سیمینار علمی هیپاتیت

سیمینار علمی هیپاتیت از طرف ریاست تحقیقات با همکاری مجموعه علوم طبی دانشگاه خاتم النبیین(ص) و دانشگاه کاتب به روز سه‌شنبه مورخ 28 سنبله سال روان برگزار گردید.
▪️برنامه با گردانندگی آقای علی منصور شریفی و قرائت آیات کلام الله مجید توسط یکتن از اشتراک کنندگان و اشتراک اساتید، داکتران و دانشجویان آغاز شد.
▪️در قسمت اول برنامه داکتر حسین سلطان‌فر از اعضای کدر علمی دانشگاه کاتب به عمومیات و میزان شیوع هیپاتیت پرداخته و بعد از تشریح اناتومی کبد و چیستی هیپاتیت بیان داشتند که هیپاتیت از جمله مرض‌های است که از فیصدی بالای همه‌گیری و مصابیت در جهان برخوردار است. ایشان با قدردانی از ریاست تحقیقات و مجموعه علوم طبی دانشگاه خاتم النیین(ص) به سخن شان پایان دادند.
▪️در قسمت دوم برنامه داکتر محمد جواد جواد رییس دانشکده طب معالجوی و کدر علمی دانشگاه خاتم النبیین(ص) بعد از قدردانی و خوش‌آمد گویی اشتراک کنندگان، بیان داشتند که افراد بیمار یک قشر عظیم از جامعه را تشکیل میدهند و نیاز است تا براساس اخلاق طبابت و اصول مسلکی رسیدگی درست به آنها صورت گیرد؛ یکی از مریضی‌های که ممکن است در طول زندگی شغلی داکتران با آنها مواجه شود هیپاتیت است. هیپاتیت انواع مختلف داشته و طریق‌های مختلف برای انتقال آن از فرد مریض به فرد سالم وجود دارد. صحبت های آقای جواد با پرداختن به پیشگیری و تشخیص هیپاتیت ادامه یافت و در نهایت بعد از تشریح و توضیح همه جانبه در این زمینه به پایان رسید.
▪️در قسمت اخیر برنامه داکتر عظیم لطیف مسوول بخش مراقبت های جدی (ICU) در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، ضمن قدردانی از دانشگاه خاتم النبیین(ص) و دست‌اندرکاران برنامه بیان داشتند که برگزاری همچنین سیمینارها سهم عظیم در تولید و گسترش علم دارد. مطابق برنامه ریزی قبلی صحبت‌های ایشان معطوف بر تداوی هیپاتیت هم از نوع دارویی و هم از نوع تداوی غیر دارویی بود.
▪️برنامه با دعای خیر و اخذ عکس دسته جمعی به پایان رسید.

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم النبیین (ص)