آمریت امور محصلان

آمریت عمومی امور محصلان در ساختار تشکیلاتی دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت علمی – تدریسی می­باشد. این اداره اولین دروازه‌ی ورودی دانشجویان به دانشگاه محسوب می­گردد و دانشجو برای فراغت از تحصیل نیز اولین تأیید را از این بخش دریافت می‌کند. این اداره ارایه‌ی بهترین خدمات آموزشی را مسوولیت خود دانسته و طی فرایند آموزش تمام خدمات آموزشی را به داشجویان پیش کش می­نماید.

مسوولیت و مدیریت اداره‌ی امور محصلان را مصطفی نوری به عهده دارد. زیر مجموعه‌ها و عمده‌ترین فعالیت‌های این بخش قرار ذیل می باشد:

الف- زیر مجموعه‌ها:

 •  کارشناسان آموزش دانشکده‌های ده گانه دانشگاه؛
 •  مدیریت فارغ‌التحصیلان؛
 •  مدیریت چاپ و تکثیر؛
 •  مدیریت پذیرش و آرشیف مدارک.

ب- وظایف و فعالیت‌ها:

آمریت عمومی امورمحصلان ضمن نظارت بر امورات آموزشی شعبات ولایتی و دریافت گزارشات از آن‌ها فعالیت‌های ذیل را در بخش مرکزی انجام می‌دهد.

 • ثبت نام و طی مراحل پذیرش پذیرفته شدگان کانکور ورود به دانشگاه براساس مقررات مربوطه؛
 • تشکیل و تکمیل پرونده‌ی دانشجویی و پرونده‌ی صحی برای عموم محصلان و پذیرفته شدگان؛
 • تنظیم و صنف بندی دانشجویان براساس رشته‌ی تحصیلی و با درنظرداشت سال ورود در هماهنگی با آمریت برنامه‌ریزی؛
 • تخصیص و اعلام کد دانشجویی و صدور کارت برای عموم محصلان؛
 • اعلام زمان ثبت نام و انتخاب واحد در آغاز هر سمستر تحصیلی و انجام آن؛
 • تعیین زمان لازم برای برنامه‌ی حذف و اضافه واحدهای درسی؛
 • ترتیب حاضری برای تمام صنوف و پیگیری مسایل مربوط به آن؛
 • ارسال یک نسخه از پرونده‌ی دانشجویان به دانشکده‌ی مربوطه؛
 • اخذ برنامه‌ی درسی دانشکده قبل از شروع سمستر و ثبت آن در دیتابیس؛
 • اعلام تقویم تحصیلی سمستروار؛
 • نظارت بر وضعیت آموزشی و تحصیلی دانشجویان و اقدام لازم به‌منظور ثبت حضور و غیاب و تهیه‌ی گزارش ماهوار جهت ارائه به کمیته‌ی امتحانات در پایان سمستر؛
 • گزارش سمستروار وضعیت تحصیلی دانشجویان به دانشکده، به تفکیک مشروطی، کامیابی، ناکامی، انصرافی و اخراجی؛
 • توظیف دانشجو به گذراندن درس تک زیرنظر دانشکده‌ی مربوطه و ثبت نمره‌ی مضمون مذکور؛
 • همکاری با دانشکده‌ها جهت برگزاری برنامه‌های فوق‌العاده‌ی آموزشی و تفریحی؛
 • ترتیب کارنامه‌ی تحصیلی کلی، سالانه و نیم سال براساس گزارش اداره‌ی امور امتحانات و ارائه‌ی آن به دانشجو؛
 • همکاری و معرفی دانشجویان فارغ‌التحصیل به اداره‌ی امور فارغان؛
 • اقدامات لازم در مورد صدور هرگونه تأییدیه‌ی آموزشی برای محصلان از طرف معاونت علمی- تدریسی؛
 • مدیریت سیستم دیتابیس و اقدامات لازم به‌منظور حفظ و امنیت اطلاعات موجود در آن؛
 • همکاری لازم در برگزاری مراسم جشن فارغ‌التحصیلی؛
 • ارائه‌ی گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت آموزشی دانشجویان به‌طور سمستروار و عنداللزوم؛
 • همکاری با کمیته‌ی امتحانات در برگزاری امتحانات؛
 • تهیه و تنظیم جداول اساس، جدول نتایج سمستروار و جداول فراغت دانشجویان و ارسال آن به وزارت تحصیلات؛
 • نظارت برفعالیت‌های روزمره‌ی بخش‌های متبوع؛
 • ارتباط دایمی و مستمر با وزارت تحصیلات عالی و ارائه‌ی گزارش‌های آموزشی به وزارت از طریق معاونت علمی- تدرسی؛
 • اعلام اسامی نفرات رتبه‌های برتر هریک از رشته‌های تحصیلی در هرسال به معاونت علمی جهت معرفی و تقدیر؛
 • انجام سایر امور مطابق تشخیص و ارجاع معاونت علمی- تدریسی
دانشگاه خاتم النبین(ص)