تماس با رئیس دانشگاه

برای تماس گرفتن با رییس دانشگاه؛ شما میتوانید از اطلاعات ذیل استفاده نمایید.

آدرس ایمیل: [email protected]
شماره تماس: 0795706666

 

دانشگاه خاتم النبیین (ص)