دستاوردهای دانشگاه

نشر سومین مقاله بین‌المللی با امپک فاکتور ۲.۸
۱۴۰۳-۰۴-۰۲

سومین مقاله در سال ۲۰۲۴ از آدرس دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم النبیین (ص) در...

افتخار دیگر از محقق دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)
۱۴۰۳-۰۳-۱۳

دومین مقاله در سال ۲۰۲۴ از آدرس مرکز تحقیقات و دانشکده تکنالوژی طبی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)...

فصلنامه علمی – تحقیقی دانش حقوقی چاپ شد
۱۴۰۲-۱۱-۲۴

فصلنامه علمی - تحقیقی دانش حقوقی سال اول، شماره اول، خزان ۱۴۰۲ دانش حقوق در...

کتاب نظام سیاسی اسلام
۱۴۰۲-۱۰-۱۷

نظام سیاسی اسلام چاپ شد دکتر سید عبدالقیوم سجادی مقدمه موضوع نظام سیاسی اسلام از...

کتاب آمار کاربردی با رویکرد یادگیری ادراکی و تحلیلی
۱۴۰۲-۱۰-۱۷

آمار کاربردی با رویکرد یادگیری ادراکی و تحلیلی چاپ شد نویسنده سید محمدشریف شاکر پیشگفتار...

فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی انجنیری و علوم فنی به نشر رسید
۱۴۰۲-۰۷-۰۸

فصلنامه‌ی علمی – پژوهشی انجنیری و علوم فنی سال ششم، شماره‌ی پنجم، تابستان 14 عصر...

فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، در حوزه علوم انسانی، ویژه فقه و حقوق منتشر شد.
۱۴۰۲-۰۵-۳۱

فصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، در حوزه علوم انسانی، ویژه فقه و حقوق...

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)