مدیریت حراست

مشخصات فردی

اسم: عبدالهادی
تخلص: محمدی
سال و محل تولد: 1358 غزنی، افغانستان
شماره تماس: 0744476080
آدرس ایمیل: [email protected]
موقف سازمانی: مدیر حراست

 

تجارب کاری

 • مدت ۱۰ سال به حیث قوماندان امنیتی و حراست دانشگاه خاتم النبیین (ص).

 

شرح وظایف

 • برنامه ریزی، سازماندهی، و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی و امنیتی دانشگاه؛
 • مراقبت از امنیت و نظم عمومی و حفظ انتظامات دانشگاه؛
 • کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه، حمل و نقل اموال و اثاثیه طبق دستور صادره و ثبت آن در دفاتر مربوط و گزارش به مسئولین ذیربط؛
 • بررسی روزانه وضعیت امنیتی محیط داخل و اطراف ساختمان های دانشگاه و کسب اطمینان از عدم وجود عوامل محل آسایش و امنیت در محیط دانشگاه؛
 • گزارش فوری اتفاقات و حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، دوزدی و سایر حوادث به مسئولان و انجام اقدامات احتیاطی اولیه و لازم؛
 • تنظیم وظایف و شیفت کاری نیروهای امنیتی و نظارت بر چگونگی انجام وظایف محوله به آن ها و گزارش به مدیر اداری و منابع بشری؛
 • انجام نیاز سنجی های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی نظامی و انتظامی برای نیرو های تحت امر؛
 • نظارت و کنترل مستمر بر چگونگی کار کرد و فعال و آماده بودن تجهیزات امنیتی دانشگاه؛
 • کنترل و نظارت بر امر ورود و خروج دانشجویان و کسب اطمینان نسب به همراه داشتن کارت شناسایی دارای برچسپ معتبر و به‌روز؛
 • پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز حوادث و مسایل امنیتی و امینی؛
 • هماهنگی با نیرو های پلیس و امنیتی و انجام سایر اقدامات لازم امنیتی در زمان برگزاری جلسات، نشست ها و اجتماعات در فضای دانشگاه؛
 • حفظ و حراست از ساختمانها و تاسیسات دانشگاه و تجهیزات نظامی و انتظامی که در اختیار نیروی های امنیتی قرار می‌گیرد؛
 • شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده اخلال در نظم و امنیت عمومی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذیربط؛
 • راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کننده‌گان؛
 • همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 • رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می‌گیرد.
 • انجام سایر امور ارجاعی در چارچوپ امور محوله.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)