معاونت اداری-مالی

نام و تخلص: علی‌شاه حسنی

سال و محل تولد: 

سمت اداری: معاون ادارای-مالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) و عضو هیأت علمی دیپارتمنت اقتصاد دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی

رتبه‌ی علمی: پوهنمل

تحصیلات: ماستری مدیریت دولتی از موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰

پیشینه‌ی تحصیلی

 • ماستری مدیریت دولتی از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
 • لیسانس مدیریت از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی – ایران ۱۳۸۱- ۱۳۸۶

فعاليت‌هاي علمي و اجرایی

 • استاد و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از بهار ۱۳۹۱؛
 • سرپرست معاون علمی-تدریسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مدت سه ماه، بهار و تابستان 1397؛
 • معاون اداری-مالی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از اول اسد 1397 تا کنون؛
 • آمر برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت دانشگاه از ۱۳۹۰ تا ثور 1397؛
 • رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه خاتم النبیین(ص) از ماه سنبله ۱۳۹۴ حمل 1397؛
 • تدریس مضامین مختلف مدیریتی در سطوح ماستری و لیسانس در دانشگاه‌های خاتم‌النبیین، کاتب، تعلیم و تربیه شهید ربانی، جامعه‌المصطفی، و غرجستان.

آثار علمی

الف) پایان‌نامه‌های دوره‌ی ماستری

 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/ پایان نامه دوره ماستری مدیریت با راهنمایی دکتر عبدالحمید شمس؛
 • نقد و بررسی دیدگاه اقبال لاهوری درباره وحی و تجربه دینی/ پایان نامه دوره ماستری کلام اسلام با راهنمایی دکتر هادی صادقی.
 • The Perspective of Educated and Skilful Afghan Citizens (a survey for SDFO), February-March 2017

ب) مقالات علمی نشر شده                          

 • عوامل موثر بر توسعه یادگیری گروهی/ مجله معرفت شماره ۱۳۶؛
 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی/اسلام و پژوهشهای مدیریتی؛
 • تأثیر فنآوری اطلاعات بر کارکردهای مدیریت منابع انسانی/ فصلنامه تخصصی پویش۱؛
 • موانع اجتماعی و فرهنگی اصلاحات اداری در افغانستان/ فصلنامه تخصصی پویش۲؛
 • پدیده شناسی فساد اداری در افغانستان و راه‌های مبارزه با آن/ فصلنامه تخصصی پویش ۹و۱۰.

ج) مشاوره و راهنمایی

 • مشاوره بیش از 2۰ عنوان پایان‌نامه دوره‌ی ماستری مدیریت؛
 • راهنمایی بیش از 5۰ عنوان مونوگراف دوره‌ی لیسانس رشته‌های اقتصاد و مدیریت.

شرح وظایف و اختیارات

۱- همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به بخش های مختلف دانشگاه؛

۲- مدیریت بخش های مربوط به معاونت شامل مدیریت محاسبه، مدیریت تدارکات و خدمات، ، مدیریت خوابگاه‌ها، مدیریت اداری و مدیریت نگهبانی و حراست؛

۳- ایجاد هماهنگی و نظارت  بر فعالیت‌های اداری مربوط به کلیه شعبات و دفاتر موجود در دانشگاه؛

۴- رسیدگی به امور و اهداف  اجرایی دانشگاه و کیفیت گردش کارها و روش‎های کار در دفاتر، ادارات و شعبات؛

۵- نظارت بر چگونگی و حسن اجرای کلیه دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به اموراداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه؛

۶- تهیه گزارش‎های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف و امور بخش های مختلف؛

۷- شرکت درجلسات مختلف دانشگاه و اظهار نظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب منافع  و حفظ مصالح دانشگاه؛

۸- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالیانه دانشگاه و مدیریت بودجه و امور مالی؛

۹- مدیریت امور استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه طبق مقررات و ضوابط؛

۱۰- همکاری با دیگر بخش ها و شعبه‌های مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۱- نظارت بر امور نگهبانی و انضباطی دانشگاه.

ارزش‌های اساسی(اصول)

 • شفافیت
 • تخصص‌گرایی
 • نظم و دسیپلین

دیدگاه

دانشگاهی با درآمد پایدار از طریق فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و خدمات علمی

مأموریت

مأموریت ما، مدیریت بهینه منابع مالی در راستای تحقق اهداف استراتژیک و متنوع‌سازی منابع درآمدی به منظور پایداری مالی دانشگاه است

اهداف استراتژیک

۱- بستر سازی برای تثبیت جایگاه آموزشی رشته‌های فعال به منظور افزایش عواید؛

۲- مدیریت بهینه مالی در راستای افزایش عواید و منطقی سازی هزینه­­‌ها؛

۳- سیستم سازی و شفافیت در امور اداری و مالی؛

۴- مدیریت سرمایه گذاری و خلق اعتبار مالی به منظور تامین مالی، افزایش پس انداز و سرمایه گذاری های مشترک؛

۵- بستر سازی برای توسعه فضای فیزیکی دانشگاه.