افراد که تحصیلات دوساله در این بخش دارند را  به صفت DMD)Dental Master Degree) یا ستو ماتولوگ
 4. تربیه جوانان که در مناطق دوردست کشور زندگی می‌کنند به صفت داکتر که در آینده جایگزین افراد غیر مسلکی که به‌صورت تجربوی در این بخش کار می‌کنند. ( برای این افراد لیلیه و خدمات آن فراهم است).

معرفی محتوا

مطابق نظام‌نامه‌ی آموزشی این دانشگاه مدت تحصیل دراین دوره، حداقل شش سال و حداکثر هشت سال می‌باشد و هر محصل می‌تواند در هر سمستر حداقل ۱۷ کریدیت و حداکثر ۲۱ کریدیت را انتخاب نماید و این دوره تحصیلی شامل سه مرحله می‌باشد.

 • پاراکلینیک (Basic) – ۲ سال
 • کلینیک — ۳ سال
 • استاژ — ۱ سال

پاراکلینیک (Basic): مدت زمان این مرحله ۲ سال است در این مرحله محصلان دروس اساسی (Basic) و مرحله اول دروس عمومی و اختصاصی را می‌گذرانند.

کلینیک: شامل دو بخش است.

 • آموزش محصلان بر بالین مریضان در شفاخانه‌ها؛
 • گذراندن دروس تئوری در دانشکده؛

استاژ: هدف از این مرحله پرورش مهارت و تقویت قدرت تصمیم‌گیری و افزایش اتکاء به نفس و همچنین برخورد مستقیم محصل با مسائل تشخیصی، تداوی و واگذار کردن این مسئولیت به عهده او می‌باشد و زمان مطلوب این دوره یک سال است.

 منوگراف (Thesis)

آشکار نمودن توانایی‌های فردی و علمی محصلان و آموزش دادن در جهت کسب مهارت‌های علمی و تحقیقاتی در آینده.

منوگراف در این بخش، ۶ کریدیت است و هر محصل باید حداقل یک سال قبل از اتمام دوره‌ی تحصیلی خود موضوع آن را تحت نظر استاد راهنما مشخص نموده و قبل از فراغت، آن را دفاع نماید.

ویژگیهای دانشکده طب دندان

 • اساتید مجرب و توانا (ماستر و دکترا)؛
 • تجهیزات خدماتی و آموزشی مجهز دندان در چوکات شفاخانه‌ی کادری دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص): دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) از معدود دانشگاه‌های خصوصی کشور است که شفاخانه‌ی کادری مجهز دارد.
 • تخقیق ویژه برای دانشجویان نخبه
 • فضای آموزشی مناسب؛
 • داشتن یک وارد مجهز دندان در چوکات  شفاخانه کادری دانشگاه خاتم‌النبیین‌(ص) و آموزشی معیاری و مجهز؛
 • فراهم نمودن تسهیلات برای ادامه‌ی تحصیل محصلان در خارج از کشور (در دوره‌ی استاژ و تخصص)
 • فیس مناسب: در توان پرداخت اکثر افراد جامعه
  • الف- مالیات ندارد؛
  • ب- در کل دوره ثابت است؛

حیطه‌ی کاری (توانمندی افراد بعد از فراغت دوره‌ی ۶ ساله)

 • به‌عنوان داکتر معالج در بخش‌های مختلف که دوره‌ی آن را گذرانده‌اند، مانند داخله‌ی دندان، اورتوپیدی دندان، اطفال دندان، اورتودنسی وجراحی دندان که دوره‌های کار عملی این بخش‌ را می‌گذرانند؛
 • به‌عنوان رئیس، مدیر و … در شفاخانه‌ها و مراکز صحی؛
 • توانمندی در Research و تحقیق موضوعات صحی در بخش دندان؛
 • کارشناس و مشاور در موضوعات صحی در بخش دندان؛

