سمینار علمی راهکارهای حفاظت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

دانشکده فقه و حقوق با همکاری دانشکده انجنیری، ریاست تحقیقات و دانشکده حقوق دانشگاه کاتب برگزار می کند:

سمینار علمی راهکارهای حفاظت و جلوگیری از آلودگی محیط زیست

سخنرانان:

  • دکتر علی احمد رضایی رئیس دانشکده فقه و حقوق با موضوع راهکارهای فقهی حفاظت از مخیط زیست؛
  • دکتر ابراهیم رضایی رئیس دانشکده حقوق از دانشگاه کاتب با موضوع راهکارهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست؛
  • انجنیر رجب علی احمدی رئیس دانشکده انجنیری با موضوع بررسی عوامل فنی و تخنیکی جلوگیری از آلودگی محیط زیست؛

زمان:

دوشنبه 1402/8/29 از ساعت 10:00 قبل از ظهر

مکان:

دانشگاه خاتم النبیین (ص)، سالن اجتماعات آکادمسین حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره)

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص