دست آوردها و امکانات

حدود یک‌ونیم دهه فعالیت علمی، آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و تلاش مجدانه دانشگاه با شعار تعهد و تخصص، همدلی بی‌مانند، پشتکار و تلاش بی‌وقفه کارگزاران این نهاد تحصیلی ثمرات ماندگار و دستاوردهای ارزشمندی را در کارنامه درخشان آن به ثبت رسانده است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود.

مهم‌ترین دستاوردها

 1. افتتاح شعبه غزنی دانشگاه با رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، و طب معالجوی در سال 1391؛
 2. ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی خاتم‌النبیین(ص) به دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1391؛
 3. اخذ جواز و راه اندازی رشته‌های ماستری در سال 1392؛
 4. شمولیت در پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی در جمع سه دانشگاه خصوصی دیگر در سال 1391؛
 5. کسب سند اعتبار علمی در زمستان 1399؛
 6. ایجاد شفاخانه کادری خاتم‌النبیین(ص) در سال 1394؛
 7. کسب رتبه دوم در ارزیابی تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی در سال 1395؛
 8. ایجاد مرکز تحقیقات و فن آوری با تأسیس حیوان خانه برای اولین بار در سطح کشور در سال 1395؛
 9. چاپ بیش از 33 عنوان کتاب درسی و ممد درسی؛
 10. برگزاری سیمنارها، ورکشاپ ها و نشست های علمی در سطوح مختلف دانشگاهی، ملی و بین‌المللی؛
 11. چاپ مقالات (ISI) 18 عنوان، مقالات (ISC) 22 عنوان، طرح‌های پژوهشی طبی، 46 عنوان؛
 12. کسب جایگاه و مقام سوم مجموعه علوم طبی در ارزیابی هیأت وزارت تحصیلات عالی و نهاد ریاست جمهوری در سال 1397؛
 13. راه اندازی بخش پیوند در شفاخانه کادری خاتم‌النبیین(ص) در سال 1397؛
 14. راه اندازی مرکز آموزش‌های کاربردی در سال 1398؛
 15. راه اندازی سیستم مدیریت آموزشی(LMS) در سطح دانشگاه که یکی از بهترین سیستم در سطح کشور می‌باشد؛
 16. تأسیس شفاخانه‌ی کادری در شعبه غزنی؛
 17. حمایت و همکاری در تأسیس مؤسسه تحصیلات عالی خاتم‌النبیین(ص)، جاغوری؛
 18. دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در راستای تحقق اهداف استراتژیک خود با نهاد‌های مختلف علمی، پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی، 60 تفاهمنامه همکاری (با دانشگاه‌های از کشورهای اندونزی، چین، ایران و هند) امضا نموده است. این تفاهمنامه‌ها با محوریت تبادل استاد و دانشجو، انتقال تجربیات، انتقال دانش، انجام تحقیقات علمی، ارتقای ظرفیت نیروی انسانی و ارایه دوره‌های آموزشی مشترک و سایر مسایل علمی می‌باشد؛
 19. نشریات علمی: مجله‌های دانشجویی چون مجله دانشجویی عصر اطلاعات، مجله دانشجویی طب دندان، مجله دانشجویی کار‌آفرین، مجله دانشجویی فروغ اندیشه، مجله‌های دانش‌آموختگان فوق لیسانس دانشگاه در زمینه «روابط بین‌الملل»، «حقوق بین‌الملل» و «حقوق جزا و جرم‌شناسی» تلاش دیگری در وادی نیک‌نام پژوهش است. هدف از راه‌اندازی و نشر این مجله‌ها ترویج و توسعه تحقیق میان دانشجویان تمام رشته‌‌های فعال دانشگاه در حوزه‌های علوم فنی، علوم طبی و علوم انسانی می‌باشد.

آثار علمی اساتید دانشگاه

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)  علاوه بر ارایه آموزش با کیفیت و معیاری توانسته است فعالیت خویش را در حوزه‌های تحقیقات علمی و خدمات صحی برای پاسخ به نیازمندی‌های جامعه توسعه دهد. نشر مقالات علمی پژوهشی، چاپ و نشر کتاب‌های درسی، برگزاری کنفرانس‌ها و کنگره‌های علمی از جمله فعالیت­های تحقیقی دانشگاه است که به تعداد 323 مقاله علمی در مجلات علمی داخلی، 29 مقاله ISI  و 27 عنوان مقالۀ ISC ، 33 عنوان کتاب درسی در رشته‌های مختلف توسط اساتید این دانشگاه چاپ و نشر شده است. به علاوه، بیش از 500 سیمنار، کنفرانس و کنگره‌های علمی توسط این دانشگاه در راستای آگاهی‌دهی عامه و ترویج علم دایرشده است.

کتاب ها

شماره نام کتاب نویسنده حوزه تاریخ نشر
۱ پارلمان؛ قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۹۲
2 مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۸۶
3 مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلامی دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۸۷
4 افغانستان و جهانی شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۹۳
5 شیوه‌های تعمیق بینش سیاسی دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۸۲
6 گفتمان جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۸۸
7 درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۸۶
8 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۹۲
9 سیاست خارجی افغانستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۹۷
10 جامعه شناسی سیاسی افغانستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی ۱۳۹۵
11 گفتمان های امنیتی در روابط بین الملل دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم انسانی 1399
12 افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی دکتر محمدوحید بینش علوم انسانی ۱۳۸۸
13 جهانی شدن و تروزیزم (ترجمه) دکتر سید طاهر عرفانی علوم انسانی 1392
14 جایگاه اهلبیت از دیدگاه امام ابوحنیفه(ره)‌ دکتر محمدشفق خواتی علوم انسانی ۱۳۸۸
15 منازعات سیاسی-اقتصادی پاکستان و افغانستان محمد جواد محدثی علوم انسانی 1398
16 جهانی شدن و تروریزم رمضان‌علی فصاحت علوم انسانی 1392
17 ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) دکتر سید عبداللطیف سجادی علوم انسانی 1383
18 اخوت و برادری در اسلام دکتر سید عبداللطیف سجادی علوم انسانی 1386
19 ازدواج از دیدگاه قرآن و سنت دکتر سید عبداللطیف سجادی علوم انسانی 1390
20 موقعیت حقوقی زنان بزه‌دیده از منظر فقه و حقوق دکتر عبدالکریم اسکندری علوم انسانی 1391
21 بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری و راهکارهای آن دکتر عبدالکریم اسکندری علوم انسانی 1401
22 حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان دکتر قاسم‌علی صداقت علوم انسانی 1388
23 اصول محاکمات مدنی1 دکتر قاسم‌علی صدقت علوم انسانی 1398
24 حقوق بین‌المللی کار دکتر قاسم‌علی صداقت علوم انسانی 1401
25 راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی دکتر قاسم‌علی صداقت علوم انسانی ۱۳۹۱
26 افغانستان و دولت مدرن دکتر عبدالعلی محمدی علوم انسانی ۱۳۹4
27 حقوق اساسی افغانستان دکتر عبدالعلی محمدی علوم انسانی 1397
28 حقوق اداری افغانستان دکتر عبدالعلی محمدی علوم انسانی 1397
29 درآمدی بر ساختار حکومت اسلامی دکتر عبدالعلی محمدی علوم انسانی 1388
30 حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دکتر محمدقاسم الیاسی علوم انسانی ۱۳۹۳
31 بیولوژی حجره دکتر محمد حسین صالحی علوم طبی 1398
32 بیوشیمی عمومی آدم‌خان علیپور و همکاران علوم طبی 1401

مقالات

شماره عنوان مقاله نویسنده نشریه
1 طالبان؛ ایران و پاکستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 2 (ISC)
2 شوراهای اسلامی و دیدگاه‌ها دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 3 (ISC)
3 امام خمینی و جنبش‌های اسلامی معاصر دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 5 (ISC)
4 نیم‌نگاهی به مفهوم امنیت (ترجمه) دکتر سید عبدالقیوم سجادی پژوهش سیاست نظری
5 تاملی در نظریه‌های امنیت بین‌المللی دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 5 (ISC)
6 سیاست خارجی دولت اسلامی از دیدگاه امام علی دکتر سید عبدالقیوم سجادی پژوهش سیاست نظری
7 مبانی فقهی مشارکت سیاسی دکتر سید عبدالقیوم سجادی پژوهش سیاست نظری
8 نگرش دینی بر مولفه‌های مقوم حزب دکتر سید عبدالقیوم سجادی بازتاب اندیشه، ش 21
9 جایگاه عدالت در اندیشه سیاسی محقق نراقی دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 13 (ISC)
10 اصول سیاست خارجی در قرآن دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 15 (ISC)
11 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام(1) دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی ش19 (ISC)
12 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام(2) دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی ش20 (ISC)
13 اندیشمندان مسلمان و قرائت اسلامی از جهانی شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی بازتاب اندیشه،  ش 31 (ISC)
14 اسلام و جهانی شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی کتاب نقد، بازتاب اندیشه، ش  40
15 جامعه و حکومت در اندیشه سیاسی محقق نراقی دکتر سید عبدالقیوم سجادی پژوهش‌های مدیریت راهبردی
16 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام(3) دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی ش21 (ISC)
17 شیعه و جهانی شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی شیعه‌شناسی، ش 3 و 4
18 جهانی شدن و مهدویت؛ دو نگاه به آینده دکتر سید عبدالقیوم سجادی ش33 (علمی-ترویجی)
19 تحلیل گفتمانی جهانی شدن دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش 28 (ISC)
20 افغانستان، لیبرالیزم و طالبانیزم دکتر سید عبدالقیوم سجادی علوم سیاسی، ش39 و 40
21 فقه و قانونگذاری؛ ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه پویش، ش 1
22 جهانی شدن در رویکردهای متفاوت دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه پویش، ش 2 و 3
23 مبانی تیوریک سیاست خارجی افغانستان در دوره حامد کرزی دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه پویش، ش 6
24 رابطه سنت و تجدد در افغانستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی اندیشه خاتم، ش 1
25 نوسازی سیاسی و کارآمدی حکومت در افغانستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه پویش، ش 7
26 مشارکت سیاسی در افغانستان؛ موانع و راهکارها دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه پویش، ش 7
27 تحقیق علمی و توسعه اجتماعی دکتر سید عبدالقیوم سجادی اندیشه خاتم، ش 2
28 اسلامی سازی علوم انسانی، امکان یا امتناع دکتر سید عبدالقیوم سجادی اندیشه خاتم، ش 3
29 گفتمان اسلامی و همگرایی بین‌المللی دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه علوم سیاسی
30 گفتگو؛ منطق دیپلماسی پیامبر اکرم(ص) دکتر سید عبدالقیوم سجادی اندیشه خاتم، ش 4
31 سرمایه اجتماعی و چالش‌های انتخاباتی در افغانستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه علوم سیاسی
32 فصل نا نوشته سیاست خارجی افغانستان دکتر سید عبدالقیوم سجادی دو فصلنامه علمی-پژوهشی
33 صورتبندی گفتمان تقریبی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله محسنی(ره) دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه علمی پژوهشی
34 قانونگذاری از منظر فقهای اسلامی با تاکید بر اندیشه آیت‌الله محسنی(ره) دکتر سید عبدالقیوم سجادی فصلنامه علمی پژوهشی
35 کنترل قدرت سیاسی دولت اسلامی از منظر فقهای اسلامی با تاکید بر دیدگاه آیت‌الله محسنی(ره) دکتر سید عبدالقیوم سجادی اندیشه خاتم، ش 8
36 کارآمدی و مشروعیت حکومت در افغانستان دکتر محمد وحید بینش فصلنامه پویش، ش 7
37 درآمد نظری بر علل ظهور و گسترش افراط‌گرایی در جهان اسلام دکتر محمد وحید بینش فصلنامه علوم انسانی، ش 5
38 فرهنگ سیاسی سنتی و چالش‌های انتخاباتی افغانستان دکتر محمد وحید بینش فصلنامه علوم انسانی، ش 8
39 انحظاط سیاسی از دیدگاه ابن خلدون دکتر سید طاهر عرفانی کوثر
40 گفتمان سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی دکتر سید طاهر عرفانی کوثر
41 نگاه مقایسه‌ای به دیپلماسی غرب و اسلام دکتر سید طاهر عرفانی اندیشه خاتم
42 تروریزم و علل بنیادی آن (ترجمه) دکتر سید طاهر عرفانی فصلنامه علوم انسانی، ش 1
43 قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی و انتخابات افغانستان دکتر سید طاهر عرفانی فصلنامه علوم انسانی، ش 8
44 منازعه روش‌شناسانه میان آرمانگرایی و واقع‌گرایی دکتر سید طاهر عرفانی فصلنامه علوم سیاسی، ش 9
45 بی‌ثباتی سیاسی و فساد سیاسی در افغانستان دکتر محمد زکی کریمی فصلنامه پویش، ش 2 و 3
