روابط عمومی و امور بین الملل

مدیریت روابط بین الملل

مسئول اداره: سید محمد سجادی – [email protected]

طرز العمل مدیریت روابط بین الملل دانشگاه خاتم النبیین

 • تصویر سازی مثبت از دانشگاه خاتم النبیین در سایر کشورها و دانشگاه های خارجی
 • شناسایی مراکز علمی و دانشگاهی معتبر در کشورهای مختلف و فراهم نمودن زمینه ارتباط و همکاری با آنها.
 • انجام تبلیغات دانشگاه در خارج از کشور
 • فراهم نمودن زمینه انعقاد تفاهم نامه های عملی و پیگیری اجرای آن
 • همکاری با سایر و احدهای دانشگاه جهت ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور.
 • توسعه همکاری های بین المللی متقابل با سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی
 • مطالعه، شناسایی و بررسی کانفرانس های علمی و تخصصی بین المللی مرتبط با فعالیت های دانشگاه و زمینه سازی برای اشتراک دانشگاه
 • شناسایی فرصت های آموزشی و تحقیقاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در سطح کشورها، سازمانها نهادهای علمی بین المللی و هماهنگی لازم با مسولین دانشگاه جهت استفاده از این فرصت ها.
 • بررسی ایجاد دفاتر نمایندگی دانشگاه در خارج از کشور در چارچوب قوانین و مقررات
 • بررسی و برنامه ریزی برای عضویت دانشگاه در مجامع علمی بین المللی و اقدامات لازم در زمینه، پرداخت حق العضویت، مشارکت فعال دانشگاه در مجامع مذکور.
 • جلب و جذب فرصت های مطالعاتی و بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان و اساتید و همکاری در زمینه تبادل استاد، پژوهشگر با دانشگاه ها و موسسات علمی بین المللی
 • شناسایی مراکز علمی و تحقیقاتی خارجی فعال در زمینه موضوعات افغانستان و جذب پروژه های تحقیقاتی و یا اجرای پروژه های مشترک با مراکز خارجی .
دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) | نماد تعهد و تخصص