کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید

کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری نشر گردید. نویسنده‌ی این کتاب دکتر عبدالکریم اسکندری معاون علمی دانشگاه خاتم‌النبیین است. روایی و متانت از ویژگی‌های مهم این کتاب است که هر خواننده را به خواندن بیش‌تر و سطر به سطر متقاعد می‌سازد. به بیان ساده، این کتاب به لحاظ محتوایی غنی و متین است. ناشر کتاب بررسی جرم‌شناختی آثار محکومیت کیفری دانشگاه خاتم‌النبیین است و این کتاب بیش از 350 صفحه دارد و در خزان سال 1401 از چاپ بیرون شد.

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم النبیین (ص)