معاون امور محصلان

مشخصات فردی

اسم: روح الله
تخلص: صادقی
سال و محل تولد: 1366 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0789810013
آدرس ایمیل: sadeqi.rohullah2012@gmail.com
رشته تحصیلی:
درجه تحصیلی:
رتبه علمی:
موقف سازمانی: معاون امور محصلان

تحصیلات

تجارب کاری

 • معلم در لیسه‌ی تمکی (دو سال).
 • عضو گروه تحقیق در پوهنتون کابل NCPR (دوسال).
 • عضو وترینرشبکه‌ی جهانی صلح در پوهنتون کابل (یک سال).
 • عضو گروه تحقیق درموسسه EUREKA (یک سال ).
 • کارشناس فرهنگی و اجتماعی در انجمن توحید (دوسال).
 • کارشناس پوهنحی علوم سیاسی دردانشگاه خاتم‌النبیین (یک سال ).
 • تدریس تاریخ معاصر افغانستان و تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان در دانشگاه خاتم النبیین از سال 1393 تا کنون.
 • آمر برنامه‌ریزی و امتحانات در دانشگاه خاتم‌النبیین( ازسال 1393 تا 1400).

 

فعالیت‌های علمی

 • چاپ رساله‌ی تحقیقی تحت عنوان تأ ثیر رسانه‌ها بر افکار محصلین در دانشگاه کابل.
 • نشر مقاله‌ای تحت عنوان ” دستاوردهای نهضت مشروطیت در افغانستان” در وزارت اطلاعات وفرهنگ.
 • نشر مقاله‌ای تحت عنوان” جایگاه شیعیان در قوانین اساسی افغانستان” در مجله‌ی بلندای اندیشه در دانشگاه اهل البیت.
 • عضوشورای سردبیران هفته‌نامه موج سوم.
 • نوشتن مقاله‌ای تحت عنوان” تاریخ اجتماعی و ضرورت نگارش آن در افغانستان” در هفته‌نامه‌ی موج سوم.
 • مدیرمسؤول هفته‌نامه‌ی راه اعتماد.
 • رئیس انجمن تعهد.

 

معاونت امور محصلان در یک نگاه

آبادانی و ترقی جوامع بستگی به تربیت نیروهای دارد که فردا در مسند سازندگی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند، دانشگاه‌ها مهد تربیت نیروهای امروز برای فردای ملت‌ها است. محصل همان نیرویی است که ضامن بقا و پیشرفت کشور ما می‌باشد، توجه به محصل و تربیت آن‌ها می‌تواند افق روشنی نسبت به آینده باز نماید. دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با شعار تعهد و تخصص، به دنبال تربیت نیروهای متعهد به ارزش‌های انسانی، اسلامی و کشوری می‌باشد تا با کسب تخصص در رشته‌های مورد نظر بتوانند کشتی نجات برای کشور ما باشند.

معاونت امور محصلان اصلی‌ترین بخش جهت برقراری ارتباط با محصل می‌باشد تا با برنامه‌ریزی دقیق مسیر روشنی برای دانشجویان خط‌کشی کند و انکشاف دانشجویان، ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت و ارائه‌ی خدمات به‌موقع و شفاف مهم‌ترین رسالت معاونت امور محصلان می‌باشد.

در چوکات معاونت امورمحصلان، آمریت امورمحصلان، آمریت امتحانات، مدیریت فارغ التحصیلان، مرکز مشاوره و کاریابی، مرکز زبان و آموزش‌های حرفه‌ای، مرکز صحی، کمیته‌های آموزش الکترونیک و نظم و دسپلین و شوراهای دانشجویی و فارغ التحصیلی فعال می‌باشد.

مهم‌ترین اصول کاری معاونت امور محصلان

 • شفافیت و صداقت در پروسه‌ی اداری؛
 • دقت و سرعت در فرایند اداری؛
 • الکترونیک‌سازی فرایندهای اداری-آموزشی؛
 • خلاقیت و نوآوری؛
 • ایجاد اعتماد نسبت به سیستم آموزشی.

 

مهم‌ترین وظایف معاونت امور محصلان

 1. تهیه‌ی طرح پلان و پالیسی‌های مربوط به امور محصلان به‌منظور ارایه‌ی خدمات مناسب و تطبیق معیارهای تعیین شده جهت ارایه‌ در شورای عالی دانشگاه؛
 2. مشوره و همکاری مناسب به رییس و معاونین جهت بهبود امور دانشگاه؛
 3. نظارت از اجرای امور مربوط به توزیع دیپلوم، ترانسکرپت ، امتحانات و نتایج امتحانات و توزیع کارت‌های هویت برای محصلان؛
 4. نظارت و کنترول از امور مربوط به حفظ و نگهداری اسناد شمولیت، تحصیلی و فراغت محصلان و سایر اسناد معتبر دانشگاه و مهر سفید دانشگاه؛
 5. نظارت از تطبیق لوایح، مقررات و پالیسی‌های دانشگاه؛
 6. تهیه‌ی تقویم اکادمیک دانشگاه و ارائه‌ی آن به شورای معاونت امور محصلان جهت تصویب؛
 7. وارسی و نظارت از چگونگی امور مربوط به تاجیل و تبدیلی محصلان به‌منظور تـأمین شفافیت؛
 8. سازماندهی و مراقبت از تدویر کنفرانس‌های علمی و سیمینارهای محصلان؛
 9. توسعه‌ی سیستم دانشگاهی؛
 10. نظارت از شفافیت و موثریت سیستم دانشگاهی؛
 11. بسترسازی و اجرای آموزش الکترونیک؛
 12. تهیه و انکشاف میکانیزم ارتباط موثر با فارغ التحصیلان؛
 13. نظارت از انجمن‌های دانشجویی و فارغ التحصیلان؛
 14. ارزیابی از کیفیت اجراآت پرسونل تحت اثر به‌منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای بازدهی کاری؛
 15. گزارش از اجراآت حوزه‌ی معاونت امور محصلان به ریاست دانشگاه و شورای عالی؛
 16. شرکت در جلسات ضروری خارج از دانشگاه در صورت نیاز و دستور ریاست دانشگاه؛
 17. تهیه و ارایه‌ی گزارش‌های آماری دقیق برای تهیه‌ی گزارش‌ها به وزارت تحصیلات عالی؛
 18. اجرای وظایف مرتبط به وظیفه‌ای که از طرف رییس دانشگاه مطابق قانون سپرده می‌شود.
دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)