46 نسبت دین و حاکمیت از دیدگاه آیت‌الله محسنی(ره) دکتر محمد زکی کریمی آیت اعتدال
47 نقش نخبگان در شکل‌گیری پارلمان در افغانستان محمد جواد محدثی اندیشه خاتم، ش 1
48 صلح و تداوم منازعه در افغانستان محمد جواد محدثی فصلنامه علوم سیاسی، ش 8
49 نقش پاکستان در ایجاد و تداوم منازعه در افغاننستان محمد جواد محدثی فصلنامه علوم سیاسی، ش 9
50 تحریم اقتصادی سلاح سیاست بین‌الملل رمضان‌علی فصاحت اندیشه خاتم، ش 3
51 تروریزم و علل بنیادین آن رمضان‌علی فصاحت فصلنامه علوم سیاسی
52 نگاه مقایسه‌ای به دیپلماسی اسلام و غرب رمضان‌علی فصاحت فصلنامه علوم سیاسی
53 قانون احوال شخصیه و دو گفتمان دینی/ملی‌گرایی رمضان‌علی فصاحت اندیشه خاتم، ش 8
54 نگاه اجمالی به جریان‌های فکری و سیاسی در افغانستان دکتر محمد شفق خواتی پورتال جامع علوم انسانی
55 رابطه علم قاضی با بینه در فرض تعارض دکتر سید عبداللطیف سجادی اندیشه خاتم، ش 1
56 اهداف مجازات از منظر اسلام دکتر سید عبداللطیف سجادی فصلنامه پویش، ش 8
57 نقش آگاهی در رضایت بیمار و ضمانت طب دکتر سید عبداللطیف سجادی اندیشه خاتم، ش 2
58 حکمیت و مصالحه در امور جنایی از منظر فقه و حقوق دکتر سید عبداللطیف سجادی اندیشه خاتم، ش 3
59 اجرای حکم خلع ید در ملک شعاع دکتر سید عبداللطیف سجادی فصلنامه فقه و حقوق، ش 2
60 مصادیق اعدام و مجازات جایگزین آن در اسلام، حقوق جزا و قوانین موضوعه افغانستان دکتر سید عبداللطیف سجادی فصلنامه حقوق، ش 3
61 حقوق زنان بزه‌دیده در اسناد بین‌الملل و علل عدم اجرایی شدن آن دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه پویش، ش 6
62 نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل از منظر حقوق جزای افغانستان و اسناد بین‌الملل دکتر عبدالکریم اسکندری فصنامه پویش، ش 4 و 5
63 بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی افغانستان در قبال جرایم اقصتادی دکتر عبدالکریم اسکندری اندیشه خاتم، ش 3
64 جلوه‌هایی از عدالت ترمیمی در افغانستان دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه پویش، ش 9 و 10
65 استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه فقه و حقوق
66 مجازات تبعی؛ چالش‌ها و راهکارها با تاکید بر قانون جزای افغانستان دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه فقه و حقوق
67 آثار محکومیت کیفری و مبانی آن دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه فقه و حقوق
68 معیارهای محکومیت کیفری با تاکید بر حقوق جزای افغانستان دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه فقه و حقوق
69 محکومیت کیفری در پرتو نظر پرچسب‌زنی دکتر عبدالکریم اسکندری دو فصلنامه پژوهشی
70 طرز رسیدگی به جرایم عسکری در نظام حقوقی افغانستان دکتر عبدالکریم اسکندری فصلنامه فقه و حقوق
71 سیاست جنایی تقنینی ایران و افغانستان در قبال جرایم دولتی دکتر خادم‌حسین حبیبی مجله حقوقی دانشگاه اصفهان
72 عقلانیت، مهم‌ترین مبنای کرامت انسانی دکتر خادم‌حسین حبیبی فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات حقوق و سیاست
73 سزاگرایی در مجازات اشخاص حقوقی بزهکار دکتر خادم‌حسین حبیبی مجله علمی پژوهشی در حقوق و علوم انسانی
74 توسل و شفاعت‌جویی در اسلام؛ نقد و بررسی شبهات دکتر خادم‌حسین حبیبی اندیشه خاتم، ش 5
75 سیر تاریخی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، افغانستان و انگلستان دکتر خادم‌حسین حبیبی فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران
76 مجازات اعدام در قوانین جزایی افغانستان و فقه اسلامی با تاکید بر اندیشه آیت‌الله محسنی(ره) دکتر خادم‌حسین حبیبی اندیشه خاتم، ش 8
77 وحدت  حاکمیت در نظام حقوقی افغانستان دکتر عبدالعلی محمدی مجله تحقیقات حقوقی
78 مشروعیت قانون اساسی دکتر عبدالعلی محمدی مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
79 نقدپذیری حکومت و انتقادورزی جامعه دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه علوم سیاسی
80 تحول دولت در عصر جهانی شدن دکتر عبدالعلی محمدی مجله تخصصی معرفت
81 دولت رفاه راه به سوی بسط قدرت یا توسعه حکومت دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه پویش، ش 1
82 مکانیزم نظارت در سازمان‌های غیر دولتی در قوانین افغانستان دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه پویش، ش 2 و 3
83 دادرسی اساسی ضامن اجرای قانون اساسی دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه علوم انسانی، ش 2
84 نظام حقوقی افغانستان و نظام حقوقی مدرن دکتر عبدالعلی محمدی اندیشه خاتم، ش 4
85 منطق توجیه نظارت قضایی دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه علوم انسانی، ش 3
86 مسئولیت مدنی دولت در حقوق افغانستان دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه علوم انسانی، ش 7
87 فهم دین و تجلی آن در حققوق عمومی از منظر مجتهد شبستری دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه فقه و حقوق
88 اشتغال و استمتاع؛ تعارض دو حق دکتر عبدالعلی محمدی فصلنامه فقه و حقوق
89 اهلبیت محور تقریب در اندیشه و سیره امام اعظم ابوحنیفه دکتر علی‌احمد رضایی فصلنامه علوم اجتماعی
90 کاربرد علائم ژنتیکی و آزمایش دی ان ای، در اثبات جرم قتل دکتر علی‌احمد رضایی فصلنامه علوم انسانی
91 نقش قرائن و امارات در اثبات جرم مستوجب حد از منظر فقه اهل سنت؛ با نگاهی به حقوق افغانستان دکتر علی‌احمد رضایی فصلنامه فقه و حقوق
92 مصادیق قاعده تعذیر در منابع فقهی و روایی فریقین دکتر علی‌احمد رضایی فصلنامه پویش
93 مبانی فقهی نظریه اهل خبره در اثبات جرم با تاکید بر کابردهای آن در قانون افغانستان دکتر علی‌احمد رضایی فصلنامه فقه و حقوق
94 مبانی و مسایل فقهی محیط زیست از منظر آیت‌الله محسنی(ره) دکتر محمد رحیم اصغری اندیشه خاتم، ش 8
95 مهم‌ترین چالش‌های نظری فراروی جهان اسلام در مقوله حققوق بشر عبدالبصیر نبی‌زاده فصلنامه پویش، ش 2 و 3
96 واکاوی جرم یخن سفیدی عبدالبصیر نبی‌زاده فصلنامه حقوق
97 اسباب تاخیر مجازات از نگاه فقه محمد عیسی فهیمی فصلنامه پویش
98 شرایط جواز جراحی و نفی مسئولیت جراج محمد عیسی فهیمی اندیشه خاتم، ش 2
99 مستندات فقهی جرم پولشویی محمد عیسی فهیمی فصلنامه فقه و حقوق
100 بیع قسطی از منظر فقه محمد عیسی فهیمی فصلنامه فقه و حقوق
101 ماهیت، احکام و آثار فقهی استصناع محمد عیسی فهیمی فصلنامه فقه و حقوق
102 مقایسه بیمه و عاقله از منظر فقه محمد عیسی فهیمی فصلنامه فقه و حقوق
103 نگاه به آراء فقهی حق مالکیت بر نشانه‌های تجارتی و صنعتی محمد عیسی فهیمی فصلنامه فقه و حقوق
104 نسبت اختطاف و محاربه؛ فساد فی‌الارض و سرقت محمد عیسی فهیمی فصلنامه فقه و حقوق، ش 8
105 ماهیت و احکام فقهی کارت اعتبار محمد عیسی فهیمی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
106 جواز فسخ نکاح در امراض ساری از نظر آیت‌الله محسنی(ره) محمد عیسی فهیمی اندیشه خاتم، ش 8
107 صلاحیت قضایی فراسرزمینی جمهوری اسلامی افغانستان در امور جزایی عزیزالله فصیحی فصلنامه پویش
108 روش‌های محافظت از شهود در فرایند محاکمه از نظر قانون جزایی افغانستان عزیزالله فصیحی اندیشه خاتم، ش 4
109 وحی و تجربه دینی سید محمد داود علوی منشور دین‌پژوهان
110 شیوه برخورد پیامبر با مخالفان سید محمد داود علوی اندیشه دینی
111 اصول تقریب بین مذاهب سید محمد داود علوی اندیشه دینی
112 چیستی علم از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی و فخر رازی سید محمد داود علوی پرتو خرد
113 نقد کتاب بررسی تطبیقی وحی از نظر اسلام و مسیحیت سید محمد داود علوی زمزم معارف
114 نقدی بر نقد اسلام سرآغاز آزادی سید محمد داود علوی پژوهشکده باقرالعلوم
115 علم حضوری در نگاه رازی و طوسی سید محمد داود علوی فصلنامه علوم اجتماعی
116 نفس و بدن و رابطه آن از نگاه بونا و نتورا و دیکارت سید محمد داود علوی ISC
117 بررسی مثل بر اساس تشکیک در ماهیت و تشکیک در وجود سید محمد داود علوی فصلنامه علوم اجتماعی
118 اسلام اصالت صلح و نفی خشونت سید محمد داود علوی فصلنامه علوم اجتماعی
119 اسلام و همزیستی مسالمت‌آمیز سید محمد داود علوی فصلنامه علوم اجتماعی
120 بررسی پایه بودن باور به خدا از نظرگاه آلوین پلانتینگاه سید محمد داود علوی فصلنامه علوم اجتماعی
121 اصول مشترک اخوت اسلامی از نظر آیت‌الله محسنی(ره) سید محمد داود علوی فصلنامه علوم انسانی
122 بررسی و ارزیابی مبانی حقوق طبیعی از دیدگاه فیلسوفان غربی دکتر محمد قاسم الیاسی فصلنامه تخصصی پویش
123 مبانی حقوق پوزیتویستی در آیینه نقد دکتر محمد قاسم الیاسی فصلنامه تخصصی پویش
124 پیوند سیاست با اخلاق و شریعت دکتر محمد قاسم الیاسی فصلنامه تخصصی پویش
125 افغانستان و قانون اساسی آینده رمضان‌علی رحیمی مرکز جهانی علوم اسلام
126 آثار حقوقی و سیاسی کرامت انسانی رمضان‌علی رحیمی نشر عروج
127 پیشینه رابطه علم و دین در اسلام و غرب رمضان‌علی رحیمی نشریه معرفت، ش 188
128 نقد و بررسی دیدگاه سروش رمضان‌علی رحیمی فصلنامه فلسفه دین، تهران
129 فلسفه مجازات در نظام کیفری اسلام رمضان‌علی رحیمی فصلنامه پویش، ش 4 و 5
130 افراط‌گرایی دینی؛ ریشه‌ها و راه حل‌ها رمضان‌علی رحیمی فصلنامه علوم اجتماعی
131 رمزی بودن کلام قرآنی در حکمت صدرایی رمضان‌علی رحیمی فصلنامه علوم اجتماعی
133 پلورالیزم رفتاری در قرآن رمضان‌علی رحیمی فصلنامه علوم اجتماعی
134 اسلام؛ اصالت صلح یا اصالت جنگ رمضان‌علی رحیمی فصلنامه علوم اجتماعی
135 اصول و روش‌های تعامل پیروان مذاهب اسلامی از نظرگاه قرآن و سنت رمضان‌علی رحیمی فصلنامه علوم اجتماعی
136 قرآن و سنت؛ منشور صلح جهانی رمضان‌علی رحیمی فصلنامه علوم اجتماعی
137 سکولاریزم علی‌رضا اخلاقی آفاق
138 رویکرهای سکولاریستی در باب رابطه دین و دولت علی‌رضا اخلاقی آفاق
139 دموکراسی علی‌رضا اخلاقی آفاق
140 رواداری و بنیادگرایی علی‌رضا اخلاقی آفاق
141 مقایسه معرفت‌شناسی هوسرل با معرفت‌شناسی علامه طباطبایی علی‌رضا اخلاقی فصلنامه پویش، ش 6
142 خاستگاه تکفیر (ترجمه) علی‌رضا اخلاقی فصلنامه علوم سیاسی
143 لیبرالیزم علی‌رضا اخلاقی آفاق
144 بررسی تطبیقی رجعت و تناسخ سید امین‌الله رزمجو فصلنامه علوم اجتماعی
145 بررسی تطبیقی انسان کامل از دیدگاه ملا صدرا و فخر رازی سید امین‌الله رزمجو فصلنامه علوم اجتماعی
146 صلح از منظر قرآن و رایات سید امین‌الله رزمجو فصلنامه علوم اجتماعی
147 تبارشناسی معتزله سید امین‌الله رزمجو فصلنامه علوم اجتماعی
148 مطالعه تطبیقی قضاوت زن از منظر فقه امامیه، اهل سنت و قوانین افغانستان سید امین‌الله رزمجو فصلنامه حقوق
149 قرآن و اعتدال‌گرایی محمد علی اخلاقی فصلنامه علوم انسانی
150 بررسی جامعه‌شناختی پدیده خشونت محمد علی اخلاقی فصلنامه علوم انسانی
151 صلح و زندگی مسالمت‌آمیز از دیدگاه قرآن و سنت محمد علی اخلاقی فصلنامه علوم اجتماعی
152 روش‌های علمی و تقسیم‌پذیر اعداد رضا حسین‌زاده عرفان وزارت معارف
153 آموزش و کار رضا حسین‌زاده عرفان وزارت معارف
154 روش‌های به‌دست آوردن حاصل ضرب با استفاده از ضریب رضا حسین‌زاده عرفان وزارت معارف
155 نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد رضا حسین‌زاده فصلنامه اقتصاد و مدیریت، ش 2
156 سهولت‌های خرید آنلاین و رضایت مشتری رضا حسین‌زاده فصلنامه اقتصاد و مدیریت، ش 3
157 بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شرکت: توسعه پژوهشی مفهوم ترکیبی رضا حسین‌زاده فصلنامه اقتصاد و مدیریت
158 راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی علی‌شاه حسنی اسلام و پژوهش مدیریتی
159 تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر کارکرد منابع انسانی علی‌شاه حسنی فصلنامه پویش، ش 1
160 موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان علی‌شاه حسنی فصلنامه پویش، ش 2 و 3
161 پدیده‌شناسی فساد اداری در افغانستان و راهکارهای مبارزه با آن علی‌شاه حسنی فصلنامه پویش، ش 10
162 رشد و توسعه سیاسی کشور و راهبردهای مناسب علی‌شاه حسنی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
163 فرار سرمایه انسانی: دیدگاه شهروندان آموزش‌دیده و ماهر افغانستان علی‌شاه حسنی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
164 مدل کسب و کار دانشگاه‌های خصوصی علی‌شاه حسنی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
165 بررسی مبانی و شاخص‌های تجارت خارجی دانایی‌محور محمد جان رحمانی فصلنامه پویش، ش 4 و 5
166 بررسی الگوی مصرف اسلامی و معیارهای اسراف محمد جان رحمانی فصلنامه پویش
167 بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و تاثیر آن بر عملکردهای اقتصادی طی سال‌های اخیر محمد جان رحمانی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
168 مشکلات زنان تجارت‌پیشه در شهر کابل محمد جان رحمانی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
169 بررسی اخلاق تجارتی فقه‌محور محمد جان رحمانی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
170 بررسی اخلاق تجاری در قوانین و مقررات افغانستان محمد جان رحمانی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
171 نقش تامین مالی خرد در توسعه روستایی در افغانستان محمد جان رحمانی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
172 رابطه اخلاق و تجارت غلام‌رضا رسولی کمالی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
173 طراحی الگوی شاخص‌های تجارت بین‌المللی غلام‌رضا رسولی کمالی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
174 آثار پولشویی بر اقتصاد افغانستان غلام‌رضا رسولی کمالی فصلنامه اقتصاد و مدیریت
175 روش یادگیری و یاددهی ریاضی در دوره ابتدایی سید محمد شریف شاکر فصلنامه علوم فنی، ش 1
176 نقش استدلال‌های ترکیباتی در یادگیری ترکیبات سید محمد شریف شاکر فصلنامه علوم فنی، ش 2
177 کاربرد تجارت الکترونیک در توسعه صادرات میوه خشک افغانستان محمد علی فهیمی فصلنامه علوم فنی، ش 2
178 ارایه روش جدید بازیابی اطلاعات، مناسب برای متون حاصل از بازشناسی گفتار محمد یحیی اخلاقی ISC
179 اندازه‌گیری CLV و وفاداری مشتری با استفاد از الگوریتم K-Means بر مبنای مدل RFM محمد یحیی اخلاقی فصلنامه علوم فنی، ش 1
180 بررسی چالش‌های امنیتی سیست پرداخت مبتنی بر پیام کوتاه محمد یحیی اخلاقی فصلنامه علوم فنی، ش 2
181 شناسایی اصول مدیریت ارتباطات با مشتری موفق محمد یحیی اخلاقی فصلنامه علوم فنی، ش 3
182 بررسی آسیب‌های محیط‌زیستی استخراج آهن از منطقه‌ی سنگان خواف با استفاده از GIS & Remote Sensing حسن تمسکی فصلنامه علوم فنی
183 ارزیابی چالش‌های امنیتی و ارایه مدل سریع ارتباطی در میترهای شبکه هوشمند برق قربانعلی فروغ فصلنامه علوم فنی، ش 1
184 بررسی چالش‌های توسعه و معماری شبکه IOT قربانعلی فروغ فصلنامه علوم فنی، ش 2
185 بررسی تأثیرات تراکم بلند شهری بر استطاعت‌پذیری مسکن محمد عیسی نوید فصلنامه علوم فنی، ش 2
186 کاهش مصرف انرژی در ساختمان محمد عیسی نوید فصلنامه علوم فنی، ش 2
187 تاثیر متیل پردنیزلون بر دمیلیناسیون مزمن القایی با کوپریزون در جسم پینه‌ای در موش گلاله نورزهی فصلنامه علوم طبی، ش 2
188 پلاریزشن میکروگلیا با اثر متیل پردنیرولون سوکسینات بر میین‌زدایی گلاله نورزهی فصلنامه علوم طبی، ش 3
189 Astrocyte ablation induced by La-aminoadipate (L-AAA) potentiates remyelination in a cuprizone demyelinating mouse model گلاله نورزهی Metabolic Brain Disease
190 Effect of Chehelghoza (Pinus gerardiana L.) on Sperm Pafameres of Male Rats میثم سجادی Journal of Food and Nutritional Disorders
191 بررسی امکان القای سرطان پستان در رت توسط nmu با تجویز کروسین میثم سجادی اندیشه خاتم، ش 2
192 بررسی اثر چرب امگاه-3 بر بهبود زخم در بیماران دیابتی (همکار) میثم سجادی و دیگران فصلنامه علوم طبی، ش 3
193 بررسی اثر دوز بالا و طولانی‌مدت آسپرین بر پارامترهای استرس کسیداتیو در کبد، کلیه و قلب موش صحرایی نر دیابتی تیپ I، القا شده با استرپتوزوتوسین آدم‌خان علیپور