دستآوردهای دانشکده طب دندان

 • ثبت بودن دانشکده  در وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • جذب اساتید مجرب و با تجربه دارای درجه تحصیل  ماستری  دکترا؛
 • ایجاد یک لابراتوار مجهز در بخش پرستودنتیک؛
 • ارایه مقاله های علمی در سطح بین‌المللی توسط اساتید دانشکده طب دندان؛
 • ارایه مقاله های علمی در سطح بین‌المللی توسط دانشجویان  دانشکده طب دندان؛
 • فراغت موفقانه   یک دوره از دانشجویان؛
 • راجستر بودن دانشکده در برنامه USMLE؛
 • راجستر بودن دانشکده در WHO؛
 • داشتن کوریکولم معیاری  و ثبت بودن آن در وزارت محترم تحصیلات عالی؛
 • داشتن انجمن دانشحویی فعال؛
 • داشتن مجله دانشحویی؛

مشخصات

اسم: نصیراجمد
تخلص: نژند
سال و محل تولد: ۱۳۶۵ افغانستان
شماره تماس: ۰۷۹۴۱۶۸۲۳۴
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: طب دندان
درجه تحصیلی: MD
رتبه علمی: پوهنیار
موقف سازمانی: رئیس دانشکده طب دندان

تحصیلات

 

تجارب

 

شرح وظایف

 1. نمایندگی مناسب از دانشکده در سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی؛
 2. طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 3. ارایه مشوره نیک به معاونت علمی جهت بهبود وضعیت آموزشی، اداری و اجرایی؛
 4. نظارت از تطبیق احکام قانون، مقرره، لوایح و فیصله های شورای علمی دانشکده و شوراهای دانشگاه؛
 5. برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 6. نظارت بر فعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها؛
 7. نظارت بر فرایند تحقیق پایانی مقطع لیسانس و پایان نامه ماستری؛
 8. نظارت از بازبینی نصاب تحصیلی و ارسال آن به کمیته اصلی دانشگاه؛
 9. برقراری ارتباطات علمی، تحقیقاتی و ارتقای ظرفیت با نهاد های علمی معتبر بیرونی؟
 10. تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه
 11. تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 12. نظارت از کلیه برنامه های کمیته های فرعی دانشکده؛
 13. جمع آوری گزارش کمیته های دانشکده و توحیدآن؛
 14. بررسی گزارش فعالیت کمیته ها و دیپارتمنت ها و ارایه راه حل دقیق در صورت نیاز؛
 15. تدوین و اجرای پلان پنج ساله دانشکده
 16. دریافت گزارش ماهوار از دیپارتمنت های مربوطه از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادر علمی ؛
 17. طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 18. پیش برد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 19. ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها؛
 20. شرکت در جلسات موظفی و سایر جلسات بیرون از دانشگاه در صورت نیاز و به دستور معاون علمی؛
 21. ارایه بازخورد به مسول دیپارتمنت مربوطه؛
 22. نظارت از به روز رسانی کریکولم ها مطابق نیاز جامعه و پیشنهاد تغییر آن در صورت نیاز.
 23. ارایه گزارش جامع سمستر وار و سالانه از کلیه فعالیت های دانشکده به معاونت علمی
 24. سایر وظایف قانونی که از طرف مرجع مافوق به وی سپرده می شود.

چشم‌انداز و مأموریت

چشم‌انداز مأموریت
دانشکده طب دندان می‌خواهد از طریق تدریس، تحقیق و عرضه‌ی خدمات علمی با کیفیت و معیاری تا سال ۱۴۰۵ به یکی از معتبرترین دانشکد‌ه‌ها در سطح کشور دست یابد. دانشکده طب دندان با داشتن اساتید متخصص و با تجربه مدرن، تلاش می کند تا از طریق ارائه‌ی خدمات علمی و آموزشی معیاری، زمینه رشد و شکوفایی را برای جوانان کشور فراهم سازد.
لیدلور دنده
Vision Mission

