مسئول دفتر - ریاست تضمین کیفیت و پلان

اسم: حامد
تخلص: محبی
سال و محل تولد: ۱۳۶۸ غزنی، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۴۴۳۸۵۵۵۳
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: زراعت
درجه تحصیلی: لیسانس
رتبه علمی: ندارد
موقف سازمانی: مسئول دفتر – ریاست تضمین کیفیت و پلان
 1. لیسانس زراعت از پوهنتون کابل.
 1. تنظیم مکاتبات اداری مربوط اداره؛
 2. پیگیری مصوبات و نامه‌های اداره؛
 3. هماهنگی جلسات تضمین کیفیت؛
 4. اخذ امضای اعضای جلسه در زمان مناسب؛
 5. ابلاغ مصوبات به اعضای کمیته؛
 6. آرشیف اسناد و مدارک مربوط به ارتقای کیفیت دانشگاه؛
 7. پاسخگویی به مراجعین اداره و جمع آوری نیازمندی آنها؛
 8. مروری بر کلیه اسناد اداره؛
 9. بایگانی و فهرست بندی اسناد قبلی اداره؛
 10. هماهنگی در برگزاری جلسات توجیهی و همفکری پروسه ارتقای کیفیت؛
 11. بررسی فعالیت درج شده در پلان های اداره با در نظر داشت زمان آن و تذکر به مسول مربوطه؛
 12. همکاری در ارزیابی کلیه برنامه ها؛
 13. تهیه گزارش های لازم اداره؛
 14. سایر موارد لازم براساس شرح وظایف و دستور اداره.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص