دانشکده علوم سیاسی

دانشکده علوم سیاسی، دومین دانشکده‌ی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) است که در سال ۱۳۸۸، فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر برنامه‌های آموزشی این دانشکده در دو مقطع لیسانس و فوق لیسانس ارایه می‌گردد. این دانشکده بیش از ده دوره فراغت در دوره لیسانس و شش دوره فراغت از دوره ماستری را در کار نامه خود دارد. در حال حاضر دیپارتمنت روابط بین‌الملل از جمله دیپارتمنت‌های فعال این دانشکده است و با برخورداری از اساتید برجسته روابط بین‌الملل جایگاه بلندی را در کشور به خود اختصاص داده است. این دیپارتمنت، افزون بر بهره‌گیری از تدریس و همکاری علمی استادان قراردادی، دارای اعضای هیأت علمی دایمی با برخورداری از رتبه‌های علمی بلند و درجه تحصیلی دکتری می‌باشد.

دانشکده  علوم سیاسی با برخورداری از اساتید توانمند و اعضای هیأت علمی تمام وقت، در عرصه انجام تحقیقات علمی نیز دارای دستاوردهای ارزشمندی بوده است. تدوین چندین عنوان کتاب درسی و کمک درسی، انجام چندین پروژه تحقیقاتی، چاب و نشر فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی، برگزاری سمینارهای علمی در موضوعات مختلف علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، چاب چندین شماره فصلنامه علمی دانشجویی از جمله دستاوردهای ارزشمند این دانشکده است.

 

فایل های قابل مشاهده و دانلود برای مطالعه بیشتر

شماره عنوان فایل نوع فایل دانلود فایل
1 کتلاک علوم سیاسی PDF کلیک نمایید!

1- مشخصات

اسم: محمد جواد

تخلص: محدثی (موسوی)

سال و محل تولد: 1362 غزنی، افغانستان

شماره تماس: 0798087979

آدرس ایمیل: [email protected]

رشته تحصیلی: روابط بین‌الملل

درجه تحصیلی: دانشجوی دکتری

رتبه علمی: پوهنمل

2- تحصیلات

 • دانشجوی دکتری در رشته ‌ی روابط بین الملل در کشور هندوستان.
 • ماستر روابط بین الملل از دانشکاه تهران و لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه المصطفی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸؛

3- آثار علمی

الف) کتب

 • منازعات افغانستان و پاکستان از پیدایی و رشد طالبان تا پروسه صلح

ب) مقالات

 • اختلافات سیاسی اقتصادی افغانستان و پاکستان و پیدایی و رشد طالبان؛
 • نقش نخبگان در تحولات سیاسی – اجتماعی افغانستان ( ۲۰۰۱-۲۰۰۹ )؛
 • تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان و سر برآوردن القاعده؛
 • استراتژی تروریسم امنیت دولت و امنیت فردی؛
 • بررسی جهانی شدن دموکراسی وتأثیر آن برامنیت بین الملل؛
 • بررسی نقش کارکردی رسانه ها درامنیت ملی و عمومی؛
 • افراط گرایی فرقه ای در پاکستان با رویکرد ملی – منطقه ای؛
 • ضعف ساختاری دولت- ملت سازی در افغانستان؛
 • سرانجام حضور ناتو در افغانستان برقراری امنیت و یاگسترش نا امنی و تروریسم؛
 • چالش های فراروی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان؛
 • چارچوب تئوریک، ساختار گرای و پسا سا ختار گرای؛
 • بررسی نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار؛
 • تحولات جدید خاورمیانه چالش های درون ساختاری و فرایندهای امنیتی؛
 • نقش نخبگان در روند شکل گیری پارلمان و حکومت داری در افغانستان؛
 • چندین مقاله ای توصیفی- تحلیلی دیگر.

4- فعالیت‌ها و تجارب کاری

 • عضو انجمن دانشجویان دانشگاه خارجی دانشگاه تهران و فعال فرهنگی؛(۱۳۸۸- ۱۳۹۰)
 • رئیس دانشکده علوم سیاسی و حقوق در شعبه غزنی دانشگاه خاتم‌النبیین؛ (۱۳۹۱-۱۳۹۴)
 • آمریت فرهنگی شعبه غزنی دانشگاه خاتم‌النبیین؛(۱۳۹۱-۱۹۲)
 • رئیس دانشکده روابط بین الملل پوهنتون دنیا و یومف سوئیس؛ (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
 • چهار سال آمردیپارتمنت روابط بین الملل؛(۱۳۹۵- ۱۳۹۹)
 • رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین. (اکنون).

 

5- شرح وظایف

 1. نمایندگی مناسب از دانشکده در سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی؛
 2. طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 3. ارایه مشوره نیک به معاونت علمی جهت بهبود وضعیت آموزشی، اداری و اجرایی؛
 4. نظارت از تطبیق احکام قانون، مقرره، لوایح و فیصله های شورای علمی دانشکده و شوراهای دانشگاه؛
 5. برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 6. نظارت برفعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت‌ها؛
 7. نظارت بر فرایند تحقیق پایانی مقطع لیسانس و پایان نامه ماستری؛
 8. نظارت از بازبینی نصاب تحصیلی و ارسال آن به کمیته اصلی دانشگاه؛
 9. برقراری ارتباطات علمی، تحقیقاتی و ارتقای ظرفیت با نهاد های علمی معتبر بیرونی؛
 10. تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 11. تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه؛
 12. نظارت از کلیه برنامه های کمیته‌های فرعی دانشکده؛
 13. جمع آوری گزارش کمیته‌های دانشکده و توحیدآن؛
 14. بررسی گزارش فعالیت کمیته‌ها و دیپارتمنت‌ها و ارایه راه حل دقیق در صورت نیاز؛
 15. تدوین و اجرای پلان پنج ساله دانشکده؛
 16. دریافت گزارش ماهوار از دیپارتمنت‌های مربوطه از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادرعلمی؛
 17. طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 18. پیشبرد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 19. ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت‌ها؛
 20. شرکت در جلسات موظفی و سایر جلسات بیرون از دانشگاه در صورت نیاز و به دستور معاون علمی؛
 21. ارایه بازخورد به مسول دیپارتمنت مربوطه؛
 22. نظارت از به روز رسانی کریکولم ها مطابق نیاز جامعه و پیشنهاد تغییر آن در صورت نیاز؛
 23. ارایه گزارش جامع سمستر وار و سالانه از کلیه فعالیت های دانشکده به معاونت علمی؛
 24. انجام برنامه نظارت سالانه دانشکده و ارسال به موقع آن به معاونت علمی؛
 25. سایر وظایف قانونی که از طرف مرجع مافوق به وی سپرده می‌شود.

چشم انداز

چشم‌انداز با توجه به نظرخواهی از اعضای دانشکده، آینده مطلوب دانشکده چنین پیش بینی گردیده است: کسب موقعیت برتردر عرصه ای دانش سیاسی و روابط بین الملل در سطح کشور.

ماموریت

1. بیانه‌ی مأموریت:  سهم فعال در تولید و ترویج دانش سیاسی و روابط بین الملل و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص

2. اجزای بیانیه مأموریت

 • متعهد و متخصص: با عنایت به رعایت اخلاق و مقررات گوناگون کوشش متعهدانه و متخصصانه صورت خواهد گرفت.
 • سهم درتولید دانش و ارزش‌های سیاسی: با برنامه ریزی علمی و اداری در راستای حل مشکلات کشور انجام خواهد شد.
 • تربیت نیروی انسانی: فراهم سازی بخش از نیروی علمی – ا داری به منظور تأمین منابع انسانی مورد نیاز کشور.

 

محدوده آرمانی دانشکده:

محدوه‌‌های آرمانی نشانگر آینده، چارچوب و اصول فعالیت و فلسفه وجودی دانشکده است که در سه مساله اصلی «مأموریت«، «ارزش‌ها» و «چشم‌انداز» تبلوریافته است، علاوه بر آن ارزش‌های مدنظر وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

اساتید کدر علمی دانشکده علوم سیاسی
شماره نام و تخلص رشته تحصیلی درجه تحصیلی رتبه علمی
1 سید عبدالقیوم سجادی روابط بین‌الملل دکتری پوهاند
2 محمد وحید بینش اندیشه سیاسی دکتری پوهاند
3 محمد جواد موسوی (محدثی) روابط بین‌الملل دانشجوی دکتری پوهنمل
4 سید طاهر عرفانی روابط بین‌الملل دکتری پوهنمل
5 محمد زکی کریمی سیاستگذاری عمومی دکتری پوهنمل
6 رمضانعلی فصاحت روابط بین‌الملل ماستری پوهنمل

اعضای هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی

1- مشخصات

اسم: سید عبدالقیوم 

تخلص: سجادی

سال و محل تولد: 1348 غزنی، افغانستان

شماره تماس: ۰۷۹۵۷۰۶۶۶۶

آدرس ایمیل: [email protected]

رشته تحصیلی: روابط بین‌الملل

درجه تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: پوهاند

موقف اداری: رئیس دانشگاه خاتم النبیین (ص)

2- تحصیلات

3- فعالیت های اجرایی

 • عضو لویه جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ و عضو کمیته حل اختلاف این شورا
 • عضو کادر علمی دانشگاه مفید کشور ایران
 • عضو کادر علمی و رییس دانشگاه خاتم النبیین افغانستان
 • عضو موسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان
 • عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه در دو دوره کاری
 • نماینده ولسی جرگه شورای ملی در دوره پانزدهم و شانزدهم به نمایندگی از مردم عزتمند ولایت غزنی.
 • عضو باز نگری مفردات و متون درسی ثقافت اسلامی در وزارت تحصیلات عالی.
 • موسس لیسه خصوصی نور غزنه( این لیسه در مرکز غزنی در سال ۱۳۸۶ ایجاد گردید و تا کنون بیش از ۳۳۰۰ متعلم را تحت پوشش دارد.)

4- آثار و فعالیت علمی

سابقه کاری: ۱۵ سال تدریس در پوهنتون های داخل و خارجی در رشته جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل. ۱۰ سال سابقه کاری در رهبری تحصیلات عالی بعنوان رییس پوهنتون خاتم النبیین افغانستان. طی این مدت کارهای تحقیقاتی ذیل انجام یافته است.

 • بیش از دهها مقاله علمی و تحقیقی در مورد مسایل بین المللی، منطقه ای، سیاست خارجی، دیپلماسی، اندیشه سیاسی اسلام، مسایل سیاسی و حقوقی.
 • هشت عنوان کتاب چاب شده در زمینه های یاد شده، که برخی از این کتاب ها در دانشگاه های داخلی و خارجی به عنوان کتاب درسی و ممد درسی مورد استفاده دانشجویان و صاحب نظران قرار دارد.
 • کتاب جامعه شناسی سیاسی افغانستان که تا کنون سه بار چاب گردیده
 • کتاب در افغانستان و جهانی شدن( متن درسی پوهنتون) برگزیده جشنواره علمی محمود طرزی که از سوی وزارت خارجه افغانستان برگزارشد. سال ۱۳۹۰
 • گفتمان اسلام سیاسی و جهانی شدن در افغانستان پساطالبان( برگزیده جشنواره کتاب بلخ در کشور ایران، سال ۱۳۹۲)
 • دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام ( در دانشگاه های کشور ایران و پوهنتون های افغانستان تدریس می‌شود و مورد استفاده اساتید و دانشجویان است)
 • مبانی تیوریک احزاب سیاسی در اسلام ( برگزیده کتاب جشنواره دین پژوهان در کشور ایران و حایز رتبه اول علمی و اخذ جایزه علمی برتر. سال ۱۳۸۴)
 • پارلمان، قانونگذاری، نظارت و نمایندگی . تا کنون دو بار چاب شده است.
 • شیوه های تعمیق بنیش سیاسی در منابع دینی
 • سیاست خارجی افغانستان از امیر دوست محمد خان تا دوره نوسازی(حال حاضر) این کتاب آماده چاب و در دست اقدام است و به عنوان متن درسی پوهنتون تهیه گردیده است.
 • مبانی فقهی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام( این کتاب به بررسی مسایل مدرن و جدید سیاست و حکومت، فعالیت حزبی، دمکراسی و انتخابات از منظر اندیشه اسلامی به بحث می پردازد.)

با توجه به فعالیت های علمی یاد شده نویسنده به دریافت مدال عالی علمی از سوی رییس جمهور کرزی موفق گردید. علاوه بر موارد یاد شده  می توان به حضور علمی و موثر در کانفرانس های بین المللی اشاره کرد.

اشتراک در کانفرانس های علمی بین المللی و ارایه مقاله علمی، در موضوعات سیاسی، حقوقی، بین المللی و مسایل منطقه ای از دیگر بخش فعالیت های علمی و اکادمیک می باشد. حضور در بیش از پنج کانفرانس علمی با ارایه مقاله علمی، حضور در ده ها کانفرانس بین المللی و ملی برای سخنرانی علمی، حضور در نقد و بررسی کتب و اثار صاحب نظران و نویسندگان.

ده سال ریاست  پوهنتون خصوصی خاتم النبین فرصت ارزشمندی بود که نویسنده را با تجربیات تازه و فنون و مهارت های مدیریت آموزشی در عرصه تحصیلات عالی آشنا ساخت. دانشگاه خاتم النبین در حال حاضر بیش از پنج هزار دانشجو را در یازده رشته تحصیلی و در دو مقطع لیسانس و ماستری تحت برنامه دارد. این پوهنتون در سال جاری از میان پوهنتون های مختلف در اولین برنامه ارزیابی علمی و تضمین کیفیت وزارت محترم تحصیلات عالی پس از پوهنتون امریکایی در رتبه دوم قرار گرفت که در واقع در میان پوهنتون های افغانستان حایز رتبه اول گردید. این مرکز علمی تا کنون بیش از پانصد محصل را در دوره لیسانس و حدود صد نفر در دوره ماستری حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، روابط بین الملل، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت، کامپیوتر ساینس، انجنیری، تکنالوژی طبی، و رشته علوم قران وحدیث فارغ نموده است.

5- در عرصه تحصیلات عالی

 • رهبری و اداره پوهنتون خصوصی خاتم النبیین برای مدت ده سال از آغاز تاسیس تا کنون؛
 • تهیه و تنظیم سر فصل ها و کریکولم درسی مطابق با استاندارد های منطقه و جهان؛
 • شرکت در جلسات تنظیم و اصلاح مفردات دروس ثقافت اسلامی در وزارت تحصیلات عالی؛
 • مشارکت در برنامه های مختلف علمی و مشورتی وزارت تحصیلات عالی؛
 • تهیه و تنظیم طرح باز سازی و نوسازی وزارت تحصیلات عالی متناسب با شرایط زمانه و نیازهای ملی افغانستان؛
 • تدریس دروس جامعه شناسی سیاسی، دیپلماسی، روابط بین الملل، روش تحقیق، سیاست و حکومت، اسلام و دمکراسی، سیاست خارجی در دو عرصه تیوریک و تطبیقی؛
 • تهیه کتاب و منابع درسی برای رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل؛
 • برگزاری سمینار بررسی فرصت ها و چالش های تحصیلات عالی در افغانستان.

.

1- مشخصات

اسم: محمد وحید

تخلص: بینش

سال و محل تولد:

شماره تماس: ۰۷۷۸۹۰۳۰۵۳

آدرس ایمیل: [email protected]

رشته تحصیلی: اندیشه سیاسی

درجه تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: پوهاند

موقف اداری: آمر بورد ماستری

2- تحصیلات

 • دکتری از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی در سال ۱۳۸۴ – عنوان تزس دکتری “ناسازگاری مؤلفه های اندیشه سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر”
 • ماستر در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۶

3- فعالیت ها و تجربیات کاری

 • مشاور کمیته اجتماعی و حقوقی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۴
 • مشاور کمیته آموزشی – علمی (کمیته بروسیه) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران؛ ۱۳۷۹-۱۳۷۶
 • نماینده منتخب مهاجرین ایران در لویه جرگه قانون اساسی؛ ۱۳۸۲
 • رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان؛ ۱۳۸۳ …
 • عضو اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان در ایران

4- آثار علمی

الف) کتب

 • شیعیان افغانستان در یک دهه گذشته؛ ۱۳۹۲
 • افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی؛ ۱۳۸۸
 • جنبش پرشتاب طالبان؛ ۱۳۸۰

ب) مقالات

 • طالبان، دیدگاه ها و عملکردها
 • اسلام و دموکراسی
 • مبانی وحدت در قانون اساسی افغانستان
 • مشارکت سیاسی
 • جنبش مشروطیت در افغانستان
 • انتخابات مشارکت سیاسی و مشروعیت

.

1- مشخصات

اسم: محمد جواد

تخلص: محدثی (موسوی)

سال و محل تولد: 

شماره تماس: 0۷۹۸۰۸۷۹۷۹

آدرس ایمیل: [email protected]

رشته تحصیلی: روابط بین‌الملل

درجه تحصیلی: دانشجوی دکتری

رتبه علمی: پوهنمل

موقف اداری: رئیس دانشکده علوم سیاسی

2- تحصیلات

 • دانشجوی دکتری در رشته ‌ی روابط بین الملل در کشور هندوستان.
 • ماستر روابط بین الملل از دانشکاه تهران و لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه المصطفی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸؛

3- آثار علمی

الف) کتب

 • منازعات افغانستان و پاکستان از پیدایی و رشد طالبان تا پروسه صلح
 • منازعات سیاسی اقتصادی افغانستان و پاکستان وپیدایی و رشد طالبان.

ب) مقالات

 • اختلافات سیاسی اقتصادی افغانستان و پاکستان و پیدایی و رشد طالبان؛
 • نقش نخبگان در تحولات سیاسی – اجتماعی افغانستان ( ۲۰۰۱-۲۰۰۹ )؛
 • تجاوز نیروهای شوروی به افغانستان و سر برآوردن القاعده؛
 • استراتژی تروریسم امنیت دولت و امنیت فردی؛
 • بررسی جهانی شدن دموکراسی وتأثیر آن برامنیت بین الملل؛
 • بررسی نقش کارکردی رسانه ها درامنیت ملی و عمومی؛
 • افراط گرایی فرقه ای در پاکستان با رویکرد ملی – منطقه ای؛
 • ضعف ساختاری دولت- ملت سازی در افغانستان؛
 • سرانجام حضور ناتو در افغانستان برقراری امنیت و یاگسترش نا امنی و تروریسم؛
 • چالش های فراروی ناتو در برقراری امنیت در افغانستان؛
 • چارچوب تئوریک، ساختار گرای و پسا سا ختار گرای؛
 • بررسی نقش رسانه ها در ایجاد همگرایی ملی و امنیت پایدار؛
 • تحولات جدید خاورمیانه چالش های درون ساختاری و فرایندهای امنیتی؛
 • نقش نخبگان در روند شکل گیری پارلمان و حکومت داری در افغانستان؛
 • چندین مقاله ای توصیفی- تحلیلی دیگر.

4- فعالیت‌ها و تجارب کاری

 • عضو انجمن دانشجویان دانشگاه خارجی دانشگاه تهران و فعال فرهنگی؛(۱۳۸۸- ۱۳۹۰)
 • رئیس دانشکده علوم سیاسی و حقوق در شعبه غزنی دانشگاه خاتم‌النبیین؛ (۱۳۹۱-۱۳۹۴)
 • آمریت فرهنگی شعبه غزنی دانشگاه خاتم‌النبیین؛(۱۳۹۱-۱۹۲)
 • رئیس دانشکده روابط بین الملل پوهنتون دنیا و یومف سوئیس؛ (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
 • چهار سال آمردیپارتمنت روابط بین الملل؛(۱۳۹۵- ۱۳۹۹)
 • رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین. (اکنون).

1- مشخصات

اسم: سید طاهر

تخلص: عرفانی

سال و محل تولد:

شماره تماس: 0781800010

آدرس ایمیل:

رشته تحصیلی: روابط بین‌الملل

درجه تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: پوهنمل

موقف اداری: 

2- تحصیلات

 • دکتری در حال نوشتن تیزس: رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران
 • ماستری: روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 •  لیسانس علوم سیاسی از موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

3- فعالیت های علمی

 • تدریس رشته علوم سیاسی سه سال در هرات موسسه تحصیلات عالی خواجه عبد الله انصاری
 • تدریس رشته علوم سیاسی سه سال در دانشگاه خاتم النبیین (ص) غزنی
 • تدریس رشته علوم سیاسی لیسانس و ماستری مدت دو سال در دانشگاه خاتم النببین(ص)
 • تدریس زبان انگلیسی به مدت دو سال در جامعه المصطفی العالمیه قم
 • تدریس دروس ماستری علوم سیاسی دانشگاه پیام نور کابل

4- فعالیت های پژوهشی

 • ترجمه کتاب جهانی شدن و تروریسم از انگلسیی به فارسی سال چاپ ۱۳۹۲
 • ترجمه کتاب جهان شدن و امنیت انسان از انگلیسی به فارسی در حال چاپ
 • ترجمه مقاله گفتمان سیاسی سازمان کنفرانس اسلامی چاپ شده در مجله کوثر
 • مقاله تحریم اقتصادی؛ سلاح سیاست بین الملل چاپ شده در اندیشه خاتم
 • مقاله نگاه مقایسه ای به دیپلماسی در غرب و اسلام چاپ شده در اندیشه خاتم

5- فعالیت های اجرایی

 • ریاست دانشکده علوم سیاسی در موسسه تحصیلات عالی خواجه عبدالله انصاری سه سال
 • مدیریت مدرسه محمد امین (ص) در قم مدت چهار سال.

.

اسم: رمضان علی

تخلص: فصاحت

سال و محل تولد:

شماره تماس:

آدرس ایمیل:

رشته تحصیلی: روابط بین‌الملل

درجه تحصیلی: ماستری

رتبه علمی: پوهنمل

موقف اداری:

2- تحصیلات

3- آثار علمی

 • بی ثباتی و فساد سیاسی در افغانستان؛ فصلنامه پویش؛ ۱۳۹۴

4- فعالیت ها و تجربیات کاری

 • رئیس پشین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)؛
 • آمریت فرهنگی دانشگاه خاتم النبیین (ص)

.

اسم: محمد زکی

تخلص: کریمی

سال و محل تولد:

شماره تماس:

آدرس ایمیل:

رشته تحصیلی: سیاستگذاری عمومی

درجه تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: پوهنمل

موقف اداری:

2- تحصیلات

3- آثار علمی

 • بی ثباتی و فساد سیاسی در افغانستان؛ فصلنامه پویش؛ ۱۳۹۴

4- فعالیت ها و تجربیات کاری

 • رئیس (قبلی) دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)؛
 • عضو انجمن مطالعات سیاسی؛
 • سرپرست گروه کاری برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری در ایران.

1- مشخصات

اسم: سید طاهر

تخلص: عرفانی

سال و محل تولد:

شماره تماس: 0781800010

آدرس ایمیل:

رشته تحصیلی: روابط بین‌الملل

درجه تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: پوهنمل

2- تحصیلات

 • دکتری در حال نوشتن تیزس: رشته روابط بین الملل دانشگاه تهران
 • ماستری: روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 •  لیسانس علوم سیاسی از موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 

3- تجارب کاری

4- شرح وظایف

 1. برنامه ریزی، برگزاری و ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 2. نظارت بر تطبیق مفردات درسی مضامین (نظری و عملی) و ارائه گزارش سمستروار به دانشکده؛
 3. برنامه ریزی، مدیریت و نظارت از کلیه فرآیند آموزشی، اداری و اجرایی دیپارتمنت؛
 4. تهیه کلیه پلان ها و برنامه ریزی های مورد نیاز در آغاز سمستر و سال تحصیلی؛
 5. ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 6. پیگیری نیازمندی های دیپارتمنت؛
 7. مشوره به رئیس دانشکده جهت بهبود وضعیت آموزشی و اداری دانشکده؛
 8. نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرآیند آموزش (انتخاب واحد، حضور در کلاس ها، امتحانات، مونوگراف ها و امور فارغ التحصیلی)؛
 9. تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن شمار از اعضای علمی دیپارتمنت که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 10. تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان بطور سمستروار؛
 11. پیشنهاد برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله نویسی و امثال آن، و نگهداری اسناد آن ها؛
 12. شناسایی و پیگیری نیازمندی های آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 13. انجام و تهیه گزارش ارزیابی از کیفیت تدریس مطابق طرز العمل مربوطه؛
 14. مدیریت فرآیند تحقیق پایانی مقطع لیسانس و پایان نامه های ماستری (انتخاب موضوع، توزیع، تعیین اسناد راهنما و داور)؛
 15. همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده؛
 16. برگزاری جلسات ارتقای کیفیت در سطح دیپارتمنت و ثبت گزارش مصوبات آن؛
 17. تهیه و ارائه گزارش سمستروار و سالانه از کلیه فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 18. تهیه گزارش های نظارت سالانه و مرور دوره‌ی برنامه علمی مربوطه در همکاری با پنل؛
 19. شرکت در جلسات مؤظفی و در صورت نیاز بیرون از دانشگاه با دستور رئیس دانشکده؛
 20. پیگیری کلیه امور آموزشی اساتید قرار دادی؛
 21. بررسی، نیاز سنجی و پیشنهاد استخدام هیئت علمی و طی مراحل قانونی آن؛
 22. سایر وظایف قانونی که به وی سپرده می شود.

 

 

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل

دانشکده علوم سیاسی دانشگاه خاتم النبیین (ص) صرف دارای یک دیپارتمنت «روابط بین الملل» می باشد

 

در مورد دیپارتمنت

علوم سیاسی یکی از جذاب‌ترین رشته‌های اکادمیک در حوزه‌ی علوم انسانی است. این رشته از آنجا که با مدیریت کلان جامعه و توزیع قدرت و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های گوناگون در سطح ملی و بین‌المللی همراه است، تیزهوش‌ترین و با انگیزه‌ترین دانشجویان را به خود جذب می‌نماید. علاقمندی به علوم سیاسی در اکثر کشورها، هم به دلیل ماهیت علمی و هم به دلیل اعتبار جهانی و پرستیژ اجتماعی آن رو به افزایش است.
با توجه به این مهم، بی مورد نیست که در برخی از کشورها، با توجه به نوع حکومت و ماهیت نظام‌های سیاسی، این حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی، تاب و تحمّل رشد و گسترش این رشته‌ی علمی را نداشته و یا این‌که دروازه‌های ورود به این رشته‌ را، تنگ و محدود و حتا مسدود نمایند.
همچنین در اهمیت سیاست و رشته‌ی علوم سیاسی، میشل فوکو اندیشمند فرانسوی معتقد بود که هر علم، تمدن، فرهنگ، مدیریت و قانون از سیاست آغاز می‌شود و هرگاه سیاست و نظم سیاسی شکل گیرد، علم و تمدن و فرهنگ و قانون و مدیریت متناسب خود را نیز به وجود خواهد آورد. با توجه به چنین اهمیتی در سیاست است که نیاز به علم سیاست و دانش سیاسی در افغانستان، در راستای پرورش و تربیت شهروندان پویا و فعال، آگاه و مدنی و جامعه‌ی قانونمند ضرورت می‌یابد.
دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در سال۱۳۸۸، با مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان(حکم شماره: ۳۱۸۸/ ۲۵۸۲ ـ مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۸۸) به‌عنوان یک دیپارتمنت در دانشکده‌ی علوم سیاسی و حقوق (سال ۱۳۸۷) تأسیس گردید. . دیپارتمنت علوم سیاسی این دانشکده در سال ۱۳۸۸ اقدام به جذب محصل نمود و تا کنون چندین دوره فارغ التحصیل این رشته را به جامعه‌ی علمی کشور تقدیم نموده است.
با توجه به علاقه‌مندی و ظرفیت بالای این رشته، به زودترین وقت رشته‌ی روابط بین‌الملل در مقطع ماستری نیز در این دیپارتمنت ایجاد گردید. برنامه‌های آموزشی این دیپارتمنت در سطح لیسانس در تایم‌های روزانه، نیم‌روزی و شبانه، در رشته‌‌ی اصلی علوم سیاسی در دو مقطع لیسانس علوم سیاسی و ماستری روابط بین‌الملل فعالیت دارد.

چشم انداز

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین‌الملل می‌خواهد با کسب جایگاه برتر علمی در زمینه‌ی تحصیلات عالی و بومی‌سازی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به‌عنوان یکی از معتبرترین دیپارتمنت‌ها در سطح دیپارتمنت‌های مشابه شناخته شود.

مأموریت

دیپارتمنت علوم سیاسی و رابط بین‌الملل زمینه‌ی تحصیل برای جوانان کشور را فراهم می‌سازد تا از این طریق به اهداف علمی و تخصصی خویش دست یافته، آموزش و مهارت‌های مورد نیاز را کسب نمایند، تا بتوانند مصدر خدمت در جامعه گردند.

کردیت های درسی دانشکده علوم سیاسی

1- مقطع لیسانس

دوره لیسانس رشته ای علوم سیاسی و روابط بین الملل در هشت سمستر تحصیلی و 16 هفته ای درسی ارائه می گردد در این رشته مجموعا 83ز مضمون که شامل 19 مضمون اساسی ، 44 مضمون تخصصی، 17 مضمون اختیاری و پوهنتون شمول و 3 مضمون کار عملی می باشد طی 146 کریدت، مطابق جدول سمستر وار ذیل تدریس می گردد.

2- مقطع ماستری

کریدت‌ درسی، واحد درسی تشکیل‌دهنده‌ی نصاب دوره‌ی تحصیلی/ ماستری است که با تفکیک سمستر و ساعات درسی برای هر مضمون تعیین شده و میان چهل تا چهل و هشت واحد در دوره‌ی ماستری می‌باشد. در برنامه‌ی فوق لیسانس پوهنتون خاتم‌النبیین(ص)، چهل کریدت برای یک دوره‌ی تحصیلی، تعیین شده است، و هر دو کریدت در 32 ساعت (16 جلسه‌ی درسی به شمول یک جلسه امتحانی)، تدریس می‌شود.

اشاره به تعداد و عناوین کریدت‌های برنامه‌ی فوق لیسانس (ماستری) روابط بین‌الملل:

برای راجستریشن و پذیریش یا تماس با دانشکده لطفا از شماره تلفن یا ایمیل آدرس ذیل استفاده کنید.