اعضای هیأت علمی دانشکده طب دندان

شماره اسم و تخلص رشته تحصیلی درجه تحصیلی رتبه علمی
۱ نصیراحمد نژند طب دندان MD پوهنیار
۲ سید احمدسروش میری طب دندان تخصص پوهنیار

پروستودنتیک چیست؟

عبارت از علم وهنر ساخت پروتیزهای دندانی می‌باشد که درطب دندان رشته خاصی را بخود اختصاص داده است، یا اینکه می‌توان گفت رشته‌ای از طب دندان است که به بازسازی دندان‌های تخریب شده طبیعی و جایگزین کردن دندان‌های از دست رفته و انساج آن با استفاده از مواد مصنوعی می‌پردازد.

دیپارتمنت پروستودنتیک:

دیپارتمنت پروستودنتیک یکی از زیر مجموعه‌های دانشکده طب دندان دانشگاه خاتم‌النبیین می‌باشد که فعالیت خود را به تاریخ ۹/۶/۱۳۹۷ بطور رسمی آغاز نموده است.

چشم انداز و ماموریت دیپارتمنت پروستودنتیک

چشم انداز:

مابرآنیم تا همه بتوانند از اعتماد به نفس،زندگی با نشاط و سلامتی عمومی که از دهن و دندان سالم و ازلبخند جذابی ناشی می‌شود لذت ببرند.

ماموریت:

دیپارتمنت پروستودنتیک محصلین این بخش را در راستای ترویج آموزش،تحقیقات، کارهای کلینیکی پروستودنتیک و بهبود مستمر در بازسازی دندان‌ها و ساختارهای ارتوپیدی برای بهبود سلامتی دهن، تربیت می‌کند.

اساتید این دیپارتمنت

دراین دیپارتمنت اساتید که فعالیت می کنند عبارتنداز دوکتور سید احمد سروش میری  متخصص جراحی وجه و فک از کلینیک تدریس دندان شفاخانه علی آباد و دوکتور نصیر احمد احمدی “نژند” ستوماتولوگ و MD پوهنتون کابل و همچنان ریس دانشکده طب دندان و یک تعداد اساتید دیگر در این بخش نیز می‌باشند.

امکانات دیپارتمنت

این دیپارتمنت دارای اساتید مجرب با مجهزترین لابراتوار در سطح کشور می‌باشد.

دراین لابراتوار هر نوع پروتیز دندانی (دندان‌های مصنوعی) ساخته می‌شود، که شامل، میتال، gold، پروسلین،سی سی پلیت، کام بسته و غیره می‌باشد.

امکانات:

ماشین آلات استندارد برای ساخت پروتیزهای دندانی در لابراتوار این دیپارتمنت وجود دارد که چند نمونه آن قرار ذیل می‌باشد.

چه فعالیتها صورت میگیرد؟

۱-ساخت پوش‌های دندانی ازجنس میتال (نقره‌ای)

۲-ساخت بریج های دندانی ازجنس میتال (نقره‌ای)

۳-ساخت پوش‌های دندانی ازجنس gold (طلایی)

۴-ساخت بریج‌های دندانی ازجنس gold (طلایی)

۵-ساخت پوش‌های دندانی ازجنس پروسلین(صدفی)

۶-ساخت بریج‌های دندانی ازجنس پروسلین(صدفی)

۷-ساخت دندان‌های مصنوعی نوع سی سی پلیت (فلزو اکریل)

۸-ساخت دندانی‌های قسمی مصنوعی از مواد اکریل (سرد و گرم)

۹-ساخت مکمل دندان‌های مصنوعی از مواد اکریل(کام بسته)

۱۰-ساخت پوش‌های موقتی دندانی.

دستآوردها:

تمام استاژران دانشکده طب دندان مراحل کاری و ساخت انواع پروتیزهای دندانی را آموخته و به طور عملی در ساخت وساز آن در لابراتوار پرداختند که چند نمونه کاری آنها  قرار ذیل می‌باشد.

ورکشاپ‌‌ها:

همچنان ورکشاپ تحت عنوان “ساخت پوش‌ها از جنس پورسلین ومیتال، پوش‌های موقتی” ازطرف این دیپارتمنت نیز دایر گردیده است.

مضمون پروستودنتیک

مضمون پروستودنتیک دارایی چهارده کریدت می باشد که از جمله مضامین اختصاصی طب دندان می بوده که تدریس آن از سمستر چهارم با پروستودنتیک (۱) آغاز شده الی سمستر دهم با پروستودنتیک (۷) ختم می‌گردد.

در پروستودنتیک (۱) اساسات آن و قالب گیری تدریس می‌شود.

در پروستودنتیک (۲) انواع کرون ها از جنس میتال تدریس می‌شود.

در پروستودنتیک (۳) انواع کرون ها بریج از جنس پروسلین تدریس می‌شود.

در پروستودنتیک (۴) انواع پروتیز های متحرک از جنس میتال تدریس می‌شود.

در پروستودنتیک (۵) نوع پروتیز های متحرک ازجنس اکریل، و وصل کردن دندان به میتال تدریس می‌گردد.

در پروستودنتیک (۶) و (۷) کام بسته complete denture تدریس می‌گردد.

آمر دیپارتمنت پروستودنتیک

مشخصات

اسم: سید احمدسروش
تخلص: میری
سال و محل تولد:
شماره تماس: ۰۷۴۷۰۷۲۷۶۴
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: طب دندان
درجه تحصیلی: تخصص
رتبه علمی: پوهنیار
موقف سازمانی: آمر دیپارتمنت پروستودنتیک

تحصیلات

 • دیپلم از مکتب لیسه عالی غازی کابل ۱۳۷۹ – ۱۳۹۱؛

 

تجارب کاری

شرح وظایف

 1. برنامه ریزی، برگزاری و ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 2. نظارت بر تطبیق مفردات درسی مضامین (نظری و عملی) و ارائه گزارش سمستروار به دانشکده؛
 3. برنامه ریزی، مدیریت و نظارت از کلیه فرآیند آموزشی، اداری و اجرایی دیپارتمنت؛
 4. تهیه کلیه پلان ها و برنامه ریزی های مورد نیاز در آغاز سمستر و سال تحصیلی؛
 5. ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 6. پیگیری نیازمندی های دیپارتمنت؛
 7. مشوره به رئیس دانشکده جهت بهبود وضعیت آموزشی و اداری دانشکده؛
 8. نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرآیند آموزش (انتخاب واحد، حضور در کلاس ها، امتحانات، مونوگراف ها و امور فارغ التحصیلی)؛
 9. تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار از اعضای علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 10. تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان بطور سمستروار؛
 11. پیشنهاد برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله نویسی و امثال آن، و نگهداری اسناد آن ها؛
 12. شناسایی و پیگیری نیازمندی های آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 13. انجام و تهیه گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس مطابق طرز العمل مربوطه؛
 14. مدیریت فرآیند تحقیق پایانی مقطع لیسانس و پایان نامه های ماستری (انتخاب موضوع، توزیع، تعیین اسناد راهنما و داور)؛
 15. همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده؛
 16. برگزاری جلسات ارتقای کیفیت در سطح دیپارتمنت و ثبت گزارش مصوبات آن؛
 17. تهیه و ارائه گزارش سمستروار و سالانه از کلیه فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 18. تهیه گزارش های نظارت سالانه و مرور دوره‌ی برنامه علمی مربوطه در همکاری با پنل؛
 19. شرکت در جلسات مؤظفی و در صورت نیاز بیرون از دانشگاه با دستور رئیس دانشکده؛
 20. پیگیری کلیه امور آموزشی اساتید قرار دادی؛
 21. بررسی، نیاز سنجی و پیشنهاد استخدام هیئت علمی و طی مراحل قانونی آن؛
 22. سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.

راه‌های ارتباطی با دانشکده و دیپارتمنت‌ها

دانشکده شماره تماس ۰۷۹۴۱۶۸۲۳۴
آدرس ایمیل [email protected]
دیپارتمنت پروستودنتیک شماره تماس ۰۷۹۳۱۱۴۰۰۰
آدرس ایمیل [email protected]
دیپارتمنت داخله دندان شماره تماس ۰۷۹۴۱۶۸۲۳۴
آدرس ایمیل naseerahmadnazhand۱۳۶۵@gmail.com

هزینه‌ی تحصیلی و تخفیف سال تحصیلی ۱۴۰۲

رشته تحصیلی فیس فعلی فیصیدی تخفیف فیس جدید
طب دندان ۴۰۰۰۰ ۲۵٪ ۳۰۰۰۰

منشی دانشکده

مشخصات

اسم: محمد تقی
تخلص: جعفری
سال و محل تولد: ۱۳۶۴ کابل، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۷۴۶۴۰۶۳۴
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: حقوق بین‌الملل
درجه تحصیلی: ماستر
موقف سازمانی: منشی دانشکده

تحصیلات

 • ماستری در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه خاتم النبیین (ص) ۱۳۹۶ – ۱۳۹۸؛
 • لیسانس در رشته علوم سیاسی از دانشگاه خاتم النبیین (ص) ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲؛

تجارب کاری

 

شرح وظایف

 • جمع آوری به موقع گزارش موظفی ماهوار اساتید از دیپارتمنت و ارسال آن به آمریت امور اساتید؛
 • تهیه تقویم جلسات شورای علمی و اطلاع رسانی از زمان برگزاری جلسات؛
 • عضو کمیته فرعی نظم و دسپلین و منشی کمیته یاد شده؛
 • ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای علمی و کمیته های فرعی موجود دانشکده و زیر مجموعه ها؛
 • تفکیک و توریع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین واحد های مریوطه و پیگیری آنها؛
 • نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشاتدر محل های مخصوص؛
 • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با رئیس دانشکده؛
 • ثبت و آرشیف منظم نامه های وارده و صادره؛
 • چک کردن ایمیل دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده؛
 • پاسخ دهی به مراجعین و شماره تماس دانشکده؛
 • سهم فعال در کلیه امور مربوط به تضمین کیفیت؛
 • ابلاغ کلیه مکاتب سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی؛
 • جمع آوری و بررسی پرونده اساتید و ارسال آن به آمریت امور اساتید؛
 • ایجاد بانک اطلاعات و مراقبت از آن؛
 • سایر وظایف که از طرف رئیس دانشکده یه ایشان سپرده می شود.

مدیر تدریسی دانشکده

مشخصات

اسم: حمید الله
تخلص: رضوی
سال و محل تولد: ۱۳۷۶ بامیان، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۸۴۳۱۳۶۷۰
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: اقتصاد مدیریت تجارتی BBA
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: مدیر تدریسی دانشکده

تحصیلات

 • لیسانس مدیریت تجارتی (BBA) از دانشگاه کاتب؛

 

تجارب کاری

 • کارمند منابع بشری شرکت نچرل استون (Natural Stone) 1397/10/12 – 1398/12/10؛
 • مدیر تدریسی دانشکده طب دندان دانشگاه خاتم النبیین (ص) ۱۳۹۹/۵/۱ – اکنون.

 

شرح وظایف

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحد‌ها، معرفی به استاد، تأجیلی، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان، جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش به موقع از محرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوطه به پایان نامه دانشجویان در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجد شرایط دوره ستاژ به مسئوول شفاخانه ها ( رشته های علوم طبی )؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرآیند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف سقه های نمرات و جدول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه ها، نظام نامه ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالسی و اخذ پلان های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قراردادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت:
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی دروس در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایر موارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی شپرده می شود.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص