رئیس تضمین کیفیت و پلان

1- مشخصات

اسم: عبدالبصیر

تخلص: نبی زاده

شماره تلفن: ۰۷۴۴۰۸۹۸۵۸ / ۰۷۹۹۵۲۲۶۰۰

آدرس ایمیل: [email protected]

درجه تحصیل: ماستر

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

2- تحصيلات

 1. ماستری حقوق جزا و جرم‌شناسی، ۱۳۸۹- ۱۳۹۱
 2. ليسانس حقوق، موسسه‌یعلوم انسانی (المصطفی)، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸
 3. تحصیلات اتمام سطح عالی علوم دینی 1370 – 1382

 

3- آثار علمي

الف. تک‌نگاره‌ها (THESIS):

 1. مبانی معرفت شناسی لیبرالیزم، لیسانس فقه و معارف اسلامی، دفاعيه، تابستان ۱۳۸۳.
 2. جرایم و تخلفات اداری در افغانستان؛ عوامل و راهکارها، لیسانس حقوق عمومی، دفاعيه، بهار ۱۳۸۸.
 3. سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم یخن سفیدی، ماستری حقوق جزا و جرم شناسی، دفاعيه، زمستان ۱۳۹۱.

 

ب. مقالات منتشر شده

بيش از بیست عنوان مقاله در مسائل فقهی، حقوقی و سياسی نگاشته‌ام که برخی در نشريات علمی و معتبر خارجی و برخی ديگر در نشريات علمی و تخصصی داخلی منتشر شده است که از جمله، موارد آتی به عنوان نمونه ذکر می‌شود:

 1. بازخواني اجزاب سیاسی در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی؛ پیام مهاجر، ش،۱، خزان ۱۳۸۶.
 2. آزادی بیان؛ محدودیت­ها و کارکردها، ماهنامه­ هادی، شماره ۳، ۱۳۸۴.
 3. مبانی حقوق جوانان در اندیشه اسلامی و غربی؛ کتاب حقوق جوانان در جوامع اسلامی، قوس۱۳۹۰.
 4. بررسی حقوق مصادیق عسر و حرج؛ ماهنامه هادی، شماره ۵ ، دلو و حوت ۱۳۸۵.
 5. جرایم سایبری و چالش­های حقوقی، پیام مهاجر، شماره دوم، زمستان ۱۳۸۶.
 6. تئوری فشار و جرم یخن سفیدی؛ پژوهشنامه حقوق ، شماره ۳، ميزان ۱۳۸۹.
 7. عوامل و راهکارهای تخلفات اداری در افغانستان، پژوهشنامه حقوق، شماره۴، زمستان ۱۳۸۹.
 8. چالش­های حقوقی و سیاسی دولت کرزی؛ ماهنامه راهبردنو شماره۴، سرطان ۱۳۸۴.
 9. کرزی و حکومت­ها(فرماندهان) محلی؛ ماهنامه راهبرد نو، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۸۶.
 10. نگاهی به جرم یخن سفیدی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین، سال سوم،ش. ششم، بهار ۱۳۹۷.

 

4- فعاليت‌ها و امیتازات علمی

الف.  امتیازات علمی

 1. نخبه پژوهشی و آموزشی ۱۳۸۷
 2. برگزیده همایش بین المللی” حقوق جوانان در جوامع اسلامی”حوت(اسفند) ،۱۳۸۹دانشگاه تهران
 3. گذراندن دوره، پژوهشگری در اسلام و حقوق بشر؛(۶۴ ساعت)
 4. گذراندن دوره، مهارتها و فنون نوین تدریس؛ ( ۸۰ ساعت)
 5. کادر علمی دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۱ تا کنون

 

ب) فعالیت­‌های علمی

 1. برگزاری دوره کورس­های آموزشی جرم انگاری و جرم زدایی و جرایم سایبری برای کارمندان و کارشناسان ریاست تقنین و زارت عدلیه
 2. تدریس مضامین حقوقی در دانشگاه­ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در مقاطع لیسانس وماستری
 3. تدوین پلان استراترژیک ۵ ساله (۱۳۹۵- ۱۴۰۰) پوهنحی (دانشکده)
 4. همکاری در تدوین­ پلان­های پوهنتون و بورد ماستری دانشگاه خاتم النبیین(ص)
 5. تدوین پلان­های عملیاتی شش ماهه و سالانه پوهنحی و دیپارتمنت­ها
 6. تدوین پلان­های نظارتی، بهبود نواقص و تدابیری شش ماهه و سالانه
 7. نظارت بر تطبیق و اجرای پلان­های عملیاتی دیپارتمنت­ها
 8. ارایه گزارش از تطبیق و اجرای پلان­ها به معاونت علمی
 9. راهنمایی و داوری بیش ۸۵ مورد مونوگراف در مقطع لیسانس
 10. راهنمایی بیش از ۳۵ مورد پایان­نامه یا تیزیست ماستری
 11. مشاوره و داروی بیش۳۰ مورد پایان نامه ماستری
 12. شرکت و سخنرانی در نشست­های علمی دانشگاه­های خصوصی

 

5- سابقه‌ی کار اجرايی

 1. عضو مرکز تحقیقات ملی افغانستان، ۱۳۸۸- ۱۳۹۲.
 2. عضوهیأت تحریر ماهنامه راهبرد نو ۱۳۸۲-۱۳۸۸
 3. سردبیر فصلنامه تخصصی پژوهشنامه حقوق ۱۳۸۹- ۱۳۹۲
 4. استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه خاتم‌النبيين(ص) ۱۳۹۱- تا کنون.
 5. معاون پوهنحی (دانشکده) فقه و حقوق دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۳
 6. آمر تحقیقات دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
 7. کارشناس عدلی و قضایی در دفتر مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری ۱۳۹۳-۱۳۹۵
 8. شرکت در تدوین مقرره مشاوران حقوقی دولت
 9. سفر در ولایت­های بامیان و میدان وردک جهت بررسی وضعیت نهادهای عدلی و قضایی آن ولایات
 10. سفر به ولایات پروان و پنجشیر جهت ارزیابی نهادهای سارنوالی و محاکم و محابس آن ولایات
 11. شرکت در جلسات کمیته قوانین و ارزیابی قوانین و مقررات مانند مقرره موسسه تحصیلات عالی خصوصی، قانون اراضی، استندردملی، و……
 12. کمیشنر ولایتی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی (ولایت پروان) از ۱/۵/ ۱۳۹۸ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۸
 13. رئیس پوهنحی (دانشکده) فقه و حقوق دانشگاه خاتم النبیین از سال ۱۳۹۶ تا 1400
 14. رئیس تضمین کیفیت و پلان از زمستان 1401 تا کنون
دانشگاه خاتم النبیین (ص)