همکار کتابخانه

مشخصات فردی

اسم: سید مهدی
تخلص: اصغری
سال و محل تولد: 1364 کابل، افغانستان
شماره تماس: 0783777832
آدرس ایمیل: [email protected]
رشته تحصیلی: بانکداری اسلامی
درجه تحصیلی: ماستر
موقف سازمانی: همکار کتابخانه

 

تحصیلات

 • لسیانس اقتصاد از دانشگاه خاتم النبیین (ص) 1392.
 • فوق لیسانس بانکداری اسلامی از دانشگاه تهران 1396.

 

تجارب کاری

 • مدرس در دانشگاه خاتم النبیین(ص) 1396 – اکنون.
 • مدرس در دانشگاه جامعه المصطفی (ص) 1400 – اکنون.
 • مدرس در پوهنتون استقلال 1396 – اکنون.
 • مدرس در پوهنتون دنیا 1396 – اکنون.
 • رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه سراج 1399 – 1400.
 • مدرس در دانشگاه غرجستان 1397 – اکنون.
 • مدرس در دانشگاه گوهرشاد 1397 – اکنون.
 • رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه ابوریحان 1395 – 1397.

 

شرح وظایف

 1. داد و ستد کتاب‌های امانتی به صورت روزمره؛
 2. لیست کردن کتب مورد نیاز؛
 3. مرتب کردن کتب در آخر روز؛
 4. ثبت و لیبل کاری کتب ثبت ناشده؛
 5. ثبت و لیبل کاری پایان نامه‌ها؛
 6. نظارت سالن مطالعه؛
 7. ثبت معلومات کتب و افرادی که تازه ثبت نام کتابخانه می‌شوند؛
 8. ترمیم کتب تخریب شده؛
 9. پی‌گیری دیر کرد کتب امانتی نزد؛
 10. مدیریت واداره نظم داخلی و ارائه‌ی  خدمات کتابخانه‌ای به دانشجویان؛
 11. ثبت وآرشیف نمودن سی دی های دانشجویان مقطع لیسانس
 12. شناسایی نیازمندی ها وکمبودی‌های کتابخانه؛
 13. حفظ ومراقبت از کتابخانه‌، کتابها  ومنابع علمی؛
 14. صدور وامضای اسناد مربوط به کتابخانه؛
 15. نظم دادن کتب و قراردادن آن در جای خود؛
 16. تهیه پیش‌نویس نامه‌ها، اسناد  و گزارشات مطابق ضرورت و طبق هدایت مدیر کتابخانه؛
 17. سایر وظایف محول شده از سوی آمر مافوق مطابق بست و لایحه وظایف.
دانشگاه خاتم النبیین (ص)