دستاوردهای دانشگاه

فصلنامه علمی – تحقیقی دانش حقوقی چاپ شد
۱۴۰۲-۱۱-۲۴

فصلنامه علمی - تحقیقی دانش حقوقی سال اول، شماره اول، خزان ۱۴۰۲ دانش حقوق در...

کتاب نظام سیاسی اسلام
۱۴۰۲-۱۰-۱۷

نظام سیاسی اسلام چاپ شد دکتر سید عبدالقیوم سجادی مقدمه موضوع نظام سیاسی اسلام از...

کتاب آمار کاربردی با رویکرد یادگیری ادراکی و تحلیلی
۱۴۰۲-۱۰-۱۷

آمار کاربردی با رویکرد یادگیری ادراکی و تحلیلی چاپ شد نویسنده سید محمدشریف شاکر پیشگفتار...

فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی انجنیری و علوم فنی به نشر رسید
۱۴۰۲-۰۷-۰۸

فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی انجنیری و علوم فنی سال ششم، شماره‌ی پنجم، تابستان 14 عصر...

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، در حوزه علوم انسانی، ویژه فقه و حقوق منتشر شد.
۱۴۰۲-۰۵-۳۱

فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، در حوزه علوم انسانی، ویژه فقه و حقوق...

شماره‌ی چهارم فصلنامه علمی-پژوهشی علوم فنی چاپ شد
۱۴۰۱-۱۱-۲۳

در شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-ترویجی علوم فنی موضوعات مختلف رشته‌های انجنیری و کمپیوترساینس مطرح بحث...

کتاب حقوق بین‌المللی کار نشر شد
۱۴۰۱-۱۱-۲۲

کتاب حقوق بین‌المللی کار اثر دکتر قاسم‌علی صداقت نشر شد. این کتاب دارای 287 صفحه...

دانشگاه خاتم النبیین (ص)