راه های ارتباطی با دانشکده و دیپارتمنت ها
شماره تماس آدرس ایمیل
۰۷۹۸۰۸۷۹۷۹ [email protected]

منشی دانشکده علوم سیاسی

1- مشخصات

اسم: سید سجاد

تخلص: قنبری

سال و محل تولد:

شماره تماس: 0785494492

آدزس ایمیل: [email protected]

رشته تحصیلی: اداره و مدیریت

درجه تحصیلی: ماستر

 

2- تحصیلات

3- تجارب کاری

4- شرح وظایف

 1. جمع آوری به موقع گزارش موظفی ماهوار اساتید از دیپارتمنت و ارسال آن به آمریت امور اساتید؛
 2. تهیه تقویم جلسات شورای علمی و اطلاع رسانی از زمان برگزاری جلسات؛
 3. عضو کمیته فرعی نظم و دسپلین و منشی کمیته یاد شده؛
 4. ابلاغ و پیگیری مصوبات شورای علمی و کمیته های فرعی موجود دانشکده و زیر مجموعه ها؛
 5. تفکیک و توریع نامه ها، گزارشات و سایر مکاتبات بین واحد های مریوطه و پیگیری آنها؛
 6. نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشاتدر محل های مخصوص؛
 7. تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با رئیس دانشکده؛
 8. ثبت و آرشیف منظم نامه های وارده و صادره؛
 9. چک کردن ایمیل دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشکده؛
 10. پاسخ دهی به مراجعین و شماره تماس دانشکده؛
 11. سهم فعال در کلیه امور مربوط به تضمین کیفیت؛
 12. ابلاغ کلیه مکاتب سطوح بالای دانشگاه و مراجع بیرونی؛
 13. جمع آوری و بررسی پرونده اساتید و ارسال آن به آمریت امور اساتید؛
 14. ایجاد بانک اطلاعات و مراقبت از آن؛
 15. سایر وظایف که از طرف رئیس دانشکده یه ایشان سپرده می شود.

مدیر تدریسی دانشکده علوم سیاسی

1- مشخصات

اسم: سید سجاد

تخلص: قنبری

سال و محل تولد:

شماره تماس: 0785494492

آدزس ایمیل: [email protected]

رشته تحصیلی: اداره و مدیریت

درجه تحصیلی: ماستر

 

2- تحصیلات

3- تجارب کاری

4- شرح وظایف

 1. انجام امور تحصیلی دانشجویان از قبیل: ثبت نام سمستر، تشکیل پرونده، انتخاب واحد، حذف و اضافه واحد‌ها، معرفی به استاد، تأجیلی، تبدیلی، مشروطی، تنظیم گزارش کتاب فارغان، جدول نتایج و مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجو مراجع مربوطه؛
 2. ثبت تقسیم اوقات سمستر، امتحان پایان سمستر در سایت و آماده نمودن کارت امتحان پایان سمستر؛
 3. پیگیری و ارائه گزارش به موقع از محرومی و مشروطی دانشجویان مطابق ماده ۳۴ نظامنامه آموزشی؛
 4. انجام و پیگیری تمام امور مربوطه به پایان نامه دانشجویان در مقطع ماستری و تحقیق پایانی در مقطع لیسانس؛
 5. معرفی دانشجویان واجد شرایط دوره ستاژ به مسئوول شفاخانه ها ( رشته های علوم طبی )؛
 6. آرشیف نمودن کلیه مدارک فرآیند تحصیلی دانشجو در پرونده تحصیلی؛
 7. آرشیف سقه های نمرات و جدول نتایج، فراغت و اساس؛
 8. وارد نمودن اطلاعات و اسناد دانشجویان در سیستم در هماهنگی با آمریت امور محصلان؛
 9. همکاری در برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر؛
 10. تکمیل گزارش آماری در مورد جذب، مشروطی، منفکی، فراغت و محرومی دانشجویان؛
 11. اطلاع رسانی و آگاهی دهی اهداف، برنامه ها، نظام نامه ها، اطلاعات آموزشی و خط – مشی دانشکده به دانشجویان؛
 12. دریافت گزارش مرتبط به تدریس اساتید مدعو و ارتباط با آنها مانند: اخذ کورس پالسی و اخذ پلان های درسی آنها در اول سمستر؛
 13. دریافت اسناد و مدارک تحصیلی اساتید هیات علمی و قراردادی و ارسال آن به دانشکده؛
 14. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت:
 15. تنظیم دروس و صنوف درسی در هماهنگی با آمر دیپارتمنت؛
 16. هماهنگی و جابجایی دروس در صورت غیبت استاد مربوطه؛
 17. سایر موارد که از سوی آمر دیپارتمنت در روشنی قانون ره وی شپرده می شود.
فیس تحصیلی و فیصدی تخفیف
رشته تحصیلی فیس اصلی فیصدی تخفیف فیس جدید
علوم سیاسی 20000 50٪ 10000

یاد آوری: قابل ذکر است که فیس تحصیلی نظر به تعداد واحد های درسی انتخاب شده متفاوت است.

دانشگاه خاتم النبیین (ص)