خبر صفحه تضمین کیفیت

حضور هیأت ارزیاب حفظ سند اعتبار علمی در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص)
۱۴۰۲-۰۹-۲۵

حضور هیأت ارزیاب حفظ سند اعتبار علمی در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) مطابق معرفی‌نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ریاست...

پیام سید محمد شریف شاکر، آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مناسبت دریافت سند رسمی اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
۱۳۹۹-۱۱-۰۵

دانشگاه خوش‌نام خاتم‌النبیین(ص) مرحله‌ی سوم ارزیابی تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی کشور...

خاتم‌النبیین‌(ص)یکی از معتبرترین دانشگاه‌های افغانستان
۱۳۹۹-۱۰-۲۹

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) پس از سپری نمودن پروسة ارزیابی مرحلة سوم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت...

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)