توربین برق بادی محصول کار دانشجویی نصب گردید

توربین تولید برق با استفاده از نیروی باد به‌عنوان پروژه‌ی پایانی دانشجویان رشته‌ی برق بر بام دانشگاه نصب گردید. دانشجویان رشته‌ی برق برای دفاع از فراغت خویش این پروژه را طراحی و نصب کرد. این توربین سه‌شنبه 26 ثور 1402 توسط محصلان فارغ شونده و همکاری عده‌ای از دانشجویان رشته‌ی برق بر بام یکی از تعمیرهای دانشگاه نصب گردید. هدف از نصب این توربین مشاهده‌ی نتیجه‌ی ملموس از موفقیت دانشجویان در اجرای پروژه‌ها از آغاز تا پایان عنوان شده است.

کدگزارش: 164-27-02-1402

افزودن یک نظر

*Please complete all fields correctly

خبرهای مرتبط

دانشگاه خاتم النبیین (ص)