مدیریت حراست

اسم: عبدالهادی
تخلص: محمدی
سال و محل تولد: ۱۳۵۸ غزنی، افغانستان
شماره تماس: ۰۷۴۴۴۷۶۰۸۰
آدرس ایمیل: [email protected]
موقف سازمانی: مدیر حراست
 • مدت ۱۰ سال به حیث قوماندان امنیتی و حراست دانشگاه خاتم النبیین (ص).
 1. برنامه ریزی، سازماندهی، و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی و امنیتی دانشگاه؛
 2. مراقبت از امنیت و نظم عمومی و حفظ انتظامات دانشگاه؛
 3. کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه، حمل و نقل اموال و اثاثیه طبق دستور صادره و ثبت آن در دفاتر مربوط و گزارش به مسئولین ذیربط؛
 4. بررسی روزانه وضعیت امنیتی محیط داخل و اطراف ساختمان های دانشگاه و کسب اطمینان از عدم وجود عوامل محل آسایش و امنیت در محیط دانشگاه؛
 5. گزارش فوری اتفاقات و حوادث غیر مترقبه نظیر آتش سوزی، دوزدی و سایر حوادث به مسئولان و انجام اقدامات احتیاطی اولیه و لازم؛
 6. تنظیم وظایف و شیفت کاری نیروهای امنیتی و نظارت بر چگونگی انجام وظایف محوله به آن ها و گزارش به مدیر اداری و منابع بشری؛
 7. انجام نیاز سنجی های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی نظامی و انتظامی برای نیرو های تحت امر؛
 8. نظارت و کنترل مستمر بر چگونگی کار کرد و فعال و آماده بودن تجهیزات امنیتی دانشگاه؛
 9. کنترل و نظارت بر امر ورود و خروج دانشجویان و کسب اطمینان نسب به همراه داشتن کارت شناسایی دارای برچسپ معتبر و به‌روز؛
 10. پیش بینی لازم به منظور جلوگیری از بروز حوادث و مسایل امنیتی و امینی؛
 11. هماهنگی با نیرو های پلیس و امنیتی و انجام سایر اقدامات لازم امنیتی در زمان برگزاری جلسات، نشست ها و اجتماعات در فضای دانشگاه؛
 12. حفظ و حراست از ساختمانها و تاسیسات دانشگاه و تجهیزات نظامی و انتظامی که در اختیار نیروی های امنیتی قرار می‌گیرد؛
 13. شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده اخلال در نظم و امنیت عمومی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذیربط؛
 14. راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کننده‌گان؛
 15. همکاری در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 16. رعایت امانت و عدم افشای مطالبی که در حین کار در جریان قرار می‌گیرد.
 17. انجام سایر امور ارجاعی در چارچوپ امور محوله.
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص