معاونت علمی

 

نام و تخلص: عبدالکریم اسکندری

سال و محل تولد: 1349، ولسوالی جاغوری، ولایت غزنی

 تحصیلات: دکتری در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تهران (پردیس قم)  – عنوان رساله دکتری “بررسی جرم شناختی آثار محکومیت کیفری”، سال دفاع ۱۳۹۶، ماستری در رشته‌ی حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه‌ی علمی: پوهنوال


آثار علمی

الف) کتب

 • کتاب موقعییت حقوقی زنان بزه دیده در فقه و حقوق، انتشارات موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی(ره) درسال ۱۳۹۱؛
 • همکاری و مشارکت در تدوین کتاب شخصیت حقوق زن، قم، نشر معارف؛
 • همکاری و مشارکت در تدوین کتاب حقوق خانوادگی زن، قم، نشر معارف.

ب) مقالات

 • جایگاه عرف بین الملل در اسلام، نشریه فکری فرهنگی بلاغ / ۱۳۸۴
 • پارلمان جهانی در مجموعه سازمان ملل، بلاغ
 • راه هاي دارا شدن تابعيت در نظام اسلام، انديشه فردا/ ۱۳۸۴
 • نگاهی به حقوق زن و مرد ازدیدگاه اسلام، مطالعات حقوقي، مركز مطالعات حقوقي افغانستان/شماره، ۵
 • جايگاه آزادي بيان در اسلام و غرب، مطالعات حقوقي، مركز مطالعات حقوقي افغانستان، شماره ۱
 • ضمان اقارب در قتل عمد و شبه عمد، مطالعات حقوقي، شماره ،۶
 • بررسي نهاد تابعيت از منظر اسلام و قانون تابعيت افغانستان، مطالعات حقوقي، شماره، ۷
 • نقش توبه در رفع مسوليت كيفري، مطالعات حقوقي، شماره ۳و ۴
 • تاثير آداب و رسوم غلط بر حقوق  زنان افغانستان و راهكارهاي  بيرون رفت آن، گفتمان نو، شماره۲۱و۲۲
 • جايگاه عرف بين الملل در اسلام، فصلنامه بلاغ
 • راهكارهاي حمايت از بزه­ديدگان در سياست جنايي اسلام و اسناد بين الملل، معرفت، شماره ۱۳۴، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
 • حقوق زنان بزه­ديده و حمايت كيفري از آنان در قوانين افغانستان، مطالعات حقوقي، شماره ۱۱و ۱۲
 • تحليل فقهي – حقوقي نقش اذن ولي درامر ازدواج، بلاغ
 • اصول راهبردي اسلام درنگرش تفاوت هاي حقوق زن و مرد، فصلنامه بلاغ
 • راه­هاي پيشگيري از جرم از ديدگاه قران كريم، فصلنامه گفتمان نو، شماره ۲۲ و ۲۳.
 • آسیب شناسی روشنفکری دینی در افغانستان، فصلنامه گفتمان نو، شماره ۲۰ و ۲۱.
 • خاستگاه تفاوتهای حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، مجموعه مقالات همایش زنان
 • بزه دیدگی زنان در افغانستان ریشه­ها و راهکارها، همان.
 • فلسفه مجازات ارتداد، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ
 • همکاری در تدوین سی دی پرسمان(۲) بخش حقوق و فلسفه احکام، نهاد رهبری در امور دانشگاه ها، قم.
 • راهکار حمایت از قربانیان جرم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل، مجله عدالت، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، شماره مسلسل ۹۴ سال ۱۳۸۹
 • مرتد کیست و فلسفه مجازات آن چیست؟، مجله عدالت، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شماره مسلسل ۹۸ سال ۱۳۹۰
 • حق سکوت متهم در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(۱۳۹۱)
 • استفاده از احکام وضعی در پیشگیری وضعی، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(۱۳۹۲)
 • نقش ترک فعل در تحقق عنصر مادی قتل از منظر حقوق جزای افغانستان واسناد بین الملل، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل.(۱۳۹۲)
 • اضطرار عامل موجهه جرم یا رافع مسوولیت کیفری، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ(۱۳۹۳)
 • حقوق اقلیت­ها در نظام اسلامی، فصلنامه علمی کوثر، ۱۳۹۲
 • بررسی نهادهای شبه قضایی در افغانستان، فصلنامه علمی پژوهشی بلاغ .
 • ۲۹. حقوق زنان بزه دیده در اسناد بین المللی و علل عدم اجرایی شدن آن­ها، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل.(۱۳۹۳)
 • بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی افغانستان در قبال جرایم اقتصادی، اندیشه خاتم، دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی، ۱۳۹۴
 • جلوه های از عدالت ترمیمی در جمهوری اسلامی افغانستان، فصلنامه علمی تخصصی پویش، دانشگاه خاتم النبیین(ع) افغانستان کابل، ۱۳۹۴.
 • استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن با تاکید بر قانون استرداد افغانستان، فصلنامة علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سال اول شماره دوم، زمستان ۱۳۹۵
 • مجازات تبعی چالشها و راهکارها با تاکید بر قانون جزای افغانستان، فصلنامة علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)، سال دوم شماره سوم، بهار ۱۳۹۶
 • آثار محکومیت کیفری و مبانی آن، فصلنامة علمی-پژوهشی، دانشگاه خاتم النبیین(ص)
 • جایگاه بزه دیدگان در قوانین کیفری افغانستان، نشریة علمی- تخصصی بنیاد اندیشه، سال اول شماره سوم، بهار ۱۳۹۵
 • مصونیت کیفری نمایندگان شورای ملی در حقوق افغانستان، بنیاد اندیشه، سال چهارم، شماره ۱۳، خزان ۱۳۹۷.

معاونت علمی در یک نگاه

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) با شعار تعهد و تخصص به دنبال تربیت نسل آگاه و متعهد بوده و دوازده سال در این مسیر گام برداشته، سکان‌دار اصلی حوزه‌ی آموزش در دانشگاه، ریاست آموزشی می‌باشد و دانشگاه را برای نایل شدن به هدف اصلی‌اش با شعار تعهد و تخصص کمک می‌کند.

مهم‌ترین اهداف معاونت‌ علمی امور آموزشی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در عالی‌ترین سطوح علمی جامعه، ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اعمال سیاست‌های کلی آموزشي وزارت محترم تحصیلات عالی، تقویت اختیارات اجرایی، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و گسترش تعامل بین دانشکده‌ها و واحد‌های تابعه می‌باشد  كه در این راستا با تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در زمینه‌ی خدمت‌رسانی و پیشبرد سیاست‌های کلی دانشگاه انجام وظیفه می‌نماید.

این معاونت دیدگاه و مأموریت خویش را در افق 1400 به شکل ذیل تعریف نموده و برنامه‌های لازم عملیاتی جهت نایل شدن به آن را در پلان استراتیژیک خویش گنجانیده است.

دیدگاه و مأموریت معاونت

دیدگاه:

“دست­یابی به جایگاه برتر میان نهادهای مشابه­ ملی با تکیه به معیارهای معتبر علمی، خدمات آموزشی  و اعتماد اجتماعی”.

مأموریت:

“تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه­‌های علمی و خدمات آموزشی متناسب با معیارهای ملی و بین­‌المللی در سطح کشور”.

ارزش‌های اساسی (اصول)

معاونت علمی از اصول و ارزش‌های پیروی می‌کند که در تضاد باارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی نباشد. این ارزش‌ها به‌عنوان خط قرمز قابل عبور نیست که بخ‌صورت مختصر ارزش‌های اساسی در ذیل لیست شده است:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم‌مداری؛
 • دانشجومحوری؛
 • حفظ محیط‌ زیست؛
 • کیفیت‌گرایی و شایستگی اکادمیک؛
 • حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی؛
 • تعامل فعال با محیط؛

شرح وظایف معاونت علمی

  • طرح و پیشنهاد برنامه‌های توسعوی و اجرایی در حوزه‌ی امور علمی و تحقیقی؛
  • طرح و پیشنهاد لوایح، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه‌ی امور علمی و تحقیقی؛
  • رهبری و پیشبرد امور علمی و تحقیقی؛
  • اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع و انفکاک اعضای کادر علمی؛
  • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیارنمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوط؛
  • نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی توسط شعبه‌ها و دانشکده‌ها؛
  • انکشاف و توسعه‌ی برنامه‌های علمی؛
  • برنامه‌ریزی و نظارت ارتقای ظرفیت استادان؛
  • طرح تقویم اکادمیک دانشگاه و ارائه‌ی آن به شورای عالی جهت تصویب؛
  • ریاست شورای علمی و کمیته‌های خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد می‌شود؛
  • نظارت و ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها؛
  • نظارت از چگونگی توزیع دروس و برنامه‌ریزی صنوف درسی؛
  • بررسی، تأیید و ارسال گزارش عملکرد ماهوار استادان به ریاست دانشگاه؛
  • نظارت و ارزیابی فعالیت نیروهای اداری و اجرایی زیرمجموعه‌ی معاونت علمی؛
  • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وی؛
  • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شورای عالی؛
  • سایر وظایفی که طبق ایجابات خاض وظیفوی به‌طور قانونی به معاون علمی سپرده شود.

  لایحه‌ی وظایف فوق، در 17بند پس از منظوری ریاست محترم دانشگاه لازم الاجرا می‌باشد.

معاونت علمی همگام با واحدهای زیرمجموعه‌ی خویش نهایت تلاش را به خرچ می‌دهند تا کیفیت آموزشی ارتقا یابد و برایند آموزش دانشگاه، نیروهای متعهد و متخصص باشد.

زیرمجموعه‌های معاونت علمی

الف: واحدهای علمی- آموزشی

 • دانشکده‌ها( 6 دانشکده)
 • دیپارتمنت‌ها( 16دیپارتمنت)
 • بوردماستری

ب: شوراها و کمیته‌ها

 • شورای علمی؛
 • شورای بورد برنامه‌های فوق لیسانس؛
 • کمیته‌ی انکشاف نصاب و برنامه‌های علمی؛
 • کمیته‌ی تحقیق؛
 • کمیته‌ی تحقیق دانشجویی؛
 • کمیته‌ی نشرات؛
 • کمیته تقرر، ترفیع و انفکاک.

ج: واحدهای اداری

 • آمریت امور بورد ماستری؛
 • آمریت امور اساتید؛
 • ریاست تحقیقات؛
 • مدیریت توسعه و انکشاف برنامه‌های علمی؛
 • مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی؛
 • مدیریت مرکز تحقیقات و فن‌آوری.

دستاوردها

 • تدوین پلان استراتیژیک معاونت؛
 • نظام‌مندسازی پروسه‌ی نظارت و ارزیابی از زیر مجموعه‌ها؛
 • بیش‌ترین استاد کادر علمی با درجه‌ی تحصیلی دکتری و ماستری؛
 • ایجاد تسهیل در سیستم آموزشی(آنلاین‌سازی انتخاب واحد، ثبت نام کانکور، آموزش الکترونیک، درج نمرات و اخذحاضری)؛
 • تدوین و توزیع کتابچه‌ی رهنمود تحصیلی که شامل تمامی لوایح و مقررات آموزشی است.