کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید

کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید

کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید. نویسنده‌ی این کتاب دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی دانشگاه خاتم‌النبیین است. روایی و متانت از ویژگی‌های مهم این کتاب است که هر خواننده را به خواندن بیش‌تر و سطر به سطر متقاعد می‌سازد. به بیان ساده، این کتاب به لحاظ محتوایی غنی و متین است. ناشر کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری دانشگاه خاتم‌النبیین است و این کتاب بیش از 350 صفحه دارد و در خزان سال 1401 از چاپ بیرون شد.

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط

عکس جریان کنفرانس