گرافیک دیزاینر

مشخصات فردی

اسم: مجتبی
تخلص: احمدی
سال و محل تولد: ۱۳۷۷ غزنی، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۸۱۱۶۰۴۹۵
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: انجنیری سیول
درجه تحصیلی: لیسانس
موقف اداری: گرافیک دیزاینر

 

۳- تجارب کاری

  • سه سال به حیث گرافیک دیزاینر در مطبعه صنعتی چهاردهی؛
  • سه سال به حیث گرافیک دیزاینر در دانشگاه خاتم‌النببین (ص).

 

۴- شرح وظایف

  • صفحه‌آرایی و دیزاین بسته‌های معرفی دانشگاه؛
  • دیزاین بنرها اطلاعیه‌ها تقدیر‌نامه‌ها و سایر نیازمندی‌های عمده‌ی برنامه‌های دانشگاه؛
  • ارسال به‌چاپ موارد دیزاین شده در صورت لزوم و پس از تایید مقام ما فوق؛
  • همکاری در تهیه‌ی نیازمندی‌های محتوای کانال‌های اطلاع‌رسانی و بروزرسانی محتوایی آنها؛
  • صفحه‌آرایی فصلنامه‌ها مجله‌های دانشجویی و کتاب‌های دانشگاه به دستور مقام مافوق؛
  • همکاری در پیش‌برد کارهای اداری مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی؛
  • اجرای سایر امور محول شده از جانب مقام مافوق مرتبط با بست سازمانی و حوزه‌ی کاری.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)