کتاب حقوق بین‌المللی کار نشر شد

کتاب حقوق بین‌المللی کار نشر شد

کتاب حقوق بین‌المللی کار اثر دکتر قاسم‌علی صداقت نشر شد. این کتاب دارای 287 صفحه می‌باشد و در آن حقوق کارگزاران با اتکا به اسناد بین‌المللی بیان شده است. این کتاب برای علاقه‌مندان رشته‌ی حقوق به‌صورت عموم مفید است و برای علاقه‌مندان رشته‌ی حقوق بین‌الملل ممد و موثر است. این کتاب توسط دانشگاه خاتم‌النبیین نشر شده است.

 

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط

عکس جریان کنفرانس