نام و فامیل: علی احمد مکارم بختیاری

سال و محل تولد: 1361، ولایت غزنی

تحصیلات: ماستر(MD) در رشته طب معالجوی از دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۸۸

ایمیل آدرس: [email protected]

 

دانشگاه خاتم النبیین(ص) با شعار تعهد و تخصص به دنبال تربیت نسل آگاه و متعهد بوده و دوازده سال در این مسیرگام برداشته، سکان دار اصلی حوزه آموزش در دانشگاه، معاونت آموزشی می باشد و دانشگاه را برای نایل شدن به هدف اصلی اش با شعار تعهد و تخصص کمک می کند.

مهم‌ترین اهداف معاونت آموزشی امورات آموزشی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در عالیترین سطوح علمی جامعه ، ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی ، اعمال سیاست های کلی آموزشی وزارت محترم تحصیلات عالی، تقویت اختیارات اجرایی ، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و گسترش تعامل بین دانشکده ها و واحد‌های تابعه می باشد  که در این راستا با تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها ، در زمینه خدمت رسانی و پیشبرد سیاست های کلی دانشگاه انجام وظیفه می نماید.

این معاونت دیدگاه و مأموریت خویش را در افق 1400 به شکل ذیل تعریف نموده و برنامه های لازم عملیاتی جهت نایل شدن به آن را در پلان استراتیژیک خویش گنجانیده است.

دیدگاه و مأموریت معاونت آموزشی

دیدگاه:

“دست­یابی به جایگاه برتر میان نهادهای مشابه­ی ملی با تکیه به معیارهای معتبر علمی، خدمات آموزشی  و اعتماد اجتماعی”.

مأموریت:

“تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه­های علمی و خدمات آموزشی متناسب با معیارهای ملی و بین­المللی در سطح کشور”.

ارزش‌های اساسی (اصول)

معاونت آموزشی از اصول و ارزشهای پیروی می کند که در تضاد باارزش های انسانی، اسلامی و ملی نباشد، این ارزشها به عنوان خط قرمز قابل عبور نیست که بصورت مختصر ارزشهای اساسی در ذیل لیست شده است:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم مداری؛
 • دانشجو محوری؛
 • حفظ محیط‌زیست؛
 • کیفیت گرایی و شایستگی اکادمیک
 • حفظ و توسعه سرمایه انسانی
 • تعامل فعال با محیط

شرح وظایف معاونت آموزشی

 • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وی؛
 • رهبری و پیشرد امور تدریسی و محصلان؛
 • اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع و انفکاک اعضای کادرعلمی و استخدام استادان خارج کادر و ارائه آن به رئیس دانشگاه جهت طرح در شورای عالی جهت تصمیم گیری؛
 • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیارنمودن آن مطابق خواست زمان ازطریق مراجع مربوطه؛
 • نظارت برتطبیق نصاب تحصیلی توسط شعبه ها و دانشکده ها؛
 • طرح تقویم اکادمیک دانشگاه و ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب؛
 • ریاست شورای آموزش و کمیته های خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد می شود؛
 • اجراآت در زمینه پذیرش محصلان نوشمول، برگزاری امتحان شمول و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنینی مربوطه؛
 • اجراآت لازم در تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان؛
 • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شورای عالی؛
 • نظارت برفعالیت نیروهای اداری و اجرایی زیرمجموعه معاونت علمی- تدریسی.

معاونت علمی- تدریسی همگام با واحدهای زیرمجموعه خویش نهایت تلاش را بخرچ می دهد تا کیفیت آموزشی ارتقا یابد و برآیند آموزش دانشگاه، نیروهای متعهد و متخصص باشد.

زیرمجموعه های معاونت آموزشی

الف: واحدهای علمی- آموزشی

 • دانشکده ها( 10 دانشکده)
 • دیپارتمنت ها( 21 دیپارتمنت)
 • بوردماستری

ب: شورا ها و کمیته ها

 • شورای آموزش
 • کمیته نصاب
 • کمیته آموزش الکترونیک
 • کمیته تثبیت و ترفیع
 • شورای مدیران آموزشی

ج: واحدهای اداری

 • آمریت امور محصلان
 • آمریت برنامه ریزی و امتحانات
 • آمریت امور اساتید
 • مدیریت فارغ‌التحصیلان
 • مدیریت عمومی مجموعه علوم طبی

دست آوردها

 • تدوین پلان استراتیژیک معاونت آموزشی؛
 • نظام مند سازی پروسه نظارت و ارزیابی از زیر مجموعه ها؛
 • بیشترین استاد کادر علمی با درجه تحصیلی دکتری و ماستری؛
 • ایجاد تسهیل در سیستم آموزشی( آنلاین سازی انتخاب واحد، ثبت نام کانکور، آموزش الکترونیک، درج نمرات و اخذحاضری)؛
 • تدوین و توزیع کتابچه رهنمود تحصیلی که شامل تمامی لوایح و مقررات آموزشی هست؛

دانشگاه خاتم النبین(ص)