کارگاه استندردهای نقشه‌کشی دریافت شد

کارگاه استندردهای نقشه‌کشی دریافت شد

نخستین جلسه‌ی کارگاه استندردهای نقشه‌کشی دایر شد. این کارگاه دوشنبه 25 ثور 1402 با میزبانی دانشکده‌ی انجنیری و حضور دانشجویان این دانشکده دایر شد. انجنیر احمدی، رییس دانشکده در مورد اهمیت نقشه و استندردهای مورد نیاز آن به ایراد سخن پرداخت.

معرفی برنامه‌ی اوتوکد، مزایای و معایب این برنامه از موضوعاتی بود که انجنیر مهدی محمدی در ادامه‌ی این کارگاه به بررسی گرفته شد. این کارگاه برای سه روز دایر می‌شود و در آن موضوعات مربوط به نقشه‌کشی و معیارهای مورد نیاز به‌صورت نظری و عملی برای دانشجویان تشریح خواهد شد.

کدگزارش: 160-25-02-1402

افزودن یک نظر

* لطفا تمام موارد را به درستی تکمیل کنید

خبرهای مرتبط

عکس جریان کنفرانس