خبرهای تضمین کیفیت و اعتباردهی

اخبار و رویدادهای مربوطه به پروسه تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه شامل این کتگوری میشود.

حضور هیأت ارزیاب حفظ سند اعتبار علمی در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص)
۱۴۰۲-۰۹-۲۵

حضور هیأت ارزیاب حفظ سند اعتبار علمی در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) مطابق معرفی‌نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ریاست...

پیام سید محمد شریف شاکر، آمر تضمین کیفیت و اعتباردهی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مناسبت دریافت سند رسمی اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
۱۳۹۹-۱۱-۰۵

دانشگاه خوش‌نام خاتم‌النبیین(ص) مرحله‌ی سوم ارزیابی تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی کشور...

پیام دکتر محمد وحید بینش ریاست محترم دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) به مناسبت دریافت سند رسمی اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
۱۳۹۹-۱۱-۰۱

تیجه‌ی ارزیابی هیأت وزارت محترم تحصیلات عالی واعلام اعتبارگیری علمی دانشگاه وزین خاتم‌النبیین(ص) را به...

پیام دکتر عبدالقیوم سجادی سهامدار و عضو هیات علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)به مناسبت دریافت سند رسمی اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی
۱۳۹۹-۱۰-۲۹

تیم کاری همدل، اساتید متعهد و متخصص و کارمندان پر تلاش ‌و مسولیت پذیر مهم...

خاتم‌النبیین‌(ص)یکی از معتبرترین دانشگاه‌های افغانستان
۱۳۹۹-۱۰-۲۹

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) پس از سپری نمودن پروسة ارزیابی مرحلة سوم تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت...

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) توسط هیأت ارزیاب ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردید
۱۳۹۹-۰۹-۲۷

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) در مرحله‌ی سوم اعتباردهی ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی قرار دارد. روز...

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)