 

فصلنامه علوم طبی، ش 1
194 خواص مکانیکی و قابلیت شکل‌گیری معدنی سیمان در استخوان PMMA (ترجمه) خان‌محمد توسلی فصلنامه علوم طبی، ش 1
195 بررسی میزان شیوع استرس در بین دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال 1396 خان‌محمد توسلی فصلنامه علوم طبی، ش 2
196 بررسی اثر عوامل تاثیرگذار بر شلی عضلات کف لگن در زنان سنین باروری نسا محمدی فصلنامه علوم طبی، ش 2
197 بررسی دانش و عملکرد کارکنان لابراتوارهای طبی شهر کابل نسبت به ایمنی سلامت آن‌ها در ماه ثور 1398 نسا محمدی فصلنامه علوم طبی، ش 3
198 بررسی تأثیر خشونت خانگی در دوران بارداری و پیامدهای آن فاضله هزاره فصلنامه علوم طبی، ش 3
199 بررسی علل کشیدن دندان در بیماران مراجعه‌کننده به شفاخانه داکتر نژند نصیر احمد احمدی نژند و دیگران فصلنامه علوم طبی، ش 3
200 Reasons for permanent tooth Extraction in the west of Kabul محمد منصور محبی و دیگران Scinetific Researches Publishings
201 Effect of Afgan Chehelghoza (Pinus gerardiana L.) on Sperm Parameters of Male Rats شیرین صفری و دیگران Journal of Food and Nutritional Disorders
202 بررسی مزایا و معایب واز کتومی و نسبت آن به توبکتومی شیرین صفری فصلنامه علوم طبی، ش 2
203 The effecs of distance and duration of exprosure to electro magnetic radiation of hair dryer on rat sperm parameter شیرین صفری و دیگران Scinetific Researches Publishings
204 بررسی برخی عوامل مادری مؤثر بر تولد نوزاد نارس در شفاخانه بین‌المللی کیور در نیمه دوم سال 1396 محمد لطیف نظری فصلنامه علوم طبی، ش 2
205 بررسی میزان فراوانی کاربرد مواد کامپوزیت در ترمیم پوسیدگی دندان‌ها… محمد لطیف نظری فصلنامه علوم طبی، ش 3
206 بررسی اثر عصاره گیاه چای مکی افغانستان بر رت‌های دیابتی دکتر سید یوسف موسوی فصلنامه علوم طبی
207 بررسی کیفیت خواب در زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک نهایی ولادی داکتر مارینا جلالی نویی سیف‌الله نیازی فصلنامه علوم طبی، ش 2
208 بررسی سوء تغذیه در اطفال شش ماه تا پنج‌سال در شفاخانه ولایتی … سیف‌الله نیازی فصلنامه علوم طبی، ش 3
209 بررسی سطح سرمی آهن و مس در حاملگی نرما در مقایسه با پره اکلامپسی علی‌احمد مکارم اندیشه خاتم، ش 2
210 بررسی میزان شیوع HIV در افغانستان و مقایسه آن با کشورهای همسایه ایران، پاکستان و تاجیکستان علی‌احمد مکارم فصلنامه علوم طبی، ش 1
211 بررسی علل آسیب‌های ناشی از نیدل استیک در کارکنان صحی شفاخانه‌های استقلال و خاتم‌النبیین(ص) در سال‌های 1395 و 1396 علی‌احمد مکارم فصلنامه علوم طبی، ش 2
212 بررسی میزان ترس و اضطراب از موقعیت‌های مختلف دندان‌پزشکی علی‌احمد مکارم فصلنامه علوم طبی، ش 3
213 معضل اعتیاد در افغانستان دکتر خانعلی محمدی اندیشه خاتم، ش 4
214 اعتیاد به مواد مخدر بزگترین مشکل در افغانستان فصلنامه علوم طبی، ش 1
215 بررسی استفاده از مدل اعتقادی صحی در رفتارهای پیشگیری‌کننده از اعتیاد در در انشجویان دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی در سال 1397 دکتر خانعلی محمدی فصلنامه علوم طبی، ش 2
216 بررسی سوء تغذیه در اطفال 6 ماهه تا 5 سال در شفاخانه ولایتی غزنی دکتر خانعلی محمدی فصلنامه علوم طبی، ش 3

امکانات

امکانات آموزشی، پژوهشی و اداری

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)  دارای 1 ساختمان تدریسی 4 طبقه دارای 49 صنف درسی، 2 ساختمان اداری دو طبقه‌ای و چند دفتر پیاده در مجموع بیش از 30 دفتر اداری می­باشد. هم چنین دانشگاه دارای یک سالن نشست­ها و سمینارهای علمی، کتابخانه به مساحت 250 متر مربع و پارکینگ به مساحت یک و نیم جریب می‌باشد.

شفاخانه کادری

شفاخانه معالجوی مدرن خاتم النبیین( ص ) یک شفاخانه کمپلکس سی بستر با مجوز رسمی از وزارت محترم  صحت عامه افغانستان می‌باشد و به‌منظور ارایه خدمات صحی معیاری و متفاوت برای جامعه و نیز بالابردن  ظرفیت  علمی  و عملی  دانشجویان  دانشگاه خاتم‌النبیین( ص)  و انجام پروژه ‌های  مختلف  تحقیقاتی و پژوهشی تا سیس شده  است. در همین راستا شفاخانه اقدام به ایجاد دیپارتمنت پیوند کلیه  توسط  تیم بومی با مجوز و ثبت رسمی  وزارت  صحت عامه کشور درچارچوب ساختار تشکیلاتی  خود  نموده است و از این طریق تاکنون بیش از 105 گروه ازهموطنان مبتلا به عدم کفایه کلیه را از ولایات مختلف کشور تحت عملیات موفقانه پیوند کلیه قرار داده و باعث جلوگیری ازسختی‌ها و هزینه‌های هنگفت ناشی از مهاجرت هزاران هموطن بیمار خود  گردیده است. سایر خدمات این شفاخانه کمپلکس  نیز به‌صورت انجام عملیات پیشرفته جراحی و یورولوژی با حد اقل تهاجم ( لیزری)، داشتن بخش داخله و قلبی مجهز، انجام عملیات پیشرفته  نسایی ولادی، دارابودن لابراتوار پیشرفته با قابلیت انجام آزمایشات تطابق ژنتیکی برای مریضان پیوندی و قابلیت چک سطح دواهای مختلف درخون، دارابودن مجهزترین و معیاری‌ترین مرکز همودیالیز در کشور و همچنین دواخانه غنی از دواهای کمیاب و داروهای بیماران خاص ارایه می‌شود.

لابراتوارها

دانشگاه دارای لابراتوارهای مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

 1. لابراتوارهای طبی: 14 لابراتوار در بخش‌های مختلف؛
 2. لابراتوارهای انجنیری: دارای 5 لابراتور برای دانشجویان رشته‌های سیول و برق؛
 3. لابراتورهای کامپیوترساینس: 2 لابراتوار کمپیورت لب و لابراتوار مخصوص SISCO؛
 4. حیوان‌خانه (آزمایشگاه حیوانی)؛
 5. مرکز تحقیقات.

 

 

دانشگاه خاتم النبیین (ص)