مدیریت مرکز تحقیقات و فناوری

اسم: مرتضی
تخلص: حیدری
سال و محل توبد: ۱۳۷۲ پروان،‌ افغانستان
شماره تماس: ۰۷۰۷۹۲۷۲۴۷
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: فیزیولوژی
درجه تحصیلی: ماستر
رتبه علمی: ندارد
موقف سازمانی: مدیر مرکز تحقیقات و فناوری
 • ماستری فیزیولوژی طبی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، مشهد، ایران؛ ۱۴۰۱؛
 • لیسانس تکنالوژی طبی، دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) ۱۳۹۸.
 • تدریس در دانشگاه خاتم النبیین (ص)؛
 • مدیر مرکز تحقیقات در موسسه تحصیلات عالی رازی.
 1. Omega-۳ fatty acids prevent nicotine withdrawal-induced exacerbation of anxiety and depression by affecting oxidative stress balance, inflammatory response, BDNF and serotonin metabolism in rats
 2. Vitamin B۱۲ administration prevents ethanol-induced learning and memory impairment through re-establishment of the brain oxidant/antioxidant balance, enhancement of BDNF and suppression of GFAP
 3. A rare case report of vaginoplasty using amnion graft in an Afghan woman with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: A first report in Afghanistan
 4. Effect of Afghan Hibiscus sabdariffa L. and Carum Carvi L. Hydro-alcoholic Extracts Either Alone or in Combination on Blood Glucose Level in Diabetic Rats
 5. Prevalence of anemia in adolescents and non-pregnant women of reproductive age, referring to City Medical Complex in ۲۰۲۲
 6. A cross-sectional study on the prevalence of cutaneous leishmaniasis in Kabul, Afghanistan from ۲۰۲۰ to ۲۰۲۱
 1. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی، تدابیری و سایر برنامه های مورد نیاز؛
 2. پیگیری تهیه مواد لازم برای پروژه های تحقیقاتی؛
 3. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی و طرح های تحقیقاتی استادان در مجله های معتبر بین المللی:
 4. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی و تحقیقی استادان سایر پوهنتون ها در نشریه علمی پوهنتون:
 5. مواظبت از حقوق مالکیت معنوی به منظور کسب اطمینان خاطر محققین داخلی داخلی و خارجی:
 6. تدویر جلسات مرکز تحقیقات و ارائه راهکار در راستای گسترش تحقیقات؛
 7. پیشنهاد تدویر کورس های روش تحقیق برای استادان، حسب ضرورت؛
 8. همکاری با ریاست تحقیقات در برگزاری جلسات پژوهشی، انتشار مقاله، تالیف کتاب و ترجه کتاب؛
 9. پیشنهاد بودیجه عادی و اختصاصی در زمینه انجام فعالیت های تحقیقی؛
 10. نگهداری محرمانه اسناد، مکاتب و اطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و یعد از ختم وظیفه؛
 11. حفظ و مراقبت از لابراتوار ها و دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات؛
 12. آرشیف و ثبت نامه های وارده و صادره؛
 13. ارائه گزارش فعالیت های تحقیقاتی انجام شده به ریاست تحقیقات؛
 14. شرح وظایف فوق بعد از تایید معاونت علمی و منظوری ریاست دانشگاه قابل تطبیق است.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص