شماره نخست فصلنامه علمی-تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی منتشرشد

تحقیق کاربردی؛ پیش‌نیازتوسعه اجتماعی
تحقیق و توسعه دو مقوله مهم و مرتبط با هم هستند. توسعه و انکشاف اجتماعی از مطالبات مهم جامعه بشری و از اهداف مهم دولت ها نیز می‌باشد. اما تحقیق و تولید دانش به عنوان رهنمای عملی حرکت به سوی توسعه نقش سازنده و مهم را در پروسه توسعه و انکشاف اجتماعی دارد، تحقیق و تولید علم سنگ بنای مدنیت، ترقی و پیشرفت اجتماعی است که رسالت و مسئولیت جامعه علمی و تحقیقی مخصوصاً مراکز اکادمیک در این راستا بیشتر از دیگران ملموس می‌باشد.
دانشگاه خاتم‌النبیین با دانستن این امر مهم و ارزشمند، به تولید و نشرآثار علمی متعدد اهتمام ورزیده و افتخارات بس ارزشمند را برای جامعه علمی و اکادمیک کشور رقم زده است.
این بار با نشر فصلنامه علمی-تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی به این افتخار افزوده است.

 

برای دسترسی به شماره نشر شده این فصلنامه روی لینک زیر کلیک نمایید.

فصلنامه علمی – تحقیقی مطالعات سیاسی و بین‌المللی

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص