مدیریت مرکز تحقیقات وفن‌آوری

مشخصات فردی

اسم: مرتضی
تخلص: حیدری
سال و محل تولد: 1372 پروان، افغانستان
شماره تماس: 0707927247
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: فیزیولوژی
درجه تحصیلی: ماستر
موقف سازمانی: مدیر مرکز تحقیقات و فن‌آوری

 

2- تحصیلات

 • لیسانس تکنالوژی طبی، دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)؛  1398
 • ماستری فیزیولوژی طبی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مشهد، ایران؛ 1401

 

3- تجارب کاری

4- شرح وظایف

 1. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی، تدابیری و سایر برنامه های مورد نیاز؛
 2. پیگیری تهیه مواد لازم برای پروژه های تحقیقاتی؛
 3. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی و طرح های تحقیقاتی استادان در مجله های معتبر بین المللی:
 4. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی و تحقیقی استادان سایر پوهنتون ها در نشریه علمی پوهنتون:
 5. مواظبت از حقوق مالکیت معنوی به منظور کسب اطمینان خاطر محققین داخلی داخلی و خارجی:
 6. تدویر جلسات مرکز تحقیقات و ارائه راهکار در راستای گسترش تحقیقات؛
 7. پیشنهاد تدویر کورس های روش تحقیق برای استادان، حسب ضرورت؛
 8. همکاری با ریاست تحقیقات در برگزاری جلسات پژوهشی، انتشار مقاله، تالیف کتاب و ترجه کتاب؛
 9. پیشنهاد بودیجه عادی و اختصاصی در زمینه انجام فعالیت های تحقیقی؛
 10. نگهداری محرمانه اسناد، مکاتب و اطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و یعد از ختم وظیفه؛
 11. حفظ و مراقبت از لابراتوار ها و دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات؛
 12. آرشیف و ثبت نامه های وارده و صادره؛
 13. ارائه گزارش فعالیت های تحقیقاتی انجام شده به ریاست تحقیقات؛
 14. شرح وظایف فوق بعد از تایید معاونت علمی و منظوری ریاست دانشگاه قابل تطبیق است.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)