کاریابی

الف) عنوان بست: منشی دانشکده طب دندان(جدید)

حوزه‌ی کاری: منشی دانشکده شماره‌ی اعلان:43
نوعیت استخدام: تاریخ اعلان: 1402/05/29
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/06/1 – ساعت 12:۰۰ بعد ازظهر
ساعات کاری: تمام وقت تعداد پذیرش: ۱ نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: جنسیت: ذکور

ب) شرایط

 1. آشنایی با برنامه های کمپیوتر بالخصوص آشنایی با MS.Office Package و برنامه SPSS
 2. بلدیت با زبانهای ملی (دری و پشتو)

ج) شرح وظایف:

 1. جمع آوری به موقع گزارش موظفی ماهوار اساتید از دیپارتمنت و ارسال آن به آمریت امور اساتید.
 2. تهیه تقویم جلسات شورای علمی و اطلاع رسانی از زمان برگزاری جلسات.
 3. عضو کمیته فرعی نظم و دسپلین و منشی کمیته یاد شده.
 4. ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای علمی و کمیته های فرعی موجود دانشکده به زیر مجموعه ها.
 5. تفکیک و توزیع نامه، گزارشات وسایر مکاتبات بین واحد های مربوطه و پیگیری آنها.
 6. نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص.
 7. تنطیم لیست متقضیان ملاقات با رییس دانشکده.
 8. ثبت و آرشیف منظم نامه های وارده و صادره.
 9. چک کردن ایمیل دانشکده و گزارش به رییس دانشکده.
 10. پاسخ دهی به مراجعین و شماره تماس دانشکده.
 11. سهم فعال در کلیه امور مربوط به تضمین کیفیت.
 12. ابلاغ کلیه مکاتب سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی.
 13. جمع آوری و بررسی پرونده اساتید و ارسال آن به آمریت امور اساتید.
 14. ایجاد بانک اطلاعاتی و مراقبت از آن.
 15. سایر وظایف که از طرف رییس دانشکده به ایشان سپرده می شود.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

مدت زمان ثبت نام در مدیر مرکز تحقیقات تا پنج‌شنبه 1402/6/9 تمدید شد.

الف) عنوان بست: مدیر مرکز تحقیقات (جدید)

حوزه‌ی کاری: مدیر مرکز تحقیقات شماره‌ی اعلان:42
نوعیت استخدام: تاریخ اعلان: 1402/05/29
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/06/9 – ساعت 12:۰۰ بعد ازظهر
ساعات کاری: تمام وقت تعداد پذیرش: ۱ نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: فارغ التحصیل یا محصل سال آخر طب معالجوی یا تکنالوژی طبی
تجربه‌ی کاری: جنسیت: ذکور

 

 

 

 

 

 

 

ب) شرایط

 1. فارغ التحصیل یا محصل سال آخر طب معالحوی یا تکنالوژی طبی.
 2. آشنایی با برنامه های کمپیوتر بالخصوص آشنایی با MS.Office Package و برنامه SPSS.
 3. به کسانی که آشنایی بیشتر با مباحث IT داشته باشند، ارجعیت داده می شود.
 4. سایر شرایط استخدام از طرف مدیریت محترم منابع بشری و معاونت اداری مالی.
 5. داشتن اسناد تجربه کاری در روز امتحان و مصاحبه ضروری می باشد.

ج) شرح وظایف:

 1. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی، تدابیری و سایر برنامه های مورد نیاز.
 2. پیگیری تهیه مواد لازم برای پروژه های تحقیقاتی.
 3. فراهم سازی زمینه نشر مقالات علمی و طرح تحقیقاتی استادان در مجله های معتبر بین المللی.
 4. فراهم سازی زمینه نسر مقالات علمی و تحقیقی استادان سایر پوهنتون ها در نشریه علمی پوهنتون.
 5. مراقبت از حقوق مالکیت معنوی به منظور کسب اطمینان خاطر محققین داخلی و خارجی.
 6. تدویر جلسات مرکز تحقیقات و ارایه راهکار در راستای گسترش تحقیقات.
 7. پیشنهاد تدویر کورس های روش تحقیق برای استادان، حسب ضرورت.
 8. همکاری با ریاست تحقیقات در برگزاری جلسات پژوهشی، انتشار مقاله، تالیف کتاب و ترجمه کتاب.
 9. پیشنهاد بودیجه عادی و اختصاصی در زمینه انجام فعالیت های تحقیقاتی.
 10. نگهداری اسناد محرمانه، مکاتب و اطلاعات دانشگاه در حین انجام وظیفه و بعد از ختم وطیفه.
 11. حفظ و مراقبت از لابراتوار ها و دستگاه های موجود در مرکز تحقیقات.
 12. آرشیف و ثبت نامه های وارده و صادره.
 13. ارایه گزارش فعالیت های تخقیقاتی انجام شده به ریاست تحقیقات.
 14. شرح وظایف فوق بعد از تایید معاونت علمی و منظوری ریاست دانشگاه قابل تطبیق است.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

به صفحه‌ی کاریابی دانشگاه خوش آمدید

الف) عنوان بست: همکار ریاست دانشکده طب معالجوی(جدید)

حوزه‌ی کاری: دانشکده طب معالجوی شماره‌ی اعلان:41
نوعیت استخدام: تاریخ اعلان: 1402/04/01
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/04/18 – ساعت 12:00 بعد ازظهر
ساعات کاری: تمام وقت تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: جنسیت: ذکور

ب) شرایط

 1. آشنایی با برنامه های کمپیوتر بالخصوص آشنایی با MS.Office Package و برنامه SPSS
 2. بلدیت با زبانهای ملی (دری و پشتو)

ج) شرح وظایف:

 1. همکاری در بخش اجرای پلان عملیاتی دانشکده و پیگیری برنامه های شامل پلان عملیاتی
 2. تهیه آجنـدای جلسات مربوط به دانشکده
 3. نوشتن مصوبات شورای علمی دانشکده
 4. تهیه گزارش ربع وار و نظارت سالانه دانشکده
 5. پی گیری و تعقیب نامه های صادره به بخش های مافوق و زیر مجموعه
 6. جمع آوری و تصویب کورس پالیسی ها وتوحيد آن
 7. همکاری در بخش ارزیابی و تحلیل زیر مجموعه
 8. تهیه جدول توحیدی مکلفیت های درسی اساتید
 9. تهیه برنامه های درسی سمستر وار و هماهنگی صنوف
 10. همکاری در طراحی ، مدیریت و برگزاری سمینار های علمی دانشکده
 11. همکاری در تمام امور تضمین کیفیت دانشکده
 12. نظارت بر حاضری اساتید و دانشجویان
 13. سایر وظایف قانونی که از طرف مرجع مافوق به وی سپرده میشود

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 


الف) عنوان بست: کارشناس فارغ التحصیلان(جدید)

حوزه‌ی کاری: شماره‌ی اعلان:40
نوعیت استخدام: تاریخ اعلان: 1402/04/01
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/04/18 – ساعت 12:00 بعد ازظهر
ساعات کاری: تمام وقت – و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: جنسیت: ذکور

ب) شرایط

 1. تحصیلات (حداقل لیسانس)
 2. آشنایی با برنامه های کمپیوتر
 3. بلدیت با زبانهای ملی (دری و پشتو)

ج) شرح وظایف:

 1. چک بررسی و اصلاح اطلاعات فارغ التحصیلان در سیستم آموزشی مطابق فرم های درخواستی
 2. صدور هر گونه تاییدیه و گواهی فراغت لازم مطابق درخواست
 3.  صدور اسناد تحصیلی (سرتفکیت ، دیپلوم و هاوس جاب ) مطابق فرم های درخواستی
 4. طی مراحل و تایید اسناد تحصیلی در ادارات داخلی دانشگاه
 5. صدور مکاتب طی مراحل اسناد تحصیلی ، دفاع موتوگراف ، اصلاحیه و هرگونه مکاتب مورد نیاز
 6. همکاری فعال در برگزاری جشن فراغت
 7. توزیع و دریافت فرم های اداری ( عدم مسئولیت ، دیپلوم ، هاوس جاب؛ سرتفکیت و…)
 8. ثبت فرم های درخواستی در کتاب ثبت صدور اسناد
 9. توزیع استاد تایید شده تحصیلی به فارغ التحصیلان
 10. ترتیب آمار فارغ التحصیلان بصورت سالانه و سمستروار با تفکیک جنسیت ، رشته تحصیلی و سال ورود و فراغت
 11. ترتیب آمار سمستروار و سالانه از صدور اسناد تحصیلی بر اساس رشته و سال فراغت
 12. انجام سایر وظایف محوله از جانب آمر مافوق
 13. گزارش منظم و به موقع فعالیت های انجام شده به آمر مافوق

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

test side

الف) عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت تکنالوژی طبی(جدید)

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی تکنالوژی طبی شماره‌ی اعلان: 39
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1402/01/27
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/02/05
ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: ذکور

ب) مسؤولیت پاسخگویی

 1. آمر دیپارتمنت؛
 2. رییس دانشکده‌‌

ج) شرح وظایف:

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به پایان‌نامه دانشجو در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایرموارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می شود.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت تکنالوژی طبی(جدید)

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی تکنالوژی طبی شماره‌ی اعلان: 39
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1402/01/27
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/02/05
نساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: ذکور

ب) مسؤولیت پاسخگویی

 1. آمر دیپارتمنت؛
 2. رییس دانشکده‌‌

ج) شرح وظایف:

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به پایان‌نامه دانشجو در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایرموارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می شود.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت تکنالوژی طبی

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی قابلگی و تکنالوژی طبی شماره‌ی اعلان: 38
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1401/07/20
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1401/07/28
نساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: ذکور/اناث

ب) مسؤولیت پاسخگویی:

 1. آمر دیپارتمنت؛
 2. رییس دانشکده‌‌ی قابلگی و تکنالوژی طبی

ج) شرح وظایف:

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به پایان‌نامه دانشجو در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایرموارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می شود.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌ دفتر تحویل دهند یا سافت آن را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: همکار مدیر تدریسی دانشکده‌ی طب معالجوی(جدید)

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی طب معالجوی شماره‌ی اعلان: 37
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1401/07/20
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1401/07/28
نساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: اناث/ذکور

ب) مسؤولیت پاسخگویی:

 1. مدیر تدریسی؛
 2. رییس دانشکده‌‌ی طب معالجوی

ج) شرح وظایف:

 1. همکاری با مدیر تدریسی در انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده،  انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. همکاری در ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. همکاری در انجام و پیگیری تمام امور مربوط به تحقیق پایانی دانشجویان؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 9. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 10. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 11. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 12. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 13. همکاری در تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 14. همکاری در تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 16. سهم فعال در کلیه امور مربوط به تضمین کیفیت؛
 17. سایرموارد که از سوی ریاست دانشکده مطابق با قانون به او سپرده می شود.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌ دفتر تحویل دهند یا سافت آن را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت‌ قابلگی(قدیم)

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی تکنالوژی طبی و قابلگی شماره‌ی اعلان: 36
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1401/06/28
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1401/07/07 تمدید شده تا 1401/07/14
نساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: اناث

ب) مسؤولیت پاسخگویی:

 1. آمر دیپارتمنت‌ مربوط؛
 2. رییس دانشکده‌‌ی تکنالوژی طبی و قابلگی

شرح وظایف:

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به پایان‌نامه دانشجو در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایرموارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می شود.

ج) الزامات شغلی:

مهارت‏‌های لازم:

 1. مهارت‎های الزامی: آشنایی مقدماتی با برنامه‌ها و نامه‌های اداری؛
 2. مهارت‏های فنی: توانایی کار با برنامه‌های (Ms word & Ms Excel)
 3. ویژگی‏های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در امور محول شده.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌ دفتر تحویل دهند یا سافت آن را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان تماس گرفته خواهد شد. 

عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)

حوزه‌ی کاری: آمریت دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه شماره‌ی اعلان:
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 9/04/1401
ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تاریخ ختم اعلان: 21/04/1401
نوعیت کار: اداری تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه دانشگاه تحصیلات: لیسانس یا بالاتر از آن
تجربه‌ی کاری: حداقل 2 سال مرتبط به وظیفه جنسیت: ذکور/ اناث

مسوولیت پاسخ‌گویی به:

 1. آمر دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی

شرح وظایف

 1. انجام دادن کارهای دانش‌جویی؛ مانند: ثبت نام دانش‌جویان در هر سمستر؛ تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه‌ کردن واحدهای درسی، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب دانش‌آموختگان، جدول نتایج، مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانش‌جو و مراجع مربوط؛
 2. ثبت تقسیم‌اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده کردن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پی‌گیری و ارائه‌ی گزارش به‌موقع از محروم بودن و مشروط بودن دانش‌جویان مطابق ماده 34 نظام‌نامه‌ی آموزشی؛
 4. اجرا و پی‌گیری تمام کارهای مربوط به پایان‌نامه‌‌های دانش‌جویان در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. آرشیف کردن اسناد و مدارک مربوط به فرایند تحصیلی دانش‌جویان در پرونده‌ها‌ی تحصیلی؛
 6. آرشیف کردن شقه‌های نمره‌ها و جدول‌های نتایج، فارغ‌التحصیلی و اساس؛
 7. واردکردن اطلاعات و اسناد دانش‌جویان در سیستم، در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 8. همکاری در برگزاری امتحانات میان‌سمستر و پایان‌سمستر؛
 9. تکمیل کردن گزارش آماری در مورد مشروطی، منفکی، فارغ‌التحصیلی و محرومی دانش‌جویان؛
 10. اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی از اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط‌مشی دانشکده به دانش‌جویان؛
 11. دریافت گزارش مرتبط به تدریس استادان مدعو و ارتباط با آنان؛ مانند: گرفتن کورس‌پالیسی‌ها و پلان‌های درسی آنان در آغاز سمستر؛
 12. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی استادان هیأت علمی و قراردادی و ارسال آن به دانشکده؛
 13. تنظیم و ترتیب برنامه‌ی هفتگی در هماهنگی با آمر دیپاتمنت؛
 14. تنظیم درس‌ها و صنف‌های درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. هماهنگی و جا‌به‌جایی درس‌ها در صورت غیبت استا مربوط؛
 16. اجرای سایر وظایف مرتبط با حوزه‌ی کاری که با تشخیص و صلاح‌دید آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می‌شود.

مهارت‏های لازم:

 1. مهارت‎های الزامی: آشنایی مقدماتی با برنامه‌ها و نامه‌های اداری؛
 2. مهارت‏های فنی: توانایی کار با برنامه‌های (Ms word & Ms Excel)
 3. ویژگی‏های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در کارهای سپرده شده.

دستورالعمل ثبت نام متقاضیان استخدام:

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ فرم ثبت نام متقاضیان استخدام را  دانلود کرده، اسناد مورد نیاز (کاپی تذکره، اسناد تحصیلی تأیید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی و اسناد تجربه‌ی کاری) خویش را ضمیمه کرده  به ایمیل آدرس: [email protected] بفرستند یا  به مدیریت اداری و منابع بشری دانشگاه تحویل دهند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای شرکت‌کردن در امتحان، تماس گرفته خواهد شد؛ البته به درخواستی‌های‌ ناقص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

الف) عنوان بست: منشی دانشکده‌

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی انجنیری و کامپیوترساینس شماره‌ی اعلان: 34
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1401/02/07
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1401/02/20
ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با بست جنسیت: ذکور/ اناث

ب) مسؤولیت پاسخگویی:

 1. آمر دیپارتمنت‌ مربوط؛
 2. رییس دانشکده‌‌ی کمیپوترساینس و انجنیری

شرح وظایف:

ج) الزامات شغلی:

مهارت‏‌های لازم:

 1. مهارت‎های الزامی: آشنایی مقدماتی با برنامه‌ها و نامه‌های اداری؛
 2. مهارت‏های فنی: توانایی کار با برنامه‌های (Ms word & Ms Excel)
 3. ویژگی‏‌های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در امور محول شده.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) دستورالعمل ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط سافت اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند یا به شکل هارد به دفتر معاونت اداری-مالی تحویل دهند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: مدیر اداری و منابع بشری (لطفا تمام اسناد مورد نیاز را به‌صورت کامل تحویل دهید)

حوزه‌ی کاری: معاونت اداری-مالی شماره‌ی اعلان: 33
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 21 حمل 1401
ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تاریخ ختم اعلان: 31 حمل 1401
نوعیت کار: اداری تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه جنسیت: ذکور/ اناث

شرایط احراز بست و لایحه‌ی وظایف مدیر اداری و منابع بشری

الف) شرایط احراز بست

فردی به عنوان مدیر اداری دانشگاه استخدام می‌گردد که واجد شرایط و معیارهای ذیل باشد:

معیار مقیاس/ میزان برخورداری از معیار
تحصیلات حداقل درجه‌ی تحصیلی لیسانس در یکی از گرایش‌های رشته‌‌ی مدیریت
تجربه‌ی کاری  حداقل 2 سال در بخش اداری و منابع بشری با یکی از نهادهای داخلی یا خارجی
مهارت‌های فنی توانائی سازماندهی، هماهنك‌سازی، نظارت و هدایت امور كاركنان شاغل در واحد اداری
مهارت‌های انسانی توانایی رهبری افراد زیر مجموعه، برقراری ارتباطات سازمانی،
مهارت‌های تصمیم‌گیری و ادراکی توانایی شناسایی مسایل و مشکلات حوزه‌ی کاری، و ارایه‌ی راه حل و اجرایی‌سازی تصامیم
ویژگی‌های شخصیتی دقت و سرعت کافی در انجام امور، حوصله‌مندی، انگیزه‌ی توفیق طلبی،  خلاقیت و ابتکار

ب) مسئولیت پاسخگویی مستقیم:

 • معاون اداری مالی دانشگاه

ج) واحدهای زیر نظر:

 1. معلومات و پذیرش؛      2) تدارکات و خدمات؛    3) حراست(گارد و نگهبانی) تأسیسات و فنی.

د) شرح وظایف و مسئولیتها:

 1. اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های استخدامی و رفاهی کارکنان؛
 2. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های مورد نیاز اداری؛
 3. نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی؛
 4. نظارت بر حسن جریان کار کلیه‌ی بخش‌های تحت سر پرستی؛
 5. مدیریت و نظارت بر کلیه‌ی امور لیلیه‌ها؛
 6. نظارت بر امور مربوط به حفاظت و تنظیف ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه، تنظیم امور مربوط به چاپ و تکثیر دانشگاه؛ استفاده‌ی صحیح از وسائل نقلیه، تنظیم برنامه‌ی کار روزانه رانندگان و پیش‌بینی و برآورد وسایط نقلیه‌ی مورد نیاز دانشگاه؛
 7. رسیدگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر تعمیرات مورد نیاز در بخش‌های مختلف دانشگاه؛
 8. پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و انجام امور استخدامی کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط؛
 9. تنظیم و نگهداری پرونده‌ی استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه‌کاری، و حفظ و حراست از پرونده‌ها؛
 10. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری كلیه‌ی نیروهای اداری و خدماتی دانشگاه و تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و نگهداری و به‌روز رسانی آن‌ها؛
 11. انجام امور حضور و غیاب و تنظیم برنامه‌ی کاری کارکنان خدماتی و گاردها، محاسبه‌ی ساعات حضور و غیاب كاركنان، محاسبه‌ی رخصتی‌ها، و تنظیم لیست آنان به‌منظور پرداخت حق‌الزحمه؛
 12. مدیریت و تنظیم کلیه‌ی امور مربوط به صدور و تمدید كارت حضور و غیاب اساتید و كاركنان  و کارت دانشجویی؛
 13. انجام کلیه‌ی امور اداری مربوط به برنامه‌ها و مراسم‌های دانشگاه؛
 14. راهنمایی و پاسخ‌گویی مسئولانه به مراجعه کنندگان؛
 15. همکاری و راهنمایی در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 16. رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای مطالب؛
 17. انجام سایر امور طبق صلاحدید مقام مافوق.

انجام کلیه‌ی امور محوله بر اساس روش‌های مدون، لوایح، دستورالعمل‌های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش‌های لازم در زمینه‌های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روش‌های موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی.

ه) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

و) راهنمایی درخواست

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌ دفتر تحویل دهند یا سافت آن را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند و در سبجیکت باکس ایمیل و در فرم استخدام  بست مورد نظر مشخص ذکر شود. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت‌های اقتصاد و مدیریت

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی شماره‌ی اعلان: 31
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1401/01/17
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1401/01/25
نساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: ذکور/ اناث

ب) مسؤولیت پاسخگویی:

 1. آمر دیپارتمنت‌
 2. رییس دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی

شرح وظایف:

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به پایان‌نامه دانشجو در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایرموارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می شود.

ج) الزامات شغلی:

مهارت‏‌های لازم:

 1. مهارت‎های الزامی: آشنایی مقدماتی با برنامه‌ها و نامه‌های اداری؛
 2. مهارت‏های فنی: توانایی کار با برنامه‌های (Ms word & Ms Excel)
 3. ویژگی‏های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در امور محول شده.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) دستورالعمل ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌ دفتر تحویل دهند یا سافت آن را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: مدیر تدریسی دیپارتمنت‌ قابلگی

حوزه‌ی کاری: دانشکده‌ی تکنالوژی طبی و قابلگی شماره‌ی اعلان: 32
نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: 1401/01/17
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1401/01/25
نساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی دانشگاه تعداد پذیرش: 1 نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: حداقل 1 سال مرتبط با وظیفه جنسیت: ذکور/ اناث

ب) مسؤولیت پاسخگویی:

 1. آمر دیپارتمنت‌ مربوط؛
 2. رییس دانشکده‌‌ی تکنالوژی طبی و قابلگی

شرح وظایف:

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت‌نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحدها، معرفی به استاد، تأجیل، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان و جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو و مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش بموقع ازمحرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به پایان‌نامه دانشجو در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجدشرایط دوره ستاژ به مسئول شفاخانه ها(رشته های علوم طبی)؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرایند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف شقه های نمرات و جداول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالیسی و اخذ پلان‌های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قرار دادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی درس‌ها در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایرموارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون به وی سپرده می شود.

ج) الزامات شغلی:

مهارت‏‌های لازم:

 1. مهارت‎های الزامی: آشنایی مقدماتی با برنامه‌ها و نامه‌های اداری؛
 2. مهارت‏های فنی: توانایی کار با برنامه‌های (Ms word & Ms Excel)
 3. ویژگی‏های شخصیتی: انگیزه و پشتکار در انجام وظیفه، دقت و سرعت کافی در امور محول شده.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) دستورالعمل ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌ دفتر تحویل دهند یا سافت آن را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان تماس گرفته خواهد شد. 

الف) عنوان بست: منشی دانشکده طب دندان(جدید)

حوزه‌ی کاری: منشی دانشکده شماره‌ی اعلان:43
نوعیت استخدام: تاریخ اعلان: 1402/05/29
نوعیت کار: اداری تاریخ ختم اعلان: 1402/06/1 – ساعت 12:۰۰ بعد ازظهر
ساعات کاری: تمام وقت تعداد پذیرش: ۱ نفر
مقدار معاش: مطابق لایحه‌ی دانشگاه تحصیلات: لیسانس
تجربه‌ی کاری: جنسیت: ذکور

ب) شرایط

 1. آشنایی با برنامه های کمپیوتر بالخصوص آشنایی با MS.Office Package و برنامه SPSS
 2. بلدیت با زبانهای ملی (دری و پشتو)

ج) شرح وظایف:

 1. جمع آوری به موقع گزارش موظفی ماهوار اساتید از دیپارتمنت و ارسال آن به آمریت امور اساتید.
 2. تهیه تقویم جلسات شورای علمی و اطلاع رسانی از زمان برگزاری جلسات.
 3. عضو کمیته فرعی نظم و دسپلین و منشی کمیته یاد شده.
 4. ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای علمی و کمیته های فرعی موجود دانشکده به زیر مجموعه ها.
 5. تفکیک و توزیع نامه، گزارشات وسایر مکاتبات بین واحد های مربوطه و پیگیری آنها.
 6. نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات در محل های مخصوص.
 7. تنطیم لیست متقضیان ملاقات با رییس دانشکده.
 8. ثبت و آرشیف منظم نامه های وارده و صادره.
 9. چک کردن ایمیل دانشکده و گزارش به رییس دانشکده.
 10. پاسخ دهی به مراجعین و شماره تماس دانشکده.
 11. سهم فعال در کلیه امور مربوط به تضمین کیفیت.
 12. ابلاغ کلیه مکاتب سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی.
 13. جمع آوری و بررسی پرونده اساتید و ارسال آن به آمریت امور اساتید.
 14. ایجاد بانک اطلاعاتی و مراقبت از آن.
 15. سایر وظایف که از طرف رییس دانشکده به ایشان سپرده می شود.

د) اسناد مورد نیاز:

 1. فرم استخدام؛
 2. سی وی(خلص سوانح کاری)؛
 3. کاپی تذکره؛
 4. کاپی اسناد تحصیلی تایید شده‌ی وزارت تحصیلات عالی؛
 5. اسناد تجربه‌ی کاری.

ه) شیوه‌ی ثبت نام 

اشخاص واجد شرایط می‌توانند‎ اسناد مورد نیاز را به‌شکل یک فایل پی‌دی اف  به ایمیل آدرس منابع بشری دانشگاه: [email protected] ارسال نمایند. برای دانلود فرم استخدام  اینجا کلیک کنید.

تذکر: با افراد واجد شرایط برای اشتراک در امتحان، تماس گرفته خواهد شد.