مدیریت نشرات

  • معرفی مدیریت:

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، یک نهاد علمی و آکادمیک است که مأموریت و کارکرد اصلی آن ایجاد زمینه‌های تولید علم و دانش بومی در عرصه‌ی علوم انسانی، فنی و طبی می‌باشد. با توجه به کمبودها و خلأهای موجود در نظام سیاست‌گذاری علمی و آسیب‌های موجود در نظام مدیریت آموزشی و پژوهشی در عرصه‌ی علوم انسانی و مطالعات فنی و پزشکی در افغانستان، این دانشگاه بسط مبانی نظری و تولید دانش‌های کاربردی در این عرصه‌ها را در دستور کار خویش قرار داده است.

چشم‌انداز اصلی دانشگاه در انجام پژوهش‌های اجتماعی، فنی و طبی، معطوف به آن دسته از موضوعاتی است که بتواند گرهی از مشکلات جامعه‌ی علمی کشور را حل نموده و گامی استوار در راستای ترقی و پیشرفت کشور عقب‌مانده‌ی افغانستان بردارد. در این عرصه، ضمن بومی‌سازی دانش روز، دانشگاه درنظر دارد زمینه‌های تولید و تکثیر دانش مدرن در افغانستان را فراهم نماید، تا از این طریق به طور نسبی زمینه‌ی پاسخگویی به نیازها و انتظارات جامعه‌ی افغانستان حاصل شود.

با توجه به مسأله‌ی فوق و در راستای سیاست‌های جاری دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، انتشارات این دانشگاه مأموریت دارد تا یافته‌ها و نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در گروه‌های مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه را با صورتی آراسته و متناسب با معیارهای بین‌المللی و ذایقه‌ی اندیشه‌ورز جامعه‌ی علمی افغانستان منتشر نماید. این انتشارات کوشش می‌کند آثار تهیه‌شده‌ی اساتید و نویسنده‌های برجسته را در صورت کسب امتیاز لازم و تأیید معاونت محترم پژوهش و فن‌آوری به طبع برساند. پس از نشر آثار، از طریق تعامل با اصحاب اندیشه و دانش و مراکز تولید و توزیع فرآورده‌های علمی و فرهنگی، زمینه‌ی تسهیل و تسریع برای دست‌رسی آسان محققان و علاقه‌مندان به آثار منتشره فراهم می‌شود.

مدیریت نشر آثار علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، تا کنون ده‌ها مجلد کتاب، نشریه‌ی علمی و ویژه‌نامه منتشر کرده است. اما اینک با فرارسیدن سال تحصیلی جدید ۱۳۹۷، با عنایت خداوند و حمایت همه‌جانبه‌ی هیأت رهبری دانشگاه، در نظر دارد تغییرات چشم‌گیری در حوزه‌ی نشر و پخش آثار علمی نخبگان علمی ایجاد نموده و با درنظرداشت نیازمندی‌های جامعه‌ی علمی افغانستان، بخشی از این کاستی‌ها را مرتفع سازد.

  •  لایحه‌ی وظایف مدیریت:

۱) اخذ کتب و مقالات علمی تأییدشده از نمایندگان کمیته‌ی تحقیق دانشکده ها؛

۲) پی‌گیری کارهای ویرایش متون؛

۳) پی‌گیری دیزاین و صفحه‌آرایی کتب و مجله ها در هماهنگی با صفحه‌آرا و دیزاینر؛

۴) چک و بررسی متن نهایی کتاب و مجله؛

۵) ارسال کتب و مجله ها به مطبعه و پی‌گیری کارهای چاپ آن ها؛

۶) مدیریت فرایند توزیع و پخش کتاب و مجله ها؛

۷) تهیه‌ی گزارش امور مالی نشرات و ارسال آن به معاونت پژوهش و فن‌آوری.

: آثار علمی انتشاریافته

  •  کتاب‌ها
سال نشر عنوان کتاب نام نویسنده شماره
۱۳۹۲ پارلمان؛ قانون‌گذاری، نظارت و نمایندگی عبدالقیوم سجادی ۱
۱۳۸۶ مبانی تئوریک احزاب سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی ۲
۱۳۸۷ مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلامی عبدالقیوم سجادی ۳
۱۳۸۲ شیوه‌های تعمیق بینش سیاسی عبدالقیوم سجادی ۴
۱۳۸۸ گفتمان جهانی‌شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پساطالبان عبدالقیوم سجادی ۵
۱۳۸۶ درآمدی بر اسلام و جهانی‌شدن عبدالقیوم سجادی ۶
۱۳۸۳ دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام عبدالقیوم سجادی ۷
۱۳۸۷ جریان پرشتاب طالبان محمدوحید بینش ۸
۱۳۸۰ شیعیان افغانستان؛ روابط، جایگاه و جریان و احزاب محمدوحید بینش ۹
۱۳۸۸ جایگاه اهلبیت از دیدگاه امام ابوحنیفه(رحمهالله علیه) محمد شفق خواتی ۱۰
۱۳۹۰ حقوق اداری افغانستان عبدالعلی محمدی ۱۱
۱۳۸۵ درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی عبدالعلی محمدی ۱۲
۱۳۹۳ افغانستان و دولت مدرن عبدالعلی محمدی ۱۳
۱۳۸۸ حقوق اساسی جمهوری اسلامی افغانستان( با تاکید بر قانون اساسی) قاسم علی صداقت ۱۴
۱۳۹۱ راهکارهای تضمین حقوق شهروندی در فقه اسلامی قاسم علی صداقت ۱۵
۱۳۹۱ موقعیت حقوقی زنان بزهدیده از منظر فقه و حقوق عبدالکریم اسکندری ۱۶
۱۳۹۳ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی( با تاکید بر قانون اساسی افغانستان) محمدقاسم الیاسی ۱۷
۱۳۹۰ کرامت انسانی و مجازات های بدنی از نظر اسلام و حقوق بشر غربی عیدمحمد احمدی ۱۸
۱۳۸۳ ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی عبداللطیف سجادی ۱۹
۱۳۹۰ جهانی شدن و تروریسم(ترجمه) سید طاهر عرفانی ۲۰
۱۳۸۶ اخوت و برادری در اسلام عبداللطیف سجادی ۲۱
۱۳۹۳ افغانستان و جهانی شدن عبدالقیوم سجادی ۲۲
۱۳۸۸ افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی محمدوحید بینش ۲۳
۱۳۹۵ حقوق اساسی افغانستان عبدالعلی محمدی ۲۴
۱۳۹۵ بیولوژی مالیکولی محمدحسین صالحی ۲۵
۱۳۹۶ بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر صحت عمومی میثم سجادی و همکاران ۲۶
۱۳۹۲ مجموعه مقالات دومین سمینار علمی- تحقیقی وضعیت صحی افغانستان شورای علمی دانشکده طب ۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای رفتن به صفحه انتشارات دانشگاه اینجا کلیک کنید.

دانشگاه خاتم النبین(ص)