آمریت امور محصلان

اسم: محمد عقیل
تخلص: محسنی
سال و محل تولد: ۱۳۶۹ غزنی، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۶۷۵۵۴۳۴۳
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم‌شناسی
درجه تحصیلی: ماستر
رتبه علمی: ندارد
موقف سازمانی: آمر امور محصلان
 • ماستری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشکاه خاتم النبیین (ص) ۱۳۹۹٫
 • لیسانس اقتصاد و مدیریت از دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) ۱۳۹۳٫
 • لیسانس ادبیات از پوهنتون تعلیم و تربیه شهید ربانی ۱۳۹۳٫
 • آمر امور محصلان و نماینده‌ی رسمی دانشگاه در وزارت(زمستان ۱۴۰۰ – اکنون).
 • مدیر امور فارغان و نماینده‌ی رسمی دانشگاه در وزارت(۱۳۹۵ – خزان ۱۴۰۰).
 • کارشناسان آموزش دانشکده‌های ده گانه دانشگاه؛
 •  مدیریت فارغ‌التحصیلان؛
 •  مدیریت چاپ و تکثیر؛
 •  مدیریت پذیرش و آرشیف مدارک.

آمریت عمومی امورمحصلان ضمن نظارت بر امورات آموزشی شعبات ولایتی و دریافت گزارشات از آن‌ها فعالیت‌های ذیل را در بخش مرکزی انجام می‌دهد.

 1. ثبت نام و طی مراحل پذیرش پذیرفته شدگان کانکور ورود به دانشگاه براساس مقررات مربوطه؛
 2. تشکیل و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی و پرونده‌ی صحی برای عموم محصلان و پذیرفته شدگان؛
 3. تنظیم و صنف بندی دانشجویان براساس رشته‌ی تحصیلی و با درنظرداشت سال ورود در هماهنگی با آمریت برنامه‌ریزی؛
 4. تخصیص و اعلام کد دانشجویی و صدور کارت برای عموم محصلان؛
 5. اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر سمستر تحصیلی و انجام آن؛
 6. تعیین زمان لازم برای برنامه‌ی حذف و اضافه واحدهای درسی؛
 7. ترتیب حاضری برای تمام صنوف و پیگیری مسایل مربوط به آن؛
 8. ارسال یک نسخه از پرونده‌ی دانشجویان به دانشکده‌ی مربوطه؛
 9. اخذ برنامه‌ی درسی دانشکده قبل از شروع سمستر و ثبت آن در دیتابیس؛
 10. اعلام تقویم تحصیلی سمستروار؛
 11. نظارت بر وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان و اقدام لازم به‌منظور ثبت حضور و غیاب و تهیه‌ی گزارش ماهوار جهت ارائه به کمیته‌ی امتحانات در پایان سمستر؛
 12. گزارش سمستروار وضعیت تحصیلی دانشجویان به دانشکده، به تفکیک مشروطی، کامیابی، ناکامی، انصرافی و اخراجی؛
 13. توظیف دانشجو به گذراندن درس تک زیرنظر دانشکده‌ی مربوطه و ثبت نمره‌ی مضمون مذکور؛
 14. همکاری با دانشکده‌ها جهت برگزاری برنامه‌های فوق‌العاده‌ی آموزشی و تفریحی؛
 15. ترتیب کارنامه‌ی تحصیلی کلی، سالانه و نیم سال براساس گزارش اداره‌ی امور امتحانات و ارائه‌ی آن به دانشجو؛
 16. همکاری و معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به اداره‌ی امور فارغان؛
 17. اقدامات لازم در مورد صدور هرگونه تأییدیه‌ی آموزشی برای محصلان از طرف معاونت علمی- تدریسی؛
 18. مدیریت سیستم دیتابیس و اقدامات لازم به‌منظور حفظ و امنیت اطلاعات موجود در آن؛
 19. همکاری لازم در برگزاری مراسم جشن فارغ‌التحصیلی؛
 20. ارائه‌ی گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت آموزشی دانشجویان به‌طور سمستروار و عنداللزوم؛
 21. همکاری با کمیته‌ی امتحانات در برگزاری امتحانات؛
 22. تهیه و تنظیم جداول اساس، جدول نتایج سمستروار و جداول فراغت دانشجویان و ارسال آن به وزارت تحصیلات؛
 23. نظارت برفعالیت‌های روزمره‌ی بخش‌های متبوع؛
 24. ارتباط دایمی و مستمر با وزارت تحصیلات عالی و ارائه‌ی گزارش‌های آموزشی به وزارت از طریق معاونت علمی- تدرسی؛
 25. اعلام اسامی نفرات رتبه‌های برتر هریک از رشته‌های تحصیلی در هرسال به معاونت علمی جهت معرفی و تقدیر؛
 26. انجام سایر امور مطابق تشخیص و ارجاع معاونت علمی- تدریسی
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص