شماره‌ی چهارم فصلنامه علمی-پژوهشی علوم فنی چاپ شد

در شماره‌ی چهارم فصلنامه‌ی علمی-ترویجی علوم فنی موضوعات مختلف رشته‌های انجنیری و کمپیوترساینس مطرح بحث شده است. برای آگاهی یافتن از تازه‌های نشرات و اطلاع‌رسانی این آدرس را دنبال کنید:
وبسایت دانشگاه=> انتشارات(کتب، فصلنامه‌های علمی-پژوهشی، فصلنامه‌های علمی-ترویجی، مقالات نشر شده در ژورنال‌های بین‌المللی و مقالات نشر شده در نشریه‌های داخلی)

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم النبیین (ص)