مدیریت وبسایت‌های دانشگاه

اسم: نقیب‌الله
تخلص: اسدی کرکین
سال و محل تولد: ۱۳۷۸ غزنی، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۹۶۳۴۶۹۲۰
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: کمپیوتر ساینس
درجه تحصیلی: لیسانس
رتبه علمی: ندارد
موقف سازمانی: مدیر وبسایت‌های دانشگاه
 1. لیسانس رشته تکنالوژی معلوماتی از دانشکده کمپیوتر ساینس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ۱۴۰۲؛
 2. دیپلوم مکتب از لیسه عالی سراب علیاه غزنی در سال ۱۳۹۶؛
 3. دیپلوم اساسات شبکه از آموزشگاه میرعلوی تهران ۱۳۹۶؛
 4. دیپلوم کاربر رایانه از آموزشگاه طلوع شمس تهران ۱۳۹۵٫
 1. مدیر وبسایت‌های دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ۱۴۰۲؛
 2. دیزاینر سایت در شرکت ویراکلود ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱؛
 3. بازاریاب در شرکت ویراکلود ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹٫
 1. کاستومایزیشن ساختار وبسایت رسمی دانشگاه به سه زبان دری، پشو و انگلیسی؛
 2. طراحی و توسعه Front-end وبسایت دانشگاه؛
 3. بروزرسانی اطلاعات وبسایت؛
 4. پیگیری ارسال اطلاعات ادارات و اشخاص به منظور بروزرسانی محتویات وبسایت؛
 5. بارگذاری اخبار، اطلاعیه‌ها، فرصت های کاریابی، نشریات، اطلاعیه بخش های مختلف دانشگاه و سایر اطلاعات در داخل وبسایت به دو زبان دری و انگلیسی؛
 6. نگهداری (Maintenance) وبسایت رسمی دانشگاه؛
 7. ساخت و طراحی دیتابیس برای وبسایت ژورنال ها؛
 8. برنامه نویسی Server-Side برای وبسایت ژورنال ها؛
 9. ایجاد سیستم مدیریت برای ژورنال و اتوماتیک سازی سیستم؛
 10. پیگیری آوری اطلاعات از مسؤولین و اشخاص ذی‌ربط ژورنال های دانشگاه اعم از داخلی و بین المللی؛
 11. مدیریت وبسایت عمومی و مجلات دانشگاه؛
 12. ارسال گزارش به ریاست تحقیقات و ریاست دفتر دانشگاه از اجرای کارها در داخل وبسایت عمومی و ژورنال های دانشگاه؛
 13. ارسال گزارش به مدیر مسؤول یا سردبیر ژورنال ها از اجرای کار های وبسایت ژورنال ها؛
 14. برگزاری جلسات با مسؤولین ژورنال ها؛
 15. سایر وظایف مرتبط با ساخت، توسعه و بروزرسانی سایت که از سوی مقام مافوق سپرده می شود.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص