مسؤول دفتر - ریاست تضمین کیفیت و پلان

مشخصات فردی

اسم: شرزین
تخلص: سنایی
سال و محل تولد:
شماره تماس: 0748547579
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: اقتصاد
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف سازمانی: مسؤول دفتر – ریاست تضمین کیفیت و پلان

 

تحصیلات

تجارب کاری

شرح وظایف

 • تنظیم مکاتبات اداری مربوط اداره؛
 • پیگیری مصوبات و نامه‌های اداره؛
 • هماهنگی جلسات تضمین کیفیت؛
 • اخذ امضای اعضای جلسه در زمان مناسب؛
 • ابلاغ مصوبات به اعضای کمیته؛
 • آرشیف اسناد و مدارک مربوط به ارتقای کیفیت دانشگاه؛
 • پاسخگویی به مراجعین اداره و جمع آوری نیازمندی آنها؛
 • مروری بر کلیه اسناد اداره؛
 • بایگانی و فهرست بندی اسناد قبلی اداره؛
 • هماهنگی در برگزاری جلسات توجیهی و همفکری پروسه ارتقای کیفیت؛
 • بررسی فعالیت درج شده در پلان های اداره با در نظر داشت زمان آن و تذکر به مسول مربوطه؛
 • همکاری در ارزیابی کلیه برنامه ها؛
 • تهیه گزارش های لازم اداره؛
 • سایر موارد لازم براساس شرح وظایف و دستور اداره.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)