سمینار علمی نشست دوحه۳؛ فرصت‌‎ها و چالش‌ها

این سمینار به ابتکار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌‎النبیین(ص) به تاریخ ۲۲ جوزا سال روان به هدف شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های نشست دوحه۳ برگزار گردید.

نخست دکتر محمد جواد محدثی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ضمن عرض خیر مقدم محضر مهمانان و شرکت کنندگان این سمینار، به طرح بحث پرداخته و گفتند که با اینکه در جهان امروزی موضوعات و روندهای بین‌المللی فراوانی وجود دارد اما از آنجایی که افغانستان هنوز در محراق توجه قدرت‌های بزرگ و منطقه قرار دارد. همه طرف‌های جهانی به این باور و نتیجه رسیده‌اند که مسائل افغانستان جز از طرق مسالمت آمیز و همراهی جامعه جهانی قابل حل نیست و درنهایت اینکه مدیریت حل مسایل افغانستان به سازمان ملل متحد سپرده شده لذا خوش‌بینی‌ها وجود دارند که  این نشست بتواند مانع نفوذ سایر کشورها بر افغانستان گردیده و کشورها نتواند اراده خود را در قضایای افغانستان دخیل سازند. از این رهگذر است که اهمیت و ضرورت برگزاری چنین سمینارهای علمی از سوی مراکز علمی جایگاه خود را پیدا می‌نماید.

دکتر محمد اکرم عارفی رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه کاتب و مهمان برنامه با اشاره بر موضوعات مطرح شده در نشست‌های قبلی دوحه( یک و دو )، تحولات ایجاد شده در مباحث و اجندای این نشست‌ها را مورد بررسی قرار داده، و صبحت هایشان را در سه محور، اجندای مطرح شده از سوی سازمان‌ ملل متحد، قدرت‌های بزرگ و منطقه مانندحقوق بشر، حقوق زنان، وضعیت رسانه‌ها، مشکلات اقتصادی، ساختار حکومت همه شمول در افغانستان، مبارزه با تروریزم و مواد مخدر، چالش‌های موجود فراروی ماموریت‎های سازمان ملل‎ و چالش‎های فرا روی بخش خصوصی؛ اجندای مطرح شده از سوی امارت اسلامی افغانستان مانند عدم پذیرش تعین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، واگذاری چوکی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی، رفع تحریم‎‌‌ها، توقیف اعلامیه‎‌‌های ضد امارت اسلامی، جلوگیری از اعمال فشار علیه امارت اسلامی ، عدم همکاری و تشکیل نشست با اپوزیسیون امارت اسلامی و چالش‌ها و فرصت‌های این نشست برای افغانستان پرداخته و بیان داشتند که فرصت های قابل ملاحظه برای این نشست را میتوان موارد چون؛ حل مشکل افغانستان با توافق جمعی کشورها، توافق برحل چندجانبه مشکل افغانستان، پذیرش امارت اسلامی به عنوان گزینه مناسب برای ثبات، رویکرد انسانی و بشری به عنوان رویکرد غالب، توافق جمعی بر سر مبارزه با تروریزم و مواد مخدر و توسعه سیاسی، اقتصادی و امنیتی در همسوی کشورها با امارت اسلامی و چالش‌های عمده این نشست را موارد همچون برداشت سنتی از دولت نزد رهبران امارت اسلامی، تعارض بنیادین در ارزش‎ها، تعارض سیاسی میان قدرت‌های بزرگ در سطح منطقه و جهان و بی اعتمادی میان طرف‎‌‌های گفتگو دانست. در نهایت ایشان این نشست را برای افغانستان حایز اهمیت عنوان نمود.

در قسمت پایانی سمینار دکتر محمد وحید بینش آمر بورد برنامه‌های فوق لیسانس دانشگاه خاتم‌النببین(ص)؛ با بیان اهمیت دیپلوماسی در حل مسایل و اختلافات میان طرف‌ها، بر ارزش و ضرورت آن در نشست دوحه۳، اشاره نمود. ایشان اذعان داشتند که لازمه برقراری یک رابطه سالم و سازنده میان امارت اسلامی و کشورهای دیگر مساله شناسایی رسمی امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی است به این دلیل که در سایه شناسایی رسمی است که کشورها می‌توانند روابط رسمی داشته و به گفتگو عادلانه بپردازند. به باور ایشان مذاکره و گفتگو دارای فرایند حساس بوده و جوهره اصلی دیپلماسی را تشکیل و باید به آن توجه صورت گیرد. ایشان در بخش از سخنانش با اشاره بر آیات کلام الله مجید دیپلماسی و گفتگو را یک اصل در دین اسلام دانسته و مجادله احسن برای به دست آوردن خواسته های حکوت اسلامی ضرورت اساسی و بنیادی است و بر همین اساس است که اشتراک در نشست دوحه برای حل مسالمت آمیز اختلافات دارای ارزش و اهمیت بوده و باید از آن استقبال کرد.
برنامه با پرسش و پاسخ و دعای خیر دکتر عبدالکریم اسکندری، معاونت علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) پایان یافت.

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص