مسؤول حفظ و مراقبت

مسوول اداره

نام و تخلص: عارف رضایی

شماره تلفن: 0773479990

آدرس ایمیل: [email protected]

درجه تحصیل: دانشجوی لیسانس

رشته تحصیلی: کمپیوتر ساینس؛ انجنیری نرم افزار

سابقه‌ی کاری:

  • به مدت ۵ سال؛ به حیث مسوول فنی و حفظ و مراقبت دانشگاه خاتم النبیین (ص)؛

 

شرح وظایف:

دانشگاه خاتم النبیین (ص)