جلسه آگاهی‌دهی «سیاست کیفری افغانستان در قبال جرایم فساد اداری» برای کارمندان دانشگاه برگزار شد

این برنامه سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ توسط کمیته مبارزه با فساد اداری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) برای کارمندان دانشگاه برگزار گردید. برنامه با تلاوت آیات نوربخش کلام وحی آغاز و با ارایه جناب آقای دکتر عبدالکریم اسکندری، معاون علمی دانشگاه ادامه یافت. دکتر اسکندری ضمن معرفی کارکرد کمیته مبارزه با فساد اداری و توضیح نحوه دسترسی به کمیته و درج شکایت در آن و نیز طرح سوالاتی در مورد چیستی فساد اداری، مصادیق فساد اداری، قوانین موجود در حوزه فساد اداری در افغانستان و سیاست افغانستان در قبال جرایم فساد اداری، به بیان اهداف این نشست هم‌اندیشی پرداخت. دکتر اسکندری مواردی مانند: آشنایی با تعریف فساد اداری، آشنایی با سیاست تقنینی افغانستان در قبال جرایم فساد اداری و آشنایی با سیاست جزایی افغانستان در قبال این جرایم را از اهداف نشست عنوان کرد.
به گفته دکتر اسکندری، از فساد اداری تعاریف مختلفی ارایه شده است که از این میان سازمان شفافیت بین‌الملل فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی». وی در ادامه به منابع قانونی سیاست تقنینی افغانستان در مورد فساد اداری اشاره کرد و مواردی مانند: “کود جزا، منتشره سال ۱۳۹۶، باب چهارم (جرایم فساد اداری و مالی)”، “قانون حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم فساد اداری، منتشره سال ۱۳۹۷”، “جرایم فساد اداری و تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری، وظایف و صلاحیت‌ها”، “قانون تعدیل برخی مواد قانون مبارزه با فساد اداری، منتشره سال ۱۳۹۷” و “میثاق مبارزه با فساد اداری، منتشره سال ۱۳۹۶” را بر شمرد.
رشوه، اختلاس، سوء استفاده از نفوذ به‌منظور کسب منفعت نا مشروع مادی و معنوی و سوء استفاده از وظیفه مانند: عدم رعایت یا متوقف ساختن اوامر یا احکام مراجع ذی‌صلاح، استنکاف یا ترک وظیفه، تبعیض در ادارات شامل (ملاحظات قومی، نژادی، منطقوی، جنسیتی، سیاسی و عقیدتی) و جرایم مربوط به موظفین تفتیش به‌عنوان مصادیق فساد اداری توضیح داده شد.
جرایم بازرسی، تلاشی غیر قانونی شخص یا لوازم مربوط، افشای غیر قانونی اسرار یا اسناد اداره، تصامیم یا اوامر یا سایر اطلاعات محرم، استخدام کارکن یا سایر موظفین در کار شخصی به داخل وقت رسمی، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر، محو یا شکستاندن مهر، سرقت یا تلف اسناد رسمی و پنهان، افشاء یا باز نمودن مکتوب، پست و پارسل توسط موظف آن به‌عنوان مصادیق فساد اداری مطرح گردید.
هم‌چنین سه نوع مجازات جرایم فساد اداری تحت عناوین “جزای اصلی”؛ شامل: حبس و جزای نقدی، “جزای تکمیلی”؛ شامل: مصاره اموال، نشر حکم و محرومیت از حقوق و امتیازات و “جزای تبعی “که محرومیت از حقوق اجتماعی را در بر دارد به‌عنوان سیاست جزایی افغانستان در قبال مبارزه با فساد اداری طرح و توضیح داده شد و موضوع فساد اداری از نظر مبانی دینی نیز به‌عنوان مطلب پایانی نشست مطرح گردید.

 

گزارش از: محمد رضا سیرت

 

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)