الف) مقدمه

 فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین در سه دسته اصلی علوم پزشکی، علوم فنی و علوم انسانی منتشر می‌شود. فصلنامه‌ی علوم انسانی، در حوزه‌های اختصاصی ذیل نشر می‌شود: ویژه فقه و حقوق، ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت، ویژه‌ی مطالعات اسلامی/ معارف اسلامی و ویژه‌ی علوم سیاسی. محتوای این فصلنامه‌ها مقالاتی است که از اساتید و مدرسان دانشگاه گردآوری شده است. بر اساس تعداد مقالات جمع‌آوری شده، این فصلنامه‌ها یک بار، دو بار یا حتا سه بار در سال منتشر می‌شوند. قبل از “فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی دانشگاه خاتم النبیین(ص)، مقالات گردآوری شده در “فصلنامه‌ی تخصصی پویش” و یا اندیشه‌ی خاتم به‌عنوان مجله‌ی علمی شعبه‌ی دوم دانشگاه منتشر می‌‌شد. از ابتدا تا سال 2020 آن‌ها عمدتاً در نسخه‌های چاپی منتشر می‌شدند. همچنین برای دسترسی بیش‌تر فایل‌های پی دی اف در سایت دانشگاه آپلود می‌شدند. سرانجام، رهبری دانشگاه تصمیم گرفت همه‌ی آن‌ها را به صورت آنلاین منتشر کند. بنابراین فایل pdf فصلنامه‌ها در زیر منوی انتشارات قابل دسترسی است. این فایل‌ها شامل تعدادی از شماره‌های قبلی فصلنامه نیز می‌باشد. برای مشاهده‌ی فایل‌های پی‌دی‌اف مورد ضرورت خویش، هر حوزه‌ی جداگانه را در مینوی فرعی قابل مشاهده است.

ب) ناشر فصلنامه‌ها

به صورت عموم با توجه به حوزه‌ی نشر، 6 عنوان فصلنامه تحت عناوین مشخص ذیل نشر می‌شوند که ناشر همه‌ی آن‌ها دانشگاه خاتم‌النبیین است و مدیر مسؤول و سردبیران با توجه به حوزه‌ی نشر فرق می‌کند.

  1. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه خاتم‌النبیین
  2. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی دانشگاه خاتم‌النبیین
  3. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی فقه و حقوق
  4. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت؛
  5. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی علوم سیاسی؛
  6. فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی معارف اسلامی.

ج) اعتبار بین‌المللی فصلنامه‌ها

خوشبختانه تمام عنوان‌های متذکره در پایگاه بین‌المللی (ISSN) ثبت شده و هر کدام از عنوان‌های نامبرده دارای  شماره‌ی سریال استاندارد بین‌المللی مجزا برای نسخه‌های چاپی و الکترونیک می‌باشد. با تلاش‌های پی‌گیر مدیریت نشرات و اطلاع‌رسانی دانشگاه ثبت فصلنامه‌های دانشگاه با اعطای تصدیق‌نامه به شکل رسمی از سوی مرکز در ماه اسد ۱۴۰۱ تایید گردید.

د) جزئیات شماره‌های سریال استاندارد بین المللی(شاپا)

 

شماره

عنوان نشریه

شاپا برای نسخه‌ی چاپی

شاپا برای نسخه‌ی الکترونیک

ملاحظه
1

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی علوم سیاسی

2957-6008

2957-6016

2

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم پزشکی دانشگاه خاتم‌النبیین

2957-6342

2957-6350

3

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی اقتصاد و مدیریت

2957-5737

2957-5745

4

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی فقه و حقوق

2957-5710

2957-5729

5

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه خاتم‌النبیین، ویژه‌ی معارف اسلامی

2957-6830

6

فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی علوم فنی دانشگاه خاتم‌النبیین

2957-6040

2957-6040

 

نکته: با ورود به پرتال پایگاه و وارد کردن شماره‌ها در وبسایت پایگاه مشخصات و وضعیت ثبت فصلنامه‌های نامبرده قابل راست‌آزمایی است(ISSN |)